KOPRIVNIČKO - KRIZEVAČKA ZUPANIJA
2. Cvetkovec


 

Sa komemoracije u Cvetkovcu

  

Sa komemoracije u Cvetkovcu

 

 

Komemoracija u Cvetkovcu na groblju, 8.09.1996.g,

 

 

Govor predsjednika Ogranka na groblju u Cvetkovcu

 

16

 Komemoracija u Cvetkovcu - polaganje vijenca i odkrivanje spomenika

 

17

 

Na groblju u Cvetkovcu podignut je spomenik i ćasniku HV Tomi Prusu, koji je poginuo na Blajburgu u svibnju 1945.g.

   

   2. C v e t k o v e c

   

  Spomenik je podignut kao spomen ploča, usred sela, u parku kraj crkve. Spomenik je podignut pobijenim i zarobljenim Hrvatskim vojnicima. Pobijeni su od 24. do 27. svibnja 1945. godine, kada je tu bio logor zarobljenika. Pratila ih je IV. Osiječka brigada, XII.Slavonske udarne divizije, III.jugoslavenske armije.

   

  Pobijeni su u mjestu Cvetkovec i okolici, na 14 lokacija. Dio njih su mještani Cvetkovca prenijeli na groblje, a još ih je mnogo ostalo na mjestima gdje su pobijeni. Prema svjedočenjima sudionika, tu ih je pabijeno preko 500. Tu su tada ubijena i dvojica mještana Cvetkovca: Andrija Henezi i Stjepan Mihalić, dok su ostali ubijeni - neznani i potječu iz svih krajeva Nezavisne Hrvatske države.

   

  Ovdje su tada ubijena i dvojica svećenika, jedan svjetovni i jedan Salezijanac.

   

  U tom logoru je tada bilo preko l3.000 zarobljenika, a kolona je krenula iz hiaribora sa l5.00o zarobljenika. Iz Cvetkovca je kolona'zarobljenika krenula prema Slavogiji i Osijeku, gdje ih je stiglo samo 6.000.

   

  3. Drugi spomenik podignut je na groblju u Cvetkovcu, kao domobranski križ.

   

  Spomenik je podignut na mjeatu gdje su stradalnici i pokopani, a preneseni iz raznih stratišta u Cvetkovcu i okolici.
  Tu ih je pokopano preko 40.

   

  Spomenici su posvećeni dana 8. rujna 1996.g., a posvetio ih je tadašnji župnik iz Rasinje Vlč. Mato Vonić.

   

  Spomenici su podignuti posebnim zalaganjem Ivana Mlinarića, sadašnjeg predsjednika Ogranka Hrvatski domobran Koprivnica i tadašnjeg predsjednika Ogranka Jure Rončevića, kao i tajnika Ogranka Marijana Đerđa, a također i posebnim zalaganjem Josipa Mlinarića, predsjednika Mjesnog odbora Cvetkovec i predsjednika Općinskog vijeća u Rasinji, te mještana sela Cvetkovec i Općine Rasinja.

   

  4. Na groblju u Cvetkovcu podignut je spomenik i ćasniku HV Tomi Prusu, koji je poginuo na Blajburgu u svibnju 1945.godine.

   

  Spomenik je podigao: Tvan Mlinarić iz Cvetkovca, sadašnji predsjednik Ogranka Hrvatski domobran Koprivnica i dopredsjednik Udruge Hrvatski domobran, Središnjice Zagreb.

   

  14

   

  U CVETKOVCU '45!

   

  Prošla su duga i sumorna ljeta,

  Puna straha i zaklete šutnje,

  Al sječanja naša na prošlost lete.

  Na proljeće cvrjetno 1945 (pete).

   

  Na groblju malom u našem selu,

  Tog tužnog proljetnog dana,

  Dovezena je hrpa mrtvih tjelesa,

  Sinova naših, Hrvatskih domobrana.

   

   

  Uz kletvu na grubom licu,

  Uz štektanje mitraljeza,

  Pokopani su u jednu jamu,

  Krvavih odijela 43 mlada tijela.

   

  Majčica naša Hrvatska zemlja,

  U svoja Vas .njedra skrila,

  Dok mnoga je majka, čekajući na Vas,

  Prepuklog srca, gorku suzu lila.

   

  Na grobu je Vašem rasla trava

  umjesto cvijeća.

  U spomen na Vas rijetko je

  gorjsla svijeća.

   

  Al neznani junaci, sinovi naši,

  Za Vas gore srca naša.

  I neka Vam uspavanku tihu,

  Pjeva ptičica mala.

   

  Hrvatski junaci naši,

  Viječna Vam slava i hvala...

   

  Ljubica Hladnić

   

   

  Zjubica Hladnić kao djevojčica 1945.g. gledala je i doživjela sve ove tragedije, kao što ih je i u svojoj pjesmici opisala