PREGLED PO SLOVENSKIH REGIJAH
Izvješće o blagoslovu spmen križa u Čukovcu kod Ludbrega

 

    dragutin           PREDELAVA-ZDRUŽEVANJE ELEMENTOV SEPTEMBRA 2016

 

                         Baza podatkov sneto s portala ZAVEZA aprila 2016

 Lokacije prikritih vojnih grobišč - R.Slovenija

 

Lokacije prikritih vojnih morišč - grobišč na Geopediji.

 

 

(Za pregled i traženje koristite komande Ctrl + F)

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/

http://www.safaric-safaric.si/Grobisca_Slo.htm

http://www.safaric-safaric.si/karte_slogrob/SD_Acad_grobiscaA3.htm

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/XYZSlo_Pieteta.htm

http://www.safaric-safaric.si/Dan_mrtvih.htm


1 - Bistrica ob Sotli - Grobišče pri starem gasilskem domu

 Geopedija:  povezava

Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki              

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/bistrica_sotla/Bistrica_ob_Sotli.htm


2 - Bistrica ob Sotli - Grobišče pri novem gasilskem domu

Geopedija: povezava

Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/bistrica_sotla/20160105_Strovs_Bistrica_ob_Sotli_vrtec_sola_morisca.pdf


3 - Glažuta - Grobišče Brezno pri Konfinu 1
Geopedija: povezava

Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Hrvati


4 - Huda Jama - Grobišče Barbara rov

Geopedija: povezava

Tip: slovenski domobranci, slovenski civilisti, ustaški vojaki, hrvaški domobrani

Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Hrvati

http://www.safaric-safaric.si/karte_slogrob/karte_pieteta_Perme.htm

 

https://www.panoramio.com/user/2029607?photo_page=14

 

http://mapio.net/pic/p-17748113/

 

http://mapio.net/pic/p-25625041/

 

http://www.safaric-safaric.si/Huda_Jama.htm

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/huda_jama/20161003_Casnik_Huda_Jama_pogreb_zrtev.pdf

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_Mrtvih_2010.htm

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/2007_dan_mrtvih/huda_jama_20071031/Huda_jama_20071031.htm

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_mrtvih_2014.htm


5 - Košnica Pri Celju - Grobišče 1 
Geopedija: povezava

Tip: slovenski civilisti, civilisti nemške Narodnosti

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/celje/Kosnica.htm


6 - Košnica Pri Celju - Grobišče 2 
Geopedija: povezava

Tip: civilisti nemške Narodnosti, slovenski civilisti

Narodnost: Različne od ceste Narodnosti

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/celje/kosnica_2016_ekshumacija/201609%20VECER%20Kosnica%20Arheologi%20odprli%20povojno%20grobisce%20Kosnica.pdf


7 - Košnica Pri Celju - Grobišče 3 

Geopedija: povezava

Tip: civilisti nemške Narodnosti, slovenski civilisti

Status: Civilisti

https://www.panoramio.com/user/2029607?photo_page=125


8 - Žeje Pri Komendi - Grobišče Kuharjev boršt

Geopedija: povezava

Tip: četniki, ustaški vojaki, civilisti

Narodnost: Različne Narodnosti - Hrvati in Črnogorci


9 - Bistrica ob Sotli - Grobišče pri osnovni šoli    
Geopedija: povezava

Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki

Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos ni dokumentiran

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/bistrica_sotla/Bistrica_ob_Sotli.htm

 

10 - Bukovje - Grobišče Brezen v Martinovih Hrastnicah 

Geopedija: povezava

Tip: nemški vojaki

 

11 - Celje - Grobišče Selce 1    

Geopedija: povezava

Tip: slovenski civilistiNa vzhodnem, zamočvirjenem robu Trafo postaje Selce naj bi januarja 1948 usmrtili in pokopali med 50 in 100 oseb, verjetno žrtev čistk Informbiroja.

Narodnost: Slovenci


12 - Celje - Grobišče na mestnem pokopališču 1 

Geopedija: povezava

Narodnost: Ni podatka

 


13 - Divača - Grobišče Kačna jama     

Geopedija: povezava

Tip: nemški vojaki

 


14 - Dobruška Vas - Grobišče Dobruška vas 

Geopedija: povezava

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti

 


15 - Dovže - Grobišče ob kapelici pri domačiji Jevšnik

Geopedija: povezava

Tip: neznane žrtve

Narodnost: Hrvati

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/dolic_mislinja/Dolic_Mislinja.htm

https://www.panoramio.com/user/2029607?photo_page=126

 


16 - Mislinja - Grobišče ob železniški progi 4   

Geopedija: povezava   

    

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/dolic_mislinja/DZ8.htm

http://www.safaric-safaric.si/slikopis_slo%202008/mislinja/SlikopisMislinja.htm

 


17 - Mislinja - Grobišče ob železniški progi 3    

Geopedija: povezava

Narodnost: Hrvati

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_mrtvih_2012.htm

 


18 - Mislinja - Grobišče ob železniški progi 2    

Geopedija: povezava

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/dolic_mislinja/Mislinja.htm

 


19 - Mislinja - Grobišče ob železniški progi 1      

Geopedija: povezava

Narodnost: Hrvati

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/dolic_mislinja/Proga.htm

 


20 - Mislinja - Grobišče Movže 2  

Geopedija: povezava

Tip: civilisti, vojaki hrvaške Narodnosti

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/dolic_mislinja/Struc.htm

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/dolic_mislinja/Movze.htm

 


21 - Mislinja - Grobišče Movže 1    

Geopedija: povezava

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, civilisti

 


22 - Dol Pri Hrastniku - Grobišče Stari Hrastnik   

Geopedija: povezava

Sinonimi: Grobišče Tierberg, Brnica

Tip: slovenski domobranci, slovenski civilisti, osebe srbske Narodnosti

Grobišča se nahajajo verjetno po vsej planoti, ki se dviga proti naselju Blate.

Kategorija: Rudniški jašek, zaklonišče

Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Srbi

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/zasavje/Zasavje.htm

https://www.panoramio.com/user/2029607?photo_page=141

 

 


23 - Gornji Dolič - Grobišče ob cesti na Kozjak    

Geopedija: povezava

Med 10. in 15. majem 1945 naj bi bilo tu pokopanih 10 ali 20 vojakov hrvaške Narodnosti.

Narodnost: Hrvati

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/velenje/kozjak/Kozjak.htm

 


24 - Gornji Dolič - Grobišče pri domačiji Naveršnik 

Geopedija: povezava

Tip: civilisti

Narodnost: Hrvati

 


25 - Gornji Dolič - Grobišče pri domačiji Krajcer    

Geopedija: povezava

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti

 


26 - Gornji Dolič - Grobišče Gornji Dolič 1    
Geopedija: povezava

Vocovnikov travnik,

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, hrvaški civilisti     (žrtev okoli 115)

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/dolic_mislinja/Voc115.htm

 


27 - Gornji Dolič - Grobišče Gornji Dolič 2  

Geopedija: povezava

(Gornji Dolič – Huda Luknja, med cesto in Pako)

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, hrvaški civilisti

 


28 - Gornji Dolič - Grobišče Gornji Dolič 3  

Geopedija: povezava

(Gornji Dolič – Huda Lunja, za cesto preko Pake)

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, hrvaški civilisti

Narodnost: Hrvati

 


29 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 13 

Geopedija: povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodno ob cesti)

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški vojaki – ujetniki

Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

 


30 - Ljutomer - Grobišče Babji Ložič    

Geopedija: povezava

(Ljutomer, severovzhodno v gozdu)

Tip: slovenski civilisti

V gozdu Babji Ložič naj bi pripadniki OZNE in KNOJA usmrtili 9-12 premožnejših prebivalcev Ljutomera.

 


31 - Gorenja Trebuša - Grobišče Makčeva grapa 1  

Geopedija: povezava

(Nova Gorica – Dolenje Trebuša, ob cesti)

Tip: slovenski domobranci

 


32 - Gorenja Trebuša - Grobišče Petrova grapa  

Geopedija: povezava

 

(Nova Gorica – Dolenje Trebuša, ob cesti)

V Petrovi grapi naj bi bilo od avgusta 1944 do aprila 1945 usmrčeno večje število ljudi.

Narodnost: Slovenci

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/tolmin_okolica/Tolmin_okolica.htm

 


33 - Gorenja Trebuša - Grobišče Podgrivška grapa

Geopedija: povezava

(Nova Gorica – Dolenje Trebuša, ob cesti)

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

 


34 - Iška - Grobišče ranjencev   

Geopedija: povezava

(Iška vas – Rakitna, ob cesti)

Tip: slovenski domobranci, ranjenci

Narodnost: Slovenci

 


35 - Iška - Grobišče Romo  
Geopedija: povezava

(Iška vas – Rakitna, ob cesti)

V maju leta 1942 so partizani na Benkovem travniku usmrtili večje število (43) Romov.

Narodnost: Romi

 


36 - Idrijski Log - Grobišče Ajharjevo brezno   

Geopedija: povezava

(Idrija – Idrijski Log, zahodno)

Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Italijani

 


37 - Idrijski Log - Grobišče Andrejčkovo brezno   
Geopedija: povezava

(Idrija – Idrijski Log, ob cesti severno)

Tip: slovenski civilisti, italijanski civilisti

Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Italijani

 


38 - Jelični Vrh - Grobišče Brusova grapa 1   

Geopedija: povezava

(Idrija – Godovič, ob cesti)

Tip: slovenski civilisti

 


39 - Jelični Vrh - Grobišče Brusova grapa 2 

Geopedija: povezava

(Idrija – Godovič, ob cesti)

Narodnost: Slovenci

 


40 - Kalce - Grobišče Brezno na Repišah   

Geopedija: povezava

(Logatec – Kalce, jugovzhodno)

V breznu so jamarji našli dva okostnjaka, brez kakršnih koli drugih predmetov obleke ali opreme.

 


41 - Komenda - Grobišče Sveščeva jelša    

Geopedija: povezava

(Vodice – Moste, severno)

Narodnost: Različne Narodnosti - Hrvati in Črnogorci

 


42 - Obrov - Grobišče Kaserova jama    

Geopedija: povezava

(Obrov – Golac, ob cesti)

Tip: nemški vojaki, slovenski civilisti

 


43 - Knezdol - Grobišče za Lovsko kočo   

Geopedija: povezava

(Prebold – Trbovlje, južno, greben Podmeja)

Okoli leta 1980 so ob izkopu temeljev za jedilnico Lovske koče naleteli na posmrtne ostanke, ki verjetno sodijo v skupino grobišč žrtev pripeljanih iz Trbovelj in Hrastnika, maja in junija 1945.

Narodnost: Slovenci

 


44 - Laško - Grobišče pri pokopališki vežici    

Geopedija: povezava

(Laško, center, mestno pokopališče)

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, ujetniki

 


45 - Logatec - Grobišče Šemonovo brezno    

Geopedija: povezava

(Logatec  - Vrhnika, zahodno)

Narodnost: Slovenci

 


46 - Logatec - Grobišče Brezno na Košovcu    

Geopedija: povezava

(Logatec – Kace, južno v gozdu)

Tip: nemški vojaki

 


47 - Logatec - Grobišče Jama Gradišnica    

Geopedija: povezava

(Logatez – Laze, pod Logatcem v gozdu)

Narodnost: Ni podatka

 


48 - Zgornji Otok - Grobišče Zgornji Otok   

Geopedija: povezava

(Radovljica – Zgornji Otok, na robu gozda)

Tip: ustaški vojaki

OPOMBA: glej zapis po obisku S. Pilić, B. Matković, T. Dragun in dragutin

 


49 - Selo Pri Žirovnici - Grobišče Selo pri Žirovnici  

Geopedija: povezava

(Jesenice – Radovljica, pri Mostah)

Narodnost: Hrvati

 


50 - Moste - Grobišče Baudova ledina 1    

Geopedija: povezava

(Jesenice – Radovljica, Moste, severno nad mestom)

Tip: ustaški vojaki

 


51 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 1   

Geopedija: povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodno ob cesti od Marije Reka)

Tip: slovenski civilisti, nemški vojaki - ujetniki, hrvaški civilisti

Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

 


52 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 2   

Geopedija: povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodno ob cesti od Marije Reka)

Narodnost: Hrvati

Zanesljivost: Lokacija natančno določena - potrebne preiskave

http://safaric-safaric.si/karte_slogrob/karte_pieteta_Perme.htm

 


53 - Mostec - Grobišče v protitankovskem jarku   

Geopedija: povezava

(Brežice – Bregana, levo ob Savi)

Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Hrvati

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/mostec_brezice/Mostec.htm

 


54 - Marno - Grobišče Marno   

Geopedija: povezava

(Hrastnik – Rimske toplice, južno v gozdu pred Marnem)

Tip: slovenski domobranci, civilisti

Tu naj bi v začetku junija 1945. leta usmrtili nekaj sto ljudi, ki so jih pripeljali iz taborišča Teharje.

 


55 - Naklo - Grobišče Jama na Prevali 2   

Geopedija: povezava

(Divača – Kozina, vzhodno)

Tip: slovenski civilisti

 


56 - Ples - Grobišče pod hribom Vinagora 1   

Geopedija: povezava

(Bistrica ob Sotli, severno blizu meje)

Na obeh lokacijah Ples 1 in 2 je pokopanih okoli 25 usmrčenih ljudi.

Narodnost: Hrvati

 


57 - Ples - Grobišče pod hribom Vinagora 2  
Geopedija: povezava

(Bistrica ob Sotli, severno blizu meje)

Narodnost: Hrvati

                                   


58 - Pongrac - Grobišče Britne sele   

Geopedija: povezava

(Prebold – Zabukovica, v gozdu)

Narodnost: Ni podatka

 

 


59 - Predmeja - Grobišče Brezno za Robom  

Geopedija: povezava

(Ajdovščina – Predmeja, severovzhodno)

Tip: nemški vojaki, civilisti

 


60 - Predmeja - Grobišče Brezno za Medvedovšem  

Geopedija: povezava

(Ajdovščina – Predmeja, severovzhodno)

Narodnost: Ni podatka

 


61 - Podgorje - Grobišče Podgorje 2    

Geopedija: povezava

(Kamnik, mesto, zahodno v parku)

Tip: ustaški oficirji

 


62 - Podgorje - Grobišče Podgorje 3  

Geopedija: povezava

(Kamnik, mesto, zahodno v parku)

Tip: ustaški oficirji

 


63 - Podgorje - Grobišče Podgorje 4    

Geopedija: povezava

(Kamnik, mesto, zahodno v parku)

Tip: ustaški oficirji

 


64 - Podgorje - Grobišče Podgorje 1   

Geopedija: povezava

(Kamnik, mesto, zahodno v parku)

Tip: ustaški vojaki, četniki, civilisti,

Narodnost: Različne Narodnosti - Hrvati in Črnogorci

 


65 - Podkraj - Grobišče pri Brodarskem društvu   

Geopedija: povezava

(Hrastnik, južno ob mostu čez Savo)

Tip: nemški vojaki

 


66 - Podkraj - Grobišče pri mostu čez Savo   

Geopedija: povezava

(Hrastnik, južno ob mostu čez Savo)

Tip: nemški vojaki

                                                              


67 - Pongrac - Grobišče Dolina zvončkov    

Geopedija: povezava

(Žalec – Zabukovica, ob cesti severno od Pongraca)

Tu naj bi okrog 10. junija 1945, v večernih urah usmrtili okoli 80-100 mladoletnih domobrancev iz taborišča Teharje.

Narodnost: Slovenci

 


68 - Crngrob - Grobišče Crngrob 

Geopedija: povezava

(Škofja Loka – Crngrob, ob poti levo v gozdu)

Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki, slovenski domobranci

Na območju Crngroba se nahaja pet grobišč. Žrtve (med 200 in 300) naj bi bili nekateri člani hrvaške vlade NDH in njihovi družinski člani, lahko pa tudi slovenski domobranci.

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/crngrob/Crngrob.htm

 


69 - Crngrob - Grobišče Crngrob 2   

Geopedija: povezava

(Škofja Loka – Crngrob, ob poti levo v gozdu)

Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki, slovenski domobranci

https://www.panoramio.com/user/2029607?photo_page=110

 


70 - Crngrob - Grobišče Crngrob 3   

Geopedija: povezava

(Škofja Loka – Crngrob, ob poti levo v gozdu)

Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki, slovenski domobranci

https://www.panoramio.com/user/2029607?photo_page=79

 


71 - Crngrob - Grobišče Crngrob 4   

Geopedija: povezava

(Škofja Loka – Crngrob, ob poti levo v gozdu)

Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki, slovenski domobranci

 


72 - Crngrob - Grobišče Crngrob 5      

Geopedija: povezava

(Škofja Loka – Crngrob, ob poti levo v gozdu)

Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki, slovenski domobranci

 


73 - Pevno - Grobišče Matjaževa jama    

Geopedija: povezava

(Škofja Loka – Pevno, severnozahodno)

Tip: slovenski domobranci, prekopano

 


74 - Trnje - Grobišče Podtrn     

Geopedija: povezava

(Škofja Loka, severno od mesta)

Tip: slovenski domobranci

 


75 - Gabrovo - Grobišče Lovrenška grapa 1    

Geopedija: povezava

(Škofja Loka, jugozahodno)

Tip: slovenski domobranci

 


76 - Gabrovo - Grobišče Lovrenška grapa 2   

Geopedija: povezava

(Škofja Loka, jugozahodno)

Tip: slovenski domobranci

Oktobra 2006 so iz grobišča Lovrenška grapa 2 izkopali 20 okostij, domnevno slovenskih domobrance iz zapora na Loškem gradu.

 


77 - Bodovlje - Grobišče Bodovlje  

Geopedija: povezava

(Škofja Loka)

V noči iz 29. na 30 maj 1945 naj bi iz Loškega gradu odpeljali 22-24 domobrancev do gozda nad vasjo Bodovlje in jih usmrtili in pokopali v jami nekdanjega partizanskega bunkerja.

Narodnost: Slovenci

 


78 - Kamniška Bistrica - Grobišče Macesnovec   

Geopedija: povezava

(Kamnik)

Tip: slovenski domobranci

 


79 - Kamniška Bistrica - Grobišče Šimnov plaz  

Geopedija: povezava

(Kamnik)

Tip: ustaški vojaki, ranjenci, civilisti

Narodnost: Hrvati

 


80 - Kamniška Bistrica - Grobišče Kraljev hrib 

Geopedija: povezava

(Kamnik)

Tip: ustaški vojaki, ranjenci, civilisti

 


81 - Kamniška Bistrica - Grobišče Kopišča 1  

Geopedija: povezava

(Kamnik)

Tip: ustaški vojaki, civilisti, vojaki srbske Narodnosti

Narodnost: Različne Narodnosti - Hrvati in Črnogorci

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/kopisce_kamnik/Kopisce.htm

 


82 - Kamniška Bistrica - Grobišče Kopišča 2  

Geopedija: povezava

(Kamnik)

Tip: civilisti, ustaški vojaki, vojaki srbske Narodnosti

Narodnost: Različne Narodnosti - Hrvati in Črnogorci

 


83 - Dol Pri Šmarjeti - Grobišče Dol pri Šmarjeti  

Geopedija: povezava

(Novo Mesto)

V grobu je pokopan približno 13 let star deček, ki so ga po takratnem pripovedovanju domačinov leta 1942 ustrelili partizani (2. bataljon Dolenjskega odreda), ker so ga obdolžili vohunstva za Nemce.

Narodnost: Slovenci

 


84 - Završe - Grobišče pri domačiji Herlah 

Geopedija: povezava

(Gornji Dolič – Huda Luknja, pod robom ceste)

V eni ali treh jamah naj bi bilo med 10. in 15. majem 1945 pokopanih od 10 do 20 ljudi,

Narodnost: Hrvati

 


85 - Šmartno Pri Slovenj Gradcu - Grobišče pri Gortnarjevi kapelici  

Geopedija: povezava

(Slovenj Gradec)

Tip: ustaški vojaki

Grobišče naj bi nastalo med 10. in 15. majem 1945. Tu naj bi bilo pokopanih od 30 do 36 oseb,

 


86 - Šmartno Pri Slovenj Gradcu - Grobišče pri hiši 143  

Geopedija: povezava

(Slovenj Gradec)

Grobišče naj bi nastalo med 10. in 15. majem 1945. Tu naj bi bilo pokopanih 10 ljudi,

Narodnost: Hrvati

 


87 - Socerb - Grobišče Socerbska jama za Vrhom 

Geopedija: povezava

(Kozina)

Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Italijani

 


88 - Slope - Grobišče Jama pod Kotarjevo ogrado 

Geopedija: povezava

(Kozina)

Tip: nemški vojaki, civilisti

Jama, v kateri so jamarji našli 15-17 človeških okostij, verjetno nemških vojakov in slovenskih civilistov.

 


89 - Rožič Vrh - Grobišče Zagradec 

Geopedija: povezava

(Črnomelj)

V vrtači naj bi bilo grobišče 61 Romov iz Kanižarice, usmrčenih 21. julija 1942.

Narodnost: Romi

 


90 - Predmeja - Grob Medvedovše   

Geopedija: povezava

(Ajdovščina)

Za domačijo Medvedovše leži grob partizana (domnevno Žakelj, Hruševje pri Postojni), ki so ga partizani usmrtili med vojno.

 


91 - Tremerje - Grobišče ob Savinji  

Geopedija: povezava

(Celje - Laško)

Tip: ob reki Savinji

V domnevnem grobišču naj bi bili posmrtni ostanki šestih civilistov iz Celja.

Narodnost: Slovenci

 


92 - Bistrica ob Sotli - Grobišče strelski jarek pod hribom čehovec

Geopedija: povezava

(Bistrica ob Sotli)

V majskih dneh leta 1945 naj bi tu usmrtili po približni oceni nekaj tisoč ljudi, hrvaških beguncev.

Narodnost: Hrvati

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/bistrica_sotla/Bistrica_ob_Sotli.htm

 


93 - Cerkno - Grobišče Lajše

Geopedija: povezava

(Cerkno)

V breznu so 6. februarja 1944 usmrtili 14 oseb (eden se je rešil), osumljencev protikomunističnega delovanja iz maščevanja za hud poraz (47 padlih) partijske šole v Cerknem 27. 1. 1944.

Narodnost: Slovenci

 


94 - Gornji Ig - Grobišče Koščevo brezno     

Geopedija: povezava

(Rakitno)

Tip: slovenski domobranci, ranjenci, civilisti

V grobišču Koščevo brezno naj bi junija 1945 usmrtili domobranske ranjence in oktobra 1945 okoli 15-20 skrivačev z Rakitne.

 


95 - Kamnik - Grobišče Cuzakov travnik

Geopedija: povezava

(Kamnik)

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, vojaki srbske Narodnosti, civilisti

Narodnost: Različne Narodnosti - Hrvati in Črnogorci

 


96 - Kamniška Bistrica - Grobišče Dolski plac  

Geopedija: povezava

(Kamnik)

Tip: ustaški vojaki, civilisti, vojaki srbske narodnosti

Narodnost: Različne narodnosti - Hrvati in Srbi

 


97 - Podkraj - Grobišče pri bencinskem servisu

Geopedija: povezava

(Trbovlje – Hrastnik ob Savi)

Narodnost: Ni podatka

 


98 - Raduše - Grobišče Žančani    

Geopedija: povezava

(Slovenj Gradec, v gozdu 3km jugozahodno, blizu 300m strelišča)

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, slovenski civilisti, nemški civilisti

V grobišču Žančani so najverjetneje vojaki hrvaške Narodnosti, usmrčeni okoli 20. maja 1945.

Narodnost: Hrvati

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/slo_gradec/Zancani.htm

 


99 - Ribnica - Grobišče Jama Žiglovica

Geopedija: povezava

(Ribnica)

Tip: slovenski civilisti

 


100 - Ravni Dol - Grobišče Travna gora 2    

Geopedija: povezava

(Sodražica)

Tip: četniki, ujetniki

Na Travni gori je Šercerjeva brigada 2. novembra 1943 usmrtila okoli 48 oseb, ujetnikov,

 


101 - Sajevce - Grobišče Krakovski gozd 1    

Geopedija: povezava

(Kostanjevica na Krki)

Tip: civilisti, ustaški vojaki, nemški vojaki, slovenski domobranci

Območje grobišča se nahaja v gozdu približno 250 metrov severovzhodno od domačije Ponikvar v naselju Sajevce pri Kostanjevici. Grobišče sestavlja okoli 10 večjih gomil, severno od njih stoji lesen križ.

 


102 - Sajevce - Grobišče Krakovski gozd 2  

Geopedija: povezava

(Kostanjevica na Krki)

Tip: civilisti, ustaški vojaki, nemški vojaki, slovenski domobranci

 


103 - Sidol - Grobišče Jevnik  

Geopedija: povezava

(Kamnik proti Savinjski)

Tip: ustaški vojaki, civilisti

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/kamnik_sidol/Sidol.htm

 


104 - Teharje - Grobišče Mlinarjev Janez      

Geopedija: povezava

(Celje – Štore, v centru mesta)

Grobišče naj bi nastalo v obdobju od maja do decembra leta 1945. Ocene o številu žrtev segajo do 6000. V bližnji stavbi (danes Teharje 9) je bil zapor in zbirališče.

Narodnost: Hrvati

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/Teharje.htm

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/celje/teharje_2007/Teharje_2007.htm

https://www.panoramio.com/user/2029607?photo_page=125

 


105 - Ustje - Grobišče Ajdovsko polje    

Geopedija: povezava

(Ajdovščina)

Tip: italijanski vojaki, nemški vojaki, prekopano

 


106 - Vojnik - Grobišče Višnja vas 1   

Geopedija: povezava

(Celje - Dobrna)

Tip: hrvaški civilisti, vojaki hrvaške Narodnosti

 


107 - Vojnik - Grobišče Vojnik  

Geopedija: povezava

(Celje)

Tip: parkirišče, mrliška vežica

Tip: hrvaški civilisti, vojaki hrvaške Narodnosti

 


108 - Vrhe - Grobišče Teharje   

Geopedija: povezava

(Celje)

Tip: civilisti nemške Narodnosti, slovenski domobranci

 


109 - Zabukovica - Grobišče ribnik Liboje  

Geopedija: povezava

(Celje - Žalec)

Tip: neznane žrtve

 


110 - Zaplana Del - Grobišče pod Strmico  

Geopedija: povezava

(Logatec)

Tip: slovenski civilisti, prekopano

V opuščeni apnenici je bilo grobišče 12 mlajših moških oseb verjetno iz Logatca ali Rovt, pobitih 21.6.1945.

 


111 - Žeje Pri Komendi - Grobišče Smovc   

Geopedija: povezava

(Moste)

Narodnost: Različne Narodnosti - Hrvati in Črnogorci

 


112 - Podstenice - Grobišče Dvojno brezno pri Cink križu    

Geopedija: povezava

(Kočevje)

Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Hrvati

http://www.safaric-safaric.si/materiali_slo/1953%20Gugic%20Ivan.htm

 


113 - Podstenice - Grobišče ob Roški cesti  

Geopedija: povezava

(Kočevje)

Tip: civilisti, domobranci. Grobišče zapornikov iz novomeških zaporov.

Narodnost: Slovenci

 


114 - Podstenice - Grobišče Jama v Rugarskih klancih     

Geopedija: povezava

(Kočevje)

Tip: slovenski domobranci, vojaki hrvaške Narodnosti, civilisti

 


115 - Trnovec - Grobišče pri Žagi Rog     

Geopedija: povezava

(Kočevje)

Tip: neznane žrtve

 


116 - Trnovec - Grobišče Jama pod Macesnovo Gorico    

Geopedija: povezava

(Kočevje)

Tip: slovenski domobranci, ujetniki, osebe srbske Narodnosti

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/kocevje/macesnova/Macesnova.htm

 


117 - Trnovec - Grobišče Spodmol pri Macesnovi Gorici  

Geopedija: povezava

(Kočevje)

Glede na najdbe jamarjev l. 1990 je Spodmol pod Macesnovo Gorico grob ene ali morda nekaj oseb.

https://www.panoramio.com/user/2029607?photo_page=107

 


118 - Onek - Grobišče Debliške livade pri Jami pod Krenom  

Geopedija: povezava

(Kočevje)

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, vojaki srbske Narodnosti

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/kocevje/kren%202007/Kren.htm

https://www.youtube.com/watch?v=WWQ8OdT3f1I&feature=youtu.be

https://www.panoramio.com/user/2029607?photo_page=145

 


119 - Onek - Grobišče Jama pod Krenom  

Geopedija: povezava

(Kočevje)

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, vojaki srbske Narodnosti, ruski Kozaki

OPOMBA: opis žrtev je skrajno neodgovorno od državne komisije !!!  dragutin !

 

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/kocevje/Kocevje.htm

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/kocevje/kren/Kren.htm

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/kocevje/zeljne/Zeljne.htm

 


120 - Mozelj - Grobišče Mozel

Geopedija: povezava

(Kočevje)

Tip: četniki

V Mozlju je bilo od 12. do 18. oktobra 1943 ustreljenih 110 oseb, med njimi 85 na smrt obsojenih četnikov. 20. oktobra še štiri osebe, tako da je v grobišču v 4 jamah pokopanih skupno 114 oseb.

Narodnost: Slovenci

 


121 - Begunje Na Gorenjskem - Grobišče peskokop Krpin 1 

Geopedija: povezava

(Radovljica)

Tip: vlasovci, civilisti

Narodnost: Rusi

 


122 - Begunje Na Gorenjskem - Grobišče peskokop Krpin 2  

Geopedija: povezava

(Radovljica)

Žrtve naj bi bili uniformirani vojni ujetniki, domnevno vlasovci in civilisti. Po približnih ocenah naj bi bilo žrtev najmanj 20. Datum:  usmrtitve konec junija/začetek julija 1945.

 


123 - Begunje Na Gorenjskem - Grobišče smučišče Krpin 1 

Geopedija: povezava

(Radovljica)

Tip: vlasovci

Žrtve bi lahko uniformirani vojni ujetniki in civilisti, ki so jih usmrtili tudi na dveh lokacijah v bližnjem peskokopu.

 


124 - Begunje Na Gorenjskem - Grobišče smučišče Krpin 2 

Geopedija: povezava

(Radovljica)

Tip: vlasovci

 


125 - Begunje Na Gorenjskem - Grobišče smučišče Krpin 3 

Geopedija: povezava

(Radovljica)

Tip: vlasovci, civilisti

 


126 - Begunje Na Gorenjskem - Grobišče Mazevčev pruh  

Geopedija: povezava

(Radovljica)

Tip: nemški vojaki, civilisti

 


127 - Radovljica - Grobišče Andrejčevo polje                 

Geopedija: povezava

(Radovljica)

V jarku nekdanje obrambne Rupnikove linije naj bi bila pokopana dva ujetnika iz nekdanjega taborišča v Radovljici.

 


128 - Zgornja Lipnica - Grobišče Lancovo 1 

Geopedija: povezava

(Radovljica)

Tip: civilisti, vojaki hrvaške Narodnosti

 

Priloga »PIETETA«

LANCOVO (Radovljica)

Spodaj je del vsebine iz knjige »Tudi mi smo za domovino«, tiskana 2000. leta v Ljubljani.

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/radovljica/lancovo_2007/Lancovo_2007.htm

 


129 - Zgornja Lipnica - Grobišče Lancovo 2            

Geopedija: povezava

(Radovljica)

Tip: civilisti, vojaki hrvaške Narodnosti

 


130 - Spodnja Lipnica - Grobišče Jama za vrtcem 

Geopedija: povezava

(Radovljica)

Tip: slovenski civilisti, prekopano

 


131 - Mošnje - Grobišče Zgoša  

Geopedija: povezava

(Radovljica)

Tip: nemški vojaki

 


132 - Mošnje - Grobišče Senožeta  

Geopedija: povezava

(Radovljica)

Tip: nemški vojaki

Na lokacijah grobišč Zgoša, Senožeta in Lisičji rep, naj bi po virih PU Kranj bilo med 8. in 15. majem 1945, pokopano okoli 300 nemških vojakov.

 


133 - Mošnje - Grobišče Lisičji rep  

Geopedija: povezava

(Radovljica)

Na lokacijah grobišč Zgoša, Senožeta in Lisičji rep, naj bi po virih PU Kranj bilo med 8. in 15. majem 1945, pokopano okoli 300 nemških vojakov.

 


134 - Zgornja Bistrica - Grobišče v rovu A 

Geopedija: povezava

(Slovenska Bistrica)

Tip: slovenski civilisti, civilisti nemške Narodnosti

V l. 2001 (septembra) so v zaklonišču ob tovarni Impol izkopali 231 skeletov. Žrtve so bile odrasle osebe, 113 naj bi jih pripadalo moškim, 29 pa ženskam. Spola pri 89 ih niso mogli ugotoviti.

OPOMBA: pobiti 1946 leta – kako pa piše državna komisija !!!  dragutin !

 

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/slo_bistrica/Slo_bistrica.htm

http://www.safaric-safaric.si/slikopis_slo%202008/slo%20bistrica/SlikopisBistrica.htm

 


135 - Zgornja Bistrica - Grobišče v rovu B                  

Geopedija: povezava

(Slovenska Bistrica)

Tip: slovenski civilisti, civilisti nemške Narodnosti

V rovu B so 27.2.2002 pri izkopavanju naleteli na posmrtne ostanke ljudi. Izkopavanje je trajalo do 29.3.2002. Našli so 200 skeletov, ki pripadajo odraslim osebam (118 moških, 55 ženskih, 29 neznano).

 


136 - Fram - Grobišče Fram  

Geopedija: povezava

(Race)

Tip: slovenski civilisti

 


137 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 6  

Geopedija: povezava

(Pohorje - Maribor)

Tip: civilisti, četniki

V maju in juniju 1945 so iz Maribora in okolice pripeljali na Pohorje večje število civilistov različnih Narodnosti in vojnih ujetnikov ter jih likvidirali na različnih lokacijah.

 

Priloga »PIETETA«

Pri hotelu Areh pobiti domačini

NOVICE, 07.novembra 2007

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/pohorje/areh/20071107%20Areh%20Slika%20Text.pdf

 

Ivo Žajdela: Areh je prekrit z grobišči (25.09.2016)

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/pohorje/areh/20160925%20Demokracija%20Zajdela%20AREH%2015.000%20zrtev.pdf

 


138 - Slivniško Pohorje - Grobišče Slivniško Pohorje   

Geopedija: povezava

(Spodnje Hoče - Maribor)

Tip: civilisti, četniki

V maju in juniju 1945 so iz Maribora in okolice pripeljali na Pohorje večje število civilistov različnih Narodnosti in četnikov ter jih usmrtili. Ena takšnih je tudi grobišče Slivniško Pohorje.

 


139 - Hočko Pohorje - Grobišče Hočko Pohorje  

Geopedija: povezava

(Spodnje Hoče - Maribor)

Tip: civilisti, četniki

 


140 - Maribor - Grobišče Spodnje Radvanje

Geopedija: povezava

(Maribor)

Tip: neznane žrtve

Lokacijo grobišča Spodnje Radvanje nam je kot domnevno grobišče pokazala skupina kriminalistov iz PU Maribor 18.4.2002.

 


141 - Maribor - Grobišče za ribnikom

Geopedija: povezava

(Maribor)

Tip: neznane žrtve

 


142 - Maribor - Grobišče Tezenski gozd 1

Geopedija: povezava

(Maribor)

Ob gradnji avtoceste so aprila 1999 odkopali 70 metrov nekdanjega protitankovskega jarka in izkopali 1179 trupel. Velika večina izkopanih so moški, vojaki hrvaške Narodnosti.

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/maribor/dobrava/Dobrava.htm

 


143 - Gorenja Trebuša - Grobišče Makčeva grapa 2    

Geopedija: povezava

(Nova Gorica)

Tip: slovenski domobranci. V grobiščih Makčeva grapa 1 in 2 naj bi v začetku septembra 1944 usmrtili okoli 30 ujetih domobrancev iz postojanke Črni Vrh.

 


144 - Ljubljana - Grobišče Šentvid 1

Geopedija: povezava

(Ljubljana, mesto severno proti Kranju)

V grobišču za pokopališkim zidom naj bi bile pokopane žrtve, ki so bile sem pripeljane po koncu druge svetovne vojne iz taborišča v prostorih sedanje Gimnazije Šentvid. V tem taborišču so bili predvsem domobranci, ki so se v začetku maja 1945 umaknili na Koroško, ki so jo zasedli Angleži.  Najprej so bili nameščeni v taborišče v Vetrinju, od kjer so jih Angleži odpeljali z vlakom in predali JLA. Večino jetnikov  iz taborišča Šentvid so pobili v Kočevskih breznih. V grobišče pri Šentviškem pokopališču so pokopali jetnike, ki so še pred deportacijo na morišča umrli v samem taborišču. 

 


145 - Ljubljana - Grobišče Šentvid 2

Geopedija: povezava

(Ljubljana, mesto severno proti Kranju)

Tip: nemški vojaki, ranjenci, ujetniki

 


146 - Ljubljana - Grobišče Veliko Brezarjevo brezno

Geopedija: povezava

(Ljubljana -)

V Brezarjevem breznu so 27. maja 1945 usmrtili večje število ujetnikov iz taborišča v Šentvidu. Žrtve so 12. in 13. junija 1945 prekopali v Kucjo dolino.

 


147 - Ljubljana - Grobišče žrtev povojnih pobojev v Kucji dolini

Geopedija: povezava

(Ljubljana -)

Tip: civilisti, slovenski domobranci, vojaki hrvaške Narodnosti

 


148 - Brezovica Pri Borovnici - Grobišče Krimska jama   

Geopedija: povezava

(Cerknica)

Tip: slovenski civilisti

V breznu je bataljon Krimskega odreda, ki je imel v bližini tabor spomladi 1942 usmrtil do sedaj neznano število civilistov iz

 


149 - Goriče - Grobišče Goriče 

Geopedija: povezava

(Golnik - Kranj)

Tip: nemški vojaki

Ob rušenju starega pokopališkega obzidja leta 1973 so delavci naleteli na 4 cerade, v kateri so v vsaki našli posmrtne ostanke 10 ljudi.

 


150 - Kranjska Gora - Grobišče v Savskem naselju

Geopedija: povezava

(Kranjska Gora - )

Tip: nemški vojaki. V letu 2005 je Veking po naročili nemške ambasade in s soglasjem MDDSZ opravil sondiranje in našel posmrtne ostanke 3 oseb.

 


151 - Mojstrana - Grobišče Mlačca

Geopedija: povezava

(Mojstrana -)

Tip: nemški vojaki, civilisti. V grobišču Mlačca naj bi bilo pokopanih 14, ali 10 do 20 nemških vojakov, lahko pa tudi civilisti.

 


152 - Kočna - Grobišče Kočna    

Geopedija: povezava

(Blejska Dobrava – Jesenice)

V grobišču Kočna naj bi 7.5. ali 10.5. 1945 usmrtili 28-30 oz. 30-40 nemških vojakov. Enemu ujetniku je uspelo pobegniti.

 


153 - Spodnje Gorje - Grobišče Na trati 1    

Geopedija: povezava

(Bled - Jesenice)

Tip: slovenski civilisti

V bližino grobišč so dne 24. 7. 1945 pripeljali z dvema tovornjakoma ujetnike iz zaporov v Begunjah in jih na treh lokacijah usmrtili. Dve lokaciji (1 in 2) sta znani.

 


154 - Spodnje Gorje - Grobišče Na trati 2   

Geopedija: povezava

(Bled - Jesenice)

Tip: slovenski civilisti

V bližino grobišč so dne 24. 7. 1945 pripeljali z dvema tovornjakoma ujetnike iz zaporov v Begunjah in jih na treh lokacijah usmrtili. Dve lokaciji (1 in 2) sta znani.

 


155 - Spodnje Gorje - Grobišče Brezno na trati 1  

Geopedija: povezava

(Bled - Jesenice)

V breznu, globokem 15 m, naj bi ležala trupla treh(3)  nemških vojakov, ki so bili zajeti v spopadu pri Fortinu.

 


156 - Javorniški Rovt - Grobišče Jezerce     

Geopedija: povezava

(- Jesenice)

Prve dni maja 1945 naj bi bila v jami usmrčena skupina devetih (9) slovenskih domobrancev iz Selške ali Poljanske doline.

 


157 - Mrtvice - Grobišče Mrtvice   

Geopedija: povezava

(Krško)

Po navedbah PU naj bi bilo tu usmrčenih več kot sto civilistov, ustašev in hrvaških domobranov.

 


158 - Vojnik - Grobišče Višnja vas 2      

Geopedija: povezava

(Celje - Frankolovo)

Tip: hrvaški civilisti. Na lokaciji grobišča naj bi bili maja 1945 pokopani hrvaški begunci, ki so bežali proti Dobrni.

 


159 - Krško - Grobišče v zaklonišču

Geopedija: povezava

(Krško, mesto )

Po navedbah PU Krško naj bi v opuščenem zaklonišču usmrtili več kot 100 civilistov, predvsem Hrvatov,..

 


160 - Brestanica - Grobišče Hafnarjev graben   

Geopedija: povezava

(Krško – Zidani Most)

Po navedbah PU Krško naj bi v Hafnerjevem grabnu bilo usmrčeno okoli 186 do 174 vojakov iz Hrvaške in Srbije ter 20-30 slovenskih civilistov.

 


161 - Pečje - Grobišče Lončarjev dol 1    

Geopedija: povezava

(Krško – Zidani Most)

Po navedbah PU Krško naj bi tu bilo pokopanih 20-30 ustašev.

 


162 - Trnovo - Grobišče Brezno Zalesnika    

Geopedija: povezava

(Nova Gorica - )

Tip: slovenski domobranci, civilisti, italijanski civilisti, italijanski vojaki, slovenski civilisti

 


163 - Voglarji - Grobišče Brezno za Cvetrežem   

Geopedija: povezava

(Nova Gorica - Trnovo)

Tip: slovenski domobranci, civilisti, italijanski civilisti, italijanski vojaki, slovenski civilisti.

 


164 - Grgar - Grobišče Brezno Podgomila    

Geopedija: povezava

(Nova Gorica - Solkan)

Tip: slovenski domobranci, italijanski vojaki, italijanski civilisti, slovenski civilisti

 


165 - Grič Pri Klevevžu - Grobišče Klevevž 1   

Geopedija: povezava

(Dol pri Šmarjeti)

Tip: civilisti, Romi

V grobišču naj bi bilo pokopanih okrog 30 žrtev, ki so jih partizani pobili spomladi in v začetku poletja leta 1942, ko je bil v graščini štab Krškega odreda.

 


166 - Grič Pri Klevevžu - Grobišče Klevevž 2     

Geopedija: povezava

(Šmarjetske toplice – Novo mesto)

Tip: civilisti, Romi

V grobišču naj bi bilo pokopanih več deset žrtev, ki so jih partizani pobili spomladi in v začetku poletja leta 1942, ko je bil v graščini štab Krškega odreda.

 


167 - Grič Pri Klevevžu - Grobišče Klevevž 3     

Geopedija: povezava

(Šmarješke toplice - Dolenjska)

Tip: civilisti, Romi

V grobišču naj bi bilo pokopanih več deset žrtev, ki so jih partizani pobili spomladi in v začetku poletja leta 1942, ko je bil v graščini štab Krškega odreda.

                                         


168 - Čužnja Vas - Grobišče Lukovnik 1  

Geopedija: povezava

(Šmarješke toplice - Dolenjska)

V grobišču Lukovnik 1 je 2. bataljon Dolenjskega odreda spomladi in poleti 1942 usmrtil večje število oseb.

V grobišču Lukovnik 1 je bilo okrog 20 grobov.

 


169 - Čužnja Vas - Grobišče Lukovnik 2    

Geopedija: povezava

(Šmarješke toplice - Dolenjska)

V grobišču Lukovnik 1 je 2. bataljon Dolenjskega odreda spomladi in poleti 1942 usmrtil večje število oseb, v grobišču Lukovnik 2 pa partizana.

Narodnost: Slovenci

 


170 - Strelac - Grobišče Jelenca    

Geopedija: povezava

(Šmarješke toplice - Dolenjska)

Tu naj bi po koncu 2. svetovne vojne usmrtili in pokopali okoli 6 ljudi. Domačini so s sondažo ugotovili obstoj posmrtnih ostankov.

Narodnost: Slovenci

 


171 - Brezovica - Grobišče Sela

Geopedija: povezava

(Šmarješke toplice - Dolenjska)

Tip: partizan, Madžar. Po navedbah domačina tu leži madžarski zdravnik, partizan, usmrčen leta 1943 s strani partizanov.

 


172 - Celje - Grobišče Zgornja Hudinja

Geopedija: povezava

(Celje, mesto, severno, ob avtocesti)

Tip: ustaški vojaki, civilisti

Del preiskanega protitankovskega jarka. Izkopavanje se je pričelo 8. septembra 1997 in končalo 10. septembra 1997, ko so obe jami zasuli. Posmrtni ostanki pripadajo najmanj 40 osebam (37 moških in 3 ženske).

 


173 - Celje - Grobišče Klukec

Geopedija: povezava

(Celje, mesto, južno - Golovec)

Tip: neznane žrtve, prekopano. Ob kopanju temeljev za izgradnjo vodovoda pri gostišču Klukec so delavci 20. avgusta 1996 naleteli na posmrtne ostanke ljudi. Izkop 23. Avgusta1996.

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/celje/hudinja/xHudinja.htm

 


174 - Medlog - Grobišče Slovenijales  

Geopedija: povezava

(Celje, mesto, zahodno proti letališču v Levcu)

V jarkih za skladiščenje bencinskih sodov v bližini letališča Medlog naj bi maja in junija 1945 usmrtili večje število hrvaških civilistov.

 


175 - Medlog - Grobišče Lipovškov travnik  

Geopedija: povezava

(Celje, mesto, zahodno proti letališču v Levcu)

Tu naj bi v 4 grobovih 2 x 10 m usmrtili okoli 400 hrvaških beguncev. Ob melioraciji gozda v travnik in kopanju jarkov naj bi izvajalci (Nivo Celje) našli posmrtne ostanke in jih prenesli neznanokam.

Narodnost: Hrvati

 


176 - Šoštanj - Grobišče Gorica 1

Geopedija: povezava

(Šoštanj, Gorica nad Šoštanjem, severno in ob potopljenem jezeru ???)

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, civilisti nemške Narodnosti

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/sostanj/Sostanj.htm

 


177 - Šoštanj - Grobišče Gorica 2

Geopedija: povezava

(Šoštanj, Gorica nad Šoštanjem, severno in ob potopljenem jezeru ???)

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, civilisti nemške Narodnosti

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_Mrtvih_2010.htm

 


178 - Šoštanj - Grobišče Gorica 3

Geopedija: povezava

(Šoštanj, Gorica nad Šoštanjem, severno in ob potopljenem jezeru ???)

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, civilisti nemške narodnosti

OPOMBA: pogledati objave časopis »NAŠ ČAS« !!!  dragutin !

 


179 - Družmirje - Grobišče Družmirje 1  

Geopedija: povezava

(Šoštanj, Gorica nad Šoštanjem, severno in ob potopljenem jezeru ???)

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, civilisti nemške Narodnosti

 


180 - Družmirje - Grobišče Družmirje 2   

Geopedija: povezava

(Šoštanj, Gorica nad Šoštanjem, severno in ob potopljenem jezeru ???)

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, civilisti nemške Narodnosti

 


181 - Cerkno - Grobišče Zakriž

Geopedija: povezava

(Cerkno – Zakri, jugozahodno)

Tip: slovenski civilisti.

V grobišču Zakriž naj bi 21. ali 22. marca 1945 usmrtili in pokopali 22 ali 23 oseb, privedenih iz zapora v Cerknem ali pridržanih na prisilnem delu.

 


182 - Gornji Dolič - Grobišče pri domačiji Golčman      

Geopedija: povezava

(Velenje – Slovenj Gradec)

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti

 


183 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 3  

Geopedija: povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti – ujetniki.

Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

 


184 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 4  

Geopedija: povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti – ujetniki.

Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

 


185 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 5 

Geopedija: povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti – ujetniki.

Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

 


186 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 6  

Geopedija: povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti – ujetniki. Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG). Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

 


187 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 7 

Geopedija: povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti – ujetniki. Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG). Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

http://www.panoramio.com/user/2029607/tags/Prebold

http://safaric-safaric.si/lokacija_slo/zasavje/trbovlje/Trbovlje.htm

 


188 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 8

Geopedija: povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti – ujetniki. Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG). Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

Narodnost: Hrvati

 


189 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 9  

Geopedija: povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti – ujetniki. Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG). Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

 


190 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 10  

Geopedija: povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti – ujetniki. Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG). Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

 


191 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 11   

Geopedija: povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti – ujetniki. Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG). Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

 


192 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 12  

Geopedija: povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti – ujetniki. Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG). 12. lokacija v sklopu Kregarjevega grabna je t.i. grobišče »dolge ride«, za katero pa ne vemo ali je na lokaciji označeni z 12 ali na 13. Evidentirali smo obe.

 


193 - Mala Vas - Grobišče Mala vas    

Geopedija: povezava

(Videm – Velike Lašče)

Tip: slovenski civilisti

Grobišče osmih vaščanov Podgore, usmrčenih iz 16. na 17. junij 1945.

 


194 - Ravni Dol - Grobišče Travna gora 1  

Geopedija: povezava

(Sodražica - Ribnica)

Tip: četniki, ujetniki

Tu je Šercerjeva brigada 2. novembra 1943 usmrtila okoli 48 oseb, ujetnikov, pripeljanih iz zaporov v Kočevju, iz maščevanja zaradi pobega 10 ujetnikov po usmrtitvi stražarja blizu Glažute.

 


195 - Moste - Grobišče Baudova ledina 2 

Geopedija: povezava

(Jesenice - Bled)

Tip: ustaški vojaki

V grobišču 1 in 2 naj bi bilo pokopano od 6 – 12 hrvaških domobrancev.

 


196 - Bukovec - Grobišče Mačkovec  

Geopedija: povezava

(Begunje pri Cerknici)

Tip: vaški stražarji

Tu je Loška brigada 27. ali 28. oktobra 1943 usmrtila okoli 40 oseb, pripeljanih iz zaporov v Ribnici. Večina njih je bila iz bivših notranjskih posadk vaških straž.

Narodnost: Slovenci

 


197 - Golo - Grobišče Golo    

Geopedija: povezava

(Velike Lašče - Grosuplje)

Tip: slovenski domobranci. Iz Škofovih zavodov v Šentvidu naj bi 26. julija 1945 na kamionih pripeljali večje število domobrancev in jih v breznu usmrtili.

Narodnost: Slovenci

 


198 - Brezje Pri Dobrovi - Grobišče na Ključu 1    

Geopedija: povezava

(Log pri Brezovici)

Tip: civilisti

V pobočju pod Ključem so bile 28. 4. 1942 usmrčene tri sestre Skobec (Dinka, Francka, Ivanka), po domače Glinarjeve iz Stranske vasi, ki jih je vodstvo Dolomitskega odreda obsodilo izdajstva.

Narodnost: Slovenci

 


199 - Brezje Pri Dobrovi - Grobišče na Ključu 2 

Geopedija: povezava

(Log pri Brezovici)

Tip: civilisti

V pobočju pod Ključem so bile 28. 4. 1942 usmrčene tri sestre Skobec (Dinka, Francka, Ivanka), po domače Glinarjeve iz Stranske vasi, ki jih je vodstvo Dolomitskega odreda obsodilo izdajstva.

Narodnost: Slovenci

 


200 - Babna Gora - Grob Martinčičeve družine  

Geopedija: povezava

(Ljubljana zahodno)

Tip: civilisti

V dveh jamah naj bi bilo pokopanih 9 članov družine Martinc, po domače Hudnik iz Hruševa 21.

Narodnost: Slovenci

 


201 - Polica - Grobišče Bliska vas nad Polico  

Geopedija: povezava

(Grosuplje - )

V okolici taborišča partizanskega Dolenjskega odreda so v več posameznih grobovih pokopane žrtve iz širše okolice in okolice Ljubljana Moste.

Narodnost: Slovenci

 


202 - Kozarišče - Grobišče Jama Kozlovka     

Geopedija: povezava

(Stari trg pri Ložu )

Tip: vaški stražarji

Navpično in okoli 56 globoko brezno leži v smrekovem gozdu ob cesti Kozarišče - Knežak.

 


203 - Setnica Del - Grob srbskega častnika  

Geopedija: povezava

(Polhov Gradec)

Tip: pripadnik Srbskega prostovoljskega korpusa

V grobu leži častnik (1)  Srbskega prostovoljskega korpusa, ustreljen maja 1945 v boju, po pobegu iz taborišča Šentvid.

 


204 - Grosuplje - Grobišče Koščakov hrib

Geopedija: povezava

(Grosuplje - )

Na Koščakovem hribu naj bi partizani ob začetku nemške ofenzive med 26. in 28. oktobrom 1943 usmrtili skupino 15 zajetih vaških stražarjev, domnevno večinoma iz Dobregapolja.

Narodnost: Slovenci

 


205 - Selo Pri Pancah - Grobišče Cirje 1  

Geopedija: povezava

(Grosuplje - )

Tip: civilisti

Na območju naselja Sela pri Pancah naj bi partizani spomladi 1942 v bližini šolskega centra na več krajih usmrtili civiliste obtožene ovaduštva. Na dveh območjih, Cirje in Vodice, smo evidentirali 15 lokacij.

Narodnost: Slovenci

 


206 - Pance - Grobišče Cirje 3     

Geopedija: povezava

(Grosuplje - )

Na območju naselja Sela pri Pancah naj bi partizani spomladi 1942 v bližini šolskega centra na več krajih usmrtili civiliste obtožene ovaduštva. Na dveh območjih, Cirje in Vodice, smo evidentirali 15 lokacij.

Narodnost: Slovenci

 


207 - Pance - Grobišče Cirje 4   

Geopedija: povezava

(Grosuplje - )

Na območju naselja Sela pri Pancah naj bi partizani spomladi 1942 v bližini šolskega centra na več krajih usmrtili civiliste obtožene ovaduštva. Na dveh območjih, Cirje in Vodice, smo evidentirali 15 lokacij.

Narodnost: Slovenci

 


208 - Pance - Grobišče Cirje 5

Geopedija: povezava

(Grosuplje - )

Tip: civilisti

Na območju naselja Sela pri Pancah naj bi partizani spomladi 1942 v bližini šolskega centra na več krajih usmrtili civiliste obtožene ovaduštva. Na dveh območjih, Cirje in Vodice, smo evidentirali 15 lokacij.

Narodnost: Slovenci

 


209 - Pance - Grobišče Cirje 2   

Geopedija: povezava

(Grosuplje - )

Tip: civilisti

Na območju naselja Sela pri Pancah naj bi partizani spomladi 1942 v bližini šolskega centra na več krajih usmrtili civiliste obtožene ovaduštva. Na dveh območjih, Cirje in Vodice, smo evidentirali 15 lokacij.

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

 


210 - Selo Pri Pancah - Grobišče Vodice 1 

Geopedija: povezava

(Grosuplje - )

Tip: civilisti

Na območju naselja Sela pri Pancah naj bi partizani spomladi 1942 v bližini šolskega centra na več krajih usmrtili civiliste obtožene ovaduštva. Na dveh območjih, Cirje in Vodice, smo evidentirali 15 lokacij.

Narodnost: Slovenci

 


211 - Selo Pri Pancah - Grobišče Vodice 2   

Geopedija: povezava

(Grosuplje - )

Tip: civilisti

Na območju naselja Sela pri Pancah naj bi partizani spomladi 1942 v bližini šolskega centra na več krajih usmrtili civiliste obtožene ovaduštva. Na dveh območjih, Cirje in Vodice, smo evidentirali 15 lokacij.

Narodnost: Slovenci

 


212 - Selo Pri Pancah - Grobišče Vodice 3     

Geopedija: povezava

(Grosuplje - )

Tip: civilisti

Na območju naselja Sela pri Pancah naj bi partizani spomladi 1942 v bližini šolskega centra na več krajih usmrtili civiliste obtožene ovaduštva. Na dveh območjih, Cirje in Vodice, smo evidentirali 15 lokacij.

Narodnost: Slovenci

 


213 - Selo Pri Pancah - Grobišče Vodice 4  

Geopedija: povezava

(Grosuplje - )

Tip: civilisti

Na območju naselja Sela pri Pancah naj bi partizani spomladi 1942 v bližini šolskega centra na več krajih usmrtili civiliste obtožene ovaduštva. Na dveh območjih, Cirje in Vodice, smo evidentirali 15 lokacij.

Narodnost: Slovenci

 


214 - Selo Pri Pancah - Grobišče Vodice 5 

Geopedija: povezava

(Grosuplje - )

Tip: civilisti

Na območju naselja Sela pri Pancah naj bi partizani spomladi 1942 v bližini šolskega centra na več krajih usmrtili civiliste obtožene ovaduštva. Na dveh območjih, Cirje in Vodice, smo evidentirali 15 lokacij.

V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.

Narodnost: Slovenci

 


215 - Selo Pri Pancah - Grobišče Vodice 6   

Geopedija: povezava

(Grosuplje - )

Tip: civilisti

Na območju naselja Sela pri Pancah naj bi partizani spomladi 1942 v bližini šolskega centra na več krajih usmrtili civiliste obtožene ovaduštva. Na dveh območjih, Cirje in Vodice, smo evidentirali 15 lokacij.

V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.

Narodnost: Slovenci

 


216 - Selo Pri Pancah - Grobišče Vodice 7   

Geopedija: povezava

(Grosuplje - )

Tip: civilisti

Na območju naselja Sela pri Pancah naj bi partizani spomladi 1942 v bližini šolskega centra na več krajih usmrtili civiliste obtožene ovaduštva. Na dveh območjih, Cirje in Vodice, smo evidentirali 15 lokacij.

V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.

Narodnost: Slovenci

 


217 - Selo Pri Pancah - Grobišče Vodice 8   

Geopedija: povezava

(Grosuplje - )

Tip: civilisti

Na območju naselja Sela pri Pancah naj bi partizani spomladi 1942 v bližini šolskega centra na več krajih usmrtili civiliste obtožene ovaduštva. Na dveh območjih, Cirje in Vodice, smo evidentirali 15 lokacij.

V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.

Narodnost: Slovenci

 


218 - Selo Pri Pancah - Grobišče Vodice 9   

Geopedija: povezava

(Grosuplje - )

Tip: civilisti

Na območju naselja Sela pri Pancah naj bi partizani spomladi 1942 v bližini šolskega centra na večkKrajih usmrtili civiliste obtožene ovaduštva. Na dveh območjih, Cirje in Vodice, smo evidentirali 15 lokacij.

V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.

Narodnost: Slovenci

 


219 - Selo Pri Pancah - Grobišče Vodice 10   

Geopedija: povezava

(Grosuplje - )

Tip: civilisti

Na območju naselja Sela pri Pancah naj bi partizani spomladi 1942 v bližini šolskega centra na več krajih usmrtili civiliste obtožene ovaduštva. Na dveh območjih, Cirje in Vodice, smo evidentirali 15 lokacij.

V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.

Narodnost: Slovenci

 


220 - Ravni Dol - Grobišče Travna gora 3   

Geopedija: povezava

(Ribnica - )

Tip: četniki, ujetniki

Na Travni gori je Šercerjeva brigada 2. novembra 1943 usmrtila okoli 48 oseb, ujetnikov, pripeljanih iz zaporov v Kočevju, iz maščevanja zaradi pobega 10 ujetnikov po usmrtitvi stražarja blizu Glažute.

Narodnost: Slovenci

 


221 - Ravni Dol - Grobišče Travna gora 4   

Geopedija: povezava

(Ribnica - )

Tip: četniki, ujetniki

Na Travni gori je Šercerjeva brigada 2. novembra 1943 usmrtila okoli 48 oseb, ujetnikov, pripeljanih iz zaporov v Kočevju, iz maščevanja zaradi pobega 10 ujetnikov po usmrtitvi stražarja blizu Glažute.

Narodnost: Slovenci

 


222 - Spodnje Blato - Grobišče Stehan 1     

Geopedija: povezava

(Grosuplje - )

Tip: slovenski domobranci, civilisti

Tu naj bi avgusta 1945 usmrtili nekaj oseb, ki so bile ob amnestiji izpuščene iz zaporov in so se vračale proti domu. Žrtve iz

Narodnost: Slovenci

 


223 - Bukovžlak - Grobišče na čatrovem travniku 2  

Geopedija: povezava

(Teharje  - Celje)

Tip: slovenski domobranci

Poleti 1945 naj bi na dveh lokacijah na Čatrovih travnikih pokopali neznano število oseb iz celjskih taborišč.

Narodnost: Ni podatka

 


224 - Stari Trg - Grobišče v drevesnici na Gmajni     

Geopedija: povezava

(Slovenj Gradec)

Tip: osebe hrvaške Narodnosti

Domnevno grobišče treh žrtev naj bi nastalo med 10. in 15. majem 1945. Žrtve naj bi bili ljudje, ki so se umikali proti

 


225 - Stari Trg - Grobišče v gozdu za Novo opremo       

Geopedija: povezava

(Slovenj Gradec)

Tip: osebe hrvaške Narodnosti

Grobišče 20 žrtev naj bi nastalo med 10. in 15. majem 1945. Žrtve naj bi bili ljudje, ki so se umikali proti avstrijski meji (verjetno hrvaške Narodnosti). (Poročilo Komisije, grobišče 19)

 


226 - Gradišče- Grobišče Troblje - null   

Geopedija: povezava

(Slovenj Gradec - Pameče)

Tip: osebe hrvaške Narodnosti

Grobišče neznanega števila žrtev v protitankovskem jarku naj bi nastalo med 10. in 15. majem 1945. Žrtve naj bi bili ljudje, ki so se umikali proti avstrijski meji (verjetno hrvaške Narodnosti).

http://www.panoramio.com/user/2029607/tags/Dravograd

 


227 - Gradišče - Grobišče na domačiji Tretjak  

Geopedija: povezava

(Slovenj Gradec - Pameče)

Tip: osebe hrvaške Narodnosti

Grobišče 12 žrtev naj bi nastalo med 10. in 15. majem 1945. Žrtve naj bi bili ljudje, ki so se umikali proti avstrijski meji (verjetno hrvaške Narodnosti).

 


228 - Bukovska Vas - Grobišče pri hiši 35   

Geopedija: povezava

(Dravograd – Slovenj Gradec, zahodno ob reki Mislinji))

Tip: osebe hrvaške Narodnosti

Grobišče nekaj oseb hrvaške Narodnosti pobitih v drugi polovici maja 1945.

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/dravograd/Dravograd.htm

 


229 - Leše - Grobišče Leše 1      

Geopedija: povezava

(Prevalje – Bleiburg, zahodno od mesta)

Tip: slovenski civilisti, osebe avstrijske Narodnosti

Grobišči z okoli 100 pripadnikov avstrijske in slovenske Narodnosti iz območja Avstrije in neznano število slovenskih državljanov iz Mežiške doline pomorjenih 21. in 22. maja 1945.

Narodnost: Različne Narodnosti

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/lese/20100906%20Prevalje%20Lese%20nasli%20700%20zrtev%20MB%20Vecer%20Stravs.pdf

 


230 - Leše - Grobišče Leše 2      

Geopedija: povezava

(Prevalje – Bleiburg, zahodno od mesta)

Tip: osebe slovenske Narodnosti, osebe avstrijske Narodnosti, kulturbundovci

Grobišči z okoli 100 pripadnikov avstrijske in slovenske Narodnosti iz območja Avstrije in neznano število slovenskih državljanov iz Mežiške doline pomorjenih 21. in 22. maja 1945.

 


231 - Poljana - Grobišče Poljana      

Geopedija: povezava

(Prevalje – Bleiburg: zadnji masker nad Hrvati)

Tip: osebe hrvaške Narodnosti

Grobišče neugotovljenega števila predvsem hrvaških vojaških in morda tudi civilnih oseb padlih v zaključnih bojih ali likvidiranih po vdaji 15.5.1945.

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/poljana/Poljana.htm

http://www.panoramio.com/user/2029607/tags/Poljana

 


232 - Mislinjska Dobrava - Grobišče Mislinjska Dobrava  

Geopedija: povezava

(Slovenj Gradec – Mislinja)

Tip: osebe hrvaške Narodnosti

Grobišče vojakov NDH ali Kozakov iz maja 1945.

 


233 - Šoštanj - Grobišče Gorica 4   

Geopedija: povezava

(Gorica nad Šoštanjem, veliko pogrezanja – izkop prega)

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, civilisti nemške Narodnosti

Na hribu Gorice nad Šoštanjem naj bi v drugi polovici maja 1945 usmrtili civilne osebe, predvsem premožnejše Šoštanjčane (23. 5.) in večje število oseb, ki so se umikali proti Koroški.

 


234 - Šoštanj - Grob Janeza Pirmanška

Geopedija: povezava

(Gorica nad Šoštanjem, veliko pogrezanja – izkop prega)

Tip: slovenski civilist

Grob 20.5.1945 likvidiranega Janeza Pirmanška (1) . Prekopan.

                             


235 - Veliki Kamen - Grobišče v Šerbečevem gozdu     

Geopedija: poezava

(Senovo, severovzhodno)

Tip: ustaški vojaki

Na robu Šerbčevega gozda naj bi domačini maja 1945 pokopali okoli 20 ustaških vojakov, usmrčenih v bližini vasi.

 


236 - Mali Kamen - Grobišče Veliki Kamen (čreta)  

Geopedija: povezava

(Senovo, severovzhodno)

Tip: ustaški vojaki

Grobišče okoli 20 - 30 ustašev, usmrčenih sredi maja 1945.

 


237 - Ledina - Grobišče Ledina    

Geopedija: povezava

(Sevnica – Ledina, ob cesti)

Tip: nemški vojaki

Grobišče petih nemških vojakov, ustreljenih ob koncu vojne.

http://www.safaric-safaric.si/materiali_xy/2004%20Log%20pri%20sevnici.htm

 


238 - Šmarčna - Grobišče Šmarčna na čečkovi njivi     

Geopedija: povezava

(Radeče - Sevnica)

Tip: ustaški vojaki

Grobišče domnevno 8 ustaških vojakov, usmrčenih maja 1945 ob umiku proti Avstriji.

 


239 - Breg - Grobišče Breg 1 pri hiši Breg 1e   

Geopedija: povezava

(Radeče - Sevnica)

Tip: ustaški vojaki

 


240 - Breg - Grobišče Breg 2 na travniku    

Geopedija: povezava

(Radeče - Sevnica)

Tip: ustaški vojaki

Sredi vasi Breg sta na travniku pokopana dva (2) vojaka (ustaša) NDH.

 


241 - Breg - Grobišče Breg 3 na obrežju Save    

Geopedija: povezava

(Radeče - Sevnica)

Tip: ustaški vojaki, vojaki hrvaške Narodnosti

Na obrežju Save je grobišče treh vojakov NDH.

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/sevnica/Sevnica_Log.htm

 


242 - Log - Grobišče Boštanj    

Geopedija: povezava

(Sevnica - Krško)

Na območju kamnoloma v Boštajnu naj bi bilo po nekem viru pokopanih 14 nemških vojakov, po drugih pa nekaj ali pa 200 do 300 ustašev.

Narodnost: Hrvati

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/sevnica/Sevnica_Log.htm

 


243 - Laško - Grobišče na pokopališču      

Geopedija: povezava

(Laško, center mesta)

Tip: osebe hrvaške Narodnosti. Na neoznačenem delu pokopališča so pokopani posmrtni ostanki nekaterih žrtev, najdeni ob gradbenih izkopih ali rečnih obrežjih.

 


244 - Lahomno - Grobišče ob Lahomščici 1     

Geopedija: povezava

(Laško, jugovzhodno preko Savinje)

Tip: oseba hrvaške Narodnosti

Na obrežju potoka Lahomščica naj bi v prvi polovici maja 1945 pokopali 1 osebo, verjetno hrvaške Narodnosti.

 


245 - Lahomno - Grobišče ob Lahomščici 2   

Geopedija: povezava

(Laško, jugovzhodno preko Savinje)

Tip: osebe hrvaške Narodnosti

Na obrežju potoka Lahomščica naj bi v prvi polovici maja 1945 pokopali 1 osebo, verjetno hrvaške Narodnosti.

 


246 - Lahomno - Grobišče pri hiši Lahomno 62    

Geopedija: povezava

(Laško, jugovzhodno preko Savinje)

Tip: osebe hrvaške Narodnosti

Ob cesti Lahomno - Reka naj bi v prvi polovici maja 1945 pokopali eno ali več oseb, verjetno hrvaške Narodnosti.

 


247 - Lahomno - Grobišče ob Lahomščici 3    

Geopedija: povezava

(Laško, jugovzhodno preko Savinje)

Tip: osebe hrvaške Narodnosti, ustaški vojaki

Grobišče sedmih ustaških vojakov na obrežju potoka Lahomščica. Prekopano l. 1990.

 


248 - Trlično - Grobišče Trlično      

Geopedija: povezava

(Rogatec – Hromec, ob sami državni meji)

Tip: Nemci iz Banata, osebe hrvaške Narodnosti

Grobišče več deset Hrvatov, morda tudi banatskih Nemcev, usmrčenih maja 1945.

 


249 - Reka - Grobišče pri domačiji Reka 20  

Geopedija: povezava

(Laško, jugovzhodno preko Savinje)

Tip: hrvaški civilisti

Maja 1945 naj bi partizanska enota pri hiši Reka 20 ustrelila 14 oseb, civilistov hrvaške Narodnosti in jih pokopala v sadovnjaku pod domačijo.

 


250 - Olešče - Grobišče Olešče 

Geopedija: povezava

(Laško, jugovzhodno preko Savinje)

Tip: ustaški vojaki

V grobišču je pokopanih okoli 14 ustašev, ustreljenih maja 1945 nekaj deset metrov višje ob poti na Drenov grič.

 


251 - Laze - Grobišče Brezno Logarček     

Geopedija: povezava

(Logatec - Cerknica)

Tip: slovenski civilist

Brezno smo evidentirali na podlagi zapisa jamarjev o najdbi človeškega okostja žrtve povezane s povojnimi poboji decembra 1945, ki pa je kasneje iz jame izginilo.

 


252 - Bezuljak - Grobišče Matevževo brezno      

Geopedija: povezava

(Logatec - )

Brezno smo evidentirali na podlagi seznama jam JZS v katerih so jamarji zabeležili kosti, človeške kosti so vidne v globini dveh metrov.

Narodnost: Slovenci

 


253 - Brezje - Grobišče Kovačevo brezno     

Geopedija: povezava

(Cerknica - )

V breznu so jamarji evidentirali kosti in granato.

Brezno leži na severnem robu zahodnega pobočja Slivnice nad Brezjem. Vhod v brezno je na dnu 18 m globoke vrtače.

 


254 - Dobec - Grobišče Mihcovo brezno  

Geopedija: povezava

(Cerknica)

V breznu naj bi med vojno usmrtili neugotovljeno število domačinov nasprotnikov NOG (domnevno 3). Ob ogledu jame 14.5.1991 jamarji niso opazili človeških ostankov. Po pripovedovanju naj bi jih iznesli vaščani.

Narodnost: Slovenci

 


255 - Dolenja Vas - Grobišče Brezno v Balantovih dolinah    

Geopedija: povezava

(Cerknica)

Brezno se pojavlja v seznamih brezen z evidentiranimi kostmi, vendar ni potrjeno, da gre za prikrito grobišče.

 


256 - Dobec - Grobišče Vodiško brezno     

Geopedija: povezava

(Cerknica)

Med vojno naj bi v bližini iz zasede pobili nekaj oseb iz bližnjih vasi in jih vrgli v brezno.

Narodnost: Slovenci

 


257 - Tuncovec - Grobišče pod komunalno deponijo     

Geopedija: povezava

(Rogaška Slatina - Rogatec)

Tip: osebe hrvaške Narodnosti

Pod komunalnimi odpadki je domnevno pokopano neznano število maja 1945 usmrčenih hrvaških beguncev.

 


258 - Cerovec Pri Šmarju - Grobišče Kolen jama    

Geopedija: povezava

(Šentjur – Šmarje pri Jelšah, južno)

Tip: slovenski civilisti

Na travniku naj bi po vojni pokopali neznano število domačinov iz okolice Šmarij pri Jelšah.

 


259 - Cerovec Pri Šmarju - Grobišče na ribniku      

Geopedija: povezava

(Šmarje pri Jelšah, južno)

Tip: slovenski civilisti

Na travniku, kasneje spremenjenem v ribnik so po koncu vojne usmrtili in pokopali domačine iz Šmarja.

 


260 - Drensko Rebro - Grobišče pri hiši 8a     

Geopedija: povezava

(Šenjut - Kozje)

Tip: osebe hrvaške Narodnosti

V Lesičnem so maja 1945 zajeli in razorožili umikajoče se osebe hrvaške Narodnosti. Nekaj naj bi jih izvensodno usmrtili ob cesti proti Virštajnu in pri križišču cest Lesično - Drensko Rebro - Virštajn.

 


261 - Drensko Rebro - Grobišče ob potoku Sušica     

Geopedija: povezava

(Lesično)

Tip: osebe hrvaške Narodnosti

V Lesičnem so maja 1945 zajeli in razorožili umikajoče se osebe hrvaške Narodnosti. Nekaj naj bi jih izvensodno usmrtili ob cesti proti Virštajnu in pri križišču cest Lesično - Drensko Rebro - Virštajn.

 


262 - Novo Tepanje - Grobišče Mirnikov gozd     

Geopedija: povezava

(Slovenske Konjice)

Tip: civilisti nemške Narodnosti, slovenski civilisti, kočevski Nemci

Na več lokacijah so ob koncu vojne in po njej zakopali pobite kočevske Nemce in domačine iz Slovenskih Konjic. Umrlo naj bi okrog 100 odraslih in 25 otrok.

Narodnost: Različne Narodnosti

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/spitalic_jaka/Spitalic%20Jaka.htm

http://www.safaric-safaric.si/slikopis_slo%202008/spitalic/SlikopisSpitalic.htm

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/spitalic_novinarji/Spitalic%20novinarji.htm

 


263 - Markečica - Grobišče Portovec  

Geopedija: povezava

(Slovenske Konjice)

Tip: nemški vojaki

V bližini ribnika Portovec naj bi maja 1945 usmrtili in pokopali zajete nemške vojake.

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/tepanje/Tepanje.htm

 


264 - Kamna Gora - Grobišče Kamna Gora    

Geopedija: povezava

(Slovenske Konjice)

Tip: nemški vojaki slovenske Narodnosti

Grobišče 14 Slovencev mobiliziranih v nemško vojsko.

Narodnost: Slovenci

http://www.safaric-safaric.si/slikopis_slo%202008/spitalic/SlikopisSpitalic.htm

 


265 - Zgornja Pristava - Grobišče nad graščino Trebnik   

Geopedija: povezava

(Slovenske Konjice)

Tip: slovenski civilisti

Grobišče okoli 30 - 40 domačinov iz Slovenskih Konjic, usmrčenih maja ali junija 1945.

 


266 - Polajna - Grobišče rudnik Polajna   

Geopedija: povezava

(Vitanje - Zreče)

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, osebe hrvaške Narodnosti

V rudniškem rovu naj bi ob koncu vojne usmrtili neznano število umikajočih se hrvaških vojakov in civilistov.

 


267 - Polajna - Grobišče pod rudniško jalovino   

Geopedija: povezava

(Vitanje - Zreče)

Tip: osebe hrvaške Narodnosti, vojaki hrvaške Narodnosti

Na Kraj u odlagališča rudniške jalovine so ob koncu vojne razorožili skupino hrvaških vojakov in civilistov. Manjši del so jih usmrtili na kraju, večji del pa v bližnjem rudniku.

 


268 - Stranice - Grobišče pri pokopališču   

Geopedija: povezava

(Vitanje - Zreče)

Tip: osebe hrvaške Narodnosti, slovenski civilisti

Na zunanji strani pokopališča so pokopali 84 hrvaških vojakov in civilistov, ubitih v bližnjem kamnolomu maja 1945 in julija 1945 iz gozda Lisica prekopanih okoli 50 domačinov iz Konjic.

Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Hrvati

 


269 - Jelendol - Grobišče Jelendol   

Geopedija: povezava

(Ribnica – Dolenja vas - Grčarice)

Tip: vaški stražarji

Grobišče 119 vaških stražarjev iz ribniških zaporov, ki jih je VOS ustrelila oktobra 1943. Večina prekopanih 4.10.1944 na vojaško pokopališče Hrovača.

Narodnost: Slovenci

 


270 - Polica - Grobišče Polica    

Geopedija: povezava

(Grosuplje)

Tip: slovenski civilisti

V gozdu Bukovje, v okolici prehodnega taborišča enot II. grupe odredov naj bi bilo v več posameznih grobovih pokopanih prek 20 oseb iz Ljubljane in okolice, ki so jih l. 1942 likvidirali kot ovaduhe.

 


271 - Šmarjeta Pri Celju - Grobišče Hmezad   

Geopedija: povezava

(Celje - Vojnik)

Tip: nemški vojaki, ruski kozaki

Dve grobišči. V enem 9 nemških vojnih ujetnikov, v drugem 10 vojnih ujetnikov ruske Narodnosti.

 


272 - Celje- Grobišče Ob Tumovi Ulici - null  

Geopedija: povezava

(Celje - Vojnik)

Tip: nemški vojaki

Grobišče 4 nemških vojnih ujetnikov in 2 domačinov iz junija 1945.

 


273 - Bovše - Grobišče Tudrež  

Geopedija: povezava

(Vojnik)

Tip: pripadniki nemške manjšine

Grobišče 13 žrtev nemške Narodnosti iz Vojnika iz junija 1945.

 


274 - Bezovica - Grobišče Bezovica  

Geopedija: povezava

(Vojnik)

Tip: civilisti nemške Narodnosti, slovenski civilisti. Grobišče šestih oseb, usmrčenih junija 1945.

Narodnost: Slovenci

 


275 - Bukovžlak - Grobišče na čatrovem travniku 1  

Geopedija: povezava

(Celje – Teharje)

Poleti 1945 naj bi na dveh lokacijah na Čatrovih travnikih pokopali neznano število oseb iz celjskih taborišč.

 


276 - Bukovžlak - Grobišče Bežigrad  

Geopedija: povezava

(Celje, mesto)

Tip: nemški vojni ujetniki, pripadniki nemške manjšine, slovenski domobranci, ustaški vojaki, Romi, kočevski Nemci.

Žrtve so bile pokopane v protitankovski jarek, ki je potekal od Mlinarjevega Janeza proti Sodinovi hiši pri tovarni EMO ter v gramozne jame, strelske jarke in druge jame ter smrekov gaj pod Bežigradom.

Narodnost: Hrvati

 


277 - Bukovžlak - Grobišče v pregradi Za travnikom  

Geopedija: povezava

(Celje – Teharje)

Ob gradnji cinkarniške pregrade l. 1989 naj bi naleteli na kosti, ki jih je buldožerist porinil v novo pregrado.

Pregrada titanove sadre odlagališča Za travnikom v Proseniškem, 800 m vzhodno od teharskega taborišča.

 


278 - Celje - Grobišče na mestnem pokopališču 2  

Geopedija: povezava

(Celje, mesto)

Ime: Grobišče na mestnem pokopališču 2

Leta 1945 so v jame velikosti 5x12 m zakopavali trupla, ki so jih dovažali iz mestnega parka in samega mesta.

Narodnost: Hrvati

 


279 - Celje - Grobišče na mestnem pokopališču

Geopedija: povezava

(Celje, mesto)

Leta 1945 so v jame velikosti 5x12 m zakopavali trupla, ki so jih dovažali iz mestnega parka in samega mesta.Na mestnem

 


280 - Celje - Grobišče Selce 2   

Geopedija: povezava

(Celje, mesto)

Sinonimi Grobišče pri Transformatorski postaji

V nekdanjem Strenčanovem in Jožefinskem gozdu naj bi še l. 1946 in 1947 streljali in pokopavali ljudi.

 


281 - Celje - Grobišče Žegnani studenec  

Geopedija: povezava

(Celje, mesto)

V nekdanjem Strenčanovem in Jožefinskem gozdu naj bi še l. 1946 in 1947 streljali in pokopavali ljudi.

 


282 - Teharje - Grobišče pri pokopališču 

Geopedija: povezava

(Celje - Teharje, mesto)

Tip: nemški vojaki, osebe hrvaške Narodnosti, nemški vojni ujetniki

Grobišče nemških vojakov, nemških vojnih ujetnikov in hrvaških beguncev ob pokopališču na Teharjih. Komisija občine Celje

 


283 - Ljubljana - Grobišče Orlov vrh   

Geopedija: povezava

(Ljubljana – stari grad, južno)

Tip: slovenski domobranci

Območje nekdanjega vojaškega pokopališča 146 slovenskih domobrancev in jih zaradi posebnih okoliščin ni bilo mogoče pokopati na domačem pokopališču. Po vojni prekopano, posmrtni ostanki neznano kje.

 


284 - Pečovje - Grobišče Pečovnik   

Geopedija: povezava

(Celje – za celjskim starim gradom)

Tip: gozd, rudnik

Grobišče povojnih pobojev iz maja in junija 1945 na območju rudnika Pečovnik z okoli 5000 - 10000 žrtvami.

Grobišče je v jašku, ki je bil kasneje zasut, prekrit z bruni, betonsko ploščo in z nasutjem zemlje, ali pa v rovu, ki je približno 30 metrov jugozahodno od jaška, in se je spuščal pod kotom 35% v globino. Tudi vhod v ta rov je zadaj zasut in zravnan s tlemi.

 

Priloga »PIETETA«

Del zapisa g.Janeza Črnej o celjskem in teharskem področju

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/celje/2011%20Crnej%20Zadnja%20verzija%20Pecovnik.pdf

 


285 - Bukovžlak - Grobišča na območju vojaških skladišč   

Geopedija: povezava

(Celje - Teharje)

Na območju kasneje zgrajenih vojnih skladišč naj bi l. 1945 bilo več prikritih grobišč, katerih lokacije niso znane.

Narodnost: Ni podatka

 


286 - Bukovžlak - Grobišča pod komunalno deponijo   

Geopedija: povezava

(Celje - Teharje)

Po nekaterih izjavah so na območju sedanje komunalne deponije poleti 1945 pokopali neznano število žrtve.

 


287 - Celje - Grobišče Sončni park  

Lokacija: Pod nasipom in vzhodno od njega med Dečkovim naseljem in Cesto na Ostrožno, pravokotno na Dečkovo cesto.
Geopedija: 
povezava

(Celje, mesto)

Tip: nemški vojni ujetniki

Grobišče okoli 50-100 nemških vojnih ujetnikov, umrlih julija in avgusta 1956 zaradi bolezni v bližnji stavbi "Lazaret".

Pod nasipom in vzhodno od njega med Dečkovim naseljem in Cesto na Ostrožno, pravokotno na Dečkovo cesto.

Kategorija: Protitankovski jarek

 


288 - Celje - Grob pri domačiji Babno 19 B   

Geopedija: povezava

(Celje, mesto)

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti

Grob pobeglega Hrvata iz taborišča pri Lipovškem travniku, ki so ga našli junija 1945 domačini in pokopali.

 


289 - Medlog - Grobišče Tirdrož   

Geopedija: povezava

(Celje - Žalec)

Tip: osebe hrvaške Narodnosti

Grobišče hrvaških beguncev, pomorjenih maja 1945.

 


290 - Lukanja - Grobišče Lukanja   

Geopedija: povezava

(Zreče - Pohorje)

Tip: nemški vojaki

Grobišče okoli 40 nemških vojakov, ki jih je neznana partizanska enota usmrtila v poletnih mesecih l. 1944.

 


291 - Puštal - Grobišče Žovšče   

Geopedija: povezava

(Škofja Loka)

Tip: slovenski civilisti

Na dveh lokacijah, oddaljenih med seboj 12,5 m naj bi bilo pokopanih okoli 10 civilistov.

 


292 - Sopotnica - Grobišče Muretovina 1  

Geopedija: povezava

(Škofja Loka)

Tip: slovenski domobranci

V strelskih jarkih nekdanje domobranske postojanke na Muretovini naj bi po koncu vojne likvidirali okoli 7 slovenskih domobrancev.

 


293 - Sopotnica - Grobišče Muretovina 2   

Geopedija: povezava

(Škofja Loka)

Tip: slovenski domobranci

V opuščenem vodnjaku naj bi bilo grobišče 4 ali pa 16 oz. 17 slovenskih domobrancev, pobitih po koncu vojne in v celoti ali v večjem delu prekopani l. 1957.

 


294 - Škofja Loka - Grobišče na vrtu loškega gradu   

Geopedija: povezava

(Škofja Loka)

Na več krajih škofjeloškega gradu naj bi l. 1945 umorili neznano število zapornikov - slovenskih domobrancev in civilistov, morda tudi žrtev drugih Narodnosti.

Narodnost: Slovenci

 


295 - Vincarje - Grobišče pri grajskem obzidju 1   

Geopedija: povezava

(Škofja Loka)

Tip: neznane žrtve, slovenski civilisti, slovenski domobranci

Na več krajih škofjeloškega gradu naj bi l. 1945 umorili neznano število zapornikov - slovenskih domobrancev in civilistov, morda tudi žrtev drugih Narodnosti.

 


296 - Škofja Loka - Grobišče pri grajskem obzidju 2  

Geopedija: povezava

(Škofja Loka)

V okviru sondiranja domnevnih lokacij prikritih grobišč so decembra 2006 našli 5 okostij.

Narodnost: Slovenci

 


297 - Škofja Loka - Grobišče pri grajskem obzidju 3  

Geopedija: povezava

(Škofja Loka)

Na več krajih škofjeloškega gradu naj bi l. 1945 umorili neznano število zapornikov - slovenskih domobrancev in civilistov, morda tudi žrtev drugih Narodnosti.

Narodnost: Slovenci

 


298 - Škofja Loka - Grobišče pri grajskem obzidju 4  

Geopedija: povezava

(Škofja Loka)

Na več krajih škofjeloškega gradu naj bi l. 1945 umorili neznano število zapornikov - slovenskih domobrancev in civilistov, morda tudi žrtev drugih Narodnosti.

Narodnost: Slovenci

 


299 - Škofja Loka - Grobišče pri grajskem obzidju 5   

Geopedija: povezava

(Škofja Loka)

Tip: nemški vojaki

Na več krajih škofjeloškega gradu naj bi l. 1945 umorili neznano število zapornikov - slovenskih domobrancev in civilistov, morda tudi žrtev drugih Narodnosti.

 


300 - Škofja Loka - Grobišče pri grajskem obzidju 6   

Geopedija: povezava

(Škofja Loka)

Tip: slovenski civilisti, neznane žrtve, slovenski domobranci

Na več krajih škofjeloškega gradu naj bi l. 1945 umorili neznano število zapornikov - slovenskih domobrancev in civilistov, morda tudi žrtev drugih Narodnosti.

 

 

 

N a r o d n o s t i

 

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffff8c00

Hrvati

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffadff2f

Madžari

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffffd700

Italijani

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffffff00

Nemci

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffff1493

 Romi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffff0000

Rusi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff0000cd

Slovenci

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff191970

Srbi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff7fffd4

 Ukrajinci

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff000000

Ni podatka

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xfff08080

Različne narodnosti -

Hrvati in Črnogorci

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffdeb887

Različne narodnosti - Hrvati in Srbi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff228b22

Različne narodnosti - Slovenci in Hrvati

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff800000

Različne narodnosti - Slovenci in Italijani

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff00bfff

Različne narodnosti -

Slovenci in Srbi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffdcdcdc

Različne narodnosti

 

 


301 - Vincarje - Grobišče v Medvedovi dolini   

Geopedija: povezava

(Škofja Loka)

Tip: nemški vojaki

Grobišče okoli 20 nemških vojakov, umrlih ali usmrčenih poleti 1945. Morda že prekopanih

 


302 - Vešter - Grobišče Soteska  

Geopedija: povezava

(Škofja Loka)

Tip: slovenski civilisti, domobranci

Grobišče 6-10 domobrancev in civilistov, ki so bili izpuščeni iz zaporov na škofjeloškem gradu in so jih ob vračanju domov prestregli in umorili.

 


303 - Škofja Loka - Grobišče Virško polje  

Geopedija: povezava

(Škofja Loka)

Tip: nemški vojaki

V bližini dveh bunkerjev pod cesto Škofja Loka - Gorenja vas naj bi bilo pokopano neznano število nemških vojnih ujetnikov. Domneva se, da so bili po vojni prekopani.

 


304 - Planinca - Grobišče Ledenica pri Planinci  

Geopedija: povezava

(Ljubljana - Borovnica)

Tip: neznane žrtve

Ni podatkov. Jamo smo evidentirali na podlagi zapisa o najdbi "nekaj kosti neznanega lastnika" v katastru JZS.

 


305 - Postojna - Grobišče Brezno v borovcih  

Geopedija: povezava

(Postojna, jugovzhod)

Brezno smo evidentirali na podlagi seznama jam z evidentiranimi človeškimi kostmi.

 


306 - Hodoš - Grobišče Mrzla dolina  

Geopedija: povezava

(Šalovci, Prekmurje)

Tip: nemški vojaki ali osebe madžarske Narodnosti

Grobišče 7- 8 oseb, verjetno madžarske Narodnosti, usmrčenih ob prihodu Rdeče armade aprila 1945 (župan). RD domneva da so bili nemški vojaki.

 


307 - Dolnji Suhor Pri Metliki - Grobišče Zakutka 

Geopedija: povezava

(Metlika, Gornji Suhor, Dolenjska)

Tip: slovenski civilisti

Grob župnika Rajnerja Mihaela Erklavca in še treh oseb od njih ena ženska, ki so jih neugotovljenega dne novembra 1944, po nekem podatku 30.11.1945 usmrtili pripadniki takratne OZNE za okraj Semič.

 


308 - Gornji Grad - Grobišče Tičjek  

Geopedija: povezava

(Gornji Grad)

V gozdu na Tičjeku naj bi ustrelili in pokopali 7 - 9 oseb, obsojenih 1944 v Gornjem Gradu.

Narodnost: Različne Narodnosti

 


309 - Hodoš - Grobišče pri vojašnici  

Geopedija: povezava

(Prekmurje, ob meji z Madžarsko)

Tip: osebe madžarske Narodnosti

Grob nekaj Madžarov ustreljenih ob ilegalnem prehodu meje l. 1945.

 


310 - Sekirišče - Grobišče Pavlinovo brezno  

Geopedija: povezava

(Rakitna, Krvava peč)

Tip: neznane žrtve

Grobišče smo evidentirali na podlagi seznama jam v katerih so jamarji evidentirali najdbo človeških kosti.

 


311 - Dobec - Grobišče Cukalovo brezno  

Geopedija: povezava

(Vrhnika - Borovnica)

Brezno smo evidentirali na podlagi zapisa jamarjev o najdbi človeške lobanje.

 


312 - Sv. Trojica - Grobišče Severjevo brezno  

Geopedija: povezava

(Domžale – Moravče)

Tip: slovenski civilist

 


313 - Ravni Dol - Grobišče Globoka jama na Veliki gori  

Geopedija: povezava

(Loški potok - Ribnica)

Brezno naj bi bilo po govoricah domačinov grobišče prebivalcev vasi Gora.

Narodnost: Slovenci

 


314 - Planina - Grobišče Lipeljska jama  

Geopedija: povezava

(Planina - Laze)

Jamo smo evidentirali na podlagi zapisa jamarjev o najdbi okostja enega človeka.

 


315 - Bojanja Vas - Grobišče Šulnovka  

Geopedija: povezava

(Metlika - Radovica)

Tip: civilisti

Brezno smo evidentirali na podlagi seznama jam v katerih so evidentirane človeške kosti.

Narodnost: Slovenci

 


316 - Središče - Grobišče Središče  

Geopedija: povezava

(Murska Sobota, ob Madžarski meji)

Tip: osebe madžarske Narodnosti

Grobišče treh Madžarov ustreljenih ob ilegalnem prehodu meje.

 


317 - Prosenjakovci - Grobišče Prosenjakovci  

Geopedija: povezava

(Murska Sobota, blizu meje z Madžarsko)

Tip: oseba madžarske Narodnosti. Grob enega Madžara, ustreljenega ob ilegalnem prehodu državne meje.

Narodnost: Madžari

 


318 - Grč Vrh - Grobišče Medvedova jama  

Geopedija: povezava

(Novo Mesto)

Jamo smo evidentirali na podlagi zapisa jamarjev o najdbi človeških kosti.

 


319 - Črnotiče - Grobišče Špirnica  

Geopedija: povezava

(Kozina - Dekani)

Brezno smo evidentirali na podlagi seznama jam v katerih so evidentirane človeške kosti (najmanj 10 oseb). Del posmrtnih ostankov je bil iznešen l. 1992 in l. 2004 pokopan na koprskem pokopališču.

 


320 - Čikečka Vas - Grobišče čikečka vas  

Geopedija: povezava

(Murska Sobota, blizu Madžarske meje)

Tip: osebe madžarske Narodnosti. Grob enega Madžara, ustreljenega ob ilegalnem prehodu državne meje.

Narodnost: Madžari

 


321 - Trnje - Grobišče Tičkova jama  

Geopedija: povezava

(Pivka - Postojna)

Jamo smo evidentirali na podlagi zapisa jamarjev o najdbi človeških kosti.

 


322 - Jelenov Žleb - Grobišče Brezno v Jelenovem žlebu  

Geopedija: povezava

(Ribnica – Loški potok)

Tip: italijanski vojaki. V brezno je med borbo s partizani spomladi 1943 padlo ali pa bilo vrženih nekaj italijanskih vojakov.

Narodnosti: Italijani

 


323 - Trnje - Grobišče Brezno 1 pri Muhovi ogradi   

Geopedija: povezava

(Pivka, vzhodno )

Grobišče okoli 20 nemških vojakov iz l. 1945.

Veking je na podlagi soglasja lastnika zemljišča in MDDSZ 15. in 16. oktobra 2009 izvedel prekop grobišča. Na zemljišču 8 x 8 m, v globini do 5 m, je bilo najdenih 37 trupel. Pri izkopu je bilo najdenih 8 identifikacijskih ploščic nemških vojakov, ki so bile poslane v preverbo v Berlin. posmrtni ostanki so bili 7. 12.2009 prekopani na pokopališče nemških vojakov v Celju, blok F

 


324 - Vrhpolje - Grobišče ob cerkvi  

Geopedija: povezava

(Vipava)

Tip: nemški vojak

 


325 - Vrhpolje - Grobišče Zavetnikov grunt  

Geopedija: povezava

(Vipava)

Tip: slovenski civilist

V breznu naj bi bila pokopana Marija Krapež iz Malega Polja pri Colu, po rodu iz Koroške usmrčena od partizanov

 


326 - Sveto - Grobišče Preserska jama  

Geopedija: povezava

(Komen, Istra)

Brezno je bilo evidentirano na podlagi seznama jam v katerih so opažene človeške kosti. V brezno je bilo pometano večje število ljudi. Njihovi posmrtni ostanki leže po celotnem gruščnatem pobočju.

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_cro/istra/Istra.htm

 


327 - Cerovo - Grobišče Trontljevo brezno  

Geopedija: povezava

(Grosuplje – Velike Lašče)

Tip: neznane žrtve. Brezno je bilo evidentirano na podlagi zapisa o človeških kosteh v katastru JZS.

 


328 - Tirna - Grobišče Blažetova jama  

Geopedija: povezava

(Litija - Sava)

V breznu naj bi bilo v maju, juniju in juliju 1945 pomorjeno okoli 150 zapornikov iz zaporov v Litiji.

Narodnost: Slovenci

 


329 - Vipava - Grobišče pri pokopališču  

Geopedija: povezava

(Ajdovščina)

Tip: slovenski civilisti

Grobišče predvidoma 8 oseb, ki jih je Vojaško sodišče vojne oblasti 4. JA usmrtilo 14.7.1945. Za šest oseb je identiteta poznana. Leta 1999 so izkopali le šest oseb in posmrtne ostanke prenesli na pokopališče.

 


330 - Vipava - Grobišče Vipavsko polje  

Geopedija: povezava

(Ajdovščina)

Tip: nemški vojni ujetniki

Na območju Vipavskega polja je pokopana večja skupina nemških ujetnikov umrlih za tifusom.

 


331 - Lipica - Grobišče Lipiško brezno  

Geopedija: povezava

(Sežana - Lokev)

Brezno smo evidentirali na podlagi seznama jam, v katerih so človeški posmrtni ostanki, vendar po pregledu dokumentacije JZS ni podatkov, ki bi navajali, da je brezno grobišče.

 


332 - Gradnik - Grobišče Pintarca  

Geopedija: povezava

(Metlika - Semič)

Brezno naj bi bilo grobišče 4-6 oseb, ki so jih partizani usmrtili oktobra 1943.

 


333 - Ravne v Bohinju - Grobišče Brezno na Jatah  

Geopedija: povezava

(Bohinjska Bistrica - Podbrdo)

Med 2. svetovno vojno naj bi v jamo vrgli dva človeka.

 


334 - Koritnice - Grobišče Jama pod klancem  

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica)

Brezno smo evidentirali na podlagi zapisa jamarjev, ki naj bi jim domačini povedali, da so v brezno med vojno vrgli nekaj Nemcev.

 


335 - Predmeja - Grobišče Bratinov brezen  

Geopedija: povezava

(Ajdovščina)

Brezno smo evidentirali na podlagi seznama v katerih bi lahko bili človeški posmrtni ostanki. Po podatkih JZS naj bi Italijani v brezno med vojno vrgli 7 partizanov.

 


336 - Bezovica - Grobišče Bremce  

Geopedija: povezava

(Črni Kal)

Brezno je bilo evidentirano na podlagi seznama jam z najdenimi človeškimi kostmi. Tiste, ki so ostale na površju nasutja na dnu jame so bile pobrane l. 1992 in l. 2004 pokopane na koprskem pokopališču.

 


337 - Škemljevec - Grobišče Klemenca  

Geopedija: povezava

(Semič - Metlika)

Brezno naj bi bilo grobišče šestih domačinov, ki so jih partizani obtožili "belogardizma" in vrgli v jamo. Domačini so nato v jamo nametali nekaj ilovice in kamenja ter vhod zaprli.

Narodnost: Slovenci

 


338 - Trebanjski Vrh - Grobišče Rojska jama 1  

Geopedija: povezava

(Trebnje – Dolenje vasi)

Grobišče okoli 10 oseb iz okolice Roj, ki so jih pripadniki OZNE v prvih mesecih po koncu 2. svetovne vojne aretirali in usmrtili v Rojski jami.

Narodnost: Slovenci

 


339 - Vrh - Grobišče Nevinje jama   

Geopedija: povezava

(Babno polje)

Po pripovedovanju domačinov naj bi jamo po vojni uporabljali za likvidacijo "ta belih".

Narodnost: Slovenci

 


340 - Kozarišče - Grobišče Grobnica  

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica)

 


341 - Podgorje - Grobišče Vrženca  

Geopedija: povezava

(blizu Jelovice, mednarodni mejni prehod za Metulj)

Brezno smo evidentirali na podlagi jamarskih zapiskov o najdbi človeških posmrtnih ostankov na dnu dvorane. Ti so bili l. 1992 iznešeni in l. 2004 pokopani na koprskem pokopališču.

 


342 - Predgriže - Grobišče Brezno 2 SZ od Vranjega vrha   

Geopedija: povezava

(Godovič - Črni Vrh)

 


343 - Gornji Grad - Grobišče v ravneh 1  

Geopedija: povezava

(Mozirje)

Tip: slovenski civilisti

V jeseni 1944 naj bi partizansko poveljstvo 4. oprativne cone obsodilo in usmrtilo od 100-200 oseb. Grobovi naj bi bili v Ravneh, na dveh še ne natančneje določljivih lokacijah.

 


344 - Skadanščina - Grobišče Jama v Bukovju  

Geopedija: povezava

(Istra, blizu državne meje)

Tip: nemški vojaki

Grobišče dvanajstih (12) nemških vojakov (pripadnikov SS).

http://www.safaric-safaric.si/materiali_cro/prcela/Prcela%20Fojbe-2%20Sanader.htm

 


345 - Podpeč - Grobišče Vilenica  

Geopedija: povezava

(Hrastovlje - Podgorje)

Brezno smo evidentirali na podlagi seznama jam v katerih so evidentirane človeške kosti. Na površju vidni posmrtni ostanki

 


346 - Hrovača - Grobišče Brezno na Bašlju 2  

Geopedija: povezava

(Ribnica)

Brezno je bilo evidentirano na podlagi zapisa jamarjev o najdbi človeških kosti.

 


347 - Vipava - Grobišče Princova baronovka  

Geopedija: povezava

(Vipava – Gradišče pri Vipavi)

Tip: nemški vojni ujetniki

Grobišče nemških vojnih ujetnikov, umrlih za tifusom v bližnjem taborišču.

 


348 - Vipava - Grobišče na Bevkovi ulici  

Geopedija: povezava

(Vipava- Gradišče pri Vipavi)

Tip: nemški vojni ujetniki

Na območju Bevkove ulice so bili l. 1945 pokopani nemški vojni ujetniki, umrli za tifusom.

 


349 - Dol - Grobišče v ravneh 2   

Geopedija: povezava

(Gornji Grad)

Tip: slovenski civilisti

V jeseni 1944 naj bi partizansko poveljstvo 4. oprativne cone obsodilo in usmrtilo od 100-200 oseb. Grobovi naj bi bili v Ravneh, na dveh še ne natančneje določljivih lokacijah.

 


350 - Korita na Krasu - Grobišče Kaverna v Koritah  

Geopedija: povezava

(Kostanjevica na Krasu)

Ni podatkov. Brezno smo evidentirali na podlagi opisa najdbe človeških kosti. Glede na konfiguracijo brezna ni verjetno, da bi lahko bilo prikrito grobišče iz 2. svetovne vojne.

 


351 - Gornji Grad - Grobišče Zabrinovski hrib  

Geopedija: povezava

(Gornji Grad, zahodno)

Tip: nemški vojaki slovenske Narodnosti

Na Zabrinovskem gribu naj bi oktobra 1944 partizani usmrtili 56 pripadnikov Wermanschafta iz Ptujske Gore in okolice.

Narodnost: Slovenci

 


352 - Uršna Sela - Grobišče Mihovska jama  

Geopedija: povezava

(Novo Mesto, južno)

Pred vhodom v jamo je verjetno med 21. in 23. oktobrom 1943 partizanska enota ustrelila 14 ali 17 oseb in jih zmetala v jamo. 9 oseb je znanih in zapisanih na spominskem križu.

Narodnost: Slovenci

 


353 - Otavice - Grobišče Otaviško svinjsko brezno  

Geopedija: povezava

(Ribnica)

 


354 - Škrajnek - Grobišče Brezno pri Škrajneku  

Geopedija: povezava

(Velike Lašče – Velike Poljane)

Tip: neznane žrtve

Brezno je bilo evidentirano na podlagi zapisa v Katastru JZS, po katerem bi brezno lahko bilo grobišče, vendar v zapisniku ni navedb o človeških kosteh.

 


355 - Grgar - Grobišče Joščevo brezno  

Geopedija: povezava

(Nova Gorica)

Brezno je bilo evidentirano na podlagi ogleda in zapisnika JZS, ki navaja "Brezno je bilo vsaj enkrat uporabljeno kot grobnica, sicer brez zunanjega spomenika."

 


356 - Lokve - Grobišče Lokve  

Geopedija: povezava

(Nova Gorica, severovzhodno)

Tip: italijanski vojaki

2.12.2003 so med zemeljskimi deli naleteli na človeške ostanke po vsej verjetnosti marca 1945 pobitih pripadnikov italijanske

 


357 - Bač pri Materiji - Grobišče Mt 1   

Geopedija: povezava

(Kozina, jugovzhodno)

Jamo smo evidentirali na podlagi zapisa JZS o najdbi nekaj kosti, ki bi utegnile bile človeške.

 


358 - Zapotok - Grobišče Ozko brezno pri Zapotoku  

Geopedija: povezava

(Zapotok - Turjak)

Brezno smo evidentirali na podlagi zapisa v katastru JZS o najdbi kosti"neznanega izvora, obstaja pa možnost, da so človeške (iz časa NOB č)."

 


359 - Veliko Brdo - Grobišče Ilovce  

Geopedija: povezava

(Istra, blizu državne meje)

Grobišče sedmih nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.

 


360 - Veliko Brdo - Grobišče Hrbe  

Geopedija: povezava

(Istra, blizu državne meje)

Tip: nemški vojaki

Grob nemškega vojaka (1), pripadnika 97. nemškega armadnega zbora, padlega v začetku maja 1945.

 


361 - Veliko Brdo - Grobišče pri cerkvi   

Geopedija: povezava

(Istra, blizu državne meje )

Grobišče sedemnajstih (17) nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.

 


362 - Dolenje Pri Jelšanah - Grobišče Brajda   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica)

Grobišče šestih (6) nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.

 


363 - Dolenje Pri Jelšanah - Grobišče pri hiši številka 1   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica)

Grob enega (1) nemškega vojaka, pripadnika 97. armadnega zbora, padlega v zaključnih bojih maja 1945.

 


364 - Dolenje Pri Jelšanah - Grobišče pri hiši številka 8   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica)

Grob nemškega vojaka Gregor Rosisberga, pripadnika 97. armadnega zbora, padlega v bojih v začetku maja 1945.

 


365 - Dolenje Pri Jelšanah - Grobišče Farbečkina   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica)

Grob dveh (2) nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, padlih v bojih v začetku maja 1945.

 


366 - Novokračine - Grobišče Kupnica   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, ob državni meji pri Rupi)

Grobišči 70 in 12 nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, ustreljenih v začetku maja 1945.

 


367 - Jelšane - Grobišče Branček (prej Šušnjak)   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, ob državni meji pri Rupi)

Grobišče enega (1) nemškega vojaka, pripadnika 97. armadnega zbora, padlega v začetku maja 1945.

 


368 - Ilirska Bistrica - Grobišče pod Stražico   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica – nad Gabrnjem)

Grobišče nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.

 


369 - Šembije - Grobišče Vinograd   

Geopedija: povezava

(Ilirsak Bistrica - Krežak)

Grobišče 30 nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.

 


370 - Šembije - Grobišče Golak   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica - Knežak)

Grobišče 12 nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.

 


371 - Dolnji Zemon - Grobišče Hrib   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica)

Grobišče 2 nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.

 


372 - Dolnji Zemon - Grobišče Ločica   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica)

Grobišče dvaindvajsetih (12) nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.

 


373 - Dolnji Zemon - Grobišče Zahrib   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica)

Grobišče 30 nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.

 


374 - Dolnji Zemon - Grobišče Stajnica          

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica)

Grobišče štirih (4) nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, padlih v bojih v začetku maja 1945.

 


375 - Dolnji Zemon - Grobišče pri osnovni šoli   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica)

Grob višjega (1) nemškega oficirja, pripadnika 97. armadnega zbora, padlega v začetku maja 1945.

 


376 - Dolnji Zemon - Grobišče Podnjive   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, jugovzhod)

Grobišče nekaj nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, padlih v bojih v začetku maja 1945.

 


377 - Gornji Zemon - Grobišče Krnice   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica)

Grobišče 150 nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, ustreljenih v začetku maja 1945.

 


378 - Dolnji Zemon - Grobišče Mlačca   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica)

Grobišče treh (3) nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, padlih v bojih v začetku maja 1945.

 


379 - Ilirska Bistrica - Grobišče pod pokopališčem         

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica)

Na Kraju imenovanem "Pod pokopališčem", je pokopanih v strelskem jarku 82 nemških vojakov.

 


380 - Bovec - Grobišče na pokopališču   

Geopedija: povezava

(Bovec, mesto)

Tip: nemški vojaki

Grobišče nemških vojakov, padlih med II. SV. Grobovi so bili označeni s križi in zelo lepo urejeni vsa povojna leta.

 


381 - Kobarid - Grobišče na pokopališču   

Geopedija: povezava

(Kobarid, mesto)

Tip: prekopano, nemški vojaki

Grobišče 11 nemških vojakov, ki so padli aprila 1945 na Kolovratu, je bilo takrat urejeno na civilnem pokopališču. Grob je bil ves čas označen in lepo oskrbovan. Posmrtni ostanki so bili 10.6.2000 prekopani v skupno grobnico na Žale v Ljubljani.

 


382 - Čepovan - Grobišče čepovan    

Geopedija: povezava

(Čepovan, severno)

Tip: prekopano, italijanski vojaki

Grobišče petih, domnevno italijanskih vojakov, padlih v boju 18.12.1943. Leta 1999 so bili izkopani in prepeljani v Italijo.

 


383 - Dolnji Zemon - Grobišče Dolenji potok   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica)

Grobišče nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, padlih v bojih v začetku maja 1945. Število ni znano.

 


384 - Dolnji Zemon - Grobišče Dula   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica)

Grobišče 8 nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, padlih v bojih v začetku maja 1945. Število ni znano.

 


385 - Jasen - Grobišče Jasen  

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica)

V treh grobovih pokopanih 84, 8 in 6 nemških vojakov, ujetnikov, pripadnikov 97. korpusa, ustreljenih v začetku maja 1945.

 


386 - Stomaž - Grobišče Stomaž 1   

Geopedija: povezava

(Ajdovščina, zahodno)

V okolici Stomaža so v bližini štiri grobišča iz jeseni 1943 z skupaj 13 ali 14 žrtvami.

 


387 - Stomaž - Grobišče Stomaž 2   

Geopedija: povezava

(Ajdovščina - Cesta, zahodno)

Tip: slovenski civilisti

V okolici Stomaža so v bližini štiri grobišča iz jeseni 1943. V grobišču Stomaž 2 naj bi v treh jamah, ko so ena od druge oddaljene po nekaj metrov bilo 11 trupel, od katerih naj bi bilo eno že izkopano.

 


388 - Stomaž - Grobišče Stomaž 3   

Geopedija: povezava

(Ajdovščina - Cesta, severno)

Tip: slovenski civilisti

V okolici Stomaža so v bližini štiri grobišča iz jeseni 1943 z skupaj 13 ali 14 žrtvami. Grobišče Stomaž 3 je grob dekleta iz Zalošč pri Dornberku iz jeseni 1943.

 


389 - Stomaž - Grobišče Stomaž 4   

Geopedija: povezava

(Ajdovščina - Cesta, severno)

Tip: slovenski civilisti

V okolici Stomaža so v bližini štiri grobišča iz jeseni 1943 z skupaj 13 ali 14 žrtvami. V grobišču Stomaž 4 ležita učitelj iz Ajdovščine ali Brd in njegova žena, usmrčena jeseni 1943.

 


390 - Lokavec - Grobišče Lokavec   

Geopedija: povezava

(Ajdovščina -)

Tip: slovenski civilisti

Grobišče 5 ali 7 oseb iz okoliških vasi, usmrčenih okrog 20.6.1945.

 


391 - Bele Vode - Grobišče Bele vode 1   

Geopedija: povezava

(Šoštanj - Črna)

Tip: vojaki ukrajinske Narodnosti

Grobišče 6 zajetih Ukrajincev usmrčenih 19. 3. 1945.

 


392 - Bele Vode - Grobišče Bele vode 2   

Geopedija: povezava

(Šoštanj - Črna)

Tip: vojaki ukrajinske Narodnosti

Grobišče 7 zajetih Ukrajincev usmrčenih 19. 3. 1945.

 


393 - Vipava - Grobišče na vojaškem pokopališču   

Geopedija: povezava

(Vipava, mesto)

Tip: četniki

Konec aprila ali v začetku maja 1945 so na del vojaškega pokopališča pripeljali in pokopali 15 padlih četnikov.

Narodnost: Srbi

 


394 - Spodnje Blato - Grobišče Stehan 2   

Geopedija: povezava

(Grosuplje, vzhodno)

Tip: amnestirani zaporniki slovenske Narodnosti

Tu naj bi avgusta 1945 usmrtili nekaj oseb iz širše okolice Grosuplja in Višnje Gore, ki so bile ob amnestiji izpuščene iz zaporov in so se vračale proti domu.

 


395 - Vešter - Grobišče Lovrčeva hiša   

Geopedija: povezava

(Škofja Loka, zahodno)

Tip: slovenski domobranci

Grobišče osmih (8) domobrancev pripeljanih iz zaporov na Škofjeloškem gradu.

 


396 - Lehen Na Pohorju - Grobišče Lehen   

Geopedija: povezava

(Lovrenc na Pohorju, zahodno)

Grobišče 8 oseb, ki so se hoteli priključiti partizanski enoti a jih je poveljstvo osumilo vohunjenja ter po mučenju 4.1.1944 ubilo in zažgalo. Domačini so posmrtne ostanke pokopali v gozdu nad hišo.

Narodnost: Slovenci

 


397 - Trbovlje - Grobišče na opuščenem pokopališču   

Geopedija: povezava

(Trbovlje, mesto)

Tip: nemški vojaki

Na območju nekdanjega mestnega pokopališča je bilo pokopanih okoli 30 nemških vojakov.

 


398 - Stari Grad - Grobišče Stari Grad   

Geopedija: povezava

(Krško, vzhodno ob progi)

Grobišče domnevno hrvaških beguncev iz obdobja konca 2. svetovne vojne.

Narodnost: Hrvati

 


399 - Stranje - Grobišče Stranje   

Geopedija: povezava

(Senovo, severozahodno)

Tip: slovenski civilisti

Grobovi 4 ali 5 oseb, ki so se nameravali pridružiti partizanom a so jih partizani zaradi suma izdajanja ustrelili.

 


400 - Glažuta - Grobišče Brezno pri Konfinu 2   

Geopedija: povezava

(Dolenja vas – Grčarice, zahodno)

Tip: domobranci, ranjenci, nemški vojaki, ujetniki

V Breznu pri Konfinu 1 naj bi 22. in 24. junija 1945 usmrtili domobranske ranjence iz centralnih zaporov OZNE ali škofovih

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/kocevje/konfin/Konfin.htm

 


401 - Prelože Pri Lokvi - Grobišče Jama Golobivnica   

Geopedija: povezava

(Divača – Lokev, vzhodno)

V breznu naj bi bilo med vojno pobitih nekaj domačinov, po vojni pa civilisti iz Trsta in okolice.

Ocene o številu žrtev do 250.

Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Italijani

 


402 - Bogojina - Grobišče na pokopališču   

Geopedija: povezava

(Murska Sobota, vzhodno)

Grob nemškega (1) vojaka, prekopan.

 


403 - Črnotiče - Grobišče Jama č12   

Geopedija: povezava

(Črni Kal, severno)

Jamo smo evidentirali na podlagi domneve jamarjev o obstoju človeških posmrtnih ostankov iz obdobja 2. svetovne vojne. Dosedanje raziskave obstoja grobišča še niso potrdile.

 


404 - Socerb - Grobišče Jama 2 nad socerbskim klancem   

Geopedija: povezava

(Črni Kal, sverno ob meji)

Brezno je grobišče neznanega števila oseb. Na površju so jamarji evidentirali človeške kosti, verjetno dveh oseb, ki so bile iznešene l.1992 in pokopane l. 2004 na koprskem pokopališču.

Narodnost: Ni podatka

 


405 - Petrinje - Grobišče Osje brezno   

Geopedija: povezava

(Črni Kal, sevrno)

Brezno z evidentiranimi posmrtnimi človeškimi ostanki.

Narodnost: Ni podatka

 


406 - Podgorje - Grobišče Jama Pd6   

Geopedija: povezava

(Podgorje – Jelovice, ob državni meji)

 Brezno z evidentiranimi posmrtnimi človeškimi ostanki. Tisti na površju (2 osebi) so bili iznešeni med 13. in 17. 7. 1992

Narodnost: Ni podatka

 


407 - Breznica Pod Lubnikom - Grobišče Breznica

Geopedija: povezava

(Škofja Loka, zahodno)

Grob Gabrijele Lukanc (1), ki so jo partizani jeseni 1944 odpeljali iz doma v Puštalu in po nekaj dneh usmrtili.

Narodnost: Slovenci

 


408 - Križna Gora - Grobišče Vrh Soteske   

Geopedija: povezava

(Škofja Loka, severno)

Tip: slovenski civilisti

Grob štiričlanske družine, domnevno iz Kranja, usmrčene med vojno s strani partizanov.

Narodnost: Slovenci

 


409 - Križna Gora - Grobišče Križna Gora   

Geopedija: povezava

(Škofja Loka, severozahodno)

Tip: slovenski civilist

Grob domačinke (1), usmrčene med vojno s strani terencev.

Narodnost: Slovenci

 


410 - Vešter - Grobišče Cavrn   

Geopedija: povezava

(Škofja Loka, severozahodno)

Tip: slovenski domobranci

V bližini medvojnega partizanskega bunkerja naj bi l. 1945 umorili skupino osmih (8) domobrancev, pripeljanih iz zaporov na škofjeloškem gradu.

 


411 - Smrje - Grobišče Rob   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, severozahodno)

Tip: nemški vojak

Grob v začetku maja 1945 padlega nemškega (1) vojaka.

 


412 - Smrje - Grobišče Ločice 1    

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, severozahodno)

Tip: nemški vojaki

Grobišče najmanj dveh nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.

 


413 - Smrje - Grobišče Ločica 2   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, severozahodno)

Tip: nemški vojaki

Grobišče desetih ali enajstih(11)  nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.

 


414 - Smrje - Grobišče Breg   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, severozahodno)

Grobišče enega (1) nemškega vojaka, pripadnika 97. armadnega zbora, padlega v začetku maja 1945.

 


415 - Smrje - Grobišče Ravence   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, severozahodno)

Grobišče treh (3) nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.

 


416 - Podbeže - Grobišče Zavrh   

Geopedija: povezava

(Podbeže – Tominja, ob jezero)

Grobišče dveh (2) nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.

 


417 - Sabonje - Grobišče Podbeže 40   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica – Podgrad, pri jezeru)

Grobišče enega(1)  nemškega vojaka, pripadnika 97. armadnega zbora, padlega v začetku maja 1945.

 


418 - Podbeže - Grob čelo   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica – Pograd)

Grobišče enega (1) nemškega vojaka, pripadnika 97. armadnega zbora, padlega v začetku maja 1945.

 


419 - Račice - Grob Gradac   

Geopedija: povezava

(Podgrad - Račice)

Grobišče enega nemškega vojaka, pripadnika 97. armadnega zbora, padlega v začetku maja 1945.

 


420 - Podgrad - Grobišče na pokopališču   

Geopedija: povezava

(Podgrad - Račice)

Grobišče enega (1) nemškega vojaka, pripadnika 97. armadnega zbora, padlega v začetku maja 1945.

 


421 - Prem - Grobišče Nogradec 1   

Geopedija: povezava

(Prem, mesto – Ilirska Bistrica)

Grobišče 23 nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.

 


422 - Prem - Grob Nogradec 2      

Geopedija: povezava

(Prem, mesto – Ilirska Bistrica)

Grobišče enega (1) nemškega oficirja, pripadnika 97. armadnega zbora, padlega v začetku maja 1945.

 


423 - Brce - Grobišče ob cerkvi   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, zahodno)

Grobišče 8 nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.

 


424 - Brce - Grobišče Praput   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, zahodno)

Grobišče enega (1) nemškega oficirja, pripadnika 97. armadnega zbora, padlega v začetku maja 1945.

 


425 - Brce - Grobišče Ograda v dolini 

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, zahodno)

Grobišče 9 nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.

 


426 - Brce - Grob Ograda   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, zahodno)

Grobišče enega (1) nemškega vojaka, pripadnika 97. armadnega zbora, padlega v začetku maja 1945.

 


427 - Zarečje - Grobišče Vrček   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, zahodno)

Grobišče 16 nemških vojakov, pripadnikov 97. armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.

 


428 - Dobro Polje - Grobišče ob cerkvi   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, zahodno)

Tip: nemški vojaki

Narodnost: Nemci

 


429 - Harije - Grobišče ob pokopališču   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, zahodno)

Tip: nemški vojaki

Narodnost: Nemci

 


430 - Harije - Grobišče Laze  

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, zahodno)

Tip: nemški vojaki

Narodnost: Nemci

 


431 - Harije - Grobišče Vidosovi ceri   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, jugozahodno)

Tip: nemški vojaki (1)

 


432 - Harije - Grobišče Studenčin potok   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, jugozahodno)

Tip: nemški vojak (1)

 


433 - Zarečje - Grob Gmajna   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, zahodno)

Tip: nemški vojak (1)

 


434 - Zarečje - Grobišče Klečet   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, zahodno)

Tip: nemški vojak (1)

 


435 - Studena Gora - Grob Parti   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, južno)

Tip: nemški vojak (1)

 


436 - Mala Bukovica - Grob Zparte   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, južno)

Tip: nemški vojak (1)

 


437 - Jablanica - Grobišče Solne   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, jugovzhodno)

Tip: nemški vojak (1)

 


438 - Jablanica - Grob Vrt   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, jugovzhodno)

Tip: nemški vojak (1)

 


439 - Jablanica - Grobišče Njivce v gorah  

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, jugovzhodno)

Tip: nemški vojaki (1)

 


440 - Zabiče - Grob na vrtu  

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, jugovzhodno)

Tip: nemški vojak (1)

 


441 - Zabiče - Grobišče Mlaka pri Jernakovih   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, jugovzhodno)

Narodnost: Nemci

 


442 - Zabiče - Grobišče Rebrice   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, jugovzhodno)

Narodnost: Nemci

 


443 - Jelšane - Grob Božična vala   

Geopedija: povezava

(Jelšane – Rupa, mejni prehod)

Tip: nemški vojak (1)

 


444 - Jelšane - Grobišče Brežine   

Geopedija: povezava

 (Jelšane – Rupa, mejni prehod)

Narodnost: Nemci

 


445 - Jelšane - Grobišče Kršnjak   

Geopedija: povezava

(Jelšane – Rupa, mejni prehod)

Narodnost: Nemci

 


446 - Jelšane - Grobišče za pokopališkim zidom   

Geopedija: povezava

(Jelšane – Rupa, mejni prehod)

Narodnost: Nemci

 


447 - Jelšane - Grob pri mostiču  

Geopedija: povezava

(Jelšane – Rupa, mejni prehod)

Tip: italijanski oficir

 


448 - Novokračine - Grobišče Šušnjak   

Geopedija: povezava

(Jelšane – Rupa, mejni prehod)

Narodnost: Nemci

 


449 - Novokračine - Grob pri desetem križu   

Geopedija: povezava

(Jelšane – Rupa, mejni prehod)

Narodnost: Nemci

 


450 - Novokračine - Grobišče Sv. Katarina   

Geopedija: povezava

(Jelšane – Rupa, mejni prehod)

Narodnost: Nemci

 


451 - Jasen - Grobišče pri hiši Jasen 11   

Geopedija: povezava

(Jelšane – Rupa, mejni prehod)

Narodnost: Nemci

 


452 - Jasen - Grob pri hiši Jasen 4   

Geopedija: povezava

(Jelšane – Rupa, mejni prehod)

Grobišče enega (1) nemškega vojaka, pripadnika 97. armadnega zbora, padlega v začetku maja 1945.

Narodnost: Nemci

 


453 - Jasen - Grob pri cerkvi   

Geopedija: povezava

(Jelšane – Rupa, mejni prehod)

Grobišče enega (1) nemškega vojaka, pripadnika 97. armadnega zbora, padlega v začetku maja 1945.

Narodnost: Nemci

 


454 - Jasen - Grobišče Pod babo   

Geopedija: povezava

(Jelšane – Rupa, mejni prehod)

Grobišče dveh četnikov (2), ki naj bi jih po pomoti ustrelili Nemci.

Narodnost: Ni podatka

 


455 - Trpčane - Grob pri lipi   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica - Zabiče)

Grobišče enega (1) nemškega vojaka, pripadnika 97. armadnega zbora, padlega v začetku maja 1945.

Narodnost: Nemci

 


456 - Trpčane - Grobišče Breg   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica - Zabiče)

Narodnost: Nemci

 


457 - Kuteževo - Grobišče Poliščice   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica - Zabiče)

Narodnost: Nemci

 


458 - Fabci - Grob pri cerkvi   

Geopedija: povezava

(Zabiče - Jelšane)

Grob padlega hlapca Matije iz Grobnika, ki so ga Nemci ubili ob begu (1).

Narodnost: Hrvati

 


459 - Fabci - Grob Hbt   

Geopedija: povezava

(Zabiče - Jelšane)

Grobišče enega nemškega vojaka, pripadnika 97. armadnega zbora, padlega v začetku maja 1945.

Narodnost: Nemci

 


460 - Sušak - Grobišče pri lovskem domu   

Geopedija: povezava

(Zabiče - Jelšane)

Narodnost: Nemci

 


461 - Kuteževo - Grobišče Hadrovec   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica - Zabiče)

Narodnost: Nemci

 


462 - Topolc - Grobišče pri topolškem mlinu   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, severozahodno)

Narodnost: Nemci

 


463 - Mereče - Grob pri železniškem mostu   

Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, severozahodno)

Narodnost: Nemci

 


464 - Slivniško Pohorje - Raščenkova bukva   

Geopedija: povezava

(Pohorje)

Narodnost: Ni podatka

 


465 - Slivniško Pohorje - Lebejeva frata 1   

Geopedija: povezava

(Pohorje)

Narodnost: Ni podatka

 


466 - Slivniško Pohorje- Lebejeva Frata 2 - null  

Geopedija: povezava

(Pohorje)

Narodnost: Ni podatka

 


467 - Slivniško Pohorje- Lebejeva Frata 3 - null  

Geopedija: povezava

(Pohorje)

Narodnost: Ni podatka

 


468 - Frajhajm - Jurjevo sedlo 1   

Geopedija: povezava

(Pohorje)

Narodnost: Ni podatka

 


469 - Frajhajm - Jurjevo sedlo 2  

Geopedija: povezava

(Pohorje)

Narodnost: Ni podatka

 


470 - Frajhajm- Jurjevo Sedlo 3 - null   

Geopedija: povezava

(Pohorje)

Narodnost: Ni podatka

 


471 - Frajhajm - Pod Zarjo 1   

Geopedija: povezava

(Pohorje)

Narodnost: Ni podatka

 


472 - Frajhajm - Pod Zarjo 2  

Geopedija: povezava

(Pohorje)

Narodnost: Ni podatka

 


473 - Frajhajm - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 1   

Geopedija: povezava

(Pohorje)

Narodnost: Ni podatka

 


474 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 2  

Geopedija: povezava

(Pohorje)

Narodnost: Ni podatka

 


475 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 3  

Geopedija: povezava

(Pohorje)

V maju in juniju 1945 so iz Maribora in okolice pripeljali na Pohorje večje število civilistov različnih Narodnosti in vojnih ujetnikov ter jih likvidirali na različnih lokacijah.

Narodnost: Ni podatka

 


476 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 4  

Geopedija: povezava

(Pohorje)

Narodnost: Ni podatka

 


477 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 5   

Geopedija: povezava

(Pohorje)

Narodnost: Ni podatka

 


478 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 7   

Geopedija: povezava

(Pohorje)

Narodnost: Ni podatka

 


479 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 8  

Geopedija: povezava

(Pohorje)

Narodnost: Ni podatka

 


480 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 9   

Geopedija: povezava

(Pohorje)

Narodnost: Ni podatka

 


481 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 10  

Geopedija: povezava

(Pohorje)

Narodnost: Ni podatka

 


482 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 11  

Geopedija: povezava

(Pohorje)

Narodnost: Ni podatka

 


483 - Frajhajm - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 12  

Geopedija: povezava

(Pohorje)

Narodnost: Ni podatka

 


484 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 13

Geopedija: povezava

(Pohorje)

Narodnost: Ni podatka

 


485 - Velenje - Grobišče Koželj

 Geopedija: povezava

(Velenje, ob mestu)

15. junija 1945 so domnevno iz celjskih zaporov pripeljali en tovornjak zapornikov, med katerimi je bilo veliko Velenjčanov in jih postrelili ter zagrebli v gozdu ob potoku.

Narodnost: Slovenci

PAŽNJA: izvršena EKSHUMACIJA listopda 2016.g.

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/velenje/20161023%20Kamenjar%20Lucic%20Ivo%20Huda%20Jama%20i%20zrtve%20Kozelj%20Velenje%20slike.pdf

http://www.panoramio.com/user/2029607/tags/Velenje%20-%20Titovo%20Velenje?photo_page=2

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/velenje/kozelj/Kozelj.htm

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/velenje/graska/2003_Graska.htm

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/velenje/graska/2005_Graska.htm

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/velenje/graska/2006_Graska.htm

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_Mrtvih_2010.htm

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_mrtvih_2014.htm

 


486 - Pokoše - Grobišče Velenik

 Geopedija: povezava

(Slovenska Bistrica, vzhodno)

Tip: civilisti

 


487 - Zgornja Kapla - Grobišče četrtnikov križ

 Geopedija: povezava

(Radlje – Selnica ob Dravi, severno)

Grob pet članske družine iz Ruš, ki jo je maja 1945 likvidiral Lackov odred zaradi domnevnega ovaduštva družinskega poglavarja (P.K.).

Narodnost: Slovenci

 


488 - Spodnja Kapla - Grobišče pri Breznikovi kapeli

 Geopedija: povezava

(Radlje – Selnica ob Dravi, severno)

Grob šestih oseb, ki jih je maja 1945 zaradi domnevnega ovaduštva likvidiral Lackov odred.(P.K.)

 


489 - Spodnja Kapla - Grobišče Sršenovo

 Geopedija: povezava

(Radlje – Selnica ob Dravi, severno)

Tip: oseba (1) avstrijske Narodnosti

 


490 - Zgornja Kapla - Grobišče pri Pušnikovi kapeli

 Geopedija: povezava

(Radlje – Selnica ob Dravi, severno)

Tip: nemški vojak slovenske Narodnosti

Grob Slovenca( Žlaver), mobiliziranca v nemško vojsko, ki ga je likvidiral Lackov odred.

Narodnost: Slovenci

 


491 - Zgornja Kapla - Grobišče Zgornji Pavlič

 Geopedija: povezava

(Radlje – Selnica ob Dravi, severno)

Tip: civilisti madžarske Narodnosti

Narodnost: Madžari         

 


492 - Zgornja Kapla - Grobišče Sršenovo 3

Geopedija: povezava

(Radlje – Selnica ob Dravi, severno)

Grob osebe, ki jo je maja 1945 zaradi domnevnega ovaduštva likvidiral Lackov odred. (P.K.)

 


493 - Dobrovnik - Grob pri Štihthaberjevih

 Geopedija: povezava

(Murska Sobota, ob mestu pri Madžarski meji)

Tip: nemški vojak

Grob nemškega vojaka iz bojev med Rdečo armado in umikajočo nemško vojsko aprila 1945.

 


494 - Dobrovnik - Grob pri križišču za Pap-hegy   

Geopedija: povezava

(Murska Sobota, ob vinogradih pri Madžarski meji)

Narodnost: Nemci

 


495 - Dobrovnik - Grob pri Gčnterjevi kleti Pap-hegy   

Geopedija: povezava

(Murska Sobota, ob vinogradih pri Madžarski meji)

Narodnost: Nemci

 


496 - Dobrovnik - Grob Szent Janos   

Geopedija: povezava

(Murska Sobota, ob vinogradih in potoku pri Madžarski meji)

Narodnost: Nemci

 


497 - Dobrovnik - Grob pri banki   

Geopedija: povezava

(Murska Sobota, ob Madžarski meji)

Narodnost: Nemci

 


498 - Kočna - Grobišče v peskokopu   

Geopedija: povezava

(Jesenice, južno)

Tip: medicinske sestre

Grobišče okoli 20 nemških medicinskih sester, pobitih po koncu vojne.

Narodnost: Nemci

 


499 - Vrba - Grobišče Belejeva lipa   

Geopedija: povezava

(Moste - Lesce)

Narodnost: Ni podatka

 


500 - Lesce - Grobišče Lesce 1   

Geopedija: povezava

(Lesce - Radovljica)

Narodnost: Rusi

 


501 - Hrušica - Grobišče za hišo Hrušica 56   

Geopedija: povezava

(Jesenice)

Narodnost: Ni podatka

 


502 - Hrušica - Grobišče Hrušica 1  

Geopedija: povezava

(Jesenice)

Narodnost: Ni podatka

 


503 - Hrušica - Grobišče Hrušica 2   

Geopedija: povezava

(Jesenice)

Narodnost: Ni podatka

 


504 - Britof - Grobišče Britof   

Geopedija: povezava

(Kranj)

Maja ali junija 1945 so neidentificirani pripadniki partizanskih tu usmrtili in pokopali moškega in žensko. Leta 1994 sta bili žrtvi ekshumirani.

Status: Civilisti

 


505 - Preddvor - Grobišče pri vili Danica   

Geopedija: povezava

(Kranj)

 


506 - Kranj - Grobišče Planina   

Geopedija: povezava

(Kranj)

Narodnost: Različne Narodnosti

 


507 - Žažar - Grobišče v Rupah                                               

Geopedija: povezava

(Vrhnika, severovzhodno)

Narodnost: Slovenci

 


508 - Žažar - Grobišče Koprivnik   
Geopedija: povezava

(Vrhnika, severovzhodno)

Narodnost: Slovenci

 


509 - Vrhnika - Grobišče pri Pikčevi dolini  

Geopedija: povezava

(Vrhnika, jugozahodno)

Narodnost: Nemci

 


510 - Kidričevo - Grobišče Sterntal 1       

Geopedija: povezava

(Kidričevo, industrijska cona)

Narodnost: Ni podatka

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/sterntal_kidricevo/Strnisce.htm

 


511 - Kidričevo - Grobišče Sterntal 2 

Geopedija: povezava

(Kidričevo, vzhodno od industrijske cone)

Narodnost: Ni podatka

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/ptuj/borl/Borl.htm

 


512 - Lesce - Grobišče Lesce 2   

Geopedija: povezava

(Radovljica – Lesce, ob avtocesti in letališču)

Tip: vlasovci

Narodnost: Rusi

 


513 - Pečje - Grobišče Lončarjev dol 2   

Geopedija: povezava

(Sevnica, vzhodno)

Narodnost: Hrvati

 


514 - Sevnica - Grobišče Vrtača   

Geopedija: povezava

 (Sevnica, vzhodno)

Narodnost: Ni podatka

 


515 - Sevnica - Grobišče ob Florjanski cesti   

Geopedija: povezava

(Sevnica, mesto)

Narodnost: Ni podatka

 


516 - Sevnica - Grobišče pod Dobravo  

Geopedija: povezava

(Sevnica, mesto)

Narodnost: Nemci

 


517 - Sevnica - Grobišče na Hrastah   

Geopedija: povezava

(Sevnica, mesto vzhodno)

Narodnost: Ni podatka

 


518 - Kal - Grobišče Rajska dolina   
Geopedija: povezava

(Sevnica, severno)

Narodnost: Slovenci

 

519 - Hrastnik - Grobišče Senicatov graben   

Geopedija: povezava

(Hrastnik – Kolonija prvi maj, mesto)

Narodnost: Ni podatka

 


520 - Marno - Grobišče Krištandol   

Geopedija: povezava

(Dol pri Hrastniku – Marno, severno)

Kategorija: Rudniški jašek, zaklonišče

Narodnost: Slovenci

 


521 - Dol Pri Hrastniku - Grobišče na pokopališču  

Geopedija: povezava

(Dol pri Hrastniku, mesto)

Šlo naj bi za skupino 17 padlih vojakov, ubitih iz zasede 23.12.1944 v Bobnu (zaselek Hrastnika).

Narodnost: Nemci

 


522 - Obrežje - Grobišče Bunker   

Geopedija: povezava

(Radeče, blizu proge in Save)

Kategorija:  Rudniški jašek, zaklonišče

Narodnost: Srbi

 


523 - Vrh Pri Boštanju - Grobišče ob Grahovici   

Geopedija: povezava

(Sevnica, zahodno)

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti

Narodnost: Hrvati

 


524 - Rogatec - Grobišče Kutnerjev greben   

Geopedija: povezava

(Rogatec – Dobovec, severno)

Opis: Spomladi 1945 so nemški vojaki peljali mimo domačije Kuternikov Madžare in Ukrajince, ki so kopali strelne jarke, proti grabnu, od koder se je kasneje slišalo streljanje.

Narodnost: Različne Narodnosti

 


525 - Rogatec - Grobišče Reharjev kot   

Geopedija: povezava

(Rogatec, zahodno)

Narodnost: Ni podatka

 


526 - Rogatec - Grobišče na parkirišču   

Geopedija: povezava

(Rogatec, zahodno ob progi)

Narodnost: Ni podatka

 


527 - Rogatec - Grobišče v parku Strmol 1   

Geopedija: povezava

(Rogatec, zahodno od mesta)

Narodnost: Ni podatka

 


528 - Rogatec - Grobišče za Strmolom     

Geopedija: povezava

(Rogatec, severozahodno)

Narodnost: Ni podatka

 


529 - Rogatec - Grobišče pri sv. Jerneju   

Geopedija: povezava

(Rogatec, severovzhodno)

Narodnost: Ni podatka

 


530 - Rogatec - Grobišče Špurnova kapela  

Geopedija: povezava

(Rogatec, severovzhodno)

"Na tem mestu sta ležala po vojni ustreljena dva fanta, ki naj bi bila prijeta na meji ob Sotli.

Maja 1945 je bil na tem mestu ustreljen tudi avstrijski vojak."

Narodnost: Različne Narodnosti

 


531 - Rogatec - Grobišče pri sv. Hiacinti   

Geopedija: povezava

(Rogatec, severovzhodno)

Narodnost: Ni podatka

 


532 - Zgornja Kostrivnica - Grobišče na pokopališču   

Geopedija: povezava

(Rogaška Slatina, severozahodno)

Narodnost: Ni podatka

 


533 - Rogaška Slatina - Sovinčev graben   

Geopedija: povezava

(Rogaška Slatina, vzhodno)

Narodnost: Hrvati

 


534 - Rogaška Slatina - Grobišče Cvetlični hrib   

Geopedija: povezava

(Rogaška Slatina, vzhodno)

Narodnost: Različne Narodnosti

 


535 - Trbovlje - Grobišče Retje   

Geopedija: povezava

(Trbovlje – TET, na Kipih)

Status: Ni podatka

 


536 - Ravenska Vas - Grobišče Snežet   

Geopedija: povezava

(Zagorje ob Savi – Trbovlje, bližina mostu čez Savo)

Narodnost: Ni podatka

 


537 - Dobovec - Grobišče Dobovec  

Geopedija: povezava

(Trbovlje – Hrastnik, ob Savi)

Narodnost: Ni podatka

 


538 - Ravenska Vas - Grobišče Pod brezo   

Geopedija: povezava

(Zagorje ob Savi – Trbolje, proti mostu čez Savo)

Narodnost: Ni podatka

 


539 - Dobovec - Grobišče Ustašev graben   

Geopedija: povezava

(Dobovec, južno ob Savi pri mostu)

Narodnost: Ni podatka

 


540 - Ravenska Vas - Grobišče Ravenska vas 1  

Geopedija: povezava

(Zagorje ob Savi – Trbovlje proti cementarni)

Narodnost: Ni podatka

                                                    


541 - Ravenska Vas - Grobišče Ravenska vas 2   
Geopedija: povezava

(Zagorje ob Savi – Trbovlje proti cementarni)

Narodnost: Ni podatka

 


542 - Ravenska Vas - Grobišče Ravenska vas 3   

Geopedija: povezava

(Zagorje ob Savi – Trbovlje proti cementarni)

Narodnost: Ni podatka

 


543 - Rogatec - Grobišče v parku Strmol 2  

Geopedija: povezava

(Rogatec, mesto zahodno)

Narodnost: Ni podatka

 


544 - Knežja Lipa - Grobišče nad Vidmom   
Geopedija: povezava

(Knežna Lipa – Čeplje)

Narodnost: Ni podatka

 


545 - Kralji - Grobišče pod Vidmom   

Geopedija: povezava

(Knežna Lipa – Čeplje)

Narodnost: Ni podatka

 


546 - Rožič Vrh - Grobišče Rožič Vrh   

Geopedija: povezava

(Črnomelj, zahodno od naselja Stražnji Vrh)

Narodnost: Ni podatka

 


547 - Gornja Lokvica - Grobišče jama Jastrebenca   
Geopedija: povezava

(Metlika – Bušinja vas, zahodno)

Narodnost: Ni podatka

 


548 - Črnomelj - Grobišče v farovški loži   
Geopedija: povezava

(Črnomelj, severno ob mestu)

Narodnost: Ni podatka

 


549 - Bukovec - Grobišče Romov   
Geopedija: povezava

(Cerknica – Grosuplje)

Narodnost: Romi

 


550 - Selo Pri Robu - grob Janeza Klančarja   
Geopedija: povezava

(Cerknica – Grosuplje)

Narodnost: Slovenci

 


551 - Bukovec - Grobišče italijanskih vojakov   
Geopedija: povezava

(Cerknica – Grosuplje)

Narodnosti: Italijani

 


552 - Logarji - Grobišče Jama Oplotje   
Geopedija: povezava

(Velike Lašče, zahodno)

Narodnost: Ni podatka

 


553 - Velike Lašče - Grobišče Jamnikov gozd   

Geopedija: povezava

(Velike Lašče - severovzhodno)

Narodnost: Slovenci

 


554 - Velike Lašče - Grobišče nad postajo   

Geopedija: povezava

(Velike Lašče - severovzhodno)

Narodnost: Ni podatka

 


555 - Bohova - Grobišče Bohova   

Geopedija: povezava

(Maribor – Spodnje Hoče, ob avtocesti vzhodno)

http://www.safaric-safaric.si/Grobisca_Slo.htm

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/maribor_2007/Maribor_2007.htm

http://www.safaric-safaric.si/Bohova.htm

 


556 - Retje - Grobišče pri Bezlju 1   

Geopedija: povezava

(Hrib Loški Potok – Sodražica, ob cesti)

Tip: nemški vojni ujetniki

 


557 - Retje - Grobišče pri Bezlju 2           

Geopedija: povezava

(Hrib Loški Potok – Sodražica, ob cesti)

Tip: domobranci, vlasovci

Narodnost: Različne Narodnosti

 


558 - Kržeti - Grobišče Petrinjska gmajna 1   
Geopedija: povezava

(Mali Log - Sodražica)

Pokopanih okoli 120-150 Vlasovcev, ki so padli med napadom na Ribnico.

 


559 - Kržeti - naselje Petrinjska gmajna 2   

Geopedija: povezava

(Mali Log - Sodražica)

Grobišče neznane družine ob gozdni meji.

Status: Civilisti

 


560 - Kračali - Grobišče Kračali 1
Geopedija: povezava

(Sodražica – Nova Vas, južno ob cesti )

Narodnost: Ni podatka

 


561 - Kračali - grob Kračali 2   

Geopedija: povezava

(Sodražica – Nova Vas, južno ob cesti )

Grob neznane osebe pod štorom, verjetno raznešen

Narodnost: Ni podatka

 


562 - Betonovo - grob Betonovo   
Geopedija: povezava

(Sodražica – Nova Vas,južno ob cesti )

Tip: domobranci

Grob domobranskega pilota, verjetno raznešen in odstranjen ob širitvi ceste

Status: Vojaki 

 


563 - Velike Lipljene - Grobišče Velike Lipljene   

Geopedija: povezava

(Grosuplje – Velike Lašče, ob cesti)

Narodnost: Ni podatka

 


564 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 14   

Geopedija: povezava

(Pohorje, morišč 14)

Narodnost: Ni podatka

 


565 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 15    

Geopedija: povezava

(Pohorje, morišč 14)

Narodnost: Ni podatka

 


566 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 16

 Geopedija: povezava

(Pohorje, morišč 14)

Narodnost: Ni podatka

 


567 - Dogoše - Grobišče Tezenski gozd 2    
Geopedija: povezava

(Tezno – Ptuj, sklop već morišč ob avtocesti, morišč 15)

Narodnost: Različne Narodnosti - Hrvati in Črnogorci

 


568 - Dogoše - Grobišče Tezenski gozd 3

Geopedija: povezava

(Tezno – Ptuj, sklop več morišč ob avtocesti)

Narodnost: Ni podatka

 


569 - Dogoše - Grobišče Tezenski gozd 4    
Geopedija: povezava

(Tezno – Ptuj, sklop več morišč ob avtocesti)

Narodnost: Ni podatka

 


570 - Dogoše - Grobišče Tezenski gozd 5    

Geopedija: povezava

(Tezno – Ptuj, sklop več morišč ob avtocesti)

Narodnost: Ni podatka

 


571 - Dogoše - Grobišče Tezenski gozd 6    

Geopedija: povezava

(Tezno – Ptuj, sklop več morišč ob avtocesti)

Narodnost: Ni podatka

 


572 - Selovec - Grobišče Jeglijenkov travnik 

Geopedija: povezava

(Dravograd – Slovenj Gradec, jugozahodno od Šentjaža)

Tip: vojak hrvaške Narodnosti in Kozak


573 - Šentjanž Pri Dravogradu - Grobišče Škitek 2 
Geopedija: povezava

(Dravograd – Slovenj Gradec, jugozahodno od Šentjaža)

Narodnost: Hrvati

 


574 - Šentjanž Pri Dravogradu - Grobišče Škitek 1  

Geopedija: povezava

(Dravograd – Slovenj Gradec, jugozahodno od Šentjaža)

Narodnost: Hrvati

 


575 - Selovec - Grobišče Zdihov gozd 

Geopedija: povezava

(Dravograd – Slovenj Gradec, južno od Šentjaža)

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti

 


576 - Gmajna - Grobišče Svetečev gozd

Geopedija: povezava

(Dravograd – Slovenj Gradec, južno od Bukovske vasi)

Narodnost: Hrvati

 


577 - Pameče - Grobišče Fuks 1

 Geopedija: povezava

(Dravograd – Slovenj Gradec, ob glavni cesti in reke Mislinje)

Narodnost: Hrvati

 

Predmet: Partizansko priznanje masakra 40.000 zarobljenikov pri Dravogradu  

Izvor: VJESNIK, oko 16.o5.1945

(klikni spodaj,  zapisi zločincev so drugače poročali kod državna komisija po 63 letih ali 2008 leta)

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_bleiburg/19450516%20Vjesnik%20Bleiburg%20Ervavec%20Dravograd%2040000%20pobijenih.htm

 


578 - Pameče - Grobišče Fuks 2 
Geopedija: povezava

(Dravograd – Slovenj Gradec, ob glavni cesti in reke Mislinje)

Narodnost: Hrvati

 


579 - Selovec - Grobišče Bricl    
Geopedija: povezava

(Dravograd – Slovenj Gradec, zahodno od Šentjaža pri Dravogradu)

Narodnost: Hrvati

 


580 - Otiški Vrh - Grobišče Pod Bauhom    
Geopedija: povezava

Tip: neznane žrtve

 


581 - Srednji Dolič - Grobišče Kot    
Geopedija: povezava

Narodnost: Hrvati

http://www.safaric-safaric.si/lokacija_slo/dolic_mislinja/U64.htm

 


582 - Null – null

 Geopedija: povezava

(Bistrica ob Sotli, od Sotle severno ob kraju Ples)

 


583 - Null - null    
Geopedija: povezava

Škofja Loka, v Pevnem severno od Matjaževe jame)

 


584 - Null - null    
Geopedija: povezava

(Trbovlje – Prebold, ali Podmeja – Marija Reka, v skupini 14 morišč !!!)

 


585 - Null - null    
Geopedija: povezava

(Mojstrana ob mesto južno)

 


586 - Null - null   
Geopedija: povezava

(Ilirska Bistrica, mesto vzhodno)

 


587 - Null – null     
Geopedija: povezava

(Pivka – Ilirska Bistrica, pri Ribnici)

 


588 - Null - nullv   
Geopedija: povezava

(Pivka – Ilirska Bistrica, pri Ribnici)

 


589 - Null - null   
Geopedija: povezava

(Dravograd – Slovenj Gradec, Šentjaž pri Dravogradu)

 


590 - Null - null 
Geopedija: povezava

(Dravograd – Slovenj Gradec, Dobrava pri Dravogradu)

 


591 - Null - null    
Geopedija: povezava

(Gornji Dolič – Paški Kozjak, Hrvati)

 


592 - Mostec - Mostec II - grobišče ob Savi   
Geopedija: povezava

(Brežice – Dobova, ob Savi)

Narodnost: Hrvati

 


593 - Null - null    
Geopedija: 
povezava

(Mozelj, severozahodno od mesta)

 


1594 - Muta - Grobišče Hrvatov   
Geopedija: povezava

Narodnost: Hrvati

http://www.panoramio.com/user/2029607/tags/Muta

 


1595 - Dasd - dasda   
Geopedija: povezava

(Tezno – Dobrava, ob avtocesti, pentlja)

Narodnost: Madžari

 


1596 - 3123 - dasda  
Geopedija: povezava

(Tezno – Dobrava, ob avtocesti, pentlja)

Narodnosti: Italijani

 


1597 - Eqwe - eqweq  
Geopedija: povezava

(Tezno – Dobrava, pri avtocesti - pentlja)

Narodnosti: Italijani

 


1598 - Novo Tepanje - Mirnikov gozd 2  
Geopedija: povezava

Narodnost: Nemci

 


1599 - Bohinja - Pri Ukancu   

Geopedija: povezava

Narodnost: Hrvati