>
PRETEKLA SO 4.LETA, DA SO PARTIZANI ODKRILI NAPAČNO OBTOŽENOGA

                                                               Opr. št.: K 34/2004

    I Z V I R N I K                      

    Z A P I S N I K

    o    g 1 a v n i    o b r a v n a v i

     

    sestavljen pri Okrajnem sodišču v Škofji Loki, dne 16.6.2006, v kazenski zadevi zoper obdolženega Franca PERMETA, zaradi kaznivega dejanja obrekovanja po 2. odst. 170. člena Kazenskega zakonika (KZ), po obtožnem predlogu zasebnih tožilcev: 1) Skupnost borcev 7. SNOUB "France Prešeren" Kranj, 2) Bucek Ivana, 3) Fajgelj Franca, 4) Habjan Ivana, 5) Jekler Matevža, 6) Miklavčič Ivota, 7) Prevc Cirila, 8) Rakef Metke, 9) Skvarča Cirila, 10) Švab Matije, 11) Tolar Ferdota - Mirka, 12) Tomazin Valentina in 13) Zupanc Alojzija, z dne 2.8.2002

     

    N a v z o č i:

     

    - Sodnica:                    Tanja Frank Eler

    - Zapisnikarica:            Mojca Šivic

     

    Začetek ob 9.00 uri.

     

    Ob oklicu glavne obravnave se ugotovi, da pristopijo:

    -        obdolženi Franc Perme,

    -        pooblaščenec zasebnih tožilcev odvetnik Andrej Stanovnik,

    -        zasebna tožilca Ivo Miklavčič in Matevž Jekler.

     

    Ugotovi se, da so se vabila za zasebne tožilce Mitjo Švaba, Metko Rakef in Ferda - Mirka Tolarja vrnila z navedbo "umrl". Nadalje se ugotovi, da je sodišče prejelo opravičila za zasebne tožilce Ivana Habjana, Cirila Skvarčo, Franca Fajglja, Cirila Prevca, da se gl. obravnave ne morejo udeležiti iz zdravstvenih razlogov.

     

    Pristopi FRANC PERME, ki zatrjuje, da on ni oseba, ki je obdolžen v tem postopku. Na vprašanje sodnice, če je predsednik Društva zamolčanih grobov pove, da ni predsednik. Pooblaščenec zasebnih tožilcev navaja, da ima Društvo za ureditev zamolčanih grobov sedež na istem naslovu kot Območno združenje zveze borcev Moste-Polje. S strani tega društva je prišla informacija, da ima predsednik Društva zamolčanih grobov na naslovu Sneberska 14 v Ljubljani.

     

    Franc Perme zanika, da bi imel kar koli z Društvom za ureditev zamolčanih grobov. Franc Perme pojasni, da je pravi obdolženi star 81 let in je skoraj njegov sovaščan.

     

    - Franc Perme pove, da je rojen 4.7.1946, je sin Franca in Frančiške rojene Snoj.

     

    Pooblaščenec zasebnih tožilcev predlaga, da sodišče opravi poizvedbe pri Ministrstvu za notranje zadeve, register društev o popolnih osebnih podatkih tedanjega predsednika tega društva, ki je društvu predsedoval dne 20.5.2002 oz. v širšem obdobju pred tem in po tem datumu.

     

    Glavna obravnava se ne opravi in se preloži na nedoločen čas.

     

    Končano ob 9.25 uri.

     

    Zapisnikaric:                                                                                        Okrajna sodnica:

    Mojca Šivic (l.r.)                                                                           Tanja Frank Eler (l.r.)