PISMO: Pismo učiteljice pred jutranjo usmrtitvijo

Hina, utorak, 24.10.2006: KRVAVA BUDIMPEŠTA 1956.

JZS - Jamarska zveza Slovenije: slovenske jame z žrtvami

TRAVMA: Izpoved 11 letnega dečka o svojem doživetju

DELO: Hajsinger o Revoluciji

Večer: Žunec "Povojni zločini ob Muri"

PIETETA: posebni prikaz nekaterih grobišč pa Sloveniji