DEZELICA MASOVNIH GROBISC

  2006-09-20, sreda, NOVICE, stran 4

   

  Vse obsežnejši seznam

   

  Ob že evidentiranih 410 prikritih vojnih grobiščih naj bi jih bilo pri nas na še neraziskanih lokacijah še do dvesto. Samo letos so jih odkrili 70.

  V ponedeljek so začeli izkopavanje posmrtnih ostankov približno dvesto vojnih ujetnikov, ranjencev, bolnikov in invalidov, ki so bili junija 1945 pobiti in zmetani v brezno pri Konfinu 1 v Kočevskem rogu. Sicer pa naj bi v petih tamkajšnjih breznih ležalo približno 15.000 pomorjenih: 4000 slovenskih domobrancev, 6000 hrvaških ustašev in domobrancev, 3000 srbskih tako imenovanih nedićevcev in še ujetniki drugih narodnosti.

  V okolici Mozlja naj bi bilo grobišče približno 110 ustreljenih, zvečine leta 1943 v Grčaricah zajetih vojakov kraljeve vojske - četnikov, v Hrovači pri Ribnici pa 120 vaških stražarjev, civilistov in drugih. V Krakovskem gozdu leži od 3000 do 4000 maja 1945 pri Kostanjevici zajetih in pozneje ustreljenih hrvaških vojakov in civilistov. V protitankovskem jarku vzhodno od Mosteca pri Brežicah leži več tisoč pretežno hrvaških vojakov in civilistov pa tudi slovenskih domobrancev.

  Na Mačkovcu nad Robom leži do 50 vaških stražarjev, v Krimski jami do sto žrtev. Do sto umorjenih naj bi ležalo ob ljubljanskem strelišču na Dolenjski cesti, prav tam, kjer je leta 1985 JLA s težko mehanizacijo razkopavala teren. Na Orlovem vrhu ob Ljubljanskem gradu je po vojni razdejano domobransko pokopališče. Maja I945 so okoli 800 pomorjenih v Brezarjevem breznu pri Podutiku zaradi onesnaženja Glinščice po nekaj tednih prenesli v pol kilometra oddaljeno Kucjo dolino. Množična grobišča po poljih okoli Škofovih zavodov v Šentvidu so pozneje večinoma razkopali in izpraznili. V sedmih skupinskih grobiščih v dolini Kamniške Bistrice naj bi bilo več tisoč pobitih, baje večinoma iz drugih jugoslovanskih republik.V kamniški občini je še devet grobišč.

  V spominskem parku Teharje ležijo posmrtni ostanki pomorjenih ljudi pod odlagališčem piritnih odpadkov. V tem in 35 drugih grobiščih na območju Celja naj bi ležalo do 20.000 mrtvih. Okoli 500 pobitih naj bi ležalo v dolini Košnice levo od ceste proti Zidanemu Mostu. V opuščene rudniške jaške Hrastniškega hriba in okolice naj bi zmetali več tisoč postreljenih slovenskih in hrvaških domobrancev ter ustašev, srbskih . četnikov in beguncev civilistov.

  V Tezenskem gozdu in ob mariborski obvozni avtocesti naj bi ležalo več kot 40.000 pobitih hrvaških domobrancev in ustašev ter srbskih četnikov. Grobišča so še v okolici Maribora, tudi na Pohorju.

  Več tisoč iz Vetrinja vrnjenih Hrvatov naj bi ležalo v Žančanih pri Slovenj Gradcu, do 8000 hrvaških beguncev, pretežno civilistov, naj bi bilo pokopanih pri Gornjem Doliču ob cesti iz Velenja proti Slovenj Gradcu. Več kot tisoč pobitih nemških in hrvaških vojakov ter ukrajinskih vlasovcev pa tudi nekaj Šoštanjčanov je pokopanih vrh Gorice nad Šoštanjem.

  Na Primorskem so grobišča z nekaj sto mrtvimi Slovenci pa tudi pripadniki drugih narodov v mnogo breznih Trnovskega gozda, Črnovrške planote pa tudi nad Cerknim in v Gorenji Trebuši.

  Seznam grobišč postaja, kot smo zapisali že v uvodu, vse obsežnejši.

  (V. J.)