KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
14. S I G E T E C  14.  S i g e t e c

   

  Spomenik je podignut žrtvama II.Svjetskog rata i poraća.

   

  Spomenik je posvetio hlebinski župnik.

  Zaslužni za podizanje spomenika su:

  - Općina Peteranec,

  - Mještani sela Sigetec,

  - Hrvatski domobran.

   

   

  Govor predsjednika Ogranka H.D. na komemoraciji u Sigecu

   

  34