KOMUNJARI ili ANTIFAŠISTI. TKO JE TO ?

    DOLNIČAR

    2007-01-14, VEČERNJI LIST

     

    Tezno - najveća grobnica

    - Najvećom se grobnicom Hrvata u Sloveniji smatra mariborska lokacija Tezno. Istražena je samo na duljini od 60 metara, gdje je otkriveno 1197 posmrtnih ostataka. Na proljeće ćemo obaviti temeljite sondaže koje trebaju potvrditi ili opovrgnuti tvrdnje da su tamo posmrtni ostaci petnaest do dvadeset tisuća Hrvata - kaže Ferenc.

     

    SPORAZUM STAO U VLADI

    Ferenc objašnjava da počinitelje poslijeratnih ubojstava treba tražiti među pripadnicima Ozne, KNOJ-a te Prve i Treće armije.
    - Istraživanja grobova u Sloveniji bila bi puno uspješnija kad bi države postigle međudržavni sporazum o uređenju tih grobišta. Zaustavilo se u hrvatskoj Vladi, koja već tri godine ima na razmatranju tekst - / kaže Ferenc.            f\