2014-08-31

From: hapok1990 - hapok1990@hotmail.com

Sent: Saturday, August 30, 2014 10:05 PM

To: undisclosed-recipients:

Subject: Mate Cavar - Sasa Broz na svome Facebooku o svome djedu

 

Poštovani!

Saša Broz na svome Facebooku o svome djedu!

S poštovanjem

Mate Ćavar  hapok1990@hotmail.com

 

Saša Broz na svome Facebooku o svome djedu!

Uvrijeđena najnovijim izjavama o zločinima njezina djeda Josipa Broza od strane predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka u njezinoj ironiji mu odgovara da ga strašno voli. Ova Titova unuka još nosi djedovo prezime iako je to prezime Franje Broza kojega je dobio po majci Slovenki Mariji koja se sa Josipom vanbračnim djetetom udala za Franju Broza za kmeta kao kmetica na Erdödyjevu feudu u Hrvatskom zagorju. Iako je kao žena dosta i lijepa i sposobna nije htjela mijenjati svoje prezime zbog njezina djeda za kojega milijuni Hrvata tvrde da je bio teški zločinac koji je zavio u crno milijune hrvatskih majki i cijelu Hrvatsku. Ta nitko u hrvatskom narodu nema a da ga Titov teror nije ožalostio, sve od onih partizanskih bandi koje su žarile i palile po hrvatskim katoličkim a i muslimanskim selima. Sašin Djed Josip koji je kasnije stekao naziv Tito zbog Staljinove organizacije NKVD koja se na hrvatskom zvala "Tajna internacionalna teroristička organizacija" sve do partizanskog ustanka u NDH. Sašin djed je bio teroristički monstrum koji nije imao nikakve ni zatvore ni logore za vrijeme njegove partizanije na tlu NDH. Njegovi su logori bili stratišta za sve koji nisu htjeli poći za njim. Njegova svekolika politika bila je sadržana u mržnji protiv NDH i njezinih branitelja. A njegova unuka Saša kao sposobna žena trebala bi znati da je to bila obnova NDH nakon 839 godina nakon Personalne unije s Mađarima. Kao današnja Hrvatica trebala bi gospođa Saša zaista pozdraviti Karamarkove izjave i od srca mu zahvaliti za uklanjanje imena maršala Tita sa svih hrvatskih mjesta kao i Kumrovca gdje uopće nije rođen. Je li ikada gospođa Saša išta pročitala u Hrvatskom Martirologiju XX stoljeća u kojemu se nalazi 663 svećenika i drugih osoba posvećenih Katoličkoj Crkvi u Hrvata, od kojih su preko pet stotina pobili partizani njezina djeda. Zar nikada nije čula kako je njezin djed uzvikivao onim nepreglednim kolonama s Bleiburškog polja, nakon predaje Englezima: "Neka vide svjetlo samo do prvih jama!" Zar nije ništa čula za djedove riječi nakon sloma Hrvatskog proljeća, da će "prije Sava krenuti prema Sloveniji nego što će Hrvati dobiti svoju državu i svoju vojsku", te kako "gvozdenim vilama treba očistiti Hapijeve štale po Zagrebu i Hrvatskoj" misleći na hrvatske sveučilištarce. Zar Sašin djed nije likvidirao na stotine hrvatskih političkih emigranata po inozemstvu a i Hrvata u domovini. Zar nije ubio i hrvatskog komunističkog prvaka Andriju Hebranga i stotine drugih Hrvata po robijama na kojima je robovalo stotine tisuća hrvatskih robijaša. Zar Tito nije uzvikivao kako neće nikada dozvoliti da kardinalski šešir prijeđe granicu njegove tvorevine, dok je on živ, a Stepinac je već blaženik. I zaista cijeli svijet znade da je Sašin djed svrstan među deset najvećih zločinaca svijeta XX stoljeća. Saša bi zaista trebala pozdraviti predsjednika Tuđmanova HDZ-a Tomislava Karamarka kada ukloni sva imena njezina djeda sa hrvatskih trgova i ulica a posebice s Kazališnog trga u Zagrebu. Vjerujemo se da se Karamarko oslobodio Mesićevštine i da će osloboditi Hrvate od svih ideja i uspomena na zločinca Sašina djeda, te da će i sama gospođa Saša spoznati najveću tragediju hrvatskoga naroda koju je doživio u svojoj dugoj povijesti pod komandom njezina djeda.

Savjet Slobodne Hrvatske - hapok1990@hotmail.com