AlexC - 2010-12-18

PARTIZAN = KLAVEC = KRVNIK

Klavci so klali še preden je nastala prva " belogardistična straža. "

Glasilo " Krim ": " Likvidirali smo tudi 65 - člansko organizirano Cigansko vohunsko in roparsko tolpo, ki je že dalj časa ustrahovala prebivalstvo na našem ozemlju. "
- Krim 1 / I. 7.6.1942, Šercerjev bataljon, 1. četa !
Kanižarica 19.7. 1942. Odpeljali 61 Ciganov in jih umorili v Draginji vasi.

Domačini iz vasi na Iškem vedo povedati, da so prišli neko noč leta 1942, vdrli v vas Strahomer in s puškinimi kopiti zgnali skupaj vse ciganske družine, ki so bile v vasi.
V sotesko Iškega vintgarja, nekaj kilometrov daleč, so tisto noč pognali 43 ciganov, moških, žensk in otrok. Tam v kotu pod strmino se je po pričevanjih začel krvavi ples.
Partizani so menda čisto podivjali. Nad moškimi in ženskami so se znesli s koli. Majhne otroke so z vso močjo treskali ob debla, da so umirali v krčih. Med krvniki sta bila tudi dva domačina.
Eden ni nikoli omenjal, kaj so počeli pod strmino v Iškem vintgarju, drugi pa je vselej, ko je šel mimo morišča zajokal. Boris Zupanc se spomni, kako je pogosto hodil k njegovemu stricu in po uro skupaj jokal.
Vest ga je pekla do konca dni. Med spanjem so se mu prikazovale črnooke Cigančice in ga proseče gledale.
Pijani so jih zagrabili za noge in jih nekaj časa za šalo metali po gozdu, da so jih slišali, kako cvilijo.


Adamič Alojz, Vel. Poljane, ustreljen na Brankovem 25. aprila. 1942.
Arko Stanko, Ravni dol pod Novo Štifto, ustreljen 29. junija 1942.
Babič Frane, Kompolje 8, ustreljen 4. julija 1942 pri Bruhanji vasi.
Bajda Pepca, ubita 8. julija 1942.
Ban Jožefa, Sv. Križ pri Mokronogu, ustreljena 29. junija 1942.
Baraga Franc, Grahovo pri Cerknici, ubit junija 1942 pod Križno goro.
Barbo Ivan, Trebelno, ubit v začetku februarja 1942.
Bastič Marija, Horjul, ustreljena 14. junija 1942.
Bastič Tone, Horjul, ubit 26. februarja 1942.
Batelino Marija, Dol. Kamnice, ubita 25. junija 1942.
Bele Anton, Vrhe, ustreljen v Hinjah 9. julija 1942.
Bertoncelj Franc, Ovšiše, ustreljen 2. julija 1941 na Dobravi.
Bester Feliks, Dobrnič. umorjen 18. julija 1942.
Bissiač Alojzija, Ljubljana, ustreljena 14. julija 1942.
Blatnik Jože, Vel. Lese, ubit 24. junija 1942.
Bojč Marija, Krašnji vrh, ubita 9. maja 1942 v gozdu nad Radovico.
Bolha Ivan, Dolenjska cesta 48, ubit 22. junija 1942.
Bradeško Ivan, Št. Jošt, ustreljen 1. avgusta 1942.
Brenčič Anton, Plešivica 40, ustreljen 25. junija 1942.
Brulc Franc, župan, Hrušica 11, umorjen 16. julija 1942.
Brulc Jože, sin župana, Hrušica 11, umorjen 16. julija 1942.
Brus Franc, ustreljen 2. januarja 1942.
Buh Janez, ubit 10. decembra 1942 na Lipalici-Ligojna.
Bustala Alojzij, Butoraj, ubit 12. julija 1942.
Cikoje Anton, ubit 12. junija 1942.
Cikoje Nikola, ubit 12. junija 1942.
Cimermančič Jože, Podgrad, umorjen 9. Julija 1942.
Cvar Franc, kaplan, Št. Rupert, umorjen 18. junija 1942.
Cvelbar Janez, Volčkova vas, ubit 11. julija 1942.
Čebulj Darinka, Hinje, ustreljena 1. junija 1942.
Černe Frane, Gozd - Reka, ustreljen 2. maja 1942.
Černe I., Gozd - Reka, ustreljen 24. maja 1942.
Černe Jernej, Ljubljana, ustreljen 3. julija 1942.
Černe Justina, ubita 24. junija 1942 v Cirniku.
Čop I., ubit 1. junija 1942.
Čuš Jože, Podpeč, ustreljen 30. maja 1942.
Debelak Valentin, Lipnica, ustreljen 1. decembra 1941.
Debeljak Jože, Dolenja vas, ustreljen 20. junija 1942.
Dejšman Anton, Kal pri Semiču, ubit 28. aprila 1942.
Derganc Alojz, Peruzzijeva 98, ubit 15. novembra 1941.
Dežman Ivan, Daljna vas 14, ubit 15. junija 1942.
Dežman Ivan ml., Daljna vas 14, ubit 15. junija 1942.
Dežman Pavla, žena, Daljna vas 14, ubita 15. junija 1942.
Dolč Anica, Podtabor, ustreljena 16. junija 1942.
Eger Jože, Ljubljana, ubit 3. julija 1942.
Emmer Alfred, Podpeč 4, ustreljen 12. maja 1942.
Emmer Franc, Ljubljana, ustreljen meseca februarja 1942.
Erbežnik Janez, Zaklanec, umorjen 21. aprila 1942.
Fink Hilda, Doblič, ubita 14. julija 1942.
Flajnik Jože, Hrast pri Vinici, ubit 9. februarja 1942.
Frankovič Vinko, Št. Jernej, ustreljen 11. junija 1942.
Frankovič Vincenc, Št. Janž, ustreljen pri Hinjah 11. junija 1942.
Gaberc Gabrijel, Ljubljana, ugrabljen iz vlaka pri Verdu 29.6.1942 ter ubit.
Galič Viktor, Brdo, ustreljen 15. aprila 1942.
Gams Frane, Kremena 4, ustreljen 24. maja 1942.
Geohelli Herman, Notranje gorice, ustreljen 10. marca 1942.
Geohelli Jože župnik, Notranje gorice, ustreljen 27. junija 1942.
Gnidovec Franc, Gor. Ajdovec, ustreljen 14. januarja 1942.
Gorišek Anfon, Vrhpolje, ubit 13. oktobra 1941.
Gorišek Jože, Dobravice, ubit 13. oktobra 1941.
Gorše I., Meniška vas, ustreljen 25. junija 1942.
Gradnik Maks, ubit 12. maja 1942.
Gregorčič Marija, Podklanec, ubita 9. julija 1942.
Grm Anton, Sela-Žumberk, ubit 13. maja 1942.
Guštin Angela, Drašiči, ubita konec maja 1942.
Guštin Ivan, Mokro polje - Št. Jernej, ustreljen 3. julija 1942.
Habič Marija, Zadvor 82, ubita 13. aprila 1942.
Hegler Janez, Podtabor, ustreljen 6. julija 1942.
Hmelak Milko, Ljubljana, ugrabljen pri transportu pri Verdu 29. junija in ubit.
Hmelak Vinko, Ljubljana, ugrabljen pri transportu pri Verdu in ubit.
Hren Frane, Št. Vid, ustreljen 13. maja 1942.
Hren Stanko, Št. Vid, ustreljen 13. maja 1942.
Hribar Ivana, Bizovik, ustreljena 6. aprila 1942.
Hribar Ladislav, Bloška polica, ustreljen 23. maja 1942.
Hribar Slavko, Grahovo, ustreljen 22. maja 1942.
Hrovat Alojzij, Šmihel, ustreljen 20. junija 1942.
Hudnik Ivana, Hruševo, ubita 12. aprila 1942.
Hvala Jožefa, Padež, umorjena 11. maja 1942.
Hvala Rafael, Padež, umorjen 11. maja 1942.
Ivanševič Mihajlo, Babno polje, ustreljen 11. aprila 1942.
Jageman Alfonz, Ljubljana, ustreljen 4. februarja 1942.
Jagodic Viktor, Ljubljana, ustreljen 1. aprila 1942.
Jakopin Ana, ustreljena 25. aprila 1942.
Jakopin Ignacij, Bukovica, ustreljen 20. junija 1942.
Jakopin Jože, ustreljen 25. aprila 1942.
Jakopin Jože, sin, ustreljen 25. aprila 1942.
Jakopin Meta, ustreljena 25. aprila 1942.
Jakopin Vinko, ustreljen 25. aprila 1942.
Jakoš I., Št. Rupert, ustreljen 28. Junija 1942.
Jakše Avguštin, Prečna, ustreljen 25. Junija 1942.
Jakše Frane, Šmihel, ustreljen 2. maja 1942.
Jakše Karolina, Pribišje, ubita 2. junija 1942.
Jamnik A., Št. Rupert, ustreljen 18. junija 1942.
Jamnik Frane, Št. Janž, ustreljen 18. junija 1942.
Janežič Marija, Gabrje, ustreljena 14. maja 1942.
Janežič Olga, Ljubljana, ustreljena 8. Junija 1942.
Jenič Franc, Dobrnič, ubit 18. julija 1942.
Jenko Valentin, Barje, ubit 17. maja 1942.
Jeraj Franc, Tepanja vas, ubit 13. maja 1942.
Jerič Jože. Stična, ustreljen 20. oktobra 1941.
Jesebnik Frančiška, Grčarice, ubita 26. junija 1942.
Jovan Niko, Dravlje, ubit 2. aprila 1942.
Junc France, Gorenje Grčevje umorjen 18. maja 1942.
Juvančič Angela, Begunje, ustreljena 15. julija 1942.
Kambič I., župan v Črešnjevici odpeljan in ubit 6. julija 1942.
Kandare Janez, ustreljen 17. julija 1942.
Kaplan Ana, Preska ustreljena 18. junija 1942.
Kastelic Janez, Orlaki, ubit meseca 10. julija 1942.
Kastelic Tone, Sad, umorjen 8. junija 1942.
Kastelic Vinko, kaplan v Št. Jerneju, ustreljen 10. junija 1942.
Kastrevc Alojzij, Hrušica, ubit 18. julija 1942.
Kerč Ivan, Žužemberk, ubit 4. julija 1942.
Kern Jože, Prem, ubit 21. junija 1942.
Keržič Frane, Kamnik pri Preserju, ubit 23. junija 1942.
Kikelj Jaroslav Ljubljana, ustreljen 18. marca 1942.
Klemenc Ana Črnomelj, ustreljena 26. maja 1942.
Klemenc I., Gradišče, ubit okrog velike noči 1942.
Klemenčič Maks, Trebelno, ubit 23. januarja 1942.
Klobučar Leopold, Bela cerkev, ubit 2. julija 1942.
Koklič Marija, Vel. Lahinje, ustreljena 11. julija 1942.
Kolar Mihael, Bucinja vas, ubit 16. maja 1942.
Kolenc Frane, Mirna, ustreljen 6. aprila 1942.
Kolenc I. Mirna, ustreljen 6. aprila 1942.
Kolenc Tončka, Mirna, ustreljena 6. aprila 1942.
Komat Ana, Sv. Križ, ubita 11. julija 1942.
Komljanec Janko, Prečna, ustreljen 17. junija 1942.
Koprivšek I., Moravče ustreljen 15. julija 1942.
Korošec Franc, Studenec, ubit 13. junija 1942.
Košir I. ubit 14. maja 1942.
Košir Miro, Bezuljak pri Begunjah, ubit 5. aprila 1942.
Kovač Gabrijel, Malinov vrh, ubit 20. maja 1942.
Kovač Gašper, Malinov vrh, ubit 20. maja 1942.
Kovačič Andrej, Sekirišče, ubit 3. februarja 1942.
Kovačič Janez, Vina vas, ubit 18. januarja 1942.
Kovačič Janez, Topol. ustreljen 15. junija 1942.
Kozina Freme, Zapotok. ustreljen 20. januarja 1942.
Kozlevčar Franc. Vel. Gaber, ustreljen 30. maja 1942.
Kozorog I., Ljubljana, ustreljen 3. junija 1942.
Kožamelj Mina, Sv. Križ, ubita 13. julija 1942.
Kožar Anton, Pruhasja vas; ustreljen 9. junija 1942.
Kožar I., Dobrava. ustreljen 15. julija 1942.
Koželj Benedikt. Višnja gora, ustreljen 12. junija 1942.
Koželj Josip, Ljubljana, ubit 19. novembra 1941.
Krajšek Jože, Dravlje, ubit 21. januarja 1942.
Kramar Vladislav, dijak, Celje, ustreljen 12. oktobra 1941 v Mozlju.
Kranjc Jožefa. Grahovo, ubita 14. julija 1942.
Kranner Jože, D. M. v Polju, ustreljen 22. februarja 1942.
Krapež Zofija, Ljubljana, ustreljena 24. januarja 1942.
Kraševec Franc, Kozaršče, ustreljen 8. junija 1942.
Krašovec Jakob, Stari trg, ubit 20. februarja 1942.
Kresal Franc, Prečna, ubit 2. aprila 1942.
Krese Amalija, Toplice, ubita 11. julija 1942.
Križman Ignacij, Grosuplje, ustreljen 12. julija 1942.
Kobencelj Matevž, Hotavlje, ustreljen 5. decembra 1941.
Kranjc jože, Št. Jernej, ubit 9. junija 1942.
Zupančič Franc, Št. Jernej, ustreljen 25. maja 1942.
Kunaver Tončka, Ljubljana, ustreljena 16. julija 1942.
Knapič Anton, Metlika, ubit 9. julija 1942.
Kunstelj Ivana, Ježica, ubita meseca januarja 1942.
Skubic Iva, Ježica, ubita meseca januarja 1942.
Kutnar Jože, Št. Vid pri Stični, ustreljen 11. julija 1942.
Lah Albina, Zagradec, ubita 15. maja 1942.
Lampič Ivan, Zaplana ubit meseca junija 1942.
Lampič Leopold, Ljubljana, ustreljen 20. junija 1942.
Lampret Mira, Ljubljana, ustreljena v Šiški 5. julija 1942.
Lanišar I., Dolenja vas, ustreljen 19. marca 1942.
Lavriša Valentin, Horjul, ubit 28. junija 1942.
Leiler Hubert, Ribnica ubit v Ljubljani 14. marca 1942.
Lenič I., Ljubljana, ustreljen 28. januarja 1942.
Lesjak Franc, Št. Vid pri Stični, ubit 4. januarja 1942.
Leskovec Tone, Št. Jošt nad Vrhniko, ubit 26. junija 1942.
Lindič Marija, Žužemberk, ubita 2. julija 1942.
Lipovec Marina, Marinov vrh, ubita 20. maja 1942.
Lojk lvan, Suhor, ustreljen 14. maja 1942.
Lojk Marija, Suhor, ustreljena 25. junija 1942.
Lončar Frane, Borovnica, ustreljen 12. Julija 1942.
Lončar Frane, sin, Borovnica, ustreljen 12. julija 1942.
Lončar Frančiška, mati, Borovnica, ustreljena 12. julija 1942.
Lončar Marija, hči, Borovnica, ustreljena 12. julija 1942.
Lončarič Anica, Metlika, ustreljena 3. julija 1942.
Lončarič Jože, Metlika, ustreljen 3. julija 1942.
Lončarič Marija, Metlika, ustreljena 2. julija 1942.
Lunder Anton, Trebelno, ubit 24. maja 1942.
Luzar Katarina, Metlika, ubita 20. marca 1942.
Mahorič Alojzija, Višnja gora, ubita 14. junija 1942.
Makovec Tone Št. Jernej, ustreljen meseca junija 1942.
Makše Leopold, Ljubljana, ustreljen 18. marca 1942 na Škofljici.
Marinčič Marija, Št. Vid pri Stični, ustreljena 1. junija 1942.
Markun l., Barje, ubit 1. maja 1942.
Marolt Jakob, Žirovnica, ubit 23. junija 1942.
Martinčič Anica, Grahovo, ubita meseca junija 1942.
Martinčič Marija, Grahovo, ubita meseca junija 1942.
Mate Edvard, Ribnica, ustreljen 22. marca 1942.
Mavec Alojzij, Mirna peč, ubit 28. maja 1942.
Mavsar Janez, Semič, ubit 28. aprila 1942.
Mažgon Vida, Ljubljana, ubita 8. junija 1942.
Medle Franc, Brusnice, ubit 5. junija 1942.
Medle Marija, hči, Brusnice, ubita 5. junija 1942.
Medle Marija, mati, Brusnice, ubita 5. junija 1942.
Medved Franc, Št. Peter pri Novem mestu, ustreljen 22. aprila 1942.
Meglič Anton, Toplice, ustreljen 7. junija 1942.
Meklaj I., ubit 17. junija 1942.
Mesarič Marija, Prečna, ubita 5. julija 1942.
Mesojedec Jože, Zagorica, ubit v Velikih Laščah 21. septembra 1941
Mestek Izidor, ustreljen 29. junija 1942.
Mestnik Anton, Babno polje, ustreljen 11. aprila 1942.
Mihelič Ivana, Sabočevo, ubita 7. aprila 1942.
Mihelič Jože, Sabočevo, ubit 17. aprila 1942.
Mihič Alojzij, Ambrus, ubit 16. marca 1942.
Mihič I., Podturn, ustreljen 16. marca 1942.
Mihič Jože, Prečna, ubit 1. julija 1942.
Mikec Dušan, Ljubljana, ubit 29. junija 1942.
Miklič Jože, Ambrus, ustreljen 20. septembra 1941 v Laščah.
Mišič Viljem, Št. Vid pri Stični, ustreljen 15. junija 1942.
Mišjak Alojzij, Šmihel, ubit 10. junija 1942.
Mišjak Anton, Šmihel, ubit 7. julija 1942.
Mivšek Franc, Zaplana, ubit meseca junija 1942.
Mlakar Olga, Ljubljana, ubita 6. junija 1942.
Močilnikar Anton, Ig, ubit 14. maja 1942.
Modic Ivan, Ig, ubit 5. aprila 1942.
Mohar Anton, Brusnice, ubit 12. julija 1942.
Možina Marija, Rudnik, ubita 28. junija 1942.
Možina Marija, Rudnik-Sela, ubita 1. junija 1942.
Mravlje Anton, Brezovica, ustreljen 13. junija 1942.
Mravlje Franc, Brezovica, ustreljen 13. junija 1942.
Mravlje Frančiška, Rovte, ubita 6. maja 1942.
Mravlje Vinko, Brezovica, ustreljen 1. junija 1942.
Mrkun Janez, Ig, ustreljen 18. maja 1942.
Mrvar Anton, Žužemberk, ubit 26. maja 1942.
Muha dr. Vladimir, Lož, ustreljen 12. julija 1942.
Mulc Jože, Cerknica, ustreljen 10. junija 1942.
Mulej I., Gorjuše, ustreljen 13. decembra 1941.
Murgelj Alojzij, Prečna, ustreljen 10. julija 1942.
Murgelj Anton, Prečna, ustreljen 10. julija 1942.
Mustavar Marija, Rašica, ustreljena 24. maja. 1942.
Nahtigal Frane, Št. Rupert, ustreljen 16. junija 1942.
Nanut Janez, Stari trg, ustreljen 28. maja 1942.
Nartnik Marica, Tolmin, ubita 24. junija 1942.
Nečemer Frane, Sv. Križ, ustreljen 15. julija 1942.
Notar Janez, Ljubljana, ustreljen 1. oktobra 1941.
Novak Albert, Prečna, ustreljen 3. maja 1942.
Oberman Karolina, Metlika, ubita konec maja 1942.
Oblat Dušan, Ljubljana, ubit pri Verdu 29. junija 1942.
Omahen Jakob, Dragatuš, ubit 6. julija 1942.
Omahen Marija, Št. Vid pri Stični, ubita 17. marca 1942.
Opeka Janez, Begunje pri Cerknici, ubit 20. maja 1942.
Osterc Božidar, Ljubljana, ubit 8. julija 1942.
Ovniček Franc, Stopiče, ustreljen 16. julija 1942.
Ožbalt Franc, Stari log, ubit 18. maja 1942.
Pašič Alojzij, Prečna, ubit 1. junija 1942.
Pavlinč Janez, Št. Jernej, ubit 26. maja 1942.
Pečnik Janez, Dvorska vas, ubit 2. julija 1942.
Pečnikova žena, Dvorska vas, ubita 2. julija 1942.
Pelič Ivana, Črnomelj, ubita 25. junija 1942.
Peršuh lvo, Ljubljana, ubit 21. maja 1942.
Petek Jože, Kočevje, ubit 6. julija 1942.
Peterlin Vinko iz Vidma, ubit 9. junija 1942 v Kompoljah.
Petkovšek Anton, Borovnica, ustreljen pri Verdu 29. junija 1942.
Pirc Janez, Šmihel, umorjen meseca julija 1942.
Pirc Valentin, Šmihel, ubit meseca julija 1942.
Plantan Anton, Vrh pri Št. Jerneju, ustreljen 21. aprila 1942.
Plavec Anton, Mokronog, umorjen 1. junija 1942.
Plavec A., Št. Rupert, ustreljen 18. junija 1942.
Pleško lvko, Kozarje, ustreljen 22. januarja 1942.
Plos Frančiška, Stari trg, ustreljena 27. junija 1942.
Poderžaj Frane, Uršna sela, ubit 15. julija 1942.
Pogačar Frane, Hruševo. ustreljen 16. marca 1942.
Pograjc Frane, Celje, ustreljen 20. septembra 1941 v Laščah.
Poje Jernej, Vrhnika, umorjen 2. marca 1942.
Poje Terezija, Prezid, ubita 25. junija 1942.
Polak Ivan, Ljubljana, ustreljen v Ljubljani 5. januarja 1942.
Popek Ivan, Borovnica, ubit 1. julija 1942.
Poreber Janez, Soteska, ustreljen 5. julija 1942.
Porenta Anton, Sostro, ustreljen 10. novembra 1941.
Porenta Anton, Sostro, ustreljen 11. junija 1942.
Porok Jože, Laze, ubit v Grahovem 24. novembra 1941.
Potočar Franc, Prečna, ustreljen 11. marca 1942.
Povše Anton, Ježica, ustreljen 28. marec 1942.
Pozine I., Dobrava-Otoče, ustreljen 1. decembra 1941.
Požun Franc, Žužemberk, ustreljen 8. maja 1942.
Prah I., Brezovica, ubit 2. julija 1942.
Pravničar Štefan, Toplice, ustreljen pri Hinjah 11. junija 1942.
Pregeljc Marijan, Begunje pri Cerknici, ustreljen 22. dec. 1941.
Prijatelj Ana, Rašica, ustreljena 24. maja 1942.
Prijatelj Jože, Dobrepolje, ustreljen 9. junija 1942.
Pucelj Ivan, Ljubljana, ustreljen 26. marca 1942.
Puhek Štefan, Dragatuš, ubit 5. aprila 1942.
Purkat Ivanka, Gor. Otave, ustreljena 11. julija 1942.
Razpotnik Jože, Tomišelj, ustreljen 21. junija 1942.
Rigler Franc, Dolenja vas, ubit 5. junija 1942.
Rojic Vikior, Ljubljana, ustreljen 26. maja 1942.
Rupar Frančiška; Sv. Vid nad Cerknico, ubita 1. junija 1942.
Selak Ivan, Hinje, ustreljen 12. junija 1942.
Skebe Anton, Žužemberk, ubit 13. julija 1943.
Skubic Ivan, Dobrova, ubit 30. marca 1942.
Skubic Jože, Sap, ubit 15. julija 1942.
Smrekar Angela, Stična, ustreljena 31. maja 1942.
Smrekar Anton, Smrečje, ustreljen 25. junija 1942.
Starc Anton, Vel. Lipljene, ubit 10. aprila 1942.
Starc Anton, Metlika, ubit 21. maja 1942.
Starc Pavle, Metlika, ubit marca 1942.
Strah Franc, časnikar, Mežica, ustreljen 28. junija 1942.
Strle Valentin, Osredek, ustreljen 23. aprila 1942.
Strupeh Anton, Mokronog, ubit 21. junija 1942.
Suhadolnik Albina, Podpeč, ustreljena 1. julija 1942.
Sunjič Marko, Ljubljana, ustreljen 21. junija 1942.
Šalohar Jože, Stopiče, ubit 9. julija 1942.
Šaver Ivanka, Radovica, ubita z očetom 9. maja 1942.
Šimenc Franc, Dragatuš, ubit 6. julija 1942.
Šimenc Matija. Dragatuš, ubit 6. junija 1942.
Škedelj Anton, Šmihel, ustreljen 1. julija 1942.
Škufca Jože, Krka. ubit 13. julija 1942.
Škulj Jožefa, Barje, ubita 11. maja 1942.
Šlegelj Ivan, Ljubljana, ustreljen 18. decembra 1941.
Šlegelj Marija, ustreljena 11. decembra 1941 v Ljubljani.
Šteblaj Tone, Ribnica, ustreljen 29. aprila 1942.
Štenja Lojze, Št. Jernej, ustreljen 12. junija 1942.
Štravs Franc, Brusnice, ubit marca 1942.
Štular Jože, Stopiče, ubit 24. junija 1942.
Šutej I., Brezovica, ustreljen 17. oktobra 1941.
Šuštaršič Cilka, Šmihel, ubita 6. junija 1942.
Švigelj Anton, Bezuljak, ustreljen 18. januarja 1942.
Švigelj Anton, sin, Bezuljak, ustreljen 18. januarja 1942.
Tavdan Božo, Dane, ubit 19. oktobra 1941.
Tekavc Ivana, Ambrus, ubita 17. marca 1942.
Tekavec Anton, Sv. Vid, ustreljen 23. aprila 1942.
Tekavec Franc, Zala - Sv. Vid, ubit 5. junija 1942.
Telič Andrej, Stari trg, ubit 20. februarja 1942.
Telič Katarina, Stari trg, ustreljena, septembra 1942.
Težak Martin, Suhor, ubit meseca maja 1942.
Tobija A., Št. Rupert, ustreljen 18. junija 1942.
Trampuš Viktor, ustreljen 18. marca 1942.
Tratenšek Gjuro, Toplice, ustreljen v Hinjah 11. junija 1942.
Trdan Franc, Dolenja vas, ubit 28. junija 1942.
Troha Josip,Malinov vrh, ubit 20. maja 1942.
Troha Marija, Prezid, ustreljena 5. julija 1942.
Turk Franc, Stopiče, umorjen 16. julija 1942.
Turk Matija, Stopiče, ustreljen 18. julija 1942.
Turk Miha, Šmihel, ustreljen 31. maja 1942.
Udovč Antonija. Škocjan, ubita meseca februarja 1942.
Urbanc Frančiška, Ljubljana, ustreljena 1. februarja 1942.
Urbanc Ivan, Ljubljana., ustreljen 5. februarja 1942.
Urbanc Ivanka, Ljubljana. ustreljena 5. februarja 1942.
Urbanc Ivana, Sostro, ubita. 28. februarja 1942.
Urbanc Janez, Sostro, ustreljen 28. februarja 1942.
Urbančič I. , Št. Rupert, ustreljen 18. junija 1942.
Urbančič Marija, Št. Vid pri Stični, ustreljena 13. maja 1942.
Vidic Ignacij, Krka. ubit 19. marca 1942.
Vidmar Anton, Stopiče, ustreljen 16. junija 1942.
Vidmar Janez, Stopiče, ustreljen 16. junija 1942.
Vodnik Alojzija, Trebelno, ustreljena 5. marca 1942.
Vrančič Marija, Zagradec, ubita 13. maja 1942.
Zabukovec Jože, Vel. Lašče, ustreljen 20. aprila 1942.
Zabukovec Jože, Krmelj, ustreljen 25. aprila 1942.
Zabukovec Jože, Sv. Gregor ustreljen 30. aprila 1943.
Zagorc Marija, Št. Jernej, ustreljena meseca junija 1942.
Zagorc Vida, Št. Jernej, ustreljena meseca junija 1942.
Zajec Adolf, Št. Jernej, ustreljen meseca maja 1942.
Zajec Marija, Stična ustreljena 28. junija 1942.
Zavodnik I., Bistrica, ustreljen 16. maja 1942.
Zavodnik I., Bistrica, ustreljena 16. maja 1942.
Zbačnik I., Topol, ubit 1. junija 1942.
Zgonc Ivana, Bloke, ubita 8. aprila 1942.
Zigmund Alojzija, Igavas, ustreljena 16. marca 1942.
Zigmund Franc, Igavas, ustreljen 16. marca 1942.
Zupan Frančiška, Sv. Križ, ustreljena 11. julija 1942.
Zupančič Anton, Ljubljana, ustreljen 10. aprila 1942.
Zupančič Anton, Stranska vas ustreljen 10. julija 1942.
Zupančič Janez, Št. Vid pri Stični, ustreljen 10. junija 1942.
Zupančič Jernej, Št. Vid pri Stični, ustreljen 10. junija 1942.
Žabkar Franc, Škocjan, ustreljen 10. marca 1942.
Žagar Frančiška, Grahovo pri Cerknici, mučena in ubita junija 1942 pod Križno goro.
Žagar Ivan, Grahovo, ubit meseca junija 1942 pod Križno goro.
Žnidaršič Jakob, Stari trg, ubit 16. julija 1941.
Župančič Ivan, Gatina, ustreljen 12. julija 1942.
Župec Franc, Ljubljana, ustreljen 16. marca 1942.
Žvan Ivan, Toplice, ustreljen 28. maja 1942.