Družina: povzetek iz glasila

Kušar Štefan: kratek zapis na razglednici

xxx: xxx