Dr

2011-06-03

PROMEMORIJA:  Progoni  obitelji Lovrić

 

Ovo je sažetak uzastopnih dugogodišnjih progona pa i ubojstva nad obitelji Lovrić zbog ideološkog (slavenskog) fanatizma u vladajućim strukturama, kronološkim redoslijedom:

 

1. slučaj:  Moj otac, profesor Mihovil Lovrić, prof. emeritus II. Klasične gimnazije (danas 'Mimara') u Zagrebu, bio je stručnjak srednjovjeke povijesti i etnogeneze. Pred 3 desetljeća su ga odjednom kidnapirali agenti tajne jugopolicije (UDBA) i 2 dana potom je nadjen na terenu mrtav. Zatim je redovna milicija zaustavila dalju istragu o tom s navodom da je to „slučajna“ smrt.

 

2. slučaj:  Mihovilov unuk (moj sin) ing. Neven Lovrić (32 god.) bio je vodeći hrvatski stručnjak za programiranje sustava Linux, ter zdrav i persperktivan mladić do ljeta 2008, kad je boravio u srednjovjekoj kući naših predaka (građenoj 1620te) kod Crikvenice. Petog rujna 2008, čak 7 naoružanih policajaca + desetak agenata u civilu su u munjevitom desantu (u stilu na Bin-Ladena u Pakistanu) napali i razorili tu našu kuću: Kidnapirali su Nevena i silom ga prebacili u najgoru europsku ludnicu tj. u psihologor Kampor na Rabu, koji je sličan Staljinovim „psyhuškama“ i današnjem kineskom Ankangu. Kroz 3 mjeseca je tamo bio mučen i otrovan eksperimentiranjem s novim psiho-drogama. Potom je trajno ostao paralizirani invalid (jatrogeni Parkinsonizam), pa je nakon uzaludnog 'liječenja' sada zdravstveno nesposoban za svoj stručni posao.

                                              

3 slučaj:  Dr.sci. Andrija-Željko Lovrić, znanstveni istraživač-emeritus instituta „R. Bošković“ i stručnjak za ekologiju. Donedavna sam posthumno objavio niz povijesnih rukopisa od ubijenog oca i djelovao sam da spasim sina, uz kritičke tekstove o takvim postupcima. Do ovog proljeća sam bio razmjerno zdrav za svoje godine. Medjutim su za osvetu dne 9. svibnja 2011, pet policajaca i agenti bezrazložno napali moj stan, kidnapirali me i silom ubacili u najveću hrvatsku ludnicu Vrapče. Nako par dana od tog maltretiranja mi se znatno pogoršalo fizičko zdravlje: povišen opasni tlak 200-230 i šećer 12, zakrvavljeno oko ...itd. Stoga sam privremeno odpušten s obavezom da se opet vratim u ludnicu na dalje maltretiranje od 1. lipnja. 

 

Napominjem da je u obje gore spomenute ludnice nedavno poznato najmanje tridesetak sličnih slučajeva ideoloških zatvorenika, a detaljniji podaci su dostupni za 8 njih. U slučaju potrebe se mogu dostaviti i detaljniji navodi o ovim ideološkim mučenjima moje obitelji i sličnih slučajeva u tim novim hrvatskim „psihuškama“ tipa staljinskih i kineskih 'ankanga'.

 

Zagreb, 25. svibnja 2011.

Dr. A.Z. Lovric, azlovric@gmail.com

 Dr

2011-06-03

 

PROMEMORIA:  Persecutions of Lovrics' family

 

This is a digest on the successive maltreating and killing of my family Lovric by the ideological fanatism of ruling structures in Croatia, as follows chronologically:

 

1th case: My father, professor Mihovil Lovric, prof. Emeritus of the Classical College in Zagreb, specialist in Medieval history. He wrote some critical texts on the regional history (unacceptable to then ruling regime). Two decennia ago suddenly came the agents of the Secret Political police  (UDBA), kidnapped him and 2 days later his dead corpse was found in the field. Then regular police stopped any enquiry insisting that was a „fortuitous“ death.

 

2nd) Mihovil's grandson (my son), ing. Neven Lovric (age 32) was the leading Croatian expert in Linux programming, sane and healthy young man up to summer 2008, when he was in our ancestors' medieval house (built 1620) at port Crikvenica. On September 5th, 2008, even 7 armed policemen + dozen civil agents in a lightning assault (in style of Bin-Ladens's in Pakistan) attacked and destroyed our entire house, kidnapped Neven and rejected him forcibly into the worst European madhouse i.e. the big psycho-lager Kampor on Rab island ('Psychiatric hospital Rab'), similar to Stalin's „psyhushkas“ and recent Chinese ankangs. During 3 months he was maltreated there and intoxicated by experimental psycho-drugs; then he became a permanent paralysed invalid handicaped by iatrogenic Parkinsonism, and now is physically incapable for his former specialist job ...

                                              

3rd) Lastly also me:  Dr.sci. Andrija-Zeljko Lovric, prof. emeritus and specialist in Ecology. Recently I published some posthume historical manuscripts of my killed father, and I acted also for saving my maltreated son including several texts in correlation, criticizing such treatments. Up to this spring 2011, I was healthy and sane. But on May 9th, 2011, without any medical indications on my appartment attacked 5 policemen, kidnapped me and rejected forcibly in the biggest Croatian madhouse „Vrapče“ at Zagreb ('Psychiatric clinics Vrapče'). After few days of maltreating there, my status physically worstened:  increased pression to 230, sugar 12, blooding eye, ...etc. Therefore they deliberated me temporarily to my home for recovering, with imposed obligation to return anew in that madhouse on toxic maltreating from June 1st...

 

I add that for both above madhouses at least thirty similar cases of ideological prisoners appeared, where I have details for 8 other cases. In case of necessity, I can send details on these „psychiatric“ (ideological) maltreatings of my family and also of some other similar cases in the recent Croatian 'ankangs'.

 

Zagreb, May 25th, 2011.

Dr. A.Z. Lovric, azlovric@gmail.com