* KATASTAR STRATIŠTA-GROBIŠTA KOMUNISTIČKIH ZLOČINA *
BiH - BOSNA-HERCEGOVINA
*** 040 - ISTOĆNA ***