KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
8. D R N J EKomemoracija u Drnju

21

  8. D r n j e

   

  Spomenik je podignut na groblju u Drnju svim žrtvama komunističke vladavine, koji su dali svoje živote za slobodu i nezavisnost hrvatske države.

   

  Za podizanje spomenika zaslužni su:

  - Josip Felak, predsj. podr.H.D. Drnje

  - Hrvatski domobran, Ogranak Koprivnica,

  - Općina Drnje

   

  20