POZNATA GROBISTA ZRTAVA NASILJA OD 1941.g
"KRIZNI PUT" i "PUT SMRTI" NA MACELJU