JASTREBARSKO: KOMEMORACIJA U GOVIĈU 22.lipnja 2008.g.