HODOČAŠĆE 2010
Vukovar - Bleiburg - Lourd (Francuska)
Hodoćasnik za sječanje i vjećnost


Josip Buha - Dido
opet zajedno Dido i Dragutin


Dido i Kristina


Dido i Sanja


prije zore na put - Dido


Dido dolazi u Dravograd (ispred kombija)


Dido i most u Dravogradu


Dido napušta Dravograd uz reko Mežo


raskršće: Celje - Dravograd - Bleiburg
sretan ti put i povratak Hodoćasniće
rastanak na putu Dravograd - Ravne