KREN - jama tisočev trupel
KOČEVJE in KOČEVSKI ROG
MACESNOVA GORICA, obisk maja 2007. leta