(07) TIHI KORACI KROZ R. AUSTRIJU


HODOČASNICI U BLEIBURGU

SVEČANI TRENUTAK: SPUŠTANJE STIJEGA POSLIJE 470 km


NIKOLA KOVAČ MARATONAC 470 km "VUKOVAR - BLEIBURG" se pita
KAMO SU OVI SAD KRENULI - KUČI ?