KOČEVJE in KOČEVSKI ROG
JAMA POD KRENOM, obisk maja 2007. leta

Jama pod Krenom
zalujoca mati
OPOMBA OBISKOVALCEM
v zacetku junija 2009. je bila popolnoma unicena
"Zalujoča Mati"