_ X _ * * * _ P O V E Z N I C E _ * * * _ X _
_ X _ * * * _ POVEZNICE katas _ * * * _ X _

  2020-05-20_FB

  Petar Vulić 

  Drage moje Sarajlije, treba vam malo poduke iz povijesti kad je u pitanju NDH - činjenično, s imenima i prezimenima!

  Ovo su muslimanski dužnostnici bijahu hrvatsko cvijeće:

  Potpredsjednik vlade NDH dr. Osman Kulenović, kasnije dr. Džafer Kulenović;
  prvi doglavnik Ademaga Mešić a dva pomoćnika prof. Hakija Hadžić i prof. Alija Šuljak;
  četiri ministra u vladi: dr.Mehmed Alajbegović, Hilmija Bešlagić, dr. Meho Mehičić i zagrebački muftija Ismet efendija Muftić;
  potpredsjednik sabora Ismet beg Gavran-Kapetanović;
  potpredsjednik hrvatske državne banke ing. Junuz Mehmedagic.


  Diplomatski predstavnici NDH bili su: prof. Salih Baljić i prof Hakija Hadžić!
  Visoki upravni službenici, povjerenici, stožernici i drugi dužnosnici bili su:

  Rasim Kršlak, Ragib Čapljić, Derviš Omerović, Hasan Ćustović, Muhamed Hadzibaščaušević, Agim Ugljen, dr. Avdo Ferizbegović, Šefkija Balić, dr. Bahrija Kadić, Hilmija Ljutić i niz drugih.


  Hrvatski domobranski general Junuz Ajanović (obješen u BG 1945. s 38 hrvatskih generala i viših časnika);
  General Muharem Hromić (mučen i obješen 45.);
  pukovnik Osman Čengić, zapovjednik konjaničkog sklopa u Sarajevu (obješen);
  pukovnik Hasim Torlić, zapovjednik B. Luke (nestao u kolonama smrti);

  pukovnik Ismet ef. Muftić, vojni muftija HOS-a (obješen na ulaznim vratima džamije u Zagrebu);
  pukovnik Salki Alikadić, zapovjednik pješačke pukovnije (poginuo na Ozrenu);

  pukovnik Avdaga Hasić, zapovjednik 12. ustaškog zdruga i zamjenik zapovjednika 12 divizije (samoubojstvo u Austriji uz posljednje riječi "Nema više NDH, nema ni tebe Avdaga);
  pukovnik Ibrahim vitez Pirić-Pjanić, zamjenik zapovjednika 12. ustaškog zdruga;
  pukovnik Asim Tanović, zapovjednik 7. ustaške pukovnije (obješen 45.);
  pukovnik Husein beg Biščević, zapovjednik 4. puka i zamjenik 13. dragovoljačke divizije (nestao u kolonama smrti);
  pukovnik Šemso Hasandefić, zapovjednik grada Sarajeva (obješen 45.);
  pukovnik Muharem Aganović, zapovjednik oružnickog krila za Istočnu Bosnu (zarobljen, osuđen na 18 godina, umoren u zatvoru);
  pukovnik Šemso Hajrović, sudac vojnoga suda (obješen u Mostaru);
  pukovnik Mehmed Ridanović, liječnik (nestao u kolonama smrti).

  DOPUKOVNICI:

  Akif Handžić, Muhamed Hadžiefendić, Mihat Topčić, Sirija Hadžić, Ferid Cerić, Adnan Demičić, Hasan Sarščević.

  BOJNICI:

  Nedžib Tafro, Ahmed Cerić, Tahir Alagić, Idriz Delić, Hasan Ćatović, Hasan Saračević, Osmanagić
  Prvi zapovjednik Crne Legije bio je Bećir Lokmić."