_ X _ * * * _ P O V E Z N I C E _ * * * _ X _
Jure FRANCETIĆ i njegov životni put
Jure FRANCETIĆ i njegov životni put
SRBSKI NACI-FAŠISTI ČETNICI SU NAJSTRAŠNIJI HRVATSKI NEPRIJATELJI
A NAJHRABRIJI BORAC PROTIV TIH KOLJAČKIH SRBSKIH ODMETNIKA BIO
je
HRVATSKI VITEZ JURE FRANCETIĆ
Jure FRANCETIĆ i njegov životni put
DRUGI SVJETSKI RAT, OBLJETNICE
NALAZI LI SE GROB JURE FRANCETIĆA U OKOLICI KAMENICE SKRADNIČKE?