SLIKE JAZOVKA - GOOGLESOŠICE - JAZOVKA

  Utorak, 27 Lipanj 2006

  Spomen-besjeda na Jazovci 22. lipnja 2006.

   

  Poštovani hodočastnici Spomen-pohoda JAZOVKA 2006.! Besjedim u ime dragovoljaca branitelja iz DR-a i političkih uznika jugokomunističkih desetljeća, jer bijah i jedno i drugo. Zahvaljujem svima hodočastnicima, što iz bliza i daleka dođoše uzvisiti Spomen-pohod, te Odboru za Spomen-pohod i svima dragovoljcima i podpornicima pripremnih i obnovnih radova na Jazovci! Hvala našim svećenicima za službu Božju, molitve i blagoslov! Hvala nemoćnima, koji ne mogu na Jazovku, pa diljem Domovine cviećem i sviećama rese znana i neznana množtvena grobišta i stratišta hrvatskih mučenika!

   Jazovku izabrasmo za središnji domovinski znamen vječnih počivalište Hrvata, koje mahom nakon poginuća NDH zvjerski poubijaše partizanski zločinci. Nije Jazovka jedina strahotna jama niti na Žumberku niti diljem Domovine, nego je bezbroj znanih i neznanih Jazovka, uključiv i množtveno stratište i grobište Hrvata od Krašića prema Jazovci, koje je jutros pohodilo karlovačko krilo našega zajedničkoga Spomen-pohoda. Stoga se s Jazovke u svetoj boli hrvatskoj klanjamo mučenicima svih Jazovka. Ali zašto su naši Spomen-pohodi svakoga 22. lipnja?

  Zato što Spomen-pohodima na Jazovku dokazujemo, da 22. lipnja 1941. hrvatski zlodusi, fanatizirani poglavito jugo-marksističkom ideologijom krvoločne stališke iliti klasne borbe i mržnje, ne digoše antifašistički, nego antihrvatski ustanak, počevši rušiti tek uzpostavljenu hrvatsku državu i ubijati sve hrvatsko. To nastaviše u bezkraj sve do genocidnih vrhunaca užasa po svim Bleiburzima, Križopućima, Jazovkama, Vukovarima i Srebrenicama. I opet će jednom u zlodjela, ako ih ne spriečimo istinom! A istina je i to, da su hrvatski tzv. antifašisti ratovali proti NDH čak i službeno združeni s četnicima pod zajedničkim nazivom DV i POJ, što znači dobrovoljačka vojska, t.j. četnici, i partizanski odredi Jugoslavije! Stoga svakoga 22. lipnja dokazujemo poviestnu istinu o titoistima, koji se tek nakon 1991. prerušiše u tzv. antifašiste.

  Što se obruč poviestne istine o zločincima jače steže, to više hrvatski tzv. antifašisti galame o ustaškim zločinstvima. Ali, nemaju više jugosrbske milicijske znanstvene podpore! A i kada bi bila istina, a nije istina, što tvrde o ustaškim ratnim zločinstvima, opet bi bezkrajno teža i brojnija bila zločinstva tzv. antifašista proti hrvatskomu narodu i državi, kako do kraja rata 1945. tako osobito nakonratnih jugo-godina i desetljeća! Sada pak, kada se napokon prepoznaje istina čak i o Jasenovcu - logoru smrti nakon 1945.! - sada tzv. antifašisti izbezumljeno galame, da smo i mi zločincima, jer dokazujemo istinu.

  Ne znajući više kako dalje, tzv. antifašisti tvrde i to, da je vodstvo NDH krivo za bleiburžke i sve ine hrvatske tragedije, jer je odvelo vojsku i narod NDH na Bleiburg, odakle više ne bijaše spasa. A mi s Jazovke tzv. antifašistima odgovaramo: Možemo razpravljati i o krivnji vodstva NDH, ali to vas - ubojice - ne oslobađa od obtužbe za genocid nad hrvatskim narodom! Jedinu ste hrvatsku državu i vlastiti narod ubijali združeni s četnicima!

  Nakon Zrinskih i Frankopana, koji sebe žrtvovahu braneći hrvatski Dom, hrvatski narod stalno prednjači pred svojim političkim predvodnicima. Tako bijaše i u Domovinskome ratu, koji hrvatski dragovoljci branitelji okruniše blistavim pobjedama, ali dok branitelji davahu sebe, da obstane Dom, za leđima im tzv. antifašisti pretvoriše pobjede u političke poraze, junačtva u zločinstva, časti u krivnje, odličja u obtužnice ... Ipak, tzv. antifašisti ne uspjedoše posve izkrivotvoriti poviest, jer tako im draga SiCG, koja se sada razpade i nadalje nezaustavljivo razpada, prošle godine zakonom potvrdi istovjetnost četnika i partizana! Taj srbijanski zakon ponajbolje dokazuje poviestnu istinu o titoistima i svrstava hrvatske tzv. antifašiste, kamo i spadaju: u četničke suborce.

  Od prošlogodišnjega Spomen-pohoda na Jazovku sustigoše hrvatske tzv. antifašiste dva težka svjetska udarca. Prvo ih uzdrma svjetska knjiga «Crna knjiga komunizma» dokazima, da njihove partije i bratije po Svietu pobiše najmanje stotinu milijuna ljudi, i to ne ubrojivši pobijene u Titovoj Jugoslaviji, poglavito Hrvate, jer te podatke tzv. antifašisti i dalje krivotvore i taje! Nakon toga, siečnja ove godine, Europsko vieće izričito zatraži svojom Odlukom ili Rezolucijom i od hrvatskih vlasti, neka iztraže i osude komunistička, t.j. tzv. antifašistička zločinstva u Hrvatskoj! A tzv. antifašisti, naravno, nastoje i «Crnu knjigu komunizma» i zahtjev Europskoga vieća izbjeći pa odgurnuti u zaborav, dok istodobno lažnoj Europi globalizacijskih novčarskih moćnika nude Hrvatsku za Judine škude, kao do 1990. Beogradu. Ipak, vidi im se, spopada ih tjeskoba u srazu s dokazanim užasom i bezsmislom vlastita postojanja u hrvatskoj poviesti.

  Poštovani! Nitko u nas ne može iskrenim hodočastnicima zabraniti nastup u odori NDH, pa tako ni u ustaškoj odori, jer u svima su Jazovkama kosti poglavito branitelja NDH - ustaša i domobrana. Ipak, molim: Ne otežavajte stanje sebi samima i svima nama! Valja misliti na moguće zlorabe! Po ustavu, naime, koji skrojiše tzv. antifašisti, RH jest partizanska Hrvatska. Bolje i to, naravno, nego kakva Srboslavija, ali prvo Sabor mora očistiti ustav od avnojsko-zavnoških neistina. Tada će se poviestne hrvatske odore priznavati, štovati, i to bez povoda za razkole i zablude. Svete odore nisu prikladne za močvarno razdoblje tzv. antifašista i tzv. antifašističkih četnika. Ustaša i domobran nije i nikako ne može biti istovjetan s četnikom! Partizan pak i tzv. antifašist može.

  Moglo bi se pomisliti, kako bi o poviestno-političkoj istini hrvatskoj bilo bolje zboriti popustljivo-pomirljivo i ne reći cielu istinu, a sve u duhu hrvatske pomirbe. Iskreno smo za obću hrvatsku pomirbu, ali kamo vodi pomirba bez istine, vidi se ­ ­-- primjerice --­ i na preinačenoj spomen-ploči na Bleiburžkome polju, s koje ukloniše spomen pobijene Hrvatske vojske, pa čak i svibanj 1945. preinačiše u maj 1945., obezčašćujući bleiburžke i sve hrvatske mučenike, i to uz porugu hrvatskomu jeziku! Popustljivu pomirljivost i nagodbenjačtvo onemoćalih počastnika bleiburžkih očito zlorabe tzv. antifašisti u hrvatskim vlastima i pogane po svetosti hrvatskoga Bleiburga! Znademo, da bi takvi vrlo rado izkrivotvorili i smisao Spomen-pohoda na Jazovku, kako preinačenim sadržajem tako i preinačenim nadnevkom. Ali, neka zapamte: Hrvati su najjači, kada se odupiru nepravdi! I stoga će uviek 22. lipnja na Jazovci razkrinkavati lažni antifašizam!

  Mnogi nas nastoje umrtviti namećući nam i krivotvorenu ili pogrješno shvaćenu zapovied kršćanskog oprosta. Neka mi sve oprostimo i četnicima i tzv. antifašistima, a oni će opet lagati o poviestnoj i sadašnjoj istini pa i dalje odlučivati o hrvatskoj sudbini, a povrh svega opet kažnjavati hrvatske branitelje! Mi pak znamo, da nema i ne može biti kršćanskog oprosta bez iskrene izpoviedi, kajanja i pokore! Kako nam 1994. reče naš dragi papa Ivan Pavao II., kršćanski oprostiti ne znači ukinuti ovozemaljski sud, nego znači ne dopustiti, da nam mržnja zasliepi um i dušu, jer bismo inače i sami postali zločincima. Oprostiti smijemo i najteže zlo učinjeno nama samima, nama osobno, te se time uzvisivati prema kršćanskoj svetosti, ali nitko nema prava opraštati u tuđe ime, oprostiti zlo učinjeno inim ili drugim osobama! U tuđe ime može iskrenu pokajici oprostiti jedino u vječnosti Bog, jer Bog jedini znade uzroke zločinstava i cielu istinu.

  Poštovani! Samopriegor je malena muka, ali svaka muka uvećava ukupno Dobro u Hrvata. A koliko li tek toga Dobra daruju Hrvatskoj mučenici iz dubina svih Jazovka! Ta ukupna hrvatska muka, to ukupno hrvatsko Dobro pred Bogom izbavlja hrvatski narod od ukupna Zla namnožena u Hrvata južnoslavenskim te inim pomamnim zabludama, a osobito partizanskim zločinstvima tzv. antifašista. Zato što ukupno Dobro u Hrvata preteže, obstadosmo i obstajemo. To je smisao svake žrtve za Dom, i malene i velike muke za Dom, a nad svime smisao mučenika svih Jazovka.

  Blaženi progonjeni zbog pravednosti! Tako nam obeća Isus Krist. Stoga s Jazovke poručujemo: Bog vas blagoslovio, hrvatski branitelji svih prošlih i budućih bitaka za Dom! Bog blagoslovio i Antu Gotovinu, i Mirka Norca, i sve ine progonjene pravednike! Neka ne klonu duhom, premda im hrvatske vlasti sude i Haagu ih izdaju, da poput Zrinskih i Frankopana slobodu i živote gube na protuhrvatskome sudištu! Blagoslovio ih Bog obiljem Svoje milosti, nadahnuo ih snagom za najvišu spoznaju: U Putu je Smisao!

  I pomozi nam, Bože, da se do kraja Svieta Spomen-pohodima u čast mučenika svih Jazovka nadahnjujemo spoznajom poviestne i sadašnje istine te pravoga puta u budućnost hrvatskoga naroda i države! Vjerujemo i znademo /span>: Mučenici sa svih Jazovka u Nebu bdiju nad Hrvatskom i nad svima nama, ako im se djelom za Dom pridružujemo!

  Na Jazovci, dne 22. lipnja 2006.                                                                        Branimir Petener