HALO HALO

- ZA DOMOVINU - SPREMNI -
* YU - KRVAVI BALKAN *
HALO HALO

  KOMUNIZEM JE NASTAL KOD TERORIZEM = BEZAKONJE in UBIJANJE

   

  2001-12-08, DNEVNIK, 8. december 2001

   

  O zastaranju zločinov proti človeštvu in o spravi Na kritiko publicista Iva Žajdele v Družini 25. novembra letos ponavljam: »Kazenski pregon za hudodelstva na Slovenskem med vojno in ob koncu vojne .je zastaran.« V tem času je na območju Slovenije veljal kazenski zakonik Kraljevine Jugoslavije z dne 27. januarja 1929, dopolnjen 9. oktobra 1931, v katerem je v členu 6 pod točko 3 posebej določeno, da ostane v veljavi tudi zakon o zaščiti javne varnosti in reda v državi z dne 29. januarja 1929. V členu 78 navedenega zakonika je določeno, da »pravica do preganjanja zastara v dvajsetih letih pri zločinstvih, za katere je predpisana smrtna kazen ali dosmrtna robija«. Ta zakon je veljal do sprejema nove ustave DFJ in ga ni mogel preklicati noben avnojski sklep ne revolucionarno »pravo« Kominterne, ki tako in tako ni priznavala nobenega »buržoavzega prava« in je bilo njeno pravo samo v moči orožja. Ne samo Ivu Žajdeli, tudi mnogim drugim se upira misel, da bi tako grozni zločini mogli ostati nekaznovani. Ko I. Žajdela navaja člene v kazenskem zakonu, ki se nanašajo na »nezastarljiva hudodelstva«, prezre, da je sedanji zakon začel veljati šele 1. januarja 1995 in da je tudi kazenski zakon SFRJ z enako določbo začel veljati 1. julija 1977, ko so ti zločini že zastarali oziroma je zastaral kazenski pregon. Oblast prejšnje SFRJ je poskrbela, da je pregon proti storilcem zastaral, sedanja oblast pa si prizadeva, da odgovorni za pregon, ki so še živi, ne bi kazensko ali drugače odgovarjali. Na vprašanje, zakaj sem svoje mnenje zdaj sporočil javnosti, povem, da zato, da bi nevedne in dobro misleče odvrnil od upanja, da bodo po očitno krivični sodbi za Vinka Levstika zdaj prišli na vrsto pravi odgovorni za bratomorni holokavst. Slednje je izključeno, ker je simbioza med prejšnjo totalitarno in sedanjo oblastjo še premočna, da bi se pravosodje spoprijelo z vprašanji, na katere bi moralo odgovoriti. Na tiskovni konferenci 14. novembra letos smo naši najvišji znanstveni ustanovi, Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Mariboru, zaprosili za odgovor na vprašanje, kateri kazenskopravni predpisi so v zadevnem času veljali na območju Slovenije, od govora nismo dobili. Odgovor bi moral biti zanimiv za pravosodje. Če bi se odločilo za nezastaranje, bi moralo upravičiti neukrepanje, če za zastaranje, bi moralo spremeniti Levstikovo obsodilno sodbo v oprostilno. Žajdelov očitek, da s svojim stališčem branim zločine, ne drži. Prav zato, ker jih obsojam, mnogi iz kontinuitete odklanjajo deklaracijo o narodni spravi, katere avtor sem. Glede na pol stoletno odmaknjenost kaznovanje še živečih storilcev, kljub teži dejanj, ne bi bilo več smiselno. Namesto kaznovanja - odpuščanje. Odpuščanje je bistvena sestavina sprave, ki je višja etična vrednota od vsake, še tako pravične sodbe. Sprava je najčistejša in najlepša zavrnitev sovraštva in terorizma, ki ogroža svet. Sprava je zmaga dobrega nad zlim. To spoznanje je vodilo našega gibanja za narodno spravo.

  STANISLAV KLEP Bleiweisova 6, Kranj  --

   

  ___

   

  http://www.safaric-safaric.si

   

        http://safaric-safaric.si/Google_Maps_dragutin.htm

   

  ANNO

   

   

   

  GOD

  INA

   

                                 N A S L O V   i n   P O V E Z N I C A  -  $$-03

   

   

   

   

   

   

  $$-glava

  2001

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2001/$$2001--glava.htm

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2001/$$2001--glava.pdf

  2001__Slo_Atlas-Slovenija_dragutin_grobisca_do_2001.leta.jpg

  20010108__0368376_zap_Velenje_Policijska_gonja.jpg

  20010111__Nas_Cas_Medobcinska_zveza_drustev_upokojencev_Velenja.docm

  20010114__0399682_zap_Velenje_Policijska_gonja.jpg

  20010215__0399688_zap_Velenje_Policijska_gonja.jpg

  20010222__VZ_Povelje_Talan_Perme_Zitnik.jpg

  20010222a__20020508_VZ_Varazdin_Povjeren_Varazdinske_novine.jpg

  20010315__0420656_zap_Velenje_Policijska_gonja.jpg

  20010412__Perme_Kocevje_Strbenk_NSZ_spomenik_je_zalitev_zrtev.jpg

  20050630_IZS-9118_potrdilo.jpg

  20010531__0447505_zap_Velenje_Policijska_gonja.jpg

  20010920__Nas_Cas_Tradicija_srecanje_borcev_in_planincev_na_Graski_gori.docm

  20011115__Nas_Cas_Poslanski_Vecer_Bojana_Kontica_gost_Stanovnik.docm

  20011129__Zagreb_HSP_Novak_Paraga_Safaric.jpg

  20011228__Nas_Cas_Kolaboracija_ne_more_biti_plemenito_dejanje.docm

  20011229___dragutin_DODATEK_KRITICNE_OCENE_za_plemenito_dejanje.docm

  2001--1995_Slovenec_Tanko_Stanislava_Velenjcan_tozilec_Ros_Dusan.docm

  2001--1995-2015_Lempl_Anton_Dusan__ZAPISI.docm

  2001--20040830_Salek_trgovina_1945_SVAK_glej_Lempl_Dusan.jpg

  2001--20140504_Salek_trgovina_1945_SVAK_glej_Lempl_Dusan.jpg

  2001--20221018_Velenje-Sostanj_STARI_SAHT_okolica_zadnje_bivanje_Lempl_Dusan-ubijalec.jpg

  2001--ZJ--1996__Zevart_Janko_Tradicionalno_srecnje_aktivistov_OF.docm

  2001--ZJR--1996_Zevart_Joze_Ratko_3_brigada_VDV_Podkraj-Velenje.docm

  2001--ZM--1997_NC_Zevart_Milan_ZALESCANSKI_PORTRETI_8.docm

  2001--ZM--1999_NC_Zevart_Milan-dobitnik_Zlati_Grb_Maribor_1956_ravnatelj_NOB_Muzeja.jpg

  2001--ZN--199904-Vel_Zgank_Nestl.jpg

  2001--ZN--200304_Vel_OF_ZB_NOB_Zgank_Nestl_Kontic_Meh_proslava_upor.jpg

  2001--ZN--200305_Vel_Zgank_Dolnicar_Kontic_ZZB_Dolnicar_odlicje_za_Zganka.jpg

  2001--ZN--200402_Vel_Zgank_hisa_makadamska_dovozna_poti.jpg

  2001--ZN--200404_Vel_Zgank_hisa_ureditev_poti_in_dvorisce_placnik_Efenkova.jpg

  2001--ZN--200412-1_Zgank_osmrtnica.jpg

  2001--ZN--200412-2_Zgank_osmrtnica.jpg

  2001--ZN--200412-3_Zgank_osmrtnica.docm

  2001--ZN--20161024_Zgank_1909-2004_Zupan_Velenje_tabla_txt.jpg

  2001--ZN--20220704_Velenje_Zgank_Nestl_Nocna_slika.jpg

  x

   

   

   

  $$-glava

  2002

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2002/$$2002--glava.htm

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2002/$$2002--glava.pdf

  20020117__Nas_Cas_Tavcarjev_Dvor_na_Racici.docm

  20020124__Nas_Cas_Slivar_Zupan_Prestolnica.docm

  20020215__BREZICE_2002_Mokrice_Ouckland_Pavlic_rokopis_txt.jpg

  20020221__Nas_Cas_V_Sostanju_so_na_Pobudo_Antona_Skornseka_Ustanovili_Komisijo.docm

  20020228__Nas_Cas_Proslava_ob_obletnici_bojev_XIV_divizije.docm

  20020307__Nas_Cas_MROZ_ima_Novo_Vodstvo.docm

  20020312__001_Vabilo_za_1_sejo_komisije_Berloznik_ticer_Koren_Skornsek.docm

  20020312__003_Ogled_grobisc_v_Lepovi_gosci_Rudniska_vrtina_grobisce.docm

  20020313__002_Zapisnik_1_seje_PLAN_DELA_Velenje_Kralj_vodil_komisijo.docm

  20020315__004_Izvajalci_pobojev_na_Goricah_price_stevilo_zrtev_in_MORILCI.docm

  20020315__005. plan komisije, naslovi_zacetek_1996_Drobnic_Crnej_Velikonja_Kovacic.docm

  20020316__007_Razgovor_z_Milko_Jezovnik_morilci_GORICA_Nahtigal_Skoncnik_Jezovnik_Zrniceva_Leskovskova_zrtev_do_1.000.docm

  20020320__008_Genocid_zlocinci_sveta_in_Tito.jpg

  20020321__009_Razgovor_z_Basistom_Kumrom_Bodnjanove_Njive_Lisicje_Luknje_zrtve.docm

  20020321__Nas_Cas_Napad_Na_Sostanj.docm

  20020405__006_Razgovor_OZNA-Zrniceva_Marko_Milan_Primozic_Zelic--pricevalci_Cebul_Jezovnik_Zrniceva_Melansek_Turinek.docm

  20020417__011_Razgovor_z_MNZ-Celje_Mocnik_obiski_na terenu.docm

  20020421__Nas_Cas_Srecanje_Borcev_na_Graski_Gori.docm

  20020425__Nas_Cas_Srecanje_z_Jozetom_Povsetom_predsednikom_Obmocnega_zdruzenja-borcev_Velenja.docm

  20020427__010_Pogovor_z_Milojkom_Kumrom_Miklavcev_travnik_Cebulov_60m_grobnica.docm

  20020427__012_Pogovor_z_Justina_Praznik_Bosanec_Madzar_KOCEVARJI-500_Sovic_Skoncnik_Leskovsek_Rezen_Zarko.docm

  20020429__002a_Izvajalci_pobojev_na_Goricah_Nahtigal_Zrnic_Ostir_Dermol_Berloznik_Obrez-Lempl_Povh_Verdnik_Ledinek_Vodovnik_Globacnik.docm

  20020429__002b_Izvajalci_pobojev_na_Goricah_Mevc_Melansek-brata-Melansek_Primozic_Mevc_Sovic_Rezen_Zarko_Skoncnik_Locan_Jezovnik.docm

  20020429__003a_Opravljeno_delo_komisije_CLANI.docm

  20020429__003b_Opravljeno_delo_komisije_RAZGOVOR.docm

  20020429__003c_Opravljeno_delo_komisije_PRICE_DOGODKOV.docm

  20020509__Nas_Cas_Napad_na_Sostanj_Skornsek_st_likvidator_Dusan-Lempl-OBREZ.docm

  20020509__Skornsek_Anton-st_Metlece_objava_Hubert_ugrabili-ga-v-Austriji_sodili_mu_Sostanju.docm

  200205-2021__Zzapis Pecovnik..docm

  20020530__Nas_Cas_NAPAD_NA_SOSTANJ-2_Slivar_Mihael.docm

  20020605__Safaric_Dragutin_osebna_001259535.jpg

  20020607__015_Zdenka_Cerar_krim.Mocni_omenja_800_zrtev_v_okolici_Sastanja.docm

  20020610__013a_Pogovori_z_ostalimi_maj_Potocnik_Totra_Hudomalj_Hudales-Joze_Kotnik-Miro_Gnezda-Bogomilj_Skornse-Platzer_Gorsek_Vida.docm

  20020610__013b_Pogovori_z_ostalimi_maj_CERAR-GASPER_Lihteneger-Alojz_5-KOZAKOV_Kozamurnov_travnik_Bele_Vode.docm

  20020610__Nas_Cas_Kolaboracija_NE_more_biti_Plemenito_Dejanje_dragutin_PROTESTNO_pisno_urednistvo_NC.docm

  20020613__Nas_Cas_NAPAD_NA_SOSTANJ_leta_1941-3_KO-ZB-NOB_pred.HUDALES_blatenje_Slivarja_da_med-kako-drhal-spada.docm

  20020614__018_Pogovor_z_mag.Znidarsicem_drz_predlog_POKOP-V-TREH-CENTRALNIH_GROBNICAH.docm

  20020615__014_Clanek_za_List_OS_komisija_Anton_Skornsek_clani_Drago-Koren_Anton-Berloznik_Detlef-Ticer.docm

  20020616__017_Razgovor_z_Rogelsekom-Anton_obisk_groba_Pirmansek-Ivana_Ocvirk-Alojz.docm

  20020618__019_Pozar_brigada_Komandir-1942_Sercerjeva_Brigada_SKOJ.docm

  20020618__019a_Sodisce-1950_Afera_Pozar-Stropnik-Sovic-Sumah-Podkriznik-Andrejc-Bericnik-Gorsek-Jazbec-Hrastnik-Jazbec-Nahtigal_Medved.docm

  20020619__020_Pogovor_z_dr.Velikonja-Tine_Pintar_Margareta_50-zrtev-Praznikova-njiva_Podgorsek-Matjaz-Kranj_Lihteneger-Ivan_Kojc-Viktor.docm

  20020625__016_Pogovor_Hudournikova-Medved_Ivanka_Mevc-Valentin_ubil-2-Nemca_Miha-Globacnik-Nahtigar-Jezovnik-Smah-Pokriznik-Laznik.docm

  20020628__021_Razgovor_z_Gorsek-Vida_grobisce_Monte-Graba_jama_Batistov_Travnik_dovazali-ljudi-trupla.docm

  20020703__022a_Vabilo_2_sejo_komisija-Mocnik_grobisca_1-Cebul_2-Stvarnik_3-Basist_4-Krizisce-cest-Miklavc_5-Lepova_Gosa_6-Solnov_travnik.docm

  20020703__022b_Vabilo_2_sejo_komisija_Znidarsic-Cerar-Hudales--Kljajic-Toter_Kumer-Jezovnik-Srebre-Pintar-Skornsek-Jezovnik-Cebul.docm

  20020703__022c_Vabilo_2_sejo_komisija_pomagali_Fuks-Bolha-Praznik-Stropnik-Turinek-Zrnic-Rogelsek-Gorsek-Hudaurnik-Lihteneker.docm

  20020709__023_Zapisnik_2_seje_Skornsek-Koren-Berloznik-Ticer_grobisce-Munti-Jama_Mazejeva-Zaga_pri_Rogelskovih.docm

  20020709__024_Razgovor_z_go_Cas_Antone-Rozalija_Gorsek-Vida_Polanec_Slavica_zakopanih_najmanj_20_ZRTEV.docm

  20020711__Nas_Cas_Atelsek_Ivan_ne_imenovanje_za_Castnega_obcana.docm

  20020717__025_Pogovor_s_policistom_Tomazem_Podgorskom_Velikonja_pomoc-iz-podrocja-Celje.docm

  20020718__Nas-Cas_Izjava_LDS_je_podla_in_polna_lazi_Atelsek-Zevart_Mravljak-Hubert.docm

  20020725__026_Pogovor_z_Melanskom_Jezovnik-Milka_brata_Melansek_Melansek.docm

  20020725__Nas_Cas_Hubert_Mravljak_imenovanje_Tomsiceva_brigada_bil_poslanec.docm

  20020814__027_Pogovor_z_Turkom-Kojc_prevoz-vlacenje_trupel_100_iz_Jarkov-Gozdov_Hrvat-130kg_Roglovitz_Zrnic_zrtve_Strojnikova-hisa_.docm

  20020820__028_Dopis_drz_Tozilstvo_Nahtigal-Franc-Koper_Mocnik-CE_cca-POBITIH-1000_ljudi.docm

  20020909__029_Dopis_ge_Cerar_2_Mocnik_ne_dajo_naslov_za_Nahtigala-Koper.docm

  20020912__Nas_Cas_Tradicionalno_srecanje_Borci_Planinci_na_Graski_Dolnicar-Borovnik-Meh-Povse_Kontic_ZZB_odnosi_Slo-Cro_raz.Slo.G.-ZVEZDA.docm

  20020918__0681862_alko_Velenje_Policijska_gonja.jpg

  20020919__032_Razgovor_z_Vladom_Kojcem_iz_Sostanja_Ticer-Defler_Nahtigar_REMIC-Luce-lokal_Smica.docm

  20020919__033_Tozilstvo_Cerarjeva_Nezadostno_sodelovanje_oblasti_lokacije_pa_niso_znane_Tozilstvu.docm

  20020919__Nas_Cas_Janko_Zevart_v_Spomin_podrocja_aktivnosti_Sentilj-Salek-Ponikva-Podkraj.docm

  20020920__030_Dopis_Nahtigal_Skrnsek_dopis_v_Koper_za-pogovor_o_preteklosti_sodelovanje.docm

  20020920__031_Pogovor_z_Miletom_Nahtigalom-Koper_za_naslov_Franca_Nahtigala_v_Kopru.docm

  20020926__Velenje_Priznanja_obcani_Roza-Hribar_Roman-Repnik_Hubert-Mravljak_Karel-Cretnik_Marijana_Legnar_Anica_Podlesnik_Peter-Pusnik_Marin_Meh.docm

  20020930__034_Odgovor_za_naslov_Nahtigala-Franc_nobenih_podatkov_Nahtigal_nic_ne_ve_o_Gorici.docm

  20020605__Safaric_Dragutin_osebna_001259535.jpg

  x

   

   

   

  $$-glava

  2003

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2003/$$2003--glava.htm

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2003/$$2003--glava.pdf

  20030106__035_Porocilo_o_izkopu_okostja_Ivana_Pirmanseka_Celjska-policija_Rogelsek-Anton_nasel_kosti_Mazejeva-zaga.docm

  20030108__037_Dopis_Pintarjevi-Margareta_znanih-6_grobisc_nahtigal-Franc.docm

  20030109__036_Pogovor_z_Komprej-Angela-21-let_2-leti_zapora-Brestanica-1950_Pungartnik-Martin-2-leti-Kocevski-Rog_AFERA-Pozar.docm

  20030121__038_Porocilo_o_pogovoru_z_PU_Celje_izkop_Ivana_Pirmanska.docm

  20030206__042_Zapis_aktivnosti_Pirmansek_sorodniki-Pirmansek_ubijalca-Locan-Milan_Skodnik-Franc.docm

  20030220__Komisija_RS_vabilo_izrocitev_dokumentacije_Slo-Drustvo-naslov_Safaric-Dragutin.jpg

  20030306-Lj-3__Perme_Persin_Safaric_Talan_Zitnik_Omersa.jpg

  20030306-Lj-3__Zitnik_Perme_Persin_Zitnik_Ferenc_Omersa.jpg

  20030306-Lj-5__Talan_Safaric_Perme_Persin_Ferenc.jpg

  20030314__Potrdilo_komandi_policije_Celje_moji_obiski_Velenje.jpg

  20030318__039_Zapis_pogovora_Kurta-Rik_Pirmansekom_Pirmansek-Franc-SS_Mazej-ZAGA_ubil-OSTIR_Meza-Stefka_Cas-Rozika_Likvid_Zrnic-Cveto_Rahten.docmž

  20030328__040_Aktivnosti_delovanja_OZNe_Subelj-Ljuba-Dornik-arhiv-Lj_Mocnik-Marjan-Ce_Pirmansek_Ivan.docm

  20030406__041_Pogovor_z_Fuks-Jozefa_in_Bolha-Hinko_Orel_in_Zrniceva_aretirala-Bolha-Vinka_zazgali_mu_soprogu_12-ljudi_zazgali.docm

  20030406__041x_Pogovor_Fuks-Jozefa_in_Bolha-Hinko_Orel_in_Zrniceva_aretirala-Bolha-Vinka_zazgali_mu_soprogu_12-ljudi_zazgali.docm

  20030508__Nas_Cas_Zgank_Zlata_PLAKETA_Dolnicar_Kontic_ZZB_dragutin_in_komentar_NEOMEJENA_KOMUNISTICNA_DRSKOST.docm

  20030609__043_Razgovor_z_g_Krum_izvaj_Nahtigal-Pugelj-Ostir-Dermol-Benkovi-fantje-Florjana-Zarko-Lempl-Verdnik-Vodovnik-Jezovnik-Sentilj-drugi.docm

  20030619__089_Zakon_o_grobiscih_Drobnic-Janez_Znidarsic-Franc__POVOJNA_GROBISCA-soocenja_KOMENTAR-primus-Pieteta-dragutin.docm

  20030627__044_Pogovor_z_gospo_Marta-Majer-Florjan_Cverlin-Erika.docm

  20030627__046_Pogovor_z_Ministrstvom_za_delo_Znidarsic-Franc_Omerza-Mitja_Ferenc-Mtja_Persin-Vlado_Pirmansek_dr.Drobnic-Katja_Mocnik.docm

  20030702b__Celje_Policija_odgovor_na_pismo.jpg

  20030704__045_Aktivnosti_kom_junij_julij_03_Subelj-Ljuba-Dornik-magisterij-Lj_izvajala poboje_JNA_4-5.armada_Mocnik_Pirmansek_Persin_Kovacic_Omerza.docm

  20030728__047a_Dopis_Nahtigal_2_Franc-Nahtigal_Cveta-Zrnic_Anton-Dermol_Dusan-Obreza_Izak-Povh_ Marko-Verdnik_Rudolf-Vodovnik.docm

  20030728__047b_Dopis_Nahtigal_2_Rudolf-Vodovnik_Branko-Primozic_Franc-Sovic_Zarko-Leskosek_Joze-Ledinek_Jezovnik_Pugelj_Avgust-Ostir_itd.docm

  20030828__048_dr_Ferenc_pogovor_o_obisku_Gorice.docm

  20030828__049_Zapis_z_g_Omerzom-Mitja_Ferenc-Mitja_Cera-Zdenka_ureditev_grobisc.docm

  20030829__005a_Dopis_g_Cerar-Zdenka_03_problem_ustreljenih_800_zrtev_od_Hrvati_od_tega_50_Slovencev.docm

  20030911__Nas_Cas_NOB_Mnozicno_na_Grasko_Goro_Milena-Krsric-Planinc_NOB-Kontic_Milan-Potrc-MEJA_Hrv-Slo-Jadransko-Morje.docm

  20030917__051_Odgovor_dr_Ferenca_Bavdas_Mateja_Jamnikar_Pavel_grobisca-Druzmirja-1_Druzmirje-2_Lepova-gosca-lokacije-3-grobisca_Gorica-1-2-3.docm

  20030917__053_Por_kom_03_Grob-7_Likvid-20-Zrnic-Nahtigal-Sebelj-Pozar_Vojakov-40_Begunci-600-Hrvati_price-Koren-Cebul-Jezov-Turinek-Hudav-Kumer-Praznik.docm

  20030920__052_Dopis_drz_tozilstvo_predlog_Znidarsic_Grobisc-6+1_pricevalcev-50.docm

  20030926__Nas_Cas_Hubert_Mravljak-NOB_predsedmik-UPOKOJENCEV.docm

  20031010__055_Zapis_sestanka_z_dr_Ferencem_meritve-GPS_Mazarjeva-zaga_Vertotov-Postajnerjev-klanec.docm

  20031016__054_Zapis_pogovorov_z_go._Drobnic_Pirmansek-DNK-se-ni-rezultata_vzorci-se-v-Celju_Mocnik.docm

  20031103__056_Zapis_pogovora_z_Rogelsekom_03_Lokovica-Streljali-Ujetnike_peskolov_grobisca-Kriznikov-gozd_Brnic-Edo.docm

  20031104__057_Pregled_dela_komisije_do_2003_zapisnik-89-tock_180-BREZEN-Jam_likvidator-Remic_Kotnik_Zrnic.docm

  20031106__Nas_Cas_Dan_mrtvih_Vsak_ima_pravico_do_groba-KONTIC-Bojan-predsednik-Zveze-Borcev__KDO-KJE_spomenik-ONEMELE-PUSKE-668-imen.docm

  20031106__Nas_CaS_Vsak_ima_Pravico_do_GROBA_tako-pravi-Mravljak-Hubert-in-Kontic-predsednik-zveze-borcev-izvajalcev.docm

  20031113__Nas_Cas_Sostanj_Na_Goricah_preko-Osemsto-600+200--800_POBITIH_intervju-novinarka-Krstic-Planinc-Milena.docm

  20031119__Sostanj_Gorica_vzhod_Perme_Safaric.jpg

  20031124__058_Aktivnosti_v_zvezi_z_moriscem_Lokovici-Vosnjakov-peskokop_grobisce_vodni_rezervoar_izjava-Turka-pobiti-vojaki_s-konji-vlekli-TRUPLA.docm

  20031222__059_Zapis_srecanja_z_g_Konradom_Gorsek-Vida_Ticer_izvajalci-Nahtigal-Zrnic-Zarko_grobisce-Bodnjanova-njiva-GROBISCE.docm

  20031231__Nas_cas_OBRACUN_Vojko_Strahovnik_klativitestvo_in_Lustracija_KAJ_TO_JE__skrivalnica-komunistcne-LAZI.docm

  x

   

   

   

  $$-glava

  2004

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2004/$$2004--glava.htm

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2004/$$2004--glava.pdf

  20040--01__063-064_Sostanj-Metlece-Gorice-Druzmirje-Preloge-Skale-Pesje-Velenje-Salek-Kozelj-vojna-karta-1950.g.jpg

  20040--02__2008__Sostanj__MESTO_karta@.jpg

  20040--03-2022b__katas_Google-KMZ_morisca-grobisca--Saleska_dolina-Sostanj_dragutin.jpg

   20040--04__2008__Velenje__MESTO_karta@.jpg

  20040115__060_Zapis_pogovora_z_mag_Znidarsicem_04_Ferenc_NOVI-ZAKO_Kako-in-kdaj-Komisija-zakljuci_Vpis-v-REGISTER.docm

  20040122__061_Zapis_pogovora_z_g_Atelsekom_Bele-Vode-13-Ukrajinc-Navodnik-Franc_Kozamurnik_pozna_Pozganec-Stefan-Bele-Vode_Navodnik-Franc.docm

  20040211__062_Zapis_pogovora_z_go_Navodnik_Ukrajinci_Hudalin_Magdalena_Navodnik-Franc-(Kozamurnikovi)-Bele-Vode_Likvidatori-vrnili-krvavo-orodje.docm

  20040217__063_Dopis_na_ODT_Celje_04_preko-100-razgovorov_VRIS-v-Karte-Ferenc_Znidarsic-potrebno-sondiranje_GROBISC-7---cca-800-zrtav-domacini-in-ujetniki.docm

  20040217__063_Olivera_Milosavljevic-POTISNUTA_ISTINA-Kolaboracija_u_Srbiji_1941.-1944._Beograd_2006..docm

  20040217__063x_Wikepedija_Slavonska_brigada-CETNICKA.docm

  20040217__064_dopis_na_ZZB_Velenje_04_dopis_ZZB-ima-se-zive-price-naj-se-spovedo_pokazite-izvajalce-grobisca_Slavonska-brigada.docm

  20040217__126_Grobiscci_Druzmirje_1_in_2_grobisca-KARTA__ID-179-D-ruzmirje-1__ID-180-Druzmirje-2.docm

  20040217__127_Grobisca_Gorice_1-4_grobisca-KARTA__ID-176-Gorica-1__ID-177-Gorica-2__ID-178-Gorica-3__ID-238-Gorica-4.docm

  20040217__Grob_Pirmansek_letalska_slika.jpg

  20040217__Grob_Pirmanska.jpg

  20040217__Grobisce_Basist.jpg

  20040217__Grobisce_Druzmirje_1_in_2_letalska.jpg

  20040217__Grobisce_Gorice_1-4.jpg

  20040217__Grobisce_Gorice_letalska_slika.jpg

  20040302__065_Zapis_s_Policijo_Velenje_in_Celja_04_Pezdevsek-Bozidar-podastki_prisotna-policija-pri-izkopu.docm

  20040304__067_Pogovor_z_PU_Celje_za_DNA-Pirmansek_ni-se-odgovora-iz-Ljubljane.docm

  20040316__066_pogovor_z_Katjo-Drobnic-Lj__nezanesljiv-DNK-Pirmansek_mrliski-list-sodniski-izjave-price.docm

  20040319__069_Sodiscu_Celje_04__Pirmansek-izkop-2002-2003_dogovor-kako-koncati-primer_SODISCE.docm

  20040319__069_Sodiscu_Celje_04_GRB-opcine-Sostanja.jpg

  20040323__068_Muzeji_na_podrocju_Celja-Vornsek_Godec-Katja_Milko-mikola_Sl-Gradca-Linasi-Marijan_2000-unicevali-dokumente_Vel-Kljajic-Damijan_Pozar_Subelj-diploma.docm

  20040514__070_dopis_Znidarsicu_na_MZDSZ_birokratsko-oviraje_Politicno_nezainrteresirano.docm

  20040518__071_Odgovor_od_Znidarsica__ni-vec-zakonske-pdlage__TUJA-VOJSKA-SE-NE-ODKOPAVAVA-SPOMINSKO-OBELEZJE__problem-RUDNIKI-VELIKI-ZASIPI.docm

  20040525__Grobisce_Druzmirje_1_in_2.jpg

  20040603__Safaric_Dragutin_Cakovec_vozacki_izpit_potvrda.jpg

  20040701__Nas_Cas_Novak_Ignac_Mrtvi_NE_Molcijo__UBIJE-GA-SOSED-IN-JE-TA-NA SPOMENIKU-ZRTEV-FASIZMA__NE-PA-OD-DOMACEGA-KOMUNISTA.docm

  20040722__072_razgovor_v_Belih_Vodah_Kozamurnikovi-Pozganec-Janez-Rozika(Golcnik)-dve-Jame-9+7-zrtev(-12-)-AVSTRIJCI-ne-Ukrajinci-KRVAVO-orodje_Atelsek-Zdravko.docm

  20040804__073_Zapis_o_iskanju_grobov_v_Belih_vodah_JAMA-Oce-lezi-5-6m-nize_Sumah-Slava-Delopst_pokaze-jamo_Pozgane-tudi-pozna.docm

  20040805__074_Pogovor_s_Slavo_Sumah-Delepostova_travnik-OCE_Ukrajinci-13-UBITIH-dne-19.3.1945-grobisce-navzgor-20m-v-Globeli-IZKOP-kosti.docm

  20040819__075_Izkop_v_Belih_vodah_avgust_04_Kazamurk_OCE-travnik-ob-cesti-proti-Staknetu_Plaz-1991_KOPANJE-najdene-kosti-ZASIPANO.docm

  20040821__076_RE_Evidentiranje_grobisca_v_obcini_Sostanj_Ferenc-dogovor-za-obisk_grobisce-Ukrajinci.docm

  20040830__077_Cas_obiska_v_Sostanju-FERENC_september-2004_srecanje-v-Velenju.docm

  20040903__078_Evidentiranje_grobisc_v_Belih_vodah_obisk-Ferenc-Mitja-Allenka-kriminalist-Znidarsic-MZDSZ_obisk-grobisc-1-2_vnos-v-register.docm

  20040929__079_Poslane_karte_z_vrisi-grobisc-Sostanj_samo-7_grobisca-Bele-Vode-se-niso-vrisane_Bavdaz-Mateja-Lj.docm

  20041007__081_Okrozno_sodisce_Velenje_poprava-krivic-Pirmansek-mrliski-list_ubil-ga-je-OSTIR-Avgust_19.05.1945.leta.docm

  20041007__082_Zapis_o_delu_na_UE_Velenje_04_Pirmansek-Ivan-mrliski-list_ministrstvo.docm

  20041022__082_Dopis_Persinu_ocitek-drzavi-za-nezainteresiranost-niso-nudili-pomoc-navodila-za-delo.docm

  20041105__083_Vlozitev_zahteve_Komprej-Andrija-Poprava-krivic_odvetnik-Jesenko-Marja-nic-ni-dosegel_Angela-Brstanica-in-oce-Kocevski-Rog-vsak-po-2-leti_Pozar.docm

  20041111__084_Zapis_razgovora_Trogar-Adolf_Skornsek(st)-pobitih-40-Nemcev-v-Ravnah-po-15.maju-izvajal-Nahtigal_Trogar-nic-ve-pove-pa-partizani-so-prekopani.docm

  20041202__Grobisce-391-392_Bele_vode_1_2.jpg

  20041202__Letalska_slika_Bele_vode_391_392.jpg

  20041214__085_RE_Bavdaz_Lj_Prikrita_grobisca_Bele_vode-karta-grobisce_391-392.docm

  20041217__086_Rrazgovor_z_g_Kljajicem_in_Safaricem_Lenasi_Sl.Gradec_Skornsek-Anton-starejsi.docm

  x

   

   

   

  $$-glava

  2005

   

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2005/$$2005--glava.htm

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2005/$$2005--glava.pdf

  200501__Seznam_vseh_grobisc.jpg

  20050106_IZS-9118_potrdilo.jpg

  200504__Blizina_grobisca_485_Kozelj.jpg

  200504__Dohod_do_grobisca-485_Kozelj.jpg

  200504__Obelezje_grobisce_Kozelj.jpg

  200504__Obelezje_grobisce_Kozelj_staro.jpg

  200504__Okolica_grobisca_Kozelj.jpg

  20050405__088_Pricanja_o_grobiscu_Kozelj-2x30=60-zrtev_domacini+ubijalci_Koren-Drago_Gradisek-Rudi-in-Alojzija_ubijali-da-bi-jih-kradli.docm

  20050416__087_Zgodovina_Franc_Pozar__lazno_ovadil_Sumah-Miha_Sumah-Franc_Podkrizni-Janez__Obsojeni-na_smrt-Lj_1950_Sl.Gradec-spomenik_ZRTVE-REVOLUCIJE.docm

  20050419__090_Zapis_pogovora_s_Skazom-Trbusa-Podkozelj_dr.Kralj-Ivan_zupan_MEH-Srecko-(oce-KNOJ)-ni-omogocil-delo-komisije__mucitelji-Lemp_Zaljubersek_Pisker.docm

  20050420__091_Grobisce_v_Velenju_dopis_Ferencu_problem_grobisce_Pod-Kozeljem-TRBUSA.docm

  20050521__093_Sporocilo_dr_Ferenc_sodelovanje_Evidentirano-410-grobisc__CELJE-raztava-PRIKRITO-IN-OCEM-ZAKRITO.docm

  20050524__092_Najdba_kosti_na_Goricah_pri-spomeniku-PIRAMIDA_pri-delu-najdena-kost-LOPATICA_kriminalist-VSET-MARKO+ostali.docm

  20050526__Svetovna_Politika_Obtoznica_partije_Ribicic_Ceferin__KILAVO-TOZILSTVO-ovadbe_Vipotnik-Roglic-Polak_300-zaslisanj-in-NIC__prikaz-stavila-zrtev.docm

  20050527__094_Iskanje_informacije_za_go_Komprej_povprasevanju-kdaj_bo_primer_na_vrsti_za_obravnavo.docm

  20050528__095_ga_Komprej_maj-2005_Vloga-ni-bila-poslana_preverjanje_komisija-Jeromel-Jernej.docm

  20050608__097_Dopis_Nahtigalu-Franc_junij_2005_noce-sodelovati-s-komisijo-niti-z-organi.docm

  20050609__096_Zapis_pogovora_z_dr_Kraljem_zupan-Meh-Srecko-ZAUSTAVIL-preiskave_12-15-zrtev-iz-Celja-(zapor)-g.OBU-z-zemljo-prekril-grobisce__Hotel-Razgorsek.docm

  20050609__099_Vlozitev_zahteve_Premelc-Gvido-sin-Gvido_OZNA-Zrnic-Cveta-ARETIRALA__24+1-privezanih-za-JASLE-23.maja.1945.-grobisce-25-ID-233-Gorica-4-karta.docm

  20050613__098_Pogovor_z_Premelcem-glej-povzetek-099.docm

  20050613__100_Zapis_pogovora_z_g_Grudnikom_Herman-sin-mati-Fanika_Nahtigal_Ticar-vedel-za-grobisca_na_Goricah.docm

  20050630_IZS-9118_potrdilo.jpg

  20050709__103_Predlog_sklica_3_seje_Skornsek-Koren-Berloznik-Ticer__MULTI-jama-Gorica_Rogelsek-Pusnik-6-velikih-nekaj-manjsih__grobisce-Grudnik.docm

  20050830__101_Zapis_pogovora_s_sekretarjem_avgust_2005_Omerza_Ferenc.docm

  20050830__102_RE_evidentiranje_v_Velenju_avgust_05_Ferenc-Drobnic-Omerza__dogovarjanje.docm

  20050908__Nas_Cas_Tradicionalno_srecanje_na_Graski_Gori_Dolnicar-Ivan-in_Lojze_Stanovnik_minister-Erjavec-ne-Bodo-Dovolili-Spreminjanje-RESNICE_okolica-50-grobisc.docm

  20051004__UEV-Dopis_pooblastilo_oktober_2005_Pirmansek-ARIZONA_Cebul-Bojan.docm

  20051005__105_Pooblastilo_za_denaciolizacija_postopek_v_2005_vojno-nasilje_Pirmansek-vracanje-premozenja__POOBLASTILO.docm

  20051007__106_Pooblastilo_za_zastopanje_oktober_2005_Pirmansek-pooblasca_Skorseka-kod-zastopnika-v-Sloveniji.docm

  20051007__107_RE_pooblastilo_odlocitev-Pirmansek-Skornsek__zamenjava-zemljiisca-Cerkev-Pirmansek_kmalo-izplacilo-razlike-odskodnine.docm

  20051019__108_SKLEP-zavrzen_zahtevek_Pirmansek_(19.10.05)__Zamujena-zahteva-vloge_Ministrstvo-zavrglo-dovoljena-pritozba.docm

  20051021__109_Pritozba_na_Sklep-ZAMUJENA-VLOGA___PRITOZBA___LASTNINA-JE-NEDOTAKLJIVA-je-se-drzavljan-Slovenije-NI-BIL-OBVESCEN-O-ZAKONU.docm

  20051114__110_RE_Evidentiranje_v_Velenju_nov. 2005-dogovori-o-obisku-Velenja-TRBUSA_Ferenc-potuje-v-Srebrenico.docm

  20051121__111_RE_Evidentiranje_v_Velenju_21.nov.05.__dogovor-o-obisku-Velenje.docm

  20051231-2022a__katas_Google-KMZ_morisca-grobisca--Saleska_dolina-Sostanj_dragutin.jpg

  20051231-2022b__katas_Google-KMZ_morisca-grobisca--Saleska_dolina-Sostanj_dragutin.jpg

  20051231-2022c-ID-179__katas_Google-KMZ_morisca-grobisca--Saleska_dolina-Sostanj_dragutin.jpg

   

   

   

  $$-glava

  2006

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2006/$$2006--glava.htm

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2006/$$2006--glava.pdf

  20060515__112_Evidentiranje_v_Velenju_2006_Ferenc_ukrepanje-nic-se-ne-dela-glede-ZRTEV.docm

  20060613__114_Grobisce_Kozelj_evidentiranje_Ferenc-spomenik-za-strica-Skaza_SANDIRANJE-slikanje.docm

  20060615__115_Vprasanje_o_vecih_grobiscih_v_Velenju__Ferenc-Vel.sekretar-Ostrsek-1991-grobisc-4-zrtev-15-Nemci-ustasi-(Hrvati).docm

  20060615__116_Informacije_o_Kozelju_ostanki_Ferenc_Marinsek-Marjan_znana-nekaj.imen-zrtev.docm

  20060615__117a_Grobisca_v_Velenju_Ojstrsek-Staro-Velenje-Malo-Gradisce-levo-ob-cesti-Velenje-tov.Gorenje-200m-od-spomenika-talcev-proti-Jakobu-200m-jame-v-gozdu.docm

  20060615__117b_Grobisca_v_Velenju_grobisce-pod-Kozeljem_Marinsek-Marjan-knjiga-Med-cvetjem-in-trnjem_nekaj-imen_zrtev.docm

  20060620__Velenje_Vabilo_Slovencem_nacionalizem.jpg

  20060711__Velenje_godisnjica_Srebrenice.jpg

  20060804__Grobisce-485_Velenje_Kozelj.jpg

  20060804__Grobisce-485_Velenje_Kozelj-KARTA-grobisca.jpg

  20060826__Vecernji_Zagorac_Ribicic_nema_dokaza.htm

  20060828__119_Evidentiranje_v_Velenju_avgust_2006_Marinsek-Marjan-Med-cvetjem-in-trnjem.docm

  20060828__119_RE_evidentiranje_v_Velenju_poizvedovanje-o-grobiscu-ni-uspeha_dopis_Ferencu.docm

  20060831__Nas_Cas_Vovk_Da_se_se_naprej_slisi_Njihov_glas_Graska-gora-NOB-Erjavec-Karel-Meh-Srecko.docm

  20061009__120_Evidentiranje_v_Velenju_9.10.06._prosnja-za-koncanje-vrisa.docm

  200611__Grobisce-485_Kozelj.jpg

  20061115__121_RE_odgovor_Ferencu_nov.2006._izmenjava-podatkov-evidentiranje-grobisc.docm

  2006x__Olivera_Milosavljevic-POTISNUTA_ISTINA-Kolaboracija-Antisemitizam_u_Srbiji_1941.-1944._Beograd_2006.docm

  x

   

   

   

  $$-glava

  2007

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2007/$$2007--glava.htm

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2007/$$2007--glava.pdf

  20070111__131_Vabilo_na_3_sejo_komisije.docm

  20070115__132_Novi_naslovi_clanov_komisije.docm

  20070125__Nas_Cas_Skornsek_Sostanjska_Komisija_evidentirala-deset_prikritih_grobisc_okoli-800-zrtev.docm

  20070315__133_Porocilo_komisije_za_EIOPG_OZNA_Kardelj-ukazoval-Tito-Kardelj-Kidric-Boris-K.Zdenka-Macek-Ribicic_ocena-800-zrtev.docm

  20070514__134_Zapis_pogovora_z_g_Cebulom_parcela_Cebul-Bodjan_Nemci-1944-ustrelili-10-mladih-fantov.docm

  200706__Ggrobisce_Cebulov_travnik_2.jpg

  200706__Grobisce_Cebulov_travnik.jpg

  200706__Grobisce_ob_rezervoarju_vzhod.jpg

  200706__Grobisce_ob_rezervoarju_zahod.jpg

  200706__Obelezje_Gorica.jpg

  200707__Grobisce-01_na_Cebulovem.jpg

  200707__Grobisce-02_Cebul.jpg

  200707__Grobisce-03_proti_Cebulu.jpg

  200707__Grobisce-04_Bodjan_1.jpg

  200707__Grobisce-05_Bodjanova_njiva.jpg

  200707__Grobisce-06_Bodjan_2.jpg

  200707__Grobisce-07_na_Basistovem_travniku.jpg

  200707__Grobisce-08_na_kriziscu.jpg

  200707__Grobisce-09_krizisce_Miklavcevi.jpg

  200707__Grobisce-10_rudniski_objekt_Lep.jpg

  200707__Grobisce-11_Lepova_gosca.jpg

  200707__Grobisce-12_v_Lepovi_gosci.jpg

  200707__Seznam_grobisc_Gorice.jpg

  200707__Seznam_grobisc_Gorice_x.jpg

  20070720__Slike_julij_2010-029._grobisce-pod-Kozeljem.jpg

  20070720__Slike_julij_2010-030._grobisce-pod-Kozeljem.jpg

  20070720__Slike_julij_2010-031._grobisce-pod-Kozeljem.jpg

  200710-1967__Slo_koncentracijska_Taborisca_objavil-Ranka_Ivelja_Tudi-v-Sloveniji-so-bila-koncentracijska-taborisca__Vsak-dan-krste-za-otroke.jpg

  20071020-02__Velenje_Kozelj_stari_spomenik_zrtvam.jpg

  20071020-08__Velenje_Kozelj_tocna_lokacija_morisca_grobisca.jpg

  20071020-14__Velenje_Kozelj_morisce-grobisce_v_gozdu_smer_rumenkasto_drevo-v sredini_slike.jpg

  20071125__Nas_Cas_Skornsek_mlajsi_slika.jpg

  x

   

   

   

  $$-glava

  2008

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2008/$$2008--glava.htm

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2008/$$2008--glava.pdf

  2008_2021__2008-WARWICK_Blanka_Matkovic_dragutin.pdf

  2008-01__2021-2008-WARWICK_Blanka_Matkovic_dragutin.jpg

  2008-02__2021-2008-WARWICK_Blanka_Matkovic_dragutin.jpg

  2008-03__2021-2008-WARWICK_Blanka_Matkovic_dragutin.jpg

  2008-04__2021-2008-WARWICK_Blanka_Matkovic_dragutin.jpg

  20080424__Nas_Cas_Nov_Drevored_za_Tita_in_Obcane__Meh-Srecko_Bobinac-Franjo.jpg

  200804xx__Nas_Cas_Velenje_Tito_najveci_spomenik-8.7m__potegavscina_pred-volitvami.jpg

  200804xx__Nas_Cas_Velenje_Tito_stopnice__najveci-spomenik-8.7m__potegavscina_pred-volitvami.jpg

  20080722__GOOGLE 20130528 posjeta mjeseca.jpg

  20080722__GOOGLE 20140420 posjeta u jednom danu.jpg

  20080921-19_Makarska_Pozar_U_dragutin__na-DAKSU.jpg

  20080927-26-01__HUP_Dragun_razgovor_dragutin.jpg

  20080927-26-04__HUP_Dragun_razgovor_dragutin.jpg

  20080927-26-05__HUP_Dragun_razgovor_dragutin.jpg

  20080927-26-06__HUP_Dragun_razgovor_dragutin.jpg

  20080927-26-07__HUP_Dragun_razgovor_dragutin.jpg

  20080927-26-08__HUP_Dragun_razgovor_dragutin.jpg

  20080927-26-09__HUP_Dragun_razgovor_dragutin.jpg

  20080927-26-10__HUP_Dragun_razgovor_dragutin.jpg

  20080927-26-11__HUP_Dragun_razgovor_dragutin.jpg

  20080927-26-12__HUP_Dragun_razgovor_dragutin.jpg

  20080927-26-13__HUP_Dragun_razgovor_dragutin.jpg

  20080927-26-14__HUP_Dragun_razgovor_dragutin.jpg

  20081030__Nas_cas_Dan-spomina-tudi-na-zrtve-FASIZMA+KOMUNIZMA__Druzmirje-Gaberke-Ravne-Zavodnje-Topolsica-Bele-Vode-Florjan-Lokovica-Smartno.jpg

  x

   

   

   

  $$-glava

  2009

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2009/$$2009--glava.htm

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2009/$$2009--glava.pdf

  20090108-03 Sostanj Gorica.jpg

  20090314-49-00__HUP_broj_49-14_2009_xxx.docm

  20090314-49-05__Sukilo_Krizni_Put_Huda_Jama_dragutin_intervju.jpg

  20090314-49-06__Sukilo_Krizni_Put_Huda_Jama_dragutin_intervju.jpg

  20090314-49-07__Sukilo_Krizni_Put_Huda_Jama_dragutin_intervju.jpg

  20090314-49-12_Glasnik_Dragun_dragutin_Tito_Krizni_PUT.jpg

  20090314-49-42_Glasnik_Dragun_dragutin_Huda_Jama.jpg

  20090314-49-43_Glasnik_Dragun_dragutin_Huda_Jama.jpg

  20090528__Nas_Cas_Turisticni_IZLET_v_BEOGRAD-V-NEKDANJO-SKUPNO-DOMOVINO__nasljednji-v-Cakovec.docm

  20090607-08__Titovo_Velenje_ob_dnevu_volitev_ za_Evropu__sramotna_slika_komunisticnih_nasilnezev.jpg

  x

   

   

   

  $$-glava

  2010

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2010/$$2010--glava.htm

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2010/$$2010--glava.pdf

  20100720-27 Velenje Kozelj sondaza.jpg

  20100720-28 Velenje Kozelj sondaza nozna kost.jpg

  20100720-50 Velenje Kozelj sondaza lobanja.jpg

  20101031-09 Sostanj Gorica sever Si Sveti pogreznjeno v koruzi.jpg

  20101031-30 Sostanj Gorica Kriz Si Sveti.jpg

  20111031-08 Sostanj Gorica sever Si Sveti obelezje.jpg

  x

   

   

   

  $$-glava

  2011

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2011/$$2011--glava.htm

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2011/$$2011--glava.pdf

  PRAZNO….

  x

   

   

   

   

  $$-glava

  2012

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2012/$$2012--glava.htm

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2012/$$2012--glava.pdf

  20120708-02__Velenje_Kozelj_grobisce_mesto_sondiranja_2010._leta.jpg

  20120708-03__Velenje_Kozelj_grobisce_mesto_sondiranja_2010._leta.jpg

  20120825__20120830_Nas_Cas_ZZB_Graska_Gora__Pod-Zvezdo-smo-bili-Mocnejsi__Meh-Petokraka-Rdeca-Zveda-Simbol-Svobode_Meh-komunizem-in-Davki.jpg

  20121101-30__Hrasnik_Si_Sveti_Zapis.jpg

  20121103-03 Sostanj Gorica nad Sostanjem Si Sveti.jpg

  20121103-13 Sostanj Gorica nad Sostanjem Si Sveti.jpg

  20121103-14 Sostanj Gorica nad Sostanjem Si Sveti.jpg

  20150209__Strovs_2012-2015_Predlog_ZAKONA.docm

  x

   

   

   

  $$-glava

  2013

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2013/$$2013--glava.htm

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2013/$$2013--glava.pdf

  20130709__Sostanj_Gorica_jezero_Sostanjsko__koliko_cloveskih_trupel_je_potopljeno_v_jezeru.jpg

  20130713_Zzapis_Sveti_Kriz_strazar_likvidator.docm

  20131102a__Strovs_TITO-MEGA-ZLOCINEC__PSIHOPADSKI-UM__Kako_je_bila_odkrita_Huda_Jama.docmž

  20131109__GOOGLE_20140627_posjeta_UFO_Antarktika.jpg

  201312_Druzmirje_GOOGLE_micro.jpg

  20131211-2020_Zzapis_Sostanj_Uranjek_Bandalo.docm

  20131213__Sostanj_Druzmirje_GOOGLE_levo_zgoraj_GORICE_Sostanjsko_jezero__koliko_cloveskih_trupel_je_potopljeno_v_jezeru.jpg

  x

   

   

   

  $$-glava

  2014

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2014/$$2014--glava.htm

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2014/$$2014--glava.pdf

  20140128 GOOGLE_GABERKE_3D.jpg

  20140515__NAS_CAS_Dan_Zmage_Dan_Evrope__Menih-Darko_Kontic-Bojan___UMIRALI -SO-LE-NAPREDNJI-LJUDI__pomorjeni-od-vas-pa-so-bili-DRHAL.jpg

  20140517__Sostanj_Druzmirje_Gorice_Google__Sostanjsko_jezero__koliko_cloveskih_trupel_je_potopljeno_v_jezeru.jpg

  20140522__Nas_cas_Preloznik_Ukradeni_Otroci___OTROCJA-ZGODOVINA-Z-PREVELIKO-KOMUNISTICNO-LUKNJO-nagrajen-primitivizem.jpg

  20140824__Nas_Cas_Graska_gora_ZZB_MNOZICNO-pod-rdeco_zvezdo___TAKRAT-maja-1945.-JE--GORNJI-DOLIC-STEL-8.000-POBITIH-LJUDI-civilistov.jpg

  20140903-17__Velenje_Kozelj_grobisce_mesto_sodiranja_2010._leta_stanje_po_4-letih.jpg

  20140903-18__Velenje_Kozelj_grobisce_mesto_sodiranja_2010._leta_stanje_po_4-letih.jpg

  20140903-21_Velenje_Kozelj_ mozno_grobisce.jpg

  20141031-13_Velenje_Kozelj_Dragutin_Si_Sveti.jpg

  20141031-23_Sostanj_Gorica_Ejub_Si_Sveti.jpg

  20141031-32_Sostanj_Gorica_spomenik_Ejub_Si_Sveti.jpg

  20141031-35_Sostanj_Gorica_spomenik_Ejub_Si_Sveti.jpg

  20151214-03 Dachau ogled taborisca.jpg

  20151214-08 Dachau ogled taborisca.jpg

  20151214-41 Dachau ogled taborisca krematorij.jpg

  20151214-42 Dachau ogled taborisca krematorij.jpg

  x

   

   

   

  $$-glava

  2015

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2015/$$2015--glava.htm

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2015/$$2015--glava.pdf

  2015_Tito_Guzija 2015_image02212.jpg

  20150209x__Strovs-Marko_2012-2015_Predlog_ZAKONA___Predlog_zakona_o_prikritih_grobiscih_in_pokopu_zrtev-(povzetek)_teznja-BOLJSEVIZMU.docm

  20150325__Spostovani_g.Ferenc__predstavitev-v-Sostanju__slike_Kozelj-Gorica.docm

  20150709__ZOVG_in_pokopu_2015__Brglez-Milan___ZAKON-O-PRIKRITIH-VOJNIH-GROBISCIH_IN_POKOPU_ZRTEV_(ZPVGPZ)__povzetek.docm

  20150815-Google-03_tovarna_Gerenje.jpg

  20150815-Google-05_tovarna_Gerenje.jpg

  20151010__Skornsek_Spostovani_g.Ferenc_Strov_slike.docm

  20151017__Ferenc_oktober_18__evidentiranje_grobisc_Bele-vode_Kozelj.docm

  20151019__Huda_Jama_RESEVALNA_rudnik_COL-2x.jpg

  20151025__g.Ferenc_okt_2015__evidentiranje_grobisc_Bele-vode_Kozelj.docm

  20151101-05 Velenje Pod Kozeljem SI SVETI Damijan.jpg

  20151101-06__Velenje_Pod_Kozeljem_IMAJO-RES-VSI-PRAVICO-DO-GROBA___SI_SVETI_dragutin.jpg

  20151101-12 Sostanj Gorica SI SVETI.jpg

  20151101-15 Sostanj Gorica SI SVETI Ejub Damjan.jpg

  x

   

   

   

  $$-glava

  2016

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2016/$$2016--glava.htm

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2016/$$2016--glava.pdf

  20160705-03 Velenje Pod Kozeljem poletje.jpg

  20160930_HZK-7_kongres.docm ( Hrvatski 7. Žrtvoslovni Kongres u Varaždinu  2016.g. )

  20161023__Kamenjar_Lucic_Ivo_Huda_Jama_i_zrtve_Kozelj_Velenje_slike.docm

  20161024-04 Velenje Pod Kozeljem ekshumacija.jpg

  20161024-07 Velenje Pod Kozeljem ekshumacija.jpg

  20161024a Zgank 1909-2004 Zupan Velenje spomenik.jpg

  20161031-01__Sostanj_Gorice_Si_Sveti_Slivar__Gorice_10_grobisc-Sostanjsko_jezero_koliko_cloveskih_tupel_je_potopljeno_v_jezeru.jpg

  20161031-06_Sostanj_Gorica_Si_Sveti_Slivar.jpg

  20161031-12_Velenje_Pod_Kozeljem_Si_Sveti.jpg

  20161031-13__Velenje_Pod_Kozeljem_IMAJO-RES-VSI-PRAVICO-DO-GROBA-SI_SVETI_dragutin.jpg

  20161109-11__Velenje_Kozelj_kako_zgleda_podrocje ekshumiranju_51_zrtev_po_6-letih.jpg

  201612__Dopis_Pavle_Cas_dec.2016___OBJAVE_medijih_radio.docm

  20161202__Odgovor_Dezman_2016___kako-ravnati-DNK-pokopati-zrtve.docm

  20161202__Odgovor_Ferenc_2.12.2016___moznost-preverjanja_DNK-Kozelj-51-zrtev-Maribor-pokopalisce.docm

  20161204__Pavla_Cas_2016_Cas-@-Pavla__8-zrtev__1-Franc-Skaza_2-fa.Zizek_3-ing-Cucek_4-Koranda-ml_5-Ivan-Zajc_6-Karl-Dobovicnik_7-Franc-Cas_8-go.dr.Simoniti.docm

  20161205__Odgovor_Dezmanu_5.12.3016__ID-233-(Gorica 4)__dogovor-sodelovanje.docm

  20161212__Odgovor_ge_Cas_13.12.2016__dogovor-za-objave-v-medijih___GROBISCE-PODKRAJ.docm

  x

   

   

   

  $$-glava

  2017

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2017/$$2017--glava.htm

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2017/$$2017--glava.pdf

  20170528-03__Sostanj_grozljivi_pogled_Gorice--stevilna_morisca-grobisca_na_brezini_ob_jezero_obcasno_gorijo_svece_pomorjenim.jpg

  20170528-22_Florjan_Matke_taborisce_1945.jpg

  x

   

   

   

  $$-glava

  2018

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2018/$$2018--glava.htm

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2018/$$2018--glava.pdf

  20180616-02__Sostanj_grozljivi_pogled_Gorice--stevilna_morisca-grobisca_na_brezini_ob_jezero_obcasno_gorijo_svece_pomorjenim.jpg

  x

   

   

   

  $$-glava

  2019

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2019/$$2019--glava.htm

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2019/$$2019--glava.pdf

  20190608_Sostanj_Florjan_Zaga_v_gozdu_zrtve.jpg

  x

   

   

   

  $$-glava

  2020

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2020/$$2020--glava.htm

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2020/$$2020--glava.pdf

  20200531-01_Velenme_Kozelj_grobisce.jpg

  20200531-02__Velenje_Kozelj_grobisce_po_10-letih_med_sarjem_pa_oznaka_NEKOC-SO-JIH_TU-MORILI.jpg

  20200531-06_Velenje_Kozelj_grobisce.jpg

  20200531-08__Velenje__Kozelj_morisce-grobisce_ZNAMENJE-ZA-51-ZLOCINSKO-POMORJENIH-DOMACINOV.jpg

  20200815-01_Velenje_tovarna_Gorenje_zrtve.jpg

  20200815-02_Velenje_tovarna_Gorenje_zrtve.jpg

  20200815-03_Velenje_tovarna_Gorenje_zrtve.jpg

  20200815-04_Velenje_tovarna_Gorenje_zrtve.jpg

  x

   

   

   

  $$-glava

  2021

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2021/$$2021--glava.htm

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2021/$$2021--glava.pdf

  20210321-01__Velenje-Kozelj_Hodocasce_Sinanovic_Likar_dragutin.jpg

  20210321-03__Velenje-Kozelj_Hodocasce_Sinanovic_Likar_dragutin.jpg

  20210321-08__Velenje-Kozelj_Romanje-Hodocasce_Sinanovic_Likar_dragutin.jpg

  20210321-10__Velenje-Kozelj_Romanje-Hodocasce__Sinanovic_Likar_dragutin_ZLOCINCEV-NI-KER-NI-TRUPEL.jpg

  20210321-11__Velenje-Kozelj_Hodocasce_Sinanovic_Likar_dragutin.jpg

  20210821-06__Sostanj_grozljivi_pogled_Gorice--stevilna_morisca-grobisca_na_brezini_ob_jezero_obcasno_gorijo_svece_pomorjenim.jpg

  202111__2020__VZS_Izvjesce_povjerensta_Slovenija--NE.docm

  20211231_20211221_SKLEP_o_vpisu_sklepa_o_prenehanju_druzbe.jpg

  20211231_20220111_SKLEP_o_pogojih_za_izbris_iz_sodnega_registra.jpg

  20211231_20220131_SKLEP_o_izbrisu_iz_sodnega_registra.jpg

  x

   

   

   

  $$-glava

  2022

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2022/$$2022--glava.htm

  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.safaric-safaric.si/zds-$$/$$-03/$$-glava_2022/$$2022--glava.pdf

  2022__Tehnicko_Izvjesce_Stratista_PIETETA_ori.docm

  20220820-01_Titovo_Velenje_TITOV-SKATE-SESSION-Velenje.jpg

  20220820-02_Titovo_Velenje_TITOV-SKATE-SESSION-Velenje.jpg

  20221102-01_Sostanj_Gorice_Si_Sveti_Damijan_zadaj_levo_veliko_povojno-MORISCE-800.jpg

  20221102-02_Sostanj_Gorice_Si_Sveti_Dragutin_zadaj_levo_veliko_povojno-MORISCE-800.jpg

  20221102-03_Sostanj_Gorice_Si_Sveti.jpg

  20221102-04_Sostanj_Gorice_Si_Sveti.jpg

  20221102-05_Sostanj_Gorice_Si_Sveti_koliko_zrtev_je_pod_VODO-govori_se_nekoliko-hiljada.jpg

  20221102-10_Sostanj_Gorice_Si_Sveti_mnozicna_POVOJNA_morisca.jpg

  20221102-11_Sostanj_Gorice_Si_Sveti_mnozicna_POVOJNA_morisca.jpg

  20221102-12_Sostanj_Gorice_Si_Sveti_mnozicna_POVOJNA_morisca.jpg

  20221107-01_Velenje_grobisce_Pod_Kozeljem_stolpnica_RUDARSKA-na vidiku.jpg

  20221107-02_Velenje_grobisce_Pod_Kozeljem.jpg

  20221107-03_Velenje_grobisce_Pod_Kozeljem.jpg

  20221107-04_Velenje_grobisce_Pod_Kozeljem_KRIZ_morisce_domacinov.jpg

  20221107-05_Velenje_grobisce_Pod_Kozeljem.jpg

  20221107-06_Velenje_grobisce_Pod_Kozeljem_KRIZ_Damijan_je kaj skrito_pod_zemljo.jpg

  20221107-07_Velenje_grobisce_Pod_Kozeljem_KRIZ.jpg

  20221107-08_Velenje_grobisce_Pod_Kozeljem_KRIZ_je kaj skrito_pod_zemljo.jpg

  20221107-09_Velenje_grobisce_Pod_Kozeljem.jpg

  20221107-10_Velenje_grobisce_Pod_Kozeljem_morisce.jpg

  20221107-11_Velenje_grobisce_Pod_Kozeljem_sondiranje-MORISCE_tu_je_bilo_preko_50_kostura.jpg

  20221107-12_Velenje_grobisce_Pod_Kozeljem.jpg

  20221107-13_Velenje_grobisce_Pod_Kozeljem.jpg

  20221107-14_Velenje_grobisce_Pod_Kozeljem_je kaj skrito_pod_zemljo.jpg

  20221107-15_Velenje_grobisce_Pod_Kozeljem.jpg

  20221107-16_Velenje_grobisce_Pod_Kozeljem_registrirano_MORISCE.jpg

  20221107-17_Velenje_grobisce_Pod_Kozeljem_KRIZ_MORISCE_sredina_slike.jpg

  20221107-18_Velenje_grobisce_Pod_Kozeljem_KRIZ_MORISCE_sredina_slike.jpg

  20221107-19_Velenje_grobisce_Pod_Kozeljem_NARAVNOST_dostop_do_morisca.jpg

  20221107-20_Velenje_grobisce_Pod_Kozeljem_Velenjka_desno_morisce.jpg

  20221107-21_Velenje_grobisce_Pod_Kozeljem_starejsa_hisa_desno_Velenjka.jpg

  20221107-22_Velenje_grobisce_Pod_Kozeljem_NARAVNOST_dostop_do_morisca.jpg

  20221109__Bencik_Lili__Split-SABA_RH_antifasisti.docm

  20221201_Otporas_Jasenovac_1941__SPC_180.000_zrtava_1960-Yugo_1.700.000_zrtava.docm

  zz_20121206__SLOVENCI_in_SLOVENKE_NA PROTESTNEM_ZBOROVANJU.docm

  zz_20130127__Nas_Cas_uredniku_Vovk_Stanetu.docm

  zz_20131108a__Nas_Cas_uredniku_Vovk_Stanetu_vprasanje.docm

  zz_20131108b__Nas_Cas_odgovor_Spegelj_Bojani.docm

  zz_20131108c__Nas_Cas_dodatni_odgovor_Spegljevi_PARKIRISCE.docm

  zz_20140506__Nas_Cas_Efenkova-61_lopovski_NADZORNI_ODBOR.docm

  zz_20150209__Strovs_2012-2015_Predlog_ZAKONA.docm

  x

   

   

   

   

   

                                               PIETETA - E-mail: dragutin.safaric75@gmail.com