TKO JE g.FRANC PERME


klikni karto "GEOMEDIJA" komisije MDDSZ

dragutin              PREDELAVA-ZDRUŽEVANJE ELEMENTOV SEPTEMBRA 2016

 

Baza podatkov sneto s portala ZAVEZA aprila 2016                                                     

Grobista prikritih vojnih grobišč - R.Slovenija

 

Grobista prikritih vojnih morišč - grobišč na Geopediji.

Vir: Služba za vojna grobišča, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Datum:  december 2009 
Podatki o prikritih vojnih grobiščih so vzeti iz Evidence prikritih vojnih grobišč, ki jo je na podlagi pogodbe z MDDSZ in s sodelovanjem MK, pripravil prof. dr. Mitja Ferenc.

 

getThumb

Seznam prikritih grobišč

 

 

(Za pregled i traženje koristite komande Ctrl + F)

 

 

N a r o d n o s t i

 

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffff8c00

Hrvati

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffadff2f

Madžari

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffffd700

Italijani

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffffff00

Nemci

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffff1493

 Romi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffff0000

Rusi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff0000cd

Slovenci

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff191970

Srbi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff7fffd4

 Ukrajinci

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff000000

Ni podatka

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xfff08080

Različne narodnosti -

Hrvati in Črnogorci

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffdeb887

Različne narodnosti - Hrvati in Srbi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff228b22

Različne narodnosti - Slovenci in Hrvati

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff800000

Različne narodnosti - Slovenci in Italijani

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff00bfff

Različne narodnosti -

Slovenci in Srbi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffdcdcdc

Različne narodnosti

 

 

 


Priloga »PIETETA«

Obsežno delo na kartiranju morišč-grobišč s pomočjo »interaktivnega«  atlasa je načeloma bil izdelan pred 2000 letom !

Nato je od 2000 - 2002 leta bila izdelana tehnična karta na AutoAcad programu.

Lociranje morišč – grobišč na interaktivnem programu iz 1996 leta, ko so se biležile koordinate in stopinje, kateri rezultati so preneseni na karto v AutoAcatu, imajo odstopanje zaradi tehnične pomanjkljivosti programa iz 1996 leta, vendar mi je program veliko pemenil in sem hvaležen avtorjem.

Da ustvariš tak projekt v več varijantah in da se doseže cilj je potrebno delati  nekaj desetletij !!!

 

http://www.safaric-safaric.si/

http://www.safaric-safaric.si/dragutin.htm

http://www.safaric-safaric.si/Poveznice.htm

http://www.safaric-safaric.si/katas_Slo.htm

http://www.safaric-safaric.si/karte_slogrob/SD_Acad_grobiscaA3.htm

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/grobista_slo/XYZSlo_Pieteta.htm

http://www.safaric-safaric.si/Dan_mrtvih.htm

 

Priloga »PIETETA« - elaborat za 7.Žrtvoslovni kongres – Zagreb i Varaždin

http://www.safaric-safaric.si/hzd/hzk_2016/dragutin_7_HZK.pdf

http://www.safaric-safaric.si/hzd/hzk_2016/dragutin_7_HZK_komentar_elaborat.pdf


1 - Bistrica ob Sotli - Grobišče pri starem gasilskem domu

Grobista: Območje grobišča se razprostira na travniku jugovzhodno od starega gasilskega doma.
Geopedija: 
povezava

 

(Bistrica ob Sotli, mesto)

Oznaka: 1

Kraj:  Bistrica ob Sotli

Ime: Grobišče pri starem gasilskem domu

Tip: urbano okolje, travnik                                                          

Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki

Opis:V majskih dneh leta 1945 naj bi v Bistrici ob Sotli na več grobistah usmrtili po približni oceni nekaj tisoč hrvaških beguncev.

Opis grobista: Območje grobišča se razprostira na travniku jugovzhodno od starega gasilskega doma.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  10. 08. 2002

Natančnost: 2                                                                                

Površina: 1

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/bistrica_sotla/Bistrica_ob_Sotli.htm


2 - Bistrica ob Sotli - Grobišče pri novem gasilskem domu   

Grobista: Območje grobišč v Bistrici ob Sotli se razprostirajo jugovzhodno od starega gasilskega doma pa vse do novega Gasilskega doma, ki stoji južno od osnovne šole Marije Broz.
Geopedija: povezava

 

(Bistrica ob Sotli, mesto)

Oznaka: 2

Kraj: BISTRICA OB SOTLI

Ime: Grobišče pri novem gasilskem domu                                             

Tip: urbano okolje, travnik

Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki

Opis: V majskih dneh leta 1945 naj bi v Bistrici ob Sotli na več grobistah usmrtili po približni oceni nekaj tisoč hrvaških beguncev.

Opis grobista: Območje grobišč v Bistrici ob Sotli se razprostirajo jugovzhodno od starega gasilskega doma pa vse do novega Gasilskega doma, ki stoji južno od osnovne šole Marije Broz.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  10. 08. 2002

Natančnost: 2

Površina: 2

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si//katas_slo/30_ce/bistrica_sotla/Bistrica_ob_Sotli.htm


3 - Glažuta - Grobišče Brezno pri Konfinu 1

Grobista: Brezno lezi ob severnem robu večje vrtače, pod gozdno vlako in okoli 100 m jugozahodno pod cesto. Od ceste je oddaljeno okrog 100 m.
Geopedija: 
povezava

 

(Grčarice, zahodno)

Oznaka: 3

Kraj: GLAŽUTA                                                   

Ime: Grobišče Brezno pri Konfinu 1

Tip: brezno, gozd

Tip: domobranci, ranjenci, ujetniki, domobranski ranjenci, ustaški vojaki, pripadnik nedičeve državne straže

Opis: V Breznu pri Konfinu 1 naj bi 24. junija 1945 usmrtili okoli 88 vojnih ujetnikov slovenske, hrvaške in srbske Narodnosti, pripeljane iz centralnih zaporov OZNE.

Opis grobista:Brezno lezi ob severnem robu večje vrtače, pod gozdno vlako in okoli 100 m jugozahodno pod cesto. Od ceste je oddaljeno okrog 100 m.

Kategorija: Brezno

Označitev: Da

Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Hrvati

Status: Vojaki

Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

Faza: 1

Datum:  30. 12. 2004

Natančnost: 2

Površina: 0


4 - Huda Jama - Grobišče Barbara rov

Grobista: Vhod v opuščen rudniški jašek »Sv. Barbara«, leži južno od stanovanjskih hiš Huda jama 14 in 15. Nad vhodom je napis: »1902 1942 / Barbara rov«. Vhod je zaprt s kovinskimi vrati.
Geopedija: 
povezava

 

(Laško – Spodnja Rečica)

 

Oznaka: 4

Kraj: HUDA JAMA

Ime: Grobišče Barbara rov

Sinonimi: Grobišče Huda jama, Grobišče v opuščenem rudniškem jašku Sv. Barbara

Tip: opuščen rudniški jašek

Tip: slovenski domobranci, slovenski civilisti, ustaški vojaki, hrvaški domobrani

Opis: V opuščenem rudarskem jašku Sv. Barbare je pokopanih najmanj 3000 žrtev. Doslej so bili pregledani posmrtni ostanki 472 žrtev, najdenih na tleh rova s progo, ki teče mimo jaškov, in 300 žrtev, ki so bile dvignjene iz prvega od treh jaškov. Žrve so bile pred smrtjo slečene. Odvzeti so jim bili tudi vsi drugi predmeti, ki bi omogočili identifikacijo. O Status: u žrtev ni natančnejših podatkov. Sodna oziroma kriminalistična preiskava vojnega zločina nad vojnimi ujetniki in civilisti še poteka.

Opis grobista: Vhod v opuščen rudniški jašek »Sv. Barbara«, leži južno od stanovanjskih hiš Huda jama 14 in 15. Nad vhodom je napis: »1902 1942 / Barbara rov«. Vhod je zaprt s kovinskimi vrati.

Kategorija: Rudniški jašek, zaklonišče

Označitev: Da

Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Hrvati

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum: 15. 08. 2002

Natančnosti

Površina: 4

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/karte_slogrob/karte_pieteta_Perme.htm

https://mapio.net/pic/p-17748113/

https://mapio.net/pic/p-17748113/

http://www.safaric-safaric.si/google_galeria/014_pan_dragutin/110490303.jpg

http://www.safaric-safaric.si/Huda_Jama.htm

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/velenje/20161023-Kamenjar_Lucic_Ivo_Huda_Jama_i_zrtve_Kozelj_Velenje_slike.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/huda_jama/20161003_Casnik_Huda_Jama_pogreb_zrtev.pdf

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_Mrtvih_2010.htm

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/2007_dan_mrtvih/huda_jama_20071031/Huda_jama_20071031.htm

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_mrtvih_2014.htm


5 - Košnica Pri Celju - Grobišče 1 

Grobista: Grobišče (grobista 1 -3) leži zahodno od ceste Celje – Laško, južno od hiše Košnica 13, na travniku ob Košniškem potoku.
Geopedija: 
povezava

 

(Celje – Laško, severozahodno)

Oznaka: 5

Kraj: KOŠNICA PRI CELJU

Ime: Grobišče 1

Sinonimi: Grobišče "ženski grob"

Tip: travnik, ob potoku

Tip: slovenski civilisti, civilisti nemške Narodnosti

Opis: V domnevnem grobišču naj bi med majem in julijem 1945 usmrtili in pokopali od 400 – 600 oseb, Celjanov slovenske in nemške Narodnosti.

Opis grobista: Grobišče (grobista 1 -3) leži zahodno od ceste Celje – Laško, južno od hiše Košnica 13, na travniku ob Košniškem potoku.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Različne Narodnosti

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 09. 11. 2002

Natančnost: 2

Površina: 5

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/celje/Kosnica.htm

 

 (SiolNET        Četrtek, 22.9.2016 8:57      

Na Štajerskem našli več kot 400 trupel (Celje – Košnica)

Izkopavanja v povojnem grobišču Košnica pri Celju, ki so se začela v začetku tega meseca, gredo proti koncu. Kot je danes povedal arheolog Luka Rozman, bodo izkopavanja končali danes ali najpozneje v petek. Pri izkopavanjih so naleteli na dva jarka. V prvem so našli ostanke 125 žrtev komunističnih pobojev, v drugem, kjer kosti še sortirajo, pa naj bi jih bilo okrog 300. Na vprašanje, kdo so žrtve, je Rozman odgovoril, da gre najverjetneje za ustaše in domobrance, čeprav so sprva mislili, da so žrtve celjski meščani nemške narodnosti, ki so bili maja 1945 odpeljani iz Celja in nekje na območju v Košnici postreljeni. Rozman ne izključuje možnosti, da je med žrtvami tudi kakšen civilist. Identiteto žrtev pa so ugotavljali na podlagi predmetov, ki so jih našli v jarkih. Po pripovedovanju ljudi naj bi bilo v vseh treh grobiščih v Košnici do 600 ljudi, ki so jih po drugi svetovni vojni pobili komunisti. STA)

 


6 - Košnica Pri Celju - Grobišče 2 

Grobista: Grobišče (grobista 1 -3) leži zahodno od ceste Celje – Laško, južno od hiše Košnica 13, na travniku ob Košniškem potoku.
Geopedija: 
povezava

 

(Celje – Laško, severozahodno)

Oznaka: 6

Kraj: KOŠNICA PRI CELJU

Ime: Grobišče 2

Tip: travnik, ob potoku

Tip: civilisti nemške Narodnosti, slovenski civilisti

Opis: V domnevnem grobišču naj bi med majem in julijem 1945 usmrtili in pokopali od 400 – 600 oseb, Celjanov slovenske in nemške Narodnosti.

Opis grobista: Grobišče (grobista 1 -3) leži zahodno od ceste Celje – Laško, južno od hiše Košnica 13, na travniku ob Košniškem potoku.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Različne Narodnosti

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 09. 11. 2002

Natančnost: 2

Površina: 6

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/celje/kosnica_2016_ekshumacija/201609%20VECER%20Kosnica%20Arheologi%20odprli%20povojno%20grobisce%20Kosnica.pdf


7 - Košnica Pri Celju - Grobišče 3 

Grobista: Grobišče (grobista 1 -3) leži zahodno od ceste Celje – Laško, južno od hiše Košnica 13, na travniku ob Košniškem potoku.
Geopedija: 
povezava

 

(Celje – Laško, severozahodno)

Oznaka: 7

Kraj: KOŠNICA PRI CELJU

Ime: Grobišče 3

Tip: travnik, ob potoku

Tip: civilisti nemške Narodnosti, slovenski civilisti

Opis: V domnevnem grobišču naj bi med majem in julijem 1945 usmrtili in pokopali od 600 – 1000 oseb, Celjanov slovenske in nemške Narodnosti.

Marko Štrovs je 6. in 7. julija 2010 izvedel terensko preiskavo. Z bagrom so bile izkopane  2 do 3 metre dolge in za širino bagrove lopate, to je 60 cm, široke jame, do globine  največ 1,5 m oziroma do globine, kjer se v strukturi odkopanega materiala pokažejo vzorci kot se najdejo v množičnih grobiščih (črni humus).

Mesto prve sonde je Marko Štrovs  določil približno 15 metrov zahodno od križa, kjer je domneval, da je zunanji rob grobišča. V tej sondi so našli samo lopato, ki jo je pri preiskavi v letu 2004 našel že dr. Mitja Ferenc.  V naslednji sondi, izkopani vzporedno s prvo,vendar 1,5 metra bliže križu, so na globini 60 cm  odkrili človeške posmrtne ostanke na celotni površini sonde.  Očitno je bil zunanji rob grobišča med obema sondama, zato se je  izvajalec vrnil k prvi sondi in z lopato  odkrhnil z notranje stene prve sonde toliko materiala, da je odkril človeške posmrtne ostanke.  Nato smo  v smeri proti križu izkopali še sedem vzporednih sond tako, da so bile zamaknjene desno in levo od osnovne linije proti križu, zato da smo ugotovili širino grobišča.  Zadnjo sondo v tem grobišču smo izkopali  pravokotno na ostale zato, da smo dobili četrti rob grobišča, ki smo ga potem ugotovili približno dva metra zahodno od križa.  Z navedenimi sondami so ugotovili, da leži  prvi množični grob v Košnici zahodno od križa, da je pravokotne oblike z dolžino 11,5 metra in širino 2,5 metra. Če je bil grob izkopan do običajne globine 2,2 m, je plast okostij v njem debela vsaj 1,7 metra.

Sondiranje smo nadaljevali v sredo, 7. 7. 2010  na območju vzhodno od križa.  Mesto za izkop prve sonde sem določil  18 metrov vzhodno od križa, kjer sem mislil, da je zunanji rob grobišča.  Sonda je bila prazna. V naslednji sondi, ki smo jo izkopali 1,5 metra od prve v smeri proti križu, smo v globini 60 cm  ugotovili, da je vzhodni rob grobišča 20 cm  od notranje stene  izkopane sonde.  Naslednjo sondo smo izkopali  1,5 metra zahodno od prejšnje,  in jo zamaknili proti potoku, ki teče levo , če gledamo proti križu, zato da smo ugotovili  levi rob  grobišča. Naslednjo sondo smo zamaknili na desno, da smo dobili desni rob grobišča. V vseh navedenih sondah smo odkrili človeške posmrtne ostanke v globini 50 – 60 cm. Ugotovljeno je bilo, da je  ta grob nekoliko širši od prvega.  Potem smo v smeri proti križu v razmakih po 1,5 metra  izkopali še sedem sond, od katerih je bila zadnja že na robu grobišča.

Z navedenimi sondami smo ugotovili, da leži drugi množični grob v Košnici vzhodno od križa, da je pravokotne oblike z dolžino 15 metrov in širino 3 metre. 

Opis grobista: Grobišče (grobista 1 -3) leži zahodno od ceste Celje – Laško, južno od hiše Košnica 13, na travniku ob Košniškem potoku.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Različne Narodnosti

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum: 09. 11. 2002

Natančnost: 2

Površina: 7

 

Priloga »PIETETA«

https://mapio.net/pic/p-38631927/


8 - Žeje Pri Komendi - Grobišče Kuharjev boršt

Grobista: Križ stoji na robu gozda, v bližini poti, severno od naselja Žeje pri Komendi.
Geopedija: 
povezava

 

(Moste – Vodice, severno)

Oznaka: 8

Kraj: ŽEJE PRI KOMENDI

Ime: Grobišče Kuharjev boršt

Tip: gozd

Tip: četniki, ustaški vojaki, civilisti

Opis: V maju in juniju 1945 naj bi tu usmrtili od 10 - 15 ujetnikov iz Kamnika, neznane Narodnosti in Status: a.

Opis grobista: Križ stoji na robu gozda, v bližini poti, severno od naselja Žeje pri Komendi.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Različne Narodnosti - Hrvati in Črnogorci

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

Faza: 1

Datum:  15. 08. 2002

Natančnost: 2

Površina: 8

 


9 - Bistrica ob Sotli - Grobišče pri osnovni šoli    

Grobista: Pri izkopu temeljev za gradnjo Osnovne šole Marije Broz so naleteli na posmrtne ostanke ljudi, skupaj z ostanki telefonske žice. Okostja so zasuli in nadaljevali z delom.
Geopedija: 
povezava

 

(Bistrica ob Sotli, mesto)

Oznaka: 9

Kraj: BISTRICA OB SOTLI

Ime: Grobišče pri osnovni šoli

Tip: urbano okolje

Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki

Opis: V majskih dneh leta 1945 naj bi v Bistrici ob Sotli na več grobistah usmrtili po približni oceni nekaj tisoč hrvaških beguncev.

Opis grobista: Pri izkopu temeljev za gradnjo Osnovne šole Marije Broz so naleteli na posmrtne ostanke ljudi, skupaj z ostanki telefonske žice. Okostja so zasuli in nadaljevali z delom.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos ni dokumentiran

Faza: 1

Datum:  20. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 9

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/bistrica_sotla/Bistrica_ob_Sotli.htm

 

10 - Bukovje - Grobišče Brezen v Martinovih Hrastnicah 

Grobista: Brezno leži na gričevnatem pobočju, severozahodno od naselja Bukovje.
Geopedija: 
povezava

 

(Postojna, severozahodno)

Oznaka: 10

Kraj: BUKOVJE

Ime: Grobišče Brezen v Martinovih Hrastnicah

Tip: brezno, gozd

Tip: nemški vojaki

Opis: Brezno, v katerem so jamarji našli najmanj sedem človeških okostij, verjetno nemških vojakov, usmrčenih januarja ali februarja 1945. leta.

Opis grobista: Brezno leži na gričevnatem pobočju, severozahodno od naselja Bukovje.

Kategorija: Brezno

Označitev: Ne

Narodnost: Nemci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum:  06. 11. 2002

Natančnost: 2

Površina: 10

 

11 - Celje - Grobišče Selce 1    

Grobista: Grobišče leži na vzhodnem robu Trafo postaje Selce.
Geopedija: 
povezava

 

(Celje, mesto, pod starim gradom)

Oznaka: 11

Kraj: CELJE

Ime: Grobišče Selce 1

Sinonimi: Grobišče Trafo postaja Selce

Tip: urbano okolje, travnik

Tip: slovenski civilisti

Opis:Na vzhodnem, zamočvirjenem robu Trafo postaje Selce naj bi januarja 1948 usmrtili in pokopali med 50 in 100 oseb, verjetno žrtev čistk Informbiroja.

Opis grobista: Grobišče leži na vzhodnem robu Trafo postaje Selce.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista približna - nezanesljivi viri

Faza: 1

Datum:  26. 06. 2004

Natančnost: 2

Površina: 0.43

 


12 - Celje - Grobišče na mestnem pokopališču 1 

Grobista: Na travniku, na južnem, neurejenem delu mestnega pokopališča.
Geopedija: 
povezava

 

(Celje, mesto, pod starim gradom)

Oznaka: 12

Kraj: CELJE

Ime: Grobišče na mestnem pokopališču 1

Tip: pokopališče

Tip: neznane žrtve

Opis: Šest posmrtnih ostankov, na katere so naleteli pri izkopu temeljev tovarne Slovenijales v Medlogu je bilo prenešeno na mestno pokopališče. Pokopani so na južnem pobočju pokopališča.

Opis grobista: Na travniku, na južnem, neurejenem delu mestnega pokopališča.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Ni podatka

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  26. 06. 2004

Natančnost: 2

Površina: 0

 


13 - Divača - Grobišče Kačna jama     

Grobista: Kačna jama leži zahodno od naselja Divača, v bližini železniške proge Ljubljana - Pula.
Geopedija: 
povezava

 

(Divača, zahodno ob mestu)

Oznaka: 13

Kraj: DIVAČA

Ime: Grobišče Kačna jama

Tip: brezno

Tip: nemški vojaki

Opis: Kraška jama, v kateri so jamarji leta 1962 našli posmrtne ostanke okoli 25 oseb, domnevno nemških vojakov umrlih konec aprila ali prve dni maja 1945.

Opis grobista: Kačna jama leži zahodno od naselja Divača, v bližini železniške proge Ljubljana - Pula.

Kategorija: Brezno

Označitev: Ne

Narodnost: Nemci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum: 29. 08. 2002

Natančnost: 2

Površina: 13

 


14 - Dobruška Vas - Grobišče Dobruška vas 

Grobista: Grobišče se nahaja okoli 300 m vzhodno od Dobruške vasi, ob njivi, 10 metrov od levega brega potoka Mlaka, in sicer 130 metrov višje od mostu čez potok Mlaka.
Geopedija: 
povezava

 

(Novo Mesto, ob avtocesti)

Oznaka: 14

Kraj:  DOBRUŠKA VAS

Ime: Grobišče Dobruška vas

Tip: njiva, ob potoku

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti

Opis: Na tem mestu so v noči iz 17. na 18. maj 1945 usmrtili nad štirideset hrvaških beguncev (omenja se tudi število 62), ki so jih domačini nato pokopali v dveh izkopanih jarkih.

Opis grobista: Grobišče se nahaja okoli 300 m vzhodno od Dobruške vasi, ob njivi, 10 metrov od levega brega potoka Mlaka, in sicer 130 metrov višje od mostu čez potok Mlaka.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum:  29. 08. 2002

Natančnost: 2

Površina: 14

 


15 - Dovže - Grobišče ob kapelici pri domačiji Jevšnik

 Grobista: Grobišče leži vzhodno od kapelice ter zahodno od bližnje domačije Jevšnik. 
Geopedija: 
povezava

 

(Mislinjska Dobrava – Mislinja, ob cesti)

Oznaka: 15

Kraj: DOVŽE

Ime: Grobišče ob kapelici pri domačiji Jevšnik

Tip: travnik, ob kapelici

Tip: neznane žrtve

Opis: Grobišče naj bi nastalo med 10. in 15. majem 1945. Število žrtev 3.

Opis grobista: Grobišče leži vzhodno od kapelice ter zahodno od bližnje domačije Jevšnik.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  06. 11. 2002

Natančnost: 2

Površina: 15

 

Priloga »PIETETA«

GORNJI DOLIČ in MISLINJA

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/dolic_mislinja/Dolic_Mislinja.htm

https://mapio.net/pic/p-17748333/

https://mapio.net/pic/p-18734816/

https://mapio.net/pic/p-18841730/

 


16 - Mislinja - Grobišče ob železniški progi 4   

Grobista: Grobišče št. 4 leži na travniku, desno oz. severno, ob trasi opuščene železniške proge Mislinja-Slovenj Gradec.
Geopedija: 
povezava

 

(Mislinjska Dobrava – Mislinja, ob cesti)

Oznaka: 16

Kraj: MISLINJA

Ime: Grobišče ob železniški progi 4

Sinonimi: ob cesti h Levovniku

Tip: gozd

Tip: neznane žrtve

Opis: Grobišče ob železniški progi 4 naj bi nastalo med 10. in 15. majem 1945. Število žrtev ni znano.

Opis grobista: Grobišče št. 4 leži na travniku, desno oz. severno, ob trasi opuščene železniške proge Mislinja-Slovenj Gradec.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

Faza: 1

Datum:  28. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 16

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/dolic_mislinja/DZ8.htm

http://www.safaric-safaric.si/katas_cro/03_sis/jasenovac/matkovic_pilic/slikopis_slo_2008/mislinja/SlikopisMislinja.htm

 


17 - Mislinja - Grobišče ob železniški progi 3    

Grobista: Grobišča 1-3 se razprostirajo južno, ob trasi opuščene železniške proge.
Geopedija: 
povezava

 

(Mislinjska Dobrava – Mislinja, ob cesti)

Oznaka: 17

Kraj: MISLINJA

Ime: Grobišče ob železniški progi 3

Sinonimi: ob cesti h Levovniku

Tip: gozd

Tip: neznane žrtve

Opis: Grobišče naj bi nastalo med 10. in 15. majem leta 1945. Število žrtev ni znano.

Opis grobista: Grobišča 1-3 se razprostirajo južno, ob trasi opuščene železniške proge.

Kategorija: Jama

Označitev:  Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

Faza: 1

Datum:  18. 04. 2008

Natančnost: 2

Površina: 0

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_mrtvih_2012.htm

 


18 - Mislinja - Grobišče ob železniški progi 2    

Grobista: Grobišča 1-3 se razprostirajo južno, ob trasi opuščene železniške proge.
Geopedija: 
povezava

 

(Mislinjska Dobrava – Mislinja, ob zapuščeni progi)

Oznaka: 18        

Kraj: MISLINJA

Ime: Grobišče ob železniški progi 2

Sinonimi: nad železniško progo pri Jevšniku

Tip: gozd

Tip: neznane žrtve

Opis:  Grobišče ob železniški progi 2 naj bi nastalo med 10. in 15. majem 1945. Število žrtev ni znano.

Opis grobista: Grobišča 1-3 se razprostirajo južno, ob trasi opuščene železniške proge.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

Faza: 1

Datum:  29. 08. 2002

Natančnost: 2

Površina: 18

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/dolic_mislinja/Dolic_Mislinja.htm

 


19 - Mislinja - Grobišče ob železniški progi 1      

Grobista: Grobišča 1-3 se razprostirajo južno, ob trasi opuščene železniške proge.
Geopedija: 
povezava

 

(Mislinjska Dobrava – Mislinja, južno v gozdu)

Oznaka: 19

Kraj: MISLINJA

Ime: Grobišče ob železniški progi 1

Sinonimi: nad železniško progo pri Jevšniku

Tip: gozd

Tip: neznane žrtve

Opis: Domnevno grobišče ob železniški progi 1 naj bi nastalo med 10. in 15. majem 1945. Število žrtev ni znano.

Opis grobista: Grobišča 1-3 se razprostirajo južno, ob trasi opuščene železniške proge.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

Faza: 1

Datum:  30. 12. 2004

Natančnost:  2   

Površina: 0

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/dolic_mislinja/Proga.htm

 

 


20 - Mislinja - Grobišče Movže 2  

Grobista: Protitankovski jarek leži med cesto in železnico, pod mislinjskim klancem. 
Geopedija: 
povezava

 

(Mislinja – Gornji Dolič, preko proge, potoka in ceste pri tunelu)

Oznaka: 20

Kraj: MISLINJA

Ime: Grobišče Movže 2

Tip: protitankovski jarek

Tip: civilisti, vojaki hrvaške Narodnosti

Opis: V protitankovskem jarku naj bi med 10. in 15. majem 1945 pokopali večje število ustaških vojakov in civilistov.

Opis grobista: Protitankovski jarek leži med cesto in železnico, pod mislinjskim klancem.

Kategorija: Protitankovski jarek

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  06. 11. 2002

Natančnost: 2

Površina: 20

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/dolic_mislinja/Struc.htm

 http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/dolic_mislinja/Movze.htm

 


21 - Mislinja - Grobišče Movže 1    

Grobista: Leži južno od domačije Abršek (Movže 24).
Geopedija: 
povezava

 

(Mislinja – Gornji Dolič, levo od ceste do gozda)

Oznaka: 21

Kraj: MISLINJA

Ime: Grobišče Movže 1

Tip: protitankovski jarek

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, civilisti

Opis: V protitankovskem jarku naj bi med 10. in 15. majem 1945 pokopali večje število ustaških vojakov in civilistov.

Opis grobista: Leži južno od domačije Abršek (Movže 24).

Kategorija: Protitankovski jarek

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  18. 04. 2008

Natančnost: 2

Površina: 0

 


22 - Dol Pri Hrastniku - Grobišče Stari Hrastnik   

Grobista: Grobišča se nahajajo verjetno po vsej planoti, ki se dviga proti naselju Blate.
Geopedija: 
povezava

 

(Hrastnik – Marno, severno v gozdu, več tisoč !!!)

Oznaka: 22

Kraj: DOL PRI HRASTNIKU

Ime: Grobišče Stari Hrastnik

Sinonimi: Grobišče Tierberg, Brnica

Tip: opuščen rudniški jašek, gozd, travnik

Tip: slovenski domobranci, slovenski civilisti, osebe srbske Narodnosti

Opis: V odprtih jaških, jamah in razpokah opuščenega odprtega rudnika na hribu Stari Hrastnik ležijo žrtve srbske Narodnosti (usmrčeni v maju l. 1945) in slovenske Narodnosti (usmrčeni v juniju 1945).

Opis grobista: Grobišča se nahajajo verjetno po vsej planoti, ki se dviga proti naselju Blate.

Kategorija: Rudniški jašek, zaklonišče

Označitev: Da

Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Srbi

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum:  29. 08. 2002

Natančnost: 2

Površina: 22

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/zasavje/Zasavje.htm

https://mapio.net/pic/p-17706153/

https://mapio.net/pic/p-81512834/

 


23 - Gornji Dolič - Grobišče ob cesti na Kozjak    

Grobista: Grobišče leži ob potoku Glažarica, 150 m severno od stanovanjskega objekta Kozjak 68.
Geopedija: 
povezava

 

(Srednji Dolič – Paški Kozjak, ob gozdni cesti)

Oznaka: 23

Kraj: GORNJI DOLIČ

Ime: Grobišče ob cesti na Kozjak

Tip: ob potoku, gozd

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti

Opis: Med 10. in 15. majem 1945 naj bi bilo tu pokopanih 10 ali 20 vojakov hrvaške Narodnosti.

Opis grobista: Grobišče leži ob potoku Glažarica, 150 m severno od stanovanjskega objekta Kozjak 68.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  30. 08. 2002

Natančnost: 2

Površina: 23

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/velenje/kozjak/Kozjak.htm

 


24 - Gornji Dolič - Grobišče pri domačiji Naveršnik 

Grobista: Grobišče leži približno 50 metrov severno od gospodarskega poslopja Naveršnikovih (Gornji Dolič 45, na karti TTN 5 pod oznako Žnidar), v grabnu na robu gozda. Na lokaciji je opazen udrt teren v širini 3 x 4 m.
Geopedija: 
povezava

 

(Gornji Dolič – Srednji Dolič, severno nad cesto)

Oznaka: 24

Kraj: GORNJI DOLIČ

Ime: Grobišče pri domačiji Naveršnik

Tip: gozd, graben

Tip: civilisti

Opis: Grobišče naj bi nastalo med 10. in 15. majem leta 1945. Število žrtev ni znano.

Opis grobista: Grobišče leži približno 50 metrov severno od gospodarskega poslopja Naveršnikovih (Gornji Dolič 45, na karti TTN 5 pod oznako Žnidar), v grabnu na robu gozda. Na lokaciji je opazen udrt teren v širini 3 x 4 m.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  06. 11. 2002

Natančnost: 2

Površina: 24

 


25 - Gornji Dolič - Grobišče pri domačiji Krajcer    

Grobista: Grobišče naj bi bilo v neposredni bližini ute, del domačije Krajcer (Gornji Dolič 64a, lastnik Anton Zupanc).
Geopedija: 
povezava

 

(Gornji Dolič, ob zapuščeni progi, sedaj strelišče)

Oznaka: 25

Kraj: GORNJI DOLIČ

Ime: Grobišče pri domačiji Kraj: cer

Sinonimi: domačija Teržan

Tip: travnik

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti

Opis: Grobišče naj bi nastalo med 10. in 15. majem leta 1945. Število žrtev ni znano.

Opis grobista: Grobišče naj bi bilo v neposredni bližini ute, del domačije Kraj: cer (Gornji Dolič 64a, lastnik Anton Zupanc).

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  30. 12. 2004

Natančnost: 2

Površina: 0

 


26 - Gornji Dolič - Grobišče Gornji Dolič 1    

Grobista: Grobišče št. 1 leži jugovzhodno od kmetije Vocovnik, Završe 88, med cesto, mladim smrečjem in reko Pako.
Geopedija: povezava

 

(Gornji Dolič – Huda Luknja, Vocovnikov travnik, žrtev okoli 115)

Oznaka: 26

Kraj: GORNJI DOLIČ

Ime: Grobišče Gornji Dolič 1

Tip: travnik, ob potoku

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, hrvaški civilisti

Opis: Grobišče naj bi nastalo med 12. in 14. majem leta 1945. Število žrtev ni znano.     ()

Opis grobista: Grobišče št. 1 leži jugovzhodno od kmetije Vocovnik, Završe 88, med cesto, mladim smrečjem in reko Pako.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  03.11. 2002                                                    

Natančnost: 2

Površina: 26

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si//katas_slo/20_mb/dolic_mislinja/Voc115.htm                                

http://www.safaric-safaric.si/dragutin.htm

 


27 - Gornji Dolič - Grobišče Gornji Dolič 2  

Grobista: Grobišči Gornji Dolič 2 in 3 se razprostirata med cesto Velenje – Slovenj Gradec ter desnim (grobišče 2) in levim (grobišče 3) bregom reke Pake, južno od hiše Gornji Dolič 72 (Turenšek).
Geopedija: 
povezava

 

(Gornji Dolič – Huda Luknja, med cesto in Pako)

Oznaka: 27

Kraj: GORNJI DOLIČ

Ime: Grobišče Gornji Dolič 2

Tip: ob potoku, travnik

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, hrvaški civilisti

Opis: Vsa tri grobišča v Gornjem Doliču (1-3) naj bi nastala med 12. in 14. majem 1945. V njih naj bi pokopali med 80 in 100 hrvaških vojakov in hrvaških civilistov.

Opis grobista: Grobišči Gornji Dolič 2 in 3 se razprostirata med cesto Velenje – Slovenj Gradec ter desnim (grobišče 2) in levim (grobišče 3) bregom reke Pake, južno od hiše Gornji Dolič 72 (Turenšek).

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  03.11.2002

Natančnost:  2

Površina: 27               

 


28 - Gornji Dolič - Grobišče Gornji Dolič 3  

Grobista: Grobišči Gornji Dolič 2 in 3 se razprostirata med cesto Velenje – Slovenj Gradec ter desnim (g.2) in levim (g.3) bregom reke Pake, južno od hiše Gornji Dolič 72 (Turenšek).
Geopedija: 
povezava

 

(Gornji Dolič – Huda Lunja, za cesto preko Pake)

Oznaka: 28

Kraj: GORNJI DOLIČ

Ime: Grobišče Gornji Dolič 3

Tip: ob potoku, travnik

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, hrvaški civilisti

Opis: Vsa tri grobišča v Gornjem Doliču (1-3) naj bi nastala med 12. in 14. majem 1945. V njih naj bi pokopali med 80 in 100 hrvaških vojakov in hrvaških civilistov.

Opis grobista: Grobišči Gornji Dolič 2 in 3 se razprostirata med cesto Velenje – Slovenj Gradec ter desnim (g.2) in levim (g.3) bregom reke Pake, južno od hiše Gornji Dolič 72 (Turenšek).

Kategorija: Jama

Označitev: Ne    

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  03. 11. 2002

Natančnost: 2

Površina: 28

 


29 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 13 

Grobista: 12. grobista v sklopu Kregarjevega grabna je t.i. grobišče »dolge ride«, za katero pa ne vemo ali je na lokaciji označeni z 12 ali na 13. Evidentirali smo obe.
Geopedija: 
povezava

                              

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodno ob cesti)

Oznaka: 29

Kraj: MARIJA REKA

Ime: Grobišče Kregarjev graben 13

Tip: gozd

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški vojaki - ujetniki

Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

Opis grobista: 12. grobista v sklopu Kregarjevega grabna je t.i. grobišče »dolge ride«, za katero pa ne vemo ali je na lokaciji označeni z 12 ali na 13. Evidentirali smo obe.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  03. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 29

 

http://www.safaric-safaric.si/dragutin.htm

 


30 - Ljutomer - Grobišče Babji Ložič    

Grobista: Grobista leži v gozdu, na področju Ime: novanem Babji Ložič. Križ, ki stoji nekaj metrov od gozdne steze, severno od potoka Ščavnica, ne označuje točne grobista grobišča.
Geopedija: 
povezava

 

(Ljutomer, severovzhodno v gozdu)

Oznaka: 30

Kraj: LJUTOMER

Ime: Grobišče Babji Ložič

Tip: gozd

Tip: slovenski civilisti

Opis: V gozdu Babji Ložič naj bi pripadniki OZNE in KNOJA usmrtili 9-12 premožnejših prebivalcev Ljutomera.

Opis grobista: Grobista leži v gozdu, na področju imenovanem Babji Ložič. Križ, ki stoji nekaj metrov od gozdne steze, severno od potoka Ščavnica, ne označuje točne grobista grobišča.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost:  Grobista približna - zanesljivi viri

Faza: 1

Datum:  22. 03. 2003

Natančnost:  2

Površina: 0

 


31 - Gorenja Trebuša - Grobišče Makčeva grapa 1  

Grobista: Grobišče leži na desnem bregu Trebuščice, severno od naselja Gorenja Trebuša. 
Geopedija: 
povezava

 

(Nova Gorica – Dolenje Trebuša, ob cesti)

Oznaka: 31

Kraj: GORENJA TREBUŠA

Ime: Grobišče Makčeva grapa 1

Sinonimi: Grobišče v Makcovi grapi

Tip: gozd

Tip: slovenski domobranci

Opis: V grobiščih Makčeva grapa 1 in 2 naj bi usmrtili v začetku septembra 1944 okoli 30 ujetih domobrancev iz postojanke Črni Vrh.

Opis grobista: Grobišče leži na desnem bregu Trebuščice, severno od naselja Gorenja Trebuša.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Slovenci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza:1

Datum:  15. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 31

 


32 - Gorenja Trebuša - Grobišče Petrova grapa  

Grobista: Petrova grapa se razprostira na desnem bregu Trebušnice, severno od objekta Gorenja Trebuša 21 in vzhodno od objekta Gorenja Trebuša 22.
Geopedija: 
povezava

 

 

(Nova Gorica – Dolenje Trebuša, ob cesti)

Oznaka: 32

Kraj: GORENJA TREBUŠA

Ime: Grobišče Petrova grapa

Sinonimi: Babje Polje

Tip: gozd, poseka, melišče

Tip: slovenski civilisti

Opis: V Petrovi grapi naj bi bilo od avgusta 1944 do aprila 1945 usmrčeno večje število ljudi. Posmrtne ostanke naj bi s časoma zasuvalo melišče.

Opis grobista: Petrova grapa se razprostira na desnem bregu Trebušnice, severno od objekta Gorenja Trebuša 21 in vzhodno od objekta Gorenja Trebuša 22.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

Faza: 1

Datum:  27. 02. 2003

Natančnost: 2            

Površina: 32

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/50_ng/tolmin_okolica/Tolmin_okolica.htm

http://www.safaric-safaric.si/dragutin.htm

 


33 - Gorenja Trebuša - Grobišče Podgrivška grapa

Grobista: Grobišče leži v grapi vzdolž potoka Pršjak oziroma južno od bližnje domačije Gorenja Trebuša 102.
Geopedija: 
povezava

 

(Nova Gorica – Dolenje Trebuša, ob cesti)

Oznaka: 33

Kraj: GORENJA TREBUŠA

Ime: Grobišče Podgrivška grapa

Tip: gozd, ob potoku

Tip: slovenski civilisti

Opis: V Podgrivski grapi naj bi od avgusta 1944 do aprila 1945 usmrtili večje število ljudi.

Opis grobista: Grobišče leži v grapi vzdolž potoka Pršjak oziroma južno od bližnje domačije Gorenja Trebuša 102.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

Faza:1

Datum: 15. 03. 2003

Natančnost:2

Površina: 33

 


34 - Iška - Grobišče ranjencev   

Grobista: Grobišče leži pri počitniški hišici Iška 21. Severno od nje stoji pod pobočjem križ, viden s ceste.

Geopedija: povezava

 

(Iška vas – Rakitna, ob cesti)

Oznaka: 34

Kraj: IŠKA

Ime: Grobišče ranjencev

Tip: gozd

Tip: slovenski domobranci, ranjenci

Opis: V grobišču naj bi bili pokopani domobranski ranjenci, tu usmrčeni v mesecu juniju leta 1945.

Opis grobista: Grobišče leži pri počitniški hišici Iška 21. Severno od nje stoji pod pobočjem križ, viden s ceste.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza:1

Datum:  30. 08. 2002

Natančnost: 2

Površina: 34

 


35 - Iška - Grobišče Romo  

Grobista: Grobišče Romov na Benkovem travniku, je označeno z lesenim križem. Križ stoji pod kamnito steno, južno od stanovanjskega objekta Iška 45.
Geopedija: 
povezava

 

(Iška vas – Rakitna, ob cesti)

Oznaka: 35

Kraj: IŠKA

Ime: Grobišče Romov

Tip: travnik

Tip: Romi

Opis: V maju leta 1942 so partizani na Benkovem travniku usmrtili večje število (43) Romov.

Opis grobista: Grobišče Romov na Benkovem travniku, je označeno z lesenim križem. Križ stoji pod kamnito steno, južno od stanovanjskega objekta Iška 45.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Romi

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza:1

Datum:  30. 08. 2002

Natančnost: 2

Površina: 35

 


36 - Idrijski Log - Grobišče Ajharjevo brezno   

Grobista: Ajharjevo brezno leži severozahodno od vasi Idrijski Log, okoli 600 m severno od domačije Mohorič (Idrijski Log 23), ob opuščeni Komparevi cesti.
Geopedija: 
povezava

 

(Idrija – Idrijski Log, zahodno)

Oznaka: 36

Kraj: IDRIJSKI LOG

Ime: Grobišče Ajharjevo brezno

Tip: brezno, gozd

Tip: neznane žrtve

Opis: V Ajharjevem breznu so jamarji našli posmrtne ostanke ljudi, ki naj bi bili tu usmrčeni zadnje dni maja 1945.

Opis grobista: Ajharjevo brezno leži severozahodno od vasi Idrijski Log, okoli 600 m severno od domačije Mohorič (Idrijski Log 23), ob opuščeni Komparevi cesti.

Kategorija: Brezno

Označitev: Da

Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Italijani

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza:1

Datum:  09. 11. 2002

Natančnost: 2

Površina: 36

 

 


37 - Idrijski Log - Grobišče Andrejčkovo brezno   

Grobista: Andrejčkovo brezno leži v vrtači, ki jo obkroža cesta Idrijski Log - Idrija, severovzhodno od vasi Idrijski Log.
Geopedija: 
povezava

 

(Idrija – Idrijski Log, ob cesti severno)

Oznaka: 37

Kraj: IDRIJSKI LOG

Ime: Grobišče Andrejčkovo brezno

Tip: brezno, gozd

Tip: slovenski civilisti, italijanski civilisti

Opis: V Andrejčkovem breznu naj bi konec maja 1945 (po nekem viru 13.6.1945) usmrtili zapornike prepeljane večinoma iz Trsta in Gorice. Jamarji so v breznu dokumentirali človeške kosti. Število žrtev ni znano.

Opis grobista: Andrejčkovo brezno leži v vrtači, ki jo obkroža cesta Idrijski Log - Idrija, severovzhodno od vasi Idrijski Log.

Kategorija: Brezno

Označitev: Da

Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Italijani

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum:  31. 08. 2002

Natančnost: 2

Površina: 7

 


38 - Jelični Vrh - Grobišče Brusova grapa 1   

Grobista: Grobišče leži ob kolovozni poti na začetku Brusove grape, na desni strani ceste Godovič - Idrija. Leži jugozahodno od naselja Jelični Vrh.
Geopedija: 
povezava

 

(Idrija – Godovič, ob cesti)

Oznaka: 38

Kraj: JELIČNI VRH

Ime: Grobišče Brusova grapa 1

Tip: gozd, ob potoku

Tip: slovenski civilisti

Opis: V Brusovi grapi naj bi na dveh grobistah junija 1945 usmrtili in pokopali od štiri do deset oseb. V grobišču v Brusovi grapi 1 naj bi bil pokopan Jože Lazar.

Opis grobista: Grobišče leži ob kolovozni poti na začetku Brusove grape, na desni strani ceste Godovič - Idrija. Leži jugozahodno od naselja Jelični Vrh.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza:1

Datum:  31. 08. 2002

Natančnost: 2

Površina: 38

 


39 - Jelični Vrh - Grobišče Brusova grapa 2 

Grobista: Grobišče leži jugozahodno od naselja Jelični Vrh, nad kolovozno potjo v Brusovi grapi, na desni strani ceste Godovič - Idrija.
Geopedija: 
povezava

 

(Idrija – Godovič, ob cesti)

Oznaka: 39

Kraj: JELIČNI VRH

Ime: Grobišče Brusova grapa 2

Tip: gozd

Tip: slovenski civilisti

Opis: V Brusovi grapi naj bi na dveh grobistah junija 1945 usmrtili in pokopali od štiri do deset oseb. V grobišču v Brusovi grapi 2 naj bi bilo pokopanih več neznanih slovenskih civilistov.

Opis grobista: Grobišče leži jugozahodno od naselja Jelični Vrh, nad kolovozno potjo v Brusovi grapi, na desni strani ceste Godovič - Idrija.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  31. 08. 2002

Natančnost: 2

Površina: 39

 


40 - Kalce - Grobišče Brezno na Repišah   

Grobista: Vhod v brezno meri približno 1 x 1 meter.
Geopedija: 
povezava

 

(Logatec – Kalce, jugovzhodno)

Oznaka: 40

Kraj: KALCE

Ime: Grobišče Brezno na Repišah

Tip: brezno, jasa

Tip: neznane žrtve

Opis: V breznu so jamarji našli dva okostnjaka, brez kakršnih koli drugih predmetov obleke ali opreme. V jamo naj bi bilo zmetanega precej skalovja.

Opis grobista: Vhod v brezno meri približno 1 x 1 meter.

Kategorija: Brezno

Označitev: Ne

Narodnost: Ni podatka

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum:  09. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 40

 


41 - Komenda - Grobišče Sveščeva jelša    

Grobista: Grobišče leži na robu gozda, ob gozdni poti, jugovzhodno od naselje Moste. 
Geopedija: 
povezava

 

(Vodice – Moste, severno)

Oznaka: 41

Kraj: KOMENDA

Ime: Grobišče Sveščeva jelša

Tip: gozd

Tip: četniki, ustaški vojaki, civilisti

Opis: V maju in juniju 1945 naj bi tu usmrtili od 10 do 15 ujetnikov iz Kamnika, neznane Narodnosti in Status: a.

Opis grobista: Grobišče leži na robu gozda, ob gozdni poti, jugovzhodno od naselje Moste.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Različne Narodnosti - Hrvati in Črnogorci

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

Faza: 1

Datum:  31. 08. 2002

Natančnost: 2

Površina: 41

 


42 - Obrov - Grobišče Kaserova jama    

Grobista: Kaserova jama leži ob cesti jugozahodno od vasi Obrov in severovzhodno od vasi Golac.
Geopedija: 
povezava

 

(Obrov – Golac, ob cesti)

Oznaka: 42

Kraj: OBROV

Ime: Grobišče Kaserova jama

Tip: brezno, gozd

Tip: nemški vojaki, slovenski civilisti

Opis: Jama, v kateri so jamarji evidentirali človeške kosti, verjetno nemških vojakov in slovenskih civilistov.

Opis grobista: Kaserova jama leži ob cesti jugozahodno od vasi Obrov in severovzhodno od vasi Golac.

Kategorija: Brezno

Označitev: Ne

Narodnost: Nemci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum:  26. 09. 2002

Natančnost: 2

Površina: 42

 


43 - Knezdol - Grobišče za Lovsko kočo   

Grobista: Domnevno grobišče leži okoli 30 m zahodno od Lovske koče v smrekovem gozdu. 
Geopedija: 
povezava

 

(Prebold – Trbovlje, južno, greben Podmeja)

Oznaka: 43

Kraj: KNEZDOL

Ime: Grobišče za Lovsko kočo

Tip: gozd, urbano okolje

Tip: neznane žrtve

Opis: Okoli leta 1980 so ob izkopu temeljev za jedilnico Lovske koče naleteli na posmrtne ostanke, ki verjetno sodijo v skupino grobišč žrtev pripeljanih iz Trbovelj in Hrastnika, maja in junija 1945.

Opis grobista: Domnevno grobišče leži okoli 30 m zahodno od Lovske koče v smrekovem gozdu.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  28. 09. 2002

Natančnost: 2

Površina: 43

 


44 - Laško - Grobišče pri pokopališki vežici    

Grobista: Mestno pokopališče leži zahodno od Pivovarne Laško. Glavnina žrtev naj bi bila pokopana na mestu pokopališke vežice, ki stoji na vzhodni strani (zunaj) pokopališkega obzidja.
Geopedija: 
povezava

 

(Laško, center, mestno pokopališče)

Oznaka: 44

Kraj: LAŠKO

Ime: Grobišče pri pokopališki vežici

Tip: urbano okolje, pokopališče

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, ujetniki

Opis: Na mestnem pokopališču naj bi bili po drugi svetovni vojni usmrčeni hrvaški vojni ujetniki.

Opis grobista: Mestno pokopališče leži zahodno od Pivovarne Laško. Glavnina žrtev naj bi bila pokopana na mestu pokopališke vežice, ki stoji na vzhodni strani (zunaj) pokopališkega obzidja.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  28. 09. 2002

Natančnost: 2

Površina: 44

 


45 - Logatec - Grobišče Šemonovo brezno    

Grobista: Brezno leži na pobočju Strmce. Lokacijo označujeta dva grma, višje bor. Vhod v brezno je dIme: nzij 4 x 2 m. Vhod je 27 m globoko brezno.
Geopedija: 
povezava

 

(Logatec  - Vrhnika, zahodno)

Oznaka: 45

Kraj: LOGATEC

Ime: Grobišče Šemonovo brezno

Sinonimi: Grobišče Brezno

Tip: brezno, travnik

Tip: slovenski civilisti

Opis: V njem naj bi bili posmrtni ostanki ljudi iz bližnje vasi Rovte, ki naj bi bili tu usmrčeni v maju ali juniju leta 1945.

Opis grobista: Brezno leži na pobočju Strmce. Lokacijo označujeta dva grma, višje bor. Vhod v brezno je dIme: nzij 4 x 2 m. Vhod je 27 m globoko brezno.

Kategorija: Brezno

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum:  15. 03. 2003

Natančnost:

Površina: 45

 


46 - Logatec - Grobišče Brezno na Košovcu    

Grobista: Vhod v brezno je sredi gozda, okoli 2 km od Logatca. Vhod v 45 m globoko navpično brezno je dIme: nzij 2 x 1 m.
Geopedija: 
povezava

 

(Logatec – Kace, južno v gozdu)

Oznaka: 46

Kraj: LOGATEC

Ime: Grobišče Brezno na Košovcu

Tip: brezno, gozd

Tip: nemški vojaki

Opis: V breznu so jamarji našli poleg posmrtnih ostankov ljudi še dve identifikacijski ploščici nemških vojakov, zlato zobovje, prstan, 9 milimetrske naboje, dele oblek, ostanke vojaških in civilnih čevljev.

Opis grobista: Vhod v brezno je sredi gozda, okoli 2 km od Logatca. Vhod v 45 m globoko navpično brezno je dimenzij 2 x 1 m.

Kategorija: Brezno

Označitev: Da

Narodnost: Nemci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum:  09. 11. 2002

Natančnost: 2

Površina: 46

 


47 - Logatec - Grobišče Jama Gradišnica    

Grobista: Jama Gradišnica leži južno od naselja Logatec.
Geopedija: 
povezava

 

(Logatez – Laze, pod Logatcem v gozdu)

Oznaka: 47

Kraj: LOGATEC

Ime: Grobišče Jama Gradišnica

Tip: brezno, gozd

Tip: neznane žrtve

Opis: V jamo so se leta 1958 spustili jamarji Logaškega jamarskega društva, ki so na dnu brezna našli posmrtne ostanke nekaj ljudi (od 2 do 5).

Opis grobista: Jama Gradišnica leži južno od naselja Logatec.

Kategorija: Brezno

Označitev: Ne

Narodnost: Ni podatka

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum:  28. 09. 2002

Natančnost: 2

Površina: 47

 


48 - Zgornji Otok - Grobišče Zgornji Otok   

Grobista: Na lokaciji domnevnega grobišča je viden ugreznjen teren. Leži na travniku, nekaj metrov vzhodno od gozdnega robu.
Geopedija: 
povezava

 

(Radovljica – Zgornji Otok, na robu gozda)

Oznaka: 48

Kraj: ZGORNJI OTOK

Ime: Grobišče Zgornji Otok

Tip: travnik

Tip: ustaški vojaki

Opis: V bližini vasi Zg. Otok, na kraju imenovanem Pod Koncami, naj bi 6. maja 1945 usmrtili, po izjavah domačinov, 14 hrvaških domobrancev.

Opis grobista: Na lokaciji domnevnega grobišča je viden ugreznjen teren. Leži na travniku, nekaj metrov vzhodno od gozdnega robu.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  21. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 48

 

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/20100712_Begunje_Zgornji_Otok_Resman.pdf

 


49 - Selo Pri Žirovnici - Grobišče Selo pri Žirovnici  

Grobista: Leži na travniku, tik ob ograji, ki omejuje pašnik, severovzhodno od hiše št. 114. Grobišče je manjša gomila.
Geopedija: 
povezava

 

(Jesenice – Radovljica, pri Mostah)

Oznaka: 49

Kraj: SELO PRI ŽIROVNICI

Ime: Grobišče Selo pri Žirovnici

Sinonimi: Poharjev travnik

Tip: travnik

Tip: ustaški vojaki

Opis: V grobišču naj bi bilo pokopanih 6 hrvaških domobrancev, ki so jih usmrtili med 14. in 18. majem 1945 nekaj deset metrov stran od grobista grobišča .

Opis grobista: Leži na travniku, tik ob ograji, ki omejuje pašnik, severovzhodno od hiše št. 114. Grobišče je manjša gomila.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  27. 12. 2006

Natančnost: 2

Površina: 0

 


50 - Moste - Grobišče Baudova ledina 1    

Grobista: Grobišče (grobista 1) naj bi ležalo v manjši jami (iz katere so nekoč kopali pesek), sredi travniške jase, skrito in obdano z grmičevjem. Teren, na katerem naj bi bilo grobišče, je nekoliko zravnan.
Geopedija: 
povezava

 

(Jesenice – Radovljica, Moste, severno nad mestom)

Oznaka: 50

Kraj: MOSTE

Ime: Grobišče Baudova ledina 1

Tip: jasa, travnik

Tip: ustaški vojaki

Opis: V grobišču 1 in 2 naj bi bilo pokopano od 6 – 12 hrvaških domobrancev.

Opis grobista: Grobišče (grobista 1) naj bi ležalo v manjši jami (iz katere so nekoč kopali pesek), sredi travniške jase, skrito in obdano z grmičevjem. Teren, na katerem naj bi bilo grobišče, je nekoliko zravnan.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  21. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 50

 


51 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 1   

Grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija: 
povezava

 

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodno ob cesti od Marije Reka)

Oznaka: 51

Kraj: MARIJA REKA

Ime: Grobišče Kregarjev graben 1

Tip: gozd

Tip: slovenski civilisti, nemški vojaki - ujetniki, hrvaški civilisti

Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

Opis grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  03. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 51

 


52 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 2   

Grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija: 
povezava

 

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodno ob cesti od Marije Reka)

Oznaka: 52

Kraj: MARIJA REKA

Ime: Grobišče Kregarjev graben 2

Tip: gozd

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški vojaki - ujetniki

Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

Opis grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  03. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 52

 

Priloga »PIETETA«

http://safaric-safaric.si/karte_slogrob/karte_pieteta_Perme.htm

http://www.safaric-safaric.si/dragutin.htm

 


53 - Mostec - Grobišče v protitankovskem jarku   

Grobista: Protitankovski jarek sega od topola do grmičevja sredi njiv ter še naprej do asfaltirane ceste, ki pelje proti Dobovi. Na Kraj: u, kjer je potekal protitankovski jarek so njivske in travniške površine.
Geopedija: 
povezava

 

(Brežice – Bregana, levo ob Savi)

Oznaka: 53

Kraj: MOSTEC

Ime: Grobišče v protitankovskem jarku

Tip: protitankovski jarek, njiva, travnik

Tip: hrvaški civilisti, slovenski civilisti, slovenski domobranci

Opis: V nekdanjem protitankovskem jarku med Savo in Dobovo (v dolžini 120 m) je bilo maja in junija 1945 usmrčeno do sedaj neugotovljeno število oseb (hrvaških ujetnikov, domobrancev iz Teharij, civilistov slovesnke in hrvaške Narodnosti).

Opis grobista: Protitankovski jarek sega od topola do grmičevja sredi njiv ter še naprej do asfaltirane ceste, ki pelje proti Dobovi. Na Kraj: u, kjer je potekal protitankovski jarek so njivske in travniške površine.

Kategorija: Protitankovski jarek

Označitev: Ne

Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum:  26. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 53

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/mostec_brezice/Mostec.htm

 


54 - Marno - Grobišče Marno   

Grobista: Grobišče je bilo najdeno pri terenski preiskavi 17. 9. 2010 ob robu gozda, poleg zemeljskega udora, v katerem teče podzemni potok, okoli 150 metrov jugozahodno od kapelice. Po pričanjih naj bi bila grobišča ob celem gozdnem robu, od desnega roba ceste
Geopedija: 
povezava

 

(Hrastnik – Rimske toplice, južno v gozdu pred Marnem)

Oznaka: 54

Kraj: MARNO

Ime: Grobišče Marno

Tip: travnik, sadovnjak

Tip: slovenski domobranci, civilisti

Opis: Tu naj bi v začetku junija 1945. leta usmrtili nekaj sto ljudi, ki so jih pripeljali iz taborišča Teharje.

Opis grobista: Grobišče je bilo najdeno pri terenski preiskavi 17. 9. 2010 ob robu gozda, poleg zemeljskega udora, v katerem teče podzemni potok,  okoli 150 metrov jugozahodno od kapelice.  Po pričanjih naj bi bila grobišča ob celem gozdnem robu, od desnega roba ceste Marno - Turje, pa do dna doline s potokom, ki teče pod smetiščem.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Slovenci

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  05. 03. 2003

Natančnost: 2    

Površina: 54

 


55 - Naklo - Grobišče Jama na Prevali 2   

Grobista: Jama na Prevali 2 leži ob robu gozda, jugozahodno od naselja Matavun.
Geopedija: 
povezava

 

(Divača – Kozina, vzhodno)

Oznaka: 55

Kraj: NAKLO

Ime: Grobišče Jama na Prevali 2

Sinonimi: Velika jama na Prevali, Mušja jama

Tip: brezno, gozd

Tip: slovenski civilisti

Opis: Jama, v kateri so jamarji leta 1982 našli človeške posmrtne ostanke.

Opis grobista: Jama na Prevali 2 leži ob robu gozda, jugozahodno od naselja Matavun.

Kategorija: Brezno

Označitev: Ne

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum:  06. 11. 2002

Natančnost: 2

Površina: 55

 


56 - Ples - Grobišče pod hribom Vinagora 1   

Grobista: Grobišče leži v gozdu, na južnem pobočju hriba Vinagora.
Geopedija: 
povezava

 

(Bistrica ob Sotli, severno blizu meje)

Oznaka: 56

Kraj: PLES

Ime: Grobišče pod hribom Vinagora 1

Tip: gozd

Tip: neznane žrtve

Opis: Na obeh grobistah Ples 1 in 2 je pokopanih okoli 25 usmrčenih ljudi.

Opis grobista: Grobišče leži v gozdu, na južnem pobočju hriba Vinagora.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  25. 07. 2008

Natančnost: 2

Površina: 0

 


57 - Ples - Grobišče pod hribom Vinagora 2  

Grobista: Grobišče leži na travniku, na nekoliko izravnanem terenu, na južnem pobočju hriba Vinagora, pod cerkvijo Sv. Križa.
Geopedija: 
povezava

 

(Bistrica ob Sotli, severno blizu meje)

Oznaka: 57

Kraj: PLES

Ime: Grobišče pod hribom Vinagora 2

Tip: travnik

Tip: neznane žrtve

Opis: Na obeh grobistah Ples 1 in 2 je pokopanih okoli 25 usmrčenih ljudi.

Opis grobista: Grobišče leži na travniku, na nekoliko izravnanem terenu, na južnem pobočju hriba Vinagora, pod cerkvijo Sv. Križa.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza:1

Datum:  18. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 57

                                 


58 - Pongrac - Grobišče Britne sele   

Grobista: Grobišče se razprostira po gozdnem pobočju na samem robu gozdne meje. Nahaja se južno od hiše Pongrac 63. Na robu gozda je več manjših izravnav, ki naj bi bila grobišča.
Geopedija: 
povezava

 

(Prebold – Zabukovica, v gozdu)

Oznaka: 58

Kraj: PONGRAC

Ime: Grobišče Britne sele

Sinonimi: Grobišče pod Haložanom

Tip: gozd

Tip: neznane žrtve

Opis: V grobišču naj bi bile žrtve povojnih pobojev.

Opis grobista: Grobišče se razprostira po gozdnem pobočju na samem robu gozdne meje. Nahaja se južno od hiše Pongrac 63. Na robu gozda je več manjših izravnav, ki naj bi bila grobišča.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Ni podatka

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista približna - nezanesljivi viri

Faza: 1

Datum:  14. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 58

 

 


59 - Predmeja - Grobišče Brezno za Robom  

Grobista: Brezno za Robom leži v Trnovskem gozdu, vzhodno od Predmeje.
Geopedija: 
povezava

 

(Ajdovščina – Predmeja, severovzhodno)

Oznaka: 59

Kraj: PREDMEJA

Ime: Grobišče Brezno za Robom

Tip: brezno, gozd

Tip: nemški vojaki, civilisti

Opis: V breznu za Robom so jamarji našli posmrtne ostanke nemških vojakov in oseb, ki jih ni bilo moč identificirati.

Opis grobista: Brezno za Robom leži v Trnovskem gozdu, vzhodno od Predmeje.

Kategorija: Brezno

Označitev: Ne

Narodnost: Nemci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum:  09. 11. 2002

Natančnost: 2

Površina: 59

 


60 - Predmeja - Grobišče Brezno za Medvedovšem  

Grobista: Brezno za Medvedovšem leži v Trnovskem gozdu, okoli 1 km severovzhodno od naselja Predmeja.
Geopedija: 
povezava

 

(Ajdovščina – Predmeja, severovzhodno)

Oznaka: 60

Kraj: PREDMEJA

Ime: Grobišče Brezno za Medvedovšem

Tip: brezno, gozd

Tip: neznane žrtve

Opis: Brezno za Medvedovšem nam je kot prikrito grobišče pokazal LL, predsednik preiskovalne komisije za povojne poboje v občini Ajdovščina.

Opis grobista: Brezno za Medvedovšem leži v Trnovskem gozdu, okoli 1 km severovzhodno od naselja Predmeja.

Kategorija: Brezno

Označitev: Ne

Narodnost: Ni podatka

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  09. 11. 2002

Natančnost: 2

Površina: 60

 


61 - Podgorje - Grobišče Podgorje 2    

Grobista: Grobišče leži v gozdu, severozahodno od Podgorja in vzhodno od vodnega zajetja, ob gozdni stezi, ki vodi dalje do grobišč št. 3 in 4.
Geopedija: 
povezava

 

(Kamnik, mesto, zahodno v parku)

Oznaka: 61

Kraj: PODGORJE

Ime: Grobišče Podgorje 2

Tip: gozd

Tip: ustaški oficirji

Opis: Na grobistah (grobišč Podgorje 2-4) naj bi bili usmrčeni in pokopani ustaški oficirji iz ujetniškega taborišča v Kamniku.

Opis grobista: Grobišče leži v gozdu, severozahodno od Podgorja in vzhodno od vodnega zajetja, ob gozdni stezi, ki vodi dalje do grobišč št. 3 in 4.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  06. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 61

 


62 - Podgorje - Grobišče Podgorje 3  

Grobista: Grobišče leži ob gozdni stezi, v pobočju vrtače severozahodno od Podgorja. 
Geopedija: 
povezava

 

(Kamnik, mesto, zahodno v parku)

Oznaka: 62

Kraj: PODGORJE

Ime: Grobišče Podgorje 3

Tip: gozd, vrtača

Tip: ustaški oficirji

Opis: Na grobistah (grobišč Podgorje 2-4) naj bi bili usmrčeni in pokopani ustaški oficirji iz ujetniškega taborišča v Kamniku.

Opis grobista: Grobišče leži ob gozdni stezi, v pobočju vrtače severozahodno od Podgorja.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  06. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 62

 


63 - Podgorje - Grobišče Podgorje 4    

Grobista: Grobišče leži v gozdu, na vrhu manjše vzpetine, severozahodno od Podgorja. 
Geopedija: 
povezava

 

(Kamnik, mesto, zahodno v parku)

Oznaka: 63

Kraj: PODGORJE

Ime: Grobišče Podgorje 4

Tip: gozd

Tip: ustaški oficirji

Opis: Na grobistah (grobišč Podgorje 2-4) naj bi bili usmrčeni in pokopani ustaški oficirji iz ujetniškega taborišča v Kamniku.

Opis grobista: Grobišče leži v gozdu, na vrhu manjše vzpetine, severozahodno od Podgorja.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status:Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza:1

Datum:  06. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 63

 


64 - Podgorje - Grobišče Podgorje 1   

Grobista: Grobišče leži v gozdu, ob gozdni stezi, na vrhu manjše vzpetine, severno od Medvedove domačije (Podgorje 5).
Geopedija: 
povezava

 

(Kamnik, mesto, zahodno v parku)

Oznaka: 64

Kraj: PODGORJE

Ime: Grobišče Podgorje 1

Sinonimi: Grobišče pri Medvedovi domačiji

Tip: gozd

Tip: ustaški vojaki, četniki, civilisti,

Opis: V grobišču naj bi bilo pokopanih šest ljudi, ki so bili ustreljeni na begu iz taborišča pri železniški progi in sicer v maju ali juniju 1945.

Opis grobista: Grobišče leži v gozdu, ob gozdni stezi, na vrhu manjše vzpetine, severno od Medvedove domačije (Podgorje 5).

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Različne Narodnosti - Hrvati in Črnogorci

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  06. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 64

 


65 - Podkraj - Grobišče pri Brodarskem društvu   

Grobista: Na desnem bregu Save ok. 100 metrov vzhodno od mostu v okolici zgradbe Brodarskega društva Hrastnik.
Geopedija: 
povezava

 

(Hrastnik, južno ob mostu čez Savo)

Oznaka:  65

Kraj: PODKRAJ:

Ime: Grobišče pri Brodarskem društvu

Tip: urbano okolje, ob reki Savi

Tip: nemški vojaki

Opis: V maju 1945 naj bi tu usmrtili in pokopali neugotovljeno število nemških vojakov.

Opis grobista: Na desnem bregu Save ok. 100 metrov vzhodno od mostu v okolici zgradbe Brodarskega društva Hrastnik.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Nemci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista približna - nezanesljivi viri

Faza: 1

Datum: 05. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 65

 


66 - Podkraj - Grobišče pri mostu čez Savo   

Grobista: Na desnem bregu Save ok. 100 metrov zahodno od mostu, na Kraj: u, kjer stoji lesena baraka.
Geopedija: 
povezava

 

(Hrastnik, južno ob mostu čez Savo)

Oznaka: 66

Kraj: PODKRAJ:

Ime: Grobišče pri mostu čez Savo

Tip: urbano okolje, ob reki Savi

Tip: nemški vojaki

Opis: V maju 1945 naj bi tu usmrtili in pokopali neugotovljeno število nemških vojakov.

Opis grobista: Na desnem bregu Save ok. 100 metrov zahodno od mostu, na kraju, kjer stoji lesena baraka.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Nemci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista približna - nezanesljivi viri

Faza: 1

Datum:  05. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 66

                                                          


67 - Pongrac - Grobišče Dolina zvončkov    

Grobista: Območje grobišča je na močvirnatem področju ob potoku Zibika. Natančnejša grobista še ni določena ali potrjena.
Geopedija: 
povezava

 

(Žalec – Zabukovica, ob cesti severno od Pongraca)

Oznaka: 67

Kraj: PONGRAC

Ime: Grobišče Dolina zvončkov

Sinonimi: Grobišče Griže

Tip: gozd, ob potoku

Tip: slovenski domobranci

Opis: Tu naj bi okrog 10. junija 1945, v večernih urah usmrtili okoli 80-100 mladoletnih domobrancev iz taborišča Teharje.

Opis grobista: Območje grobišča je na močvirnatem področju ob potoku Zibika. Natančnejša grobista še ni določena ali potrjena.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Slovenci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

Faza: 1

Datum:  14. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 67

 


68 - Crngrob - Grobišče Crngrob 

Grobista: Grobista se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.
Geopedija: 
povezava

 

(Škofja Loka – Crngrob, ob poti levo v gozdu)

Oznaka: 68

Kraj: CRNGROB

Ime: Grobišče Crngrob 1

Sinonimi: Grobišča v Balantovem smrečju

Tip: gozd, vrtača, brezno

Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki, slovenski domobranci

Opis: Na območju Crngroba se nahaja pet grobišč. Žrtve (med 200 in 300) naj bi bili nekateri člani hrvaške vlade NDH in njihovi družinski člani, lahko pa tudi slovenski domobranci.

Opis grobista: Grobista se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  09. 10. 2002

Natančnost: 2

Površina: 68

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/crngrob/Crngrob.htm

https://mapio.net/pic/p-24746374/

https://mapio.net/pic/p-12682726/

 


69 - Crngrob - Grobišče Crngrob 2   

Grobista: Grobista se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.
Geopedija: 
povezava

 

(Škofja Loka – Crngrob, ob poti levo v gozdu)

Oznaka: 69

Kraj: CRNGROB

Ime: Grobišče Crngrob 2

Sinonimi: Grobišča v Balantovem smrečju

Tip: gozd, brezno

Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki, slovenski domobranci

Opis: Na območju Crngroba se nahaja pet grobišč. Žrtve (med 200 in 300) naj bi bili vodilni člani hrvaške vlade NDH in njihovi družinski člani, lahko pa tudi slovenski domobranci.

Opis grobista: Grobista se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  09. 10. 2002

Natančnost: 2

Površina: 69

 

Priloga »PIETETA«

http://mapio.net/pic/p-24739711/

 


70 - Crngrob - Grobišče Crngrob 3   

Grobista: Grobista se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.
Geopedija: 
povezava

 

(Škofja Loka – Crngrob, ob poti levo v gozdu)

Oznaka: 70

Kraj: CRNGROB

Ime: Grobišče Crngrob 3

Sinonimi: Grobišča v Balantovem smrečju

Tip: gozd, brezno

Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki, slovenski domobranci

Opis: Na območju Crngroba se nahaja pet grobišč. Žrtve (med 200 in 300) naj bi bili vodilni člani hrvaške vlade NDH in njihovi družinski člani, lahko pa tudi slovenski domobranci.

Opis grobista: Grobista se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  09. 10. 2002

Natančnost: 2

Površina: 70

 


71 - Crngrob - Grobišče Crngrob 4   

Grobista: Grobista se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.
Geopedija: 
povezava

 

(Škofja Loka – Crngrob, ob poti levo v gozdu)

Oznaka: 71

Kraj: CRNGROB

Ime: Grobišče Crngrob 4

Sinonimi: Grobišča v Balantovem smrečju

Tip: gozd, brezno

Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki, slovenski domobranci

Opis: Na območju Crngroba se nahaja pet grobišč. Žrtve (med 200 in 300) naj bi bili vodilni člani hrvaške vlade NDH in njihovi družinski člani, lahko pa tudi slovenski domobranci.

Opis grobista: Grobista se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  09. 10. 2002

Natančnost: 2

Površina: 71

 


72 - Crngrob - Grobišče Crngrob 5      

Grobista: Grobista se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.
Geopedija: 
povezava

 

(Škofja Loka – Crngrob, ob poti levo v gozdu)

Oznaka: 72

Kraj: CRNGROB

Ime: Grobišče Crngrob 5

Sinonimi: Grobišče "pri štengah", Grobišča v Balantovem smrečju

Tip: gozd, jama

Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki, slovenski domobranci

Opis: Na območju Crngroba se nahaja pet grobišč. Žrtve (med 200 in 300) naj bi bili vodilni člani hrvaške vlade NDH in njihovi družinski člani, lahko pa tudi slovenski domobranci.

Opis grobista: Grobista se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  09. 10. 2002

Natančnost: 2

Površina: 72

 


73 - Pevno - Grobišče Matjaževa jama    

Grobista: 400 m zahodno od vasi Pevno. Jama se poševno strmo spušča v globino 30 m, kjer se zaključi. Zgrajena je iz ilovnatega materiala. Pred vojno naj bi se jama nadaljevala v desno, kar nekaj metrov.
Geopedija: 
povezava

 

(Škofja Loka – Pevno, severnozahodno)

Oznaka: 73

Kraj: PEVNO

Ime: Grobišče Matjaževa jama

Tip: gozd, brezno

Tip: slovenski domobranci, prekopano

Opis: Žrtve naj bi bili ujeti domobranski vojaki, zaprti na Loškem gradu (usmrčeni verjetno med 25. in 30. majem 1945), lahko pa so žrtve tudi ena od skupin, umorjenih že med vojno.

Opis grobista: 400 m zahodno od vasi Pevno. Jama se poševno strmo spušča v globino 30 m, kjer se zaključi. Zgrajena je iz ilovnatega materiala. Pred vojno naj bi se jama nadaljevala v desno, kar nekaj metrov.

Kategorija: Brezno

Označitev: Ne

Narodnost: Slovenci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum:  09. 10. 2002

Natančnost: 2

Površina: 73

 


74 - Trnje - Grobišče Podtrn     

Grobista: Grobista leži na travniku, ob kolovozni poti Trnje - Brezovc, okoli 300 m severno od naselja Trnje.
Geopedija: 
povezava

 

(Škofja Loka, severno od mesta)

Oznaka: 74

Kraj: TRNJE

Ime: Grobišče Podtrn

Tip: travnik

Tip: slovenski domobranci

Opis: Tu naj bi bili pokopani posmrtni ostanki sedmih žrtev, po vsej verjetnosti slovenskih domobrancev iz okoliških vasi, ki so bili zaprti na Loškem gradu.

Opis grobista: Grobista leži na travniku, ob kolovozni poti Trnje - Brezovc, okoli 300 m severno od naselja Trnje.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  09. 10. 2002

Natančnost: 2

Površina: 74

 


75 - Gabrovo - Grobišče Lovrenška grapa 1    

Grobista: Grobišče 1 in 2 ležita na južni, levi strani med kolovozno potjo in potokom Zaplotnica. Grobista 1 in 2 sta med seboj oddaljeni približno 20 m.
Geopedija: 
povezava

 

(Škofja Loka, jugozahodno)

Oznaka: 75

Kraj: GABROVO

Ime: Grobišče Lovrenška grapa 1

Tip: gozd, ob potoku

Tip: slovenski domobranci

Opis: Na grobišč v Lovrenški grapi 1 so oktobra 2006 izkopali 7 okostij, domnevno nemških vojnih ujetnikov, ki so zakopavali žrtve v sosednjem grobišču Lovrenška grapa 2.

Opis grobista: Grobišče 1 in 2 ležita na južni, levi strani med kolovozno potjo in potokom Zaplotnica. Grobista 1 in 2 sta med seboj oddaljeni približno 20 m.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Nemci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

Faza: 1

Datum:  18. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 75

 


76 - Gabrovo - Grobišče Lovrenška grapa 2   

Grobista: Grobišče 1 in 2 ležita na južni, levi strani med kolovozno potjo in potokom Zaplotnica. Grobista 1 in 2 sta med seboj oddaljeni približno 20 m.
Geopedija: 
povezava

 

(Škofja Loka, jugozahodno)

Oznaka: 76

Kraj: GABROVO

Ime: Grobišče Lovrenška grapa 2

Tip: gozd, ob potoku

Tip: slovenski domobranci

Opis: Oktobra 2006 so iz grobišča Lovrenška grapa 2 izkopali 20 okostij, domnevno slovenskih domobrance iz zapora na Loškem gradu.

Opis grobista: Grobišče 1 in 2 ležita na južni, levi strani med kolovozno potjo in potokom Zaplotnica. Grobista 1 in 2 sta med seboj oddaljeni približno 20 m.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

Faza: 1

Datum:  09. 10. 2002

Natančnost: 2

Površina: 76

 


77 - Bodovlje - Grobišče Bodovlje  

Grobista: Grobišče leži na strmem gozdnem pobočju, nad hudourniško strugo, 200 m od vasi Bodovlje.
Geopedija: 
povezava

 

(Škofja Loka)

Oznaka: 77

Kraj: BODOVLJE

Ime: Grobišče Bodovlje

Sinonimi: Bodovljska grapa

Tip: gozd

Tip: slovenski domobranci

Opis: V noči iz 29. na 30 maj 1945 naj bi iz Loškega gradu odpeljali 22-24 domobrancev do gozda nad vasjo Bodovlje in jih usmrtili in pokopali v jami nekdanjega partizanskega bunkerja.

Opis grobista: Grobišče leži na strmem gozdnem pobočju, nad hudourniško strugo, 200 m od vasi Bodovlje.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

Faza: 1

Datum:  09. 10. 2002

Natančnost: 2

Površina: 77

 


78 - Kamniška Bistrica - Grobišče Macesnovec   

Grobista: Grobišče Macesnovec leži nad cesto Stahovica - Kamniška Bistrica. Je dobro vidna gomila, ki leži nekaj deset metrov vzhodno nad turistično oznako.
Geopedija: 
povezava

 

(Kamnik)

Oznaka: 78

Kraj: KAMNIŠKA BISTRICA

Ime: Grobišče Macesnovec

Tip: gozd, gomila

Tip: slovenski domobranci

Opis: V grobiščih na območju Kamniške Bistrice naj bi bilo pokopano večje število ujetnikov, predvsem hrvaške Narodnosti. VNESI VIR SLOV DOM

Opis grobista: Grobišče Macesnovec leži nad cesto Stahovica - Kamniška Bistrica. Je dobro vidna gomila, ki leži nekaj deset metrov vzhodno nad turistično oznako.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  03. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 78

 


79 - Kamniška Bistrica - Grobišče Šimnov plaz  

Grobista: Grobišče Šimnov plaz leži severno nad cesto Stahovica - Kamniška Bistrica. Grobišče, ki je dobro vidna gomila, leži tik ob gozdni poti.
Geopedija: 
povezava

 

(Kamnik)

Oznaka: 79

Kraj: KAMNIŠKA BISTRICA

Ime: Grobišče Šimnov plaz

Tip: gozd, gomila

Tip: ustaški vojaki, ranjenci, civilisti

 

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/kopisce_kamnik/Kopisce.htm

http://www.safaric-safaric.si/Poveznice.htm

Opis: V grobiščih na območju Kamniške Bistrice naj bi bilo pokopano večje število hrvaških beguncev. Opis usmrtitve enega kamiona hrvaških ranjencev 10.5.1945 bi se lahko nanašal na to lokacijo.

Opis grobista: Grobišče Šimnov plaz leži severno nad cesto Stahovica - Kamniška Bistrica. Grobišče, ki je dobro vidna gomila, leži tik ob gozdni poti.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  03. 03. 2003

Natančnost: 2    

Površina: 79

 


80 - Kamniška Bistrica - Grobišče Kraljev hrib 

Grobista: Grobišče leži nekaj deset metrov od garaž pri spodnji postaji žičnice na Veliko planino, na poseki pod električnim daljnovodom (pri drogu oznake Č 23). 
Geopedija: 
povezava

 

(Kamnik)

Oznaka:  80

Kraj: KAMNIŠKA BISTRICA

Ime: Grobišče Kraljev hrib

Tip: poseka

Tip: ustaški vojaki, ranjenci, civilisti

Opis: V grobiščih na območju Kamniške Bistrice naj bi bilo pokopano večje število hrvaških beguncev. Opis usmrtitve enega kamiona hrvaških ranjencev 10.5.1945 bi se lahko nanašal na to lokacijo.

Opis grobista: Grobišče leži nekaj deset metrov od garaž pri spodnji postaji žičnice na Veliko planino, na poseki pod električnim daljnovodom (pri drogu oznake Č 23).

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

Faza: 1

Datum:  03. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 80

 


81 - Kamniška Bistrica - Grobišče Kopišča 1  

Grobista: Grobišče na Kopiščih sestavljata dve gomili. Prva, večja gomila leži tik za spominskim prostorom in meri v širino 6 m, v dolžino pa 15,5 m. Druga, nekoliko manjša, v širino meri 6 m, v dolžino pa 8 m.
Geopedija: 
povezava

 

(Kamnik)

Oznaka: 81

Kraj: KAMNIŠKA BISTRICA

Ime: Grobišče Kopišča 1

Tip: drevesnica, gomila

Tip: ustaški vojaki, civilisti, vojaki srbske Narodnosti

Opis: V grobiščih na območju Kamniške Bistrice naj bi bilo pokopano večje število ujetnikov, predvsem hrvaške Narodnosti.

Opis grobista: Grobišče na Kopiščih sestavljata dve gomili. Prva, večja gomila leži tik za spominskim prostorom in meri v širino 6 m, v dolžino pa 15,5 m. Druga, nekoliko manjša, v širino meri 6 m, v dolžino pa 8 m.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Različne Narodnosti - Hrvati in Črnogorci

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  06. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 81

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/kopisce_kamnik/Kopisce.htm

http://www.safaric-safaric.si/Poveznice.htm

 


82 - Kamniška Bistrica - Grobišče Kopišča 2  

Grobista: Grobišče sestavljata dve gomili, ki se razprostirata vzporedno z robom gozda. Prva gomila, dIme: nzij 14 x 3,5 m, je označena z manjšim lesenim križem. Druga, manjša v širino meri 2 m, v dolžino pa 8,5 metra.
Geopedija: 
povezava

 

(Kamnik)

Oznaka: 82

Kraj: KAMNIŠKA BISTRICA

Ime: Grobišče Kopišča 2

Sinonimi: nasproti drevesnice

Tip: gozd, gomila

Tip: civilisti, ustaški vojaki, vojaki srbske Narodnosti

Opis: V grobiščih na območju Kamniške Bistrice naj bi bilo pokopano večje število ljudi, beguncev (predvsem hrvaške Narodnosti).

Opis grobista: Grobišče sestavljata dve gomili, ki se razprostirata vzporedno z robom gozda. Prva gomila, dimenzij 14 x 3,5 m, je označena z manjšim lesenim križem. Druga, manjša v širino meri 2 m, v dolžino pa 8,5 metra.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Različne Narodnosti - Hrvati in Črnogorci

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  03. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 82

 


83 - Dol Pri Šmarjeti - Grobišče Dol pri Šmarjeti  

Grobista: Grob leži na hribovitem pobočju v gozdu, 100 m vzhodno od ceste Šmarjeta – Mokronog, severno od zaselka Preloge.
Geopedija: 
povezava

 

(Novo Mesto)

Oznaka: 83

Kraj: DOL PRI ŠMARJETI

Ime: Grobišče Dol pri Šmarjeti

Tip: gozd

Tip: slovenski civilisti

Opis: V grobu je pokopan približno 13 let star deček, ki so ga po takratnem pripovedovanju domačinov leta 1942 ustrelili partizani (2. bataljon Dolenjskega odreda), ker so ga obdolžili vohunstva za Nemce.

Opis grobista: Grob leži na hribovitem pobočju v gozdu, 100 m vzhodno od ceste Šmarjeta – Mokronog, severno od zaselka Preloge.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

Faza: 1

Datum: 12. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 83

 


84 - Završe - Grobišče pri domačiji Herlah 

Grobista: Grobišče pri domačiji Herlah leži na travniku na levi strani ceste Velenje - Slovenj Gradec v bližini hiše Završe 86.
Geopedija: 
povezava

 

(Gornji Dolič – Huda Luknja, pod robom ceste)

Oznaka: 84

Kraj: ZAVRŠE

Ime: Grobišče pri domačiji Herlah

Tip: travnik, ob potoku

Tip: neznane žrtve

Opis: V eni ali treh jamah naj bi bilo med 10. in 15. majem 1945 pokopanih od 10 do 20 ljudi, ki so padli med umikom proti avstrijski meji.

Opis grobista: Grobišče pri domačiji Herlah leži na travniku na levi strani ceste Velenje - Slovenj Gradec v bližini hiše Završe 86.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  03. 11. 2002

Natančnost: 2

Površina: 84

 


85 - Šmartno Pri Slovenj Gradcu - Grobišče pri Gortnarjevi kapelici  

Grobista: Grobišče (velikosti 12 x 4 m) leži jugovzhodno, za Gortnarjevo kapelico.
Geopedija: 
povezava

 

(Slovenj Gradec)

Oznaka: 85

Kraj: ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

Ime: Grobišče pri Gortnarjevi kapelici

Tip: travnik, ob kapelici

Tip: ustaški vojaki

Opis: Grobišče naj bi nastalo med 10. in 15. majem 1945. Tu naj bi bilo pokopanih od 30 do 36 oseb, verjetno ustašev, ki so bili usmrčeni ob umiku proti avstrijski meji.

Opis grobista: Grobišče (velikosti 12 x 4 m) leži jugovzhodno, za Gortnarjevo kapelico.

Kategorija: Jama

Označitev:  Ne

Narodnost:  Hrvati

Status:  Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  06. 11. 2002

Natančnost: 2

Površina: 85

 


86 - Šmartno Pri Slovenj Gradcu - Grobišče pri hiši 143  

Grobista: Grobišče leži ob cesti, jugozahodno od hiše Šmartno pri Slovenj Gradcu 143. Na lokaciji je vidno nekoliko udrto zemljišče.
Geopedija: 
povezava

 

(Slovenj Gradec)

Oznaka: 86

Kraj: ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

Ime: Grobišče pri hiši 143

Sinonimi: Grobišče ob Homšnici pri Klemenu

Tip: travnik:  urbano okolje

Tip: neznane žrtve

Opis: Grobišče naj bi nastalo med 10. in 15. majem 1945. Tu naj bi bilo pokopanih 10 ljudi, ki so se umikali proti avstrijski meji.

Opis grobista: Grobišče leži ob cesti, jugozahodno od hiše Šmartno pri Slovenj Gradcu 143. Na lokaciji je vidno nekoliko udrto zemljišče.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  06. 11. 2002

Natančnost: 2

Površina: _ 86

 


87 - Socerb - Grobišče Socerbska jama za Vrhom 

Grobista: Socerbska jama za Vrhom leži v gozdu, severovzhodno od naselja Kastelec.
Geopedija: 
povezava

 

(Kozina)

Oznaka: 87

Kraj: SOCERB

Ime: Grobišče Socerbska jama za Vrhom

Tip: brezno, gozd

Tip: neznane žrtve

Opis: V grobišču Socerbska jama za Vrhom naj bi po ustnih pričevanjih usmrtili osebe, pripeljane iz Trsta in okolice. Dno jame je zasuto z živalskimi ostanki.

Opis grobista: Socerbska jama za Vrhom leži v gozdu, severovzhodno od naselja Kastelec.

Kategorija: Brezno

Označitev: Ne

Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Italijani

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum: 06. 11. 2002

Natančnost: 2

Površina: 87

 


88 - Slope - Grobišče Jama pod Kotarjevo ogrado 

Grobista: Jama leži v gozdu, severovzhodno od naselja Tublje pri Hrpeljah.
Geopedija: 
povezava

 

(Kozina)

Oznaka: 88

Kraj: SLOPE

Ime: Grobišče Jama pod Kotarjevo ogrado

Tip: brezno, gozd

Tip: nemški vojaki, civilisti

Opis: Jama, v kateri so jamarji našli 15-17 človeških okostij, verjetno nemških vojakov in slovenskih civilistov.

Opis grobista: Jama leži v gozdu, severovzhodno od naselja Tublje pri Hrpeljah.

Kategorija: Brezno

Označitev: Ne

Narodnost: Nemci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum: 06. 11. 2002

Natančnost: 2

Površina: 88

 


89 - Rožič Vrh - Grobišče Zagradec 

Grobista: Vrtača leži desno pod gozdno vlako in pod košenicami jugovzhodno od. opuščenega naselja Gradec oz. Zagradec.
Geopedija: 
povezava

 

(Črnomelj)

Oznaka: 89

Kraj: ROŽIČ VRH

Ime: Grobišče Zagradec

Tip: gozd, vrtača

Tip: Romi

Opis: V vrtači naj bi bilo grobišče 61 Romov iz Kanižarice, usmrčenih 21. julija 1942.

Opis grobista:  Vrtača leži desno pod gozdno vlako in pod košenicami jugovzhodno od. opuščenega naselja Gradec oz. Zagradec.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Romi

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

Faza: 1

Datum: 12. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 89

 


90 - Predmeja - Grob Medvedovše   

Grobista: Grob leži v Trnovskem gozdu, na manjši izravnavi v pobočju, na levi strani ceste, ki se pri domačiji Medvedovše (Predmeja 83) odcepi proti severu.
Geopedija: 
povezava

 

(Ajdovščina)

Oznaka: 90

Kraj: PREDMEJA

Ime: Grob Medvedovše

Tip: gozd, gomila

Tip: partizan

Opis: Za domačijo Medvedovše leži grob partizana (domnevno Žakelj, Hruševje pri Postojni), ki so ga partizani usmrtili med vojno.

Opis grobista: Grob leži v Trnovskem gozdu, na manjši izravnavi v pobočju, na levi strani ceste, ki se pri domačiji Medvedovše (Predmeja 83) odcepi proti severu.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum: 09. 11. 2002

Natančnost: 2

Površina: 90

 


91 - Tremerje - Grobišče ob Savinji  

Grobista: Grobišče leži tik ob kolovozni poti, ki vodi ob reki Savinji do razcepa poti pred nasipom. Grobista leži desno od razcepa v zaraščenem obrežju.
Geopedija: 
povezava

 

(Celje - Laško)

Oznaka: 91

Kraj: TREMERJE

Ime: Grobišče ob Savinji

Tip: ob reki Savinji

Tip: civilisti

Opis: V domnevnem grobišču naj bi bili posmrtni ostanki šestih civilistov iz Celja.

Opis grobista: Grobišče leži tik ob kolovozni poti, ki vodi ob reki Savinji do razcepa poti pred nasipom. Grobista leži desno od razcepa v zaraščenem obrežju.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista približna - nezanesljivi viri

Faza: 1

Datum: 09. 11. 2002

Natančnost: 2

Površina: 91

 


92 - Bistrica ob Sotli - Grobišče strelski jarek pod hribom čehovec

Grobista: Protitankovski jarek (morda strelski jarek) se je od pobočij hriba Čehovec, okoli 100 m vzhodno od šole razprostiral proti severu do ceste ki vodi proti Kunšperku in nato nekoliko proti severozahodu.
Geopedija: 
povezava

 

(Bistrica ob Sotli)

Oznaka: 92

Kraj: BISTRICA OB SOTLI

Ime: Grobišče strelski jarek pod hribom čehovec

Tip: protitankovski jarek, travnik

Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki

Opis: V majskih dneh leta 1945 naj bi tu usmrtili po približni oceni nekaj tisoč ljudi, hrvaških beguncev.

Opis grobista: Protitankovski jarek (morda strelski jarek) se je od pobočij hriba Čehovec, okoli 100 m vzhodno od šole razprostiral proti severu do ceste ki vodi proti Kunšperku in nato nekoliko proti severozahodu.

Kategorija: Protitankovski jarek

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 16. 08. 2002

Natančnost: 2

Površina: 92

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/bistrica_sotla/Bistrica_ob_Sotli.htm           

 

 

ulez

 

 

 


93 - Cerkno - Grobišče Lajše

Grobista: Vhod v brezno se nahaja na strmem pobočju na robu gozda.
Geopedija: 
povezava

 

(Cerkno)

Oznaka: 93

Kraj: CERKNO

Ime: Grobišče Lajše

Tip: brezno, gozd

Tip: slovenski civilisti

Opis: V breznu so 6. februarja 1944 usmrtili 14 oseb (eden se je rešil), osumljencev protikomunističnega delovanja iz maščevanja za hud poraz (47 padlih) partijske šole v Cerknem 27. 1. 1944.

Opis grobista: Vhod v brezno se nahaja na strmem pobočju na robu gozda.

Kategorija: Brezno

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 15. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 93

 


94 - Gornji Ig - Grobišče Koščevo brezno     

Grobista: Brezno leži na Krimu okoli 4 km za naseljem Gornji Ig, na levi strani makadamske ceste proti Rakitni.
Geopedija: 
povezava

 

(Rakitno)

Oznaka: 94

Kraj: GORNJI IG

Ime: Grobišče Koščevo brezno

Tip: brezno, gozd

Tip: slovenski domobranci, ranjenci, civilisti

Opis: V grobišču Koščevo brezno naj bi junija 1945 usmrtili domobranske ranjence in oktobra 1945 okoli 15-20 skrivačev z Rakitne.

Opis grobista: Brezno leži na Krimu okoli 4 km za naseljem Gornji Ig, na levi strani makadamske ceste proti Rakitni.

Kategorija: Brezno

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 04. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 94

 


95 - Kamnik - Grobišče Cuzakov travnik

Grobista: Grobišče leži v urbanem okolju naselja Kamnik, na dvorišču tovarne Svit, na travnatem prostoru, ki ga obkroža cesta.
Geopedija: 
povezava

 

(Kamnik)

Oznaka: 95

Kraj: KAMNIK

Ime: Grobišče Cuzakov travnik

Tip: travnik, urbano okolje

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, vojaki srbske Narodnosti, civilisti

Opis: Na Cuzakovem travniku naj bi 11. maja 1945 usmrtili več sto ujetnikov; vojakov in civilistov, večinoma hrvaške, deloma tudi srbske Narodnosti.

Opis grobista: Grobišče leži v urbanem okolju naselja Kamnik, na dvorišču tovarne Svit, na travnatem prostoru, ki ga obkroža cesta.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Različne Narodnosti - Hrvati in Črnogorci

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 16. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 95

 


96 - Kamniška Bistrica - Grobišče Dolski plac  

Grobista: Grobišče, ki je večja gomila sredi umetno posajenega nasada smrek, označuje manjši, že propadajoči lesen križ.
Geopedija: 
povezava

 

(Kamnik)

Oznaka: 96

Kraj: KAMNIŠKA BISTRICA

Ime: Grobišče Dolski plac

Tip: gozd, gomila

Tip: ustaški vojaki, civilisti, vojaki srbske narodnosti

Opis: V grobiščih na območju Kamniške Bistrice naj bi bilo pokopano večje število ljudi, beguncev (predvsem hrvaške narodnosti).

Opis grobista: Grobišče, ki je večja gomila sredi umetno posajenega nasada smrek, označuje manjši, že propadajoči lesen križ.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Različne narodnosti - Hrvati in Srbi

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum:  03. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 96

 


97 - Podkraj - Grobišče pri bencinskem servisu

Grobista: Grobista ni natančneje določena.
Geopedija: 
povezava

 

(Trbovlje – Hrastnik ob Savi)

Oznaka: 97

Kraj: PODKRAJ:

Ime: Grobišče pri bencinskem servisu

Tip: ob reki Savi

Tip: civilisti

Opis: Na širšem območju bencinske črpalke naj bi bilo grobišče beguncev, ki so se ob koncu vojne umikali proti Avstriji in jih je pri Hrastniku zajela JA.

Opis grobista: Grobista ni natančneje določena.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Ni podatka

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista približna - nezanesljivi viri

Faza: 1

Datum: 05. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 97

 


98 - Raduše - Grobišče Žančani    

Grobista: Grobišče (veliko 90 x 6 do 8 m) se nahaja v gozdu na območju Ježevce v Žančanih.
Geopedija: 
povezava

 

(Slovenj Gradec, v gozdu 3km jugozahodno, blizu 300m strelišča)

Oznaka: 98

Kraj: RADUŠE

Ime: Grobišče Žančani

Tip: gozd

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, slovenski civilisti, nemški civilisti

Opis: V grobišču Žančani so najverjetneje vojaki hrvaške Narodnosti, usmrčeni okoli 20. maja 1945.

Opis grobista: Grobišče (veliko 90 x 6 do 8 m) se nahaja v gozdu na območju Ježevce v Žančanih.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum: 15. 11. 2003

Natančnost: 2

Površina: 0.13

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/slo_gradec/Zancani.htm

 


99 - Ribnica - Grobišče Jama Žiglovica

Grobista: Vhod v jamo se nahaja v enakomernem, razmeroma strmem, s travo in redkim gozdom poraslem pobočju (nekdaj senožet). Okoli vhoda stoji več starih, mogočnih bukev.
Geopedija: 
povezava

 

(Ribnica)

Oznaka: 99

Kraj: RIBNICA

Ime: Grobišče Jama Žiglovica

Tip: brezno, gozd

Tip: slovenski civilisti

Opis: V jami Žiglovica naj bi bilo pokopanih 14 oseb (domačinov iz vasi Prigorica, Žlebič in Struge), ki so bili usmrčeni 28. julija 1942 leta.

Opis grobista: Vhod v jamo se nahaja v enakomernem, razmeroma strmem, s travo in redkim gozdom poraslem pobočju (nekdaj senožet). Okoli vhoda stoji več starih, mogočnih bukev.

Kategorija: Brezno

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum: 03. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 99

 


100 - Ravni Dol - Grobišče Travna gora 2    

Grobista: Grobišče Travna gora sestavljajo štiri grobista. Območje okoli lesenega križa pod cesto leži četrto grobišče, približno 50 m navzdol od križa navzdol leži prvo, 10 m nižje drugo in še 10 m nižje tretjo.
Geopedija: 
povezava

 

(Sodražica)

Oznaka: 100

Kraj: RAVNI DOL

Ime: Grobišče Travna gora 2

Tip: gozd

Tip: četniki, ujetniki

Opis: Na Travni gori je Šercerjeva brigada 2. novembra 1943 usmrtila okoli 48 oseb, ujetnikov, pripeljanih iz zaporov v Kočevju, iz maščevanja zaradi pobega 10 ujetnikov po usmrtitvi stražarja blizu Glažute.

Opis grobista: Grobišče Travna gora sestavljajo štiri grobista. Območje okoli lesenega križa pod cesto leži četrto grobišče, približno 50 m navzdol od križa navzdol leži prvo, 10 m nižje drugo in še 10 m nižje tretjo.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 03. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 100

 


101 - Sajevce - Grobišče Krakovski gozd 1    

Grobista: Območje grobišča se nahaja v gozdu približno 250 metrov severovzhodno od domačije Ponikvar v naselju Sajevce pri Kostanjevici. Grobišče sestavlja okoli 10 večjih gomil, severno od njih stoji lesen križ.
Geopedija: 
povezava

 

(Kostanjevica na Krki)

Oznaka: 101

Kraj: SAJEVCE

Ime: Grobišče Krakovski gozd 1

Tip: gozd

Tip: civilisti, ustaški vojaki, nemški vojaki, slovenski domobranci

Opis: V Krakovskem gozdu je bilo usmrčenih do sedaj neznano število zajetih hrvaških vojakov in civilistov, morda tudi nemških vojakov. Grobišče Krakovski gozd sestavlja okoli 10 večjih gomil.

Opis grobista: Območje grobišča se nahaja v gozdu približno 250 metrov severovzhodno od domačije Ponikvar v naselju Sajevce pri Kostanjevici. Grobišče sestavlja okoli 10 večjih gomil, severno od njih stoji lesen križ.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum:  26. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 101

 


102 - Sajevce - Grobišče Krakovski gozd 2  

Grobista: Grobišče Krakovski gozd 2 leži okoli 800 m severovzhodno od severnega mostu čez Krko v Kostanjevici na Krki, približno 200 metrov od mostu čez potok Sajevec. Grobišče označuje večja gomila ob kateri stoji križ.
Geopedija: 
povezava

 

(Kostanjevica na Krki)

Oznaka: 102

Kraj: SAJEVCE

Ime: Grobišče Krakovski gozd 2

Tip: gozd

Tip: civilisti, ustaški vojaki, nemški vojaki, slovenski domobranci

Opis: V Krakovskem gozdu je bilo usmrčenih do sedaj neznano število ljudi (ustaši, civilisti, nemški vojaki, domobranci). Grobišče Krakovski gozd sestavlja okoli 10 večjih gomil.

Opis grobista: Grobišče Krakovski gozd 2 leži okoli 800 m severovzhodno od severnega mostu čez Krko v Kostanjevici na Krki, približno 200 metrov od mostu čez potok Sajevec. Grobišče označuje večja gomila ob kateri stoji križ.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum: 26. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 102

 


103 - Sidol - Grobišče Jevnik  

Grobista: Grobišče leži na travniku, okoli 10 m od desnega roba ceste.
Geopedija: 
povezava

 

(Kamnik proti Savinjski)

Oznaka: 103

Kraj: SIDOL

Ime: Grobišče Jevnik

Tip: travnik

Tip: ustaški vojaki, civilisti

Opis: Pri Šmartnem je bilo zajetih več hrvaških domobrancev, med njimi so bili tudi civilisti in slovensko govoreči ljudje. Usmrtili naj bi jih 13. maja 1945.

Opis grobista: Grobišče leži na travniku, okoli 10 m od desnega roba ceste.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 06. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 103

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/kamnik_sidol/Sidol.htm

 


104 - Teharje - Grobišče Mlinarjev Janez      

Grobista: Posmrtni ostanki naj bi bili pokopani na robu platoja na ravnici ob zahodnem robu zidu, na jugu v grabnu ob železniški progi, na vzhodu na njivi, pod platojem za plesiščem in morda še kje.
Geopedija: 
povezava

 

(Celje – Štore, v centru mesta)

Oznaka: 104

Kraj: TEHARJE

Ime: Grobišče Mlinarjev Janez

Tip: travnik, park

Tip: slovenski domobranci, ustaški oficirji, civilisti nemške Narodnosti, osebe slovenske Narodnosti

Opis: Grobišče naj bi nastalo v obdobju od maja do decembra leta 1945. Ocene o številu žrtev segajo do 6000. V bližnji stavbi (danes Teharje 9) je bil zapor in zbirališče.

Opis grobista: Posmrtni ostanki naj bi bili pokopani na robu platoja na ravnici ob zahodnem robu zidu, na jugu v grabnu ob železniški progi, na vzhodu na njivi, pod platojem za plesiščem in morda še kje.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 17. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 104

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/Teharje.htm

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/celje/teharje_2007/Teharje_2007.htm

 


105 - Ustje - Grobišče Ajdovsko polje    

Grobista: Grobišče je ležalo na travniku in njivi na Ajdovskem polju 110 m južno od čistilne naprave, med poljsko potjo in potokom Hubelj.
Geopedija: 
povezava

 

(Ajdovščina)

Oznaka: 105

Kraj: USTJE

Ime: Grobišče Ajdovsko polje

Tip: njiva, travnik, urbano okolje

Tip: italijanski vojaki, nemški vojaki, prekopano

Opis: Marca 2002 so tu izkopali 67 človeških okostij, ki so pripadala nemškim (15) in italijanskim vojakom (52).

Opis grobista: Grobišče je ležalo na travniku in njivi na Ajdovskem polju 110 m južno od čistilne naprave, med poljsko potjo in potokom Hubelj.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Različne Narodnosti

Status: Vojaki

Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

Faza: 1

Datum: 28. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 105

 


106 - Vojnik - Grobišče Višnja vas 1   

Grobista: Grobišče Višnja vas 1 leži severno od objekta Vojnik 2, na mestu današnje novogradnje (nekdaj lesena baraka Hmezad).
Geopedija: 
povezava

 

(Celje - Dobrna)

Oznaka: 106

Kraj: VOJNIK

Ime: Grobišče Višnja vas 1

Sinonimi: Hmezad

Tip: urbano okolje

Tip: hrvaški civilisti, vojaki hrvaške Narodnosti

Opis: Pod nekdanjo leseno barako Hmezada naj bi bili maja 1945 pokopani hrvaški begunci (okoli 100), ki so bežali proti Dobrni.

Opis grobista: Grobišče Višnja vas 1 leži severno od objekta Vojnik 2, na mestu današnje novogradnje (nekdaj lesena baraka Hmezad).

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 14. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 106

 


107 - Vojnik - Grobišče Vojnik  

Grobista: Grobišče naj bi bilo na parkirišču pred vhodom na pokopališče, na Kraj: u mrliške vežice in parkirišča.
Geopedija: 
povezava

 

(Celje)

Oznaka: 107

Kraj: VOJNIK

Ime: Grobišče Vojnik

Tip: parkirišče, mrliška vežica

Tip: hrvaški civilisti, vojaki hrvaške Narodnosti

Opis: Grobišče z 100 do 200 hrvaških beguncev iz maja 1945.

Opis grobista: Grobišče naj bi bilo na parkirišču pred vhodom na pokopališče, na kraju mrliške vežice in parkirišča.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 14. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 158

 


108 - Vrhe - Grobišče Teharje   

Grobista: Grobišče je 50 m severno od zgornje pregrade na prostoru odlagališča trdih odpadkov Cinkarne Celje in okoli 30 m zahodno od ograje v globini več kot deset metrov.
Geopedija: 
povezava

 

(Celje)

Oznaka: 108

Kraj: VRHE

Ime: Grobišče Teharje

Tip: odlagališče odpadkov

Tip: civilisti nemške Narodnosti, slovenski domobranci

Opis: V taborišču Teharje so umrle pokopavali v izkopane jame, ki naj bi bile pod odlagališčem trdih odpadkov Cinkarne Celje.

Opis grobista: Grobišče je 50 m severno od zgornje pregrade na prostoru odlagališča trdih odpadkov Cinkarne Celje in okoli 30 m zahodno od ograje v globini več kot deset metrov.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Različne Narodnosti

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

Faza:1

Datum:  26. 06. 2004

Natančnost: 2

Površina: 0

 


109 - Zabukovica - Grobišče ribnik Liboje  

Grobista: Ribnik leži vzhodno od Zabukovica, v bližini vzhodno od domačije Potočnik (Zabukovica 147).
Geopedija: 
povezava

 

(Celje - Žalec)

Oznaka: 109

Kraj: ZABUKOVICA

Ime: Grobišče ribnik Liboje

Tip: ribnik

Tip: neznane žrtve

Opis: Na območju današnjega ribnika Liboje naj bi otroci po vojni naleteli na posmrtne ostanke. Umetni ribnik je nastal po vojni.

Opis grobista: Ribnik leži vzhodno od Zabukovica, v bližini vzhodno od domačije Potočnik (Zabukovica 147).

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Ni podatka

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista približna - nezanesljivi viri

Faza: 1

Datum: 14. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 109

 


110 - Zaplana Del - Grobišče pod Strmico  

Grobista: Grobišče se nahaja v vrtači desno pod kolovozno potjo, na jugovzhodnem pobočju Strmice (625).
Geopedija: 
povezava

 

(Logatec)

Oznaka: 110

Kraj: ZAPLANA DEL

Ime: Grobišče pod Strmico

Sinonimi: Grobišče v Zakovškem gozdu pod Strmco

Tip: opuščena apnenica, gozd, vrtača

Tip: slovenski civilisti, prekopano

Opis: V opuščeni apnenici je bilo grobišče 12 mlajših moških oseb verjetno iz Logatca ali Rovt, pobitih 21.6.1945. Posmrtne ostanke so izkopali l. 1991. Shranjeni so na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.

Opis grobista: Grobišče se nahaja v vrtači desno pod kolovozno potjo, na jugovzhodnem pobočju Strmice (625).

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

Faza: 1

Datum: 09. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 110

 


111 - Žeje Pri Komendi - Grobišče Smovc   

Grobista: Križ stoji ob poti v gozdu.
Geopedija: 
povezava

 

(Moste)

Oznaka: 111

Kraj: ŽEJE PRI KOMENDI

Ime: Grobišče Smovc

Tip: gozd

Tip: četniki, ustaški vojaki, civilisti

Opis: V maju in juniju 1945 naj bi tu usmrtili od 10 - 15 ujetnikov iz Kamnika, neznane Narodnosti in Status: a.

Opis grobista: Križ stoji ob poti v gozdu.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Različne Narodnosti - Hrvati in Črnogorci

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 05. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 111

 


112 - Podstenice - Grobišče Dvojno brezno pri Cink križu    

Grobista: Vhod v brezno je pod staro bukvijo. Vhod je podolgovat s premerom 7,5 m in dolžino 21 m (po ograji), obseg 50 m (po ograji).
Geopedija: 
povezava

 

(Kočevje)

Oznaka: 112

Kraj: PODSTENICE

Ime: Grobišče Dvojno brezno pri Cink križu

Tip: brezno, gozd

Tip: slovenski domobranci, vojaki hrvaške Narodnosti, civilisti

Opis: Dvojno brezno pri Cink križu naj bi bilo grobišče po vojni usmrčenih slovenskih domobrancev in drugih nemškemu okupatorju podrejenih oboroženih formacij.

Opis grobista: Vhod v brezno je pod staro bukvijo. Vhod je podolgovat s premerom 7,5 m in dolžino 21 m (po ograji), obseg 50 m (po ograji).

Kategorija: Brezno

Označitev: Da

Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 20. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 83

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/materiali_slo/1953%20Gugic%20Ivan.htm

 


113 - Podstenice - Grobišče ob Roški cesti  

Grobista: Grobista leži na levi strani ceste Podturn – Kočevje, med grobiščema Dvojno brezno pri Cink križu in Jamo v Rugarskih klancih.
Geopedija: 
povezava

 

(Kočevje)

Oznaka: 113

Kraj: PODSTENICE

Ime: Grobišče ob Roški cesti

Sinonimi: Žepna jama

Tip: gozd

Tip: civilisti, domobranci

Opis: Grobišče zapornikov iz novomeških zaporov.

Opis grobista: Grobista leži na levi strani ceste Podturn – Kočevje, med grobiščema Dvojno brezno pri Cink križu in Jamo v Rugarskih klancih.

Kategorija: Brezno

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 20. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 113

 


114 - Podstenice - Grobišče Jama v Rugarskih klancih     

Grobista: Brezno se odpira v skalnatem terenu, v gozdu, v severnem pobočju zelo zakraselega griča, v podolju vzhodno od Roga (1099 m), 40 m južno od Roške ceste, na območju gozdne enote Poljane, gozdni oddelek 65.
Geopedija: 
povezava

 

(Kočevje)

Oznaka: 114

Kraj: PODSTENICE

Ime: Grobišče Jama v Rugarskih klancih

Tip: brezno, gozd

Tip: slovenski domobranci, vojaki hrvaške Narodnosti, civilisti

Opis: Grobišče med vojno usmrčenih nasprotnikov NOG ali po vojni usmrčenih slovenskih domobrancev ali pripadnikov drugih nemškemu okupatorju podrejenih oboroženih formacij, niso pa izključeni tudi civilisti.

Opis grobista: Brezno se odpira v skalnatem terenu, v gozdu, v severnem pobočju zelo zakraselega griča, v podolju vzhodno od Roga (1099 m), 40 m južno od Roške ceste, na območju gozdne enote Poljane, gozdni oddelek 65.

Kategorija: Brezno

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 20. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 114

 


115 - Trnovec - Grobišče pri Žagi Rog     

Grobista: Na robu gozda, ob levi strani Roške ceste, preden cesta pripelje na vrh planote leži velik kup žagovine. Na vrhu stožca pod žagovino so ležale človeške kosti.
Geopedija: 
povezava

 

(Kočevje)

Oznaka: 115

Kraj: TRNOVEC

Ime: Grobišče pri Žagi Rog

Tip: gozd

Tip: neznane žrtve

Opis: Lokacijo in nekaj kosti je ob terenskem ogledu iskanja ostankov partizanskih bolnišnic v Kočevskem Rogu l. 1989 Mitji Ferencu pokazal pokojni kočevski Nemec Rudolf Kapš iz Občic.

Opis grobista: Na robu gozda, ob levi strani Roške ceste, preden cesta pripelje na vrh planote leži velik kup žagovine. Na vrhu stožca pod žagovino so ležale človeške kosti.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Ni podatka

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista približna - nezanesljivi viri

Faza: 1

Datum: 20. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 115

 


116 - Trnovec - Grobišče Jama pod Macesnovo Gorico    

Grobista: Dohod v brezno leži na močno zakraselem slemenu, med dvema kraškima podoljema Trnovec in Ušive jame, 150 m severno od Roške ceste in 900 m jugozahodno od Macesnove gorice (770 m).
Geopedija: 
povezava

 

(Kočevje)

Oznaka: 116

Kraj: TRNOVEC

Ime: Grobišče Jama pod Macesnovo Gorico

Tip: brezno, gozd, vrtača

Tip: slovenski domobranci, ujetniki, osebe srbske Narodnosti

Opis: V Jami pod Macesnovo Gorico so jugoslovanske oblasti usmrtile večje število vrnjenih slovenskih domobrancev in pripadnikov drugih Narodnosti.

Opis grobista: Dohod v brezno leži na močno zakraselem slemenu, med dvema kraškima podoljema Trnovec in Ušive jame, 150 m severno od Roške ceste in 900 m jugozahodno od Macesnove gorice (770 m).

Kategorija: Brezno

Označitev: Da

Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Srbi

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum: 20. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 116

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/kocevje/macesnova/Macesnova.htm

 


117 - Trnovec - Grobišče Spodmol pri Macesnovi Gorici  

Grobista: Vhod v Spodmol pod Macesnovo gorico leži v jugozahodnem robu plitve vrtače sredi gozdnatega precej uravnanega zakraselega sveta jugozahodno od vzpetine Macesnova gorica.
Geopedija: 
povezava

 

(Kočevje)

Oznaka: 117

Kraj: TRNOVEC

Ime: Grobišče Spodmol pri Macesnovi Gorici

Tip: brezno, gozd, vrtača

Tip: neznane žrtve

Opis: Glede na najdbe jamarjev l. 1990 je Spodmol pod Macesnovo Gorico grob ene ali morda nekaj oseb. Verjetno gre za ostanke osebe, ki se je med vojno ali pa med poboji zatekel v Spodmol.

Opis grobista: Vhod v Spodmol pod Macesnovo gorico leži v jugozahodnem robu plitve vrtače sredi gozdnatega precej uravnanega zakraselega sveta jugozahodno od vzpetine Macesnova gorica.

Kategorija: Brezno

Označitev: Da

Narodnost: Ni podatka

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum: 20. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 117

 

Priloga »PIETETA«

http://mapio.net/pic/p-17250153/

 


118 - Onek - Grobišče Debliške livade pri Jami pod Krenom  

Grobista: Grobišče leži približno 20 m za označevalno tablo grobišče v Jami pod Krenom. Vhod v jamo leži 10 metrov pod cesto, v smeri proti Žagi Rog.
Geopedija: 
povezava

 

(Kočevje)

Oznaka: 118

Kraj: ONEK

Ime: Grobišče Debliške livade pri Jami pod Krenom

Tip: brezno, gozd

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, vojaki srbske Narodnosti

Opis: V grobišču v Debliških livadah pri Jami pod Krenom so domnevno žrtve, ki niso bile sposobne priti peš od Kraj: a, kjer so se ustavili tovornjaki z ujetniki, do grobišča pri Jami pod Krenom.

Opis grobista: Grobišče leži približno 20 m za označevalno tablo grobišče v Jami pod Krenom. Vhod v jamo leži 10 metrov pod cesto, v smeri proti Žagi Rog.

Kategorija: Brezno

Označitev: Da

Narodnost: Različne Narodnosti - Hrvati in Srbi

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 20. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 118

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/kocevje/kren%202007/Kren.htm

https://www.youtube.com/watch?v=WWQ8OdT3f1I&feature=youtu.be

http://mapio.net/pic/p-17250153/

 


119 - Onek - Grobišče Jama pod Krenom  

Grobista: Objekt je udorna skoraj okrogla vrtača v gozdu, s podorom na dnu. Premer vrtače po daljši osi je 26 m, globoka pa je 7 m (merjeno od nižjega roba pri železnem križu).
Geopedija: 
povezava

 

(Kočevje)

Oznaka: 119

Kraj: ONEK

Ime: Grobišče Jama pod Krenom

Tip: brezno, gozd,

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, vojaki srbske Narodnosti, ruski Kozaki

Opis: Najdeni predmeti kažejo, da so tu usmrtili pripadnike HOS, vojake srbske Narodnosti, morda tudi Nemce in Ruse prepeljane iz Šentvida in Kočevja v Kočevski Rog.

OPOMBA: opis žrtev je skrajno neodgovorno od državne komisije !!!  dragutin !

Opis grobista: Objekt je udorna skoraj okrogla vrtača v gozdu, s podorom na dnu. Premer vrtače po daljši osi je 26 m, globoka pa je 7 m (merjeno od nižjega roba pri železnem križu).

Kategorija: Brezno

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum: 20. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 119

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/kocevje/Kocevje.htm

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/kocevje/kren/Kren.htm

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/kocevje/zeljne/Zeljne.htm

 


120 - Mozelj - Grobišče Mozel

Grobista: Območje grobišč je pašnik in vrtača ter je določeno samo okvirno, saj ni znana natančnejša grobista 4 jam.
Geopedija: 
povezava

 

(Kočevje)

Oznaka: 120

Kraj: MOZELJ

Ime: Grobišče Mozelj

Tip: travnik, vrtača

Tip: četniki

Opis: V Mozlju je bilo od 12. do 18. oktobra 1943 ustreljenih 110 oseb, med njimi 85 na smrt obsojenih četnikov. 20. oktobra še štiri osebe, tako da je v grobišču v 4 jamah pokopanih skupno 114 oseb.

Opis grobista: Območje grobišč je pašnik in vrtača ter je določeno samo okvirno, saj ni znana natančnejša grobista 4 jam.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

Faza: 1

Datum: 20. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 120

 


121 - Begunje Na Gorenjskem - Grobišče peskokop Krpin 1 

Grobista: Grobišče leži v grmičevju, nekaj metrov nad asfaltirano cesto, ki vodi do »sankaške koče sv. Peter«, med peskokopom na levi strani in kolovozno potjo na desni.
Geopedija: 
povezava

 

(Radovljica)

Oznaka: 121

Kraj: BEGUNJE NA GORENJSKEM

Ime: Grobišče peskokop Krpin 1

Tip: gozd

Tip: vlasovci, civilisti

Opis: Žrtve naj bi bili uniformirani vojni ujetniki, domnevno vlasovci in civilisti. Po približnih ocenah naj bi bilo žrtev najmanj 20. Datum:  usmrtitve konec junija/začetek julija 1945.

Opis grobista: Grobišče leži v grmičevju, nekaj metrov nad asfaltirano cesto, ki vodi do »sankaške koče sv. Peter«, med peskokopom na levi strani in kolovozno potjo na desni.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Rusi

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 21. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 121

 


122 - Begunje Na Gorenjskem - Grobišče peskokop Krpin 2  

Grobista: Grobišče leži nekaj deset metrov višje (od grobista 1) po kolovozni poti, v pobočju, levo nad potjo.
Geopedija: 
povezava

 

(Radovljica)

Oznaka: 122

Kraj: BEGUNJE NA GORENJSKEM

Ime: Grobišče peskokop Krpin 2

Tip: gozd

Tip: vlasovci, civilisti

Opis: Žrtve naj bi bili uniformirani vojni ujetniki, domnevno vlasovci in civilisti. Po približnih ocenah naj bi bilo žrtev najmanj 20. Datum:  usmrtitve konec junija/začetek julija 1945.

Opis grobista: Grobišče leži nekaj deset metrov višje (od grobista 1) po kolovozni poti, v pobočju, levo nad potjo.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Rusi

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 21. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 122

 


123 - Begunje Na Gorenjskem - Grobišče smučišče Krpin 1 

Grobista: Lokaciji 1 in 2 ležita za lopo, za prostorom namenjenem za piknike.
Geopedija: 
povezava

 

(Radovljica)

Oznaka: 123

Kraj: BEGUNJE NA GORENJSKEM

Ime: Grobišče smučišče Krpin 1

Tip: gozd

Tip: vlasovci

Opis: Žrtve bi lahko bile uniformirani vojni ujetniki in civilisti, ki so jih usmrtili tudi na dveh grobistah v bližnjem peskokopu.

Opis grobista: Lokaciji 1 in 2 ležita za lopo, za prostorom namenjenem za piknike.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Rusi

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 21. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 123

 


124 - Begunje Na Gorenjskem - Grobišče smučišče Krpin 2 

Grobista: Lokaciji 1 in 2 ležita za lopo, za prostorom namenjenem za piknike.
Geopedija: 
povezava

 

(Radovljica)

Oznaka: 124

Kraj: BEGUNJE NA GORENJSKEM

Ime: Grobišče smučišče Krpin 2

Tip: gozd

Tip: vlasovci

Opis: Žrtve bi lahko bile uniformirani vojni ujetniki in civilisti, ki so jih usmrtili tudi na dveh grobistah v bližnjem peskokopu.

Opis grobista: Lokaciji 1 in 2 ležita za lopo, za prostorom namenjenem za piknike.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Rusi

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 21. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 124

 


125 - Begunje Na Gorenjskem - Grobišče smučišče Krpin 3 

Grobista: Pri ravnanju terena za smučišče, približno 15 do 20 let nazaj, so delavci naleteli na posmrtne ostanke ljudi. Prekopali so jih na rob smučišča, nekje na izteku (grobista 3).
Geopedija: 
povezava

 

(Radovljica)

Oznaka: 125

Kraj: BEGUNJE NA GORENJSKEM

Ime: Grobišče smučišče Krpin 3

Tip: travnik

Tip: vlasovci, civilisti

Opis: Žrtve bi lahko bile uniformirani vojni ujetniki in civilisti, ki so jih usmrtili tudi na dveh grobistah v bližnjem peskokopu.

Opis grobista: Pri ravnanju terena za smučišče, približno 15 do 20 let nazaj, so delavci naleteli na posmrtne ostanke ljudi. Prekopali so jih na rob smučišča, nekje na izteku (grobista 3).

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Rusi

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 21. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 125

 


126 - Begunje Na Gorenjskem - Grobišče Mazevčev pruh  

Grobista: Grobišče leži na robu kamnoloma, pod mogočno smreko in se razteza v dolžini 10 metrov.
Geopedija: 
povezava

 

(Radovljica)

Oznaka: 126

Kraj: BEGUNJE NA GORENJSKEM

Ime: Grobišče Mazevčev pruh

Tip: gozd

Tip: nemški vojaki, civilisti

Opis: Žrtve naj bi bili nemški vojaki (nemška posadka zaporov v Begunjah), lahko pa tudi civilisti. Datum:  izginotja: 29. maj 1945.

Opis grobista: Grobišče leži na robu kamnoloma, pod mogočno smreko in se razteza v dolžini 10 metrov.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Nemci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum: 21. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 126

 


127 - Radovljica - Grobišče Andrejčevo polje               

Grobista: Grobista leži na travniku, na sredi zapolnjenega jarka, zahodno od naselja Radovljica, med cesto Radovljica – Lesce in železniško progo Ljubljana – Jesenice.
Geopedija: 
povezava

 

(Radovljica)

Oznaka: 127

Kraj: RADOVLJICA

Ime: Grobišče Andrejčevo polje

Tip: travnik

Tip: neznane žrtve

Opis: V jarku nekdanje obrambne Rupnikove linije naj bi bila pokopana dva ujetnika iz nekdanjega taborišča v Radovljici.

Opis grobista: Grobista leži na travniku, na sredi zapolnjenega jarka, zahodno od naselja Radovljica, med cesto Radovljica – Lesce in železniško progo Ljubljana – Jesenice.

Kategorija: Protitankovski jarek

Označitev: Ne

Narodnost: Ni podatka

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 21. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 127

 

 


128 - Zgornja Lipnica - Grobišče Lancovo 1 

Grobista: Grobišče je na spodnjem robu široko 5 metrov, na zgornjem pa 3,5 metra. Po dolžini meri 10,5 metra. Grobišče ima obliko pravokotnika, ki leži pravokotno na cesto. Spodnji rob je od nje odmaknjen okoli 15 m.
Geopedija: 
povezava

 

(Radovljica)

Oznaka: 128

Kraj: ZGORNJA LIPNICA

Ime: Grobišče Lancovo 1

Tip: jasa

Tip: civilisti, vojaki hrvaške Narodnosti

Opis:  grobistah grobišč 1 in 2 so na podlagi ustnih virov domačinov v noči iz 15. na 16. maj 1945 usmrtili večje število ljudi.

Opis grobista: Grobišče je na spodnjem robu široko 5 metrov, na zgornjem pa 3,5 metra. Po dolžini meri 10,5 metra. Grobišče ima obliko pravokotnika, ki leži pravokotno na cesto. Spodnji rob je od nje odmaknjen okoli 15 m.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 21. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 128

 

Priloga »PIETETA«

LANCOVO (Radovljica) 

Spodaj je del vsebine iz knjige »Tudi mi smo za domovino«, tiskana 2000. leta v Ljubljani.

Na strani v knjigi: 147, 179, 2321, 423

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/uzd/2000_Umrli_za_domovino_foto.pdf

 


129 - Zgornja Lipnica - Grobišče Lancovo 2           

Grobista: Grobišče leži v gozdnem pobočju pod cesto.
Geopedija: 
povezava

 

(Radovljica)

Oznaka: 129

Kraj: ZGORNJA LIPNICA

Ime: Grobišče Lancovo 2

Tip: gozd

Tip: civilisti, vojaki hrvaške Narodnosti

Opis: Na grobistah grobišč 1 in 2 so na podlagi ustnih virov domačinov v noči iz 15. na 16. maj 1945 usmrtili večje število ljudi.

Opis grobista: Grobišče leži v gozdnem pobočju pod cesto.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 21. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 129

 


130 - Spodnja Lipnica - Grobišče Jama za vrtcem 

Grobista: Grobišče leži v jami, globoki od 8 do 10 metrov.
Geopedija: 
povezava

 

(Radovljica)

Oznaka: 130

Kraj: SPODNJA LIPNICA

Ime: Grobišče Jama za vrtcem

Tip: gozd, brezno

Tip: slovenski civilisti, prekopano

Opis: V Jami za vrtcem je bilo pokopanih 7 oseb, usmrčenih verjetno 29. maja 1945. Žrtve naj bi bili meščani Radovljice.

Opis grobista: Grobišče leži v jami, globoki od 8 do 10 metrov.

Kategorija: Brezno

Označitev: Ne

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

Faza: 1

Datum: 21. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 130

 


131 - Mošnje - Grobišče Zgoša  

Grobista: Grobišče leži v gozdu, nekaj metrov pod gozdno cesto, okoli 250 m vzhodno od železniške proge Ljubljana – Jesenice.
Geopedija: 
povezava

 

(Radovljica)

Oznaka: 131

Kraj: MOŠNJE

Ime: Grobišče Zgoša

Tip: gozd

Tip: nemški vojaki

Opis: Na grobistah grobišč Zgoša, Senožeta in Lisičji rep, naj bi po virih PU Kranj bilo med 8. in 15. majem 1945, pokopano okoli 300 nemških vojakov.

Opis grobista: Grobišče leži v gozdu, nekaj metrov pod gozdno cesto, okoli 250 m vzhodno od železniške proge Ljubljana – Jesenice.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Nemci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 21. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 131

 


132 - Mošnje - Grobišče Senožeta  

Grobista: Domnevno grobišče leži ob poti, na robu gozda, jugozahodno od naselja Mošnje. 
Geopedija: 
povezava

 

(Radovljica)

Oznaka: 132

Kraj: MOŠNJE

Ime: Grobišče Senožeta

Tip: gozd

Tip: nemški vojaki

Opis: Na grobistah grobišč Zgoša, Senožeta in Lisičji rep, naj bi po virih PU Kranj bilo med 8. in 15. majem 1945, pokopano okoli 300 nemških vojakov.

Opis grobista: Domnevno grobišče leži ob poti, na robu gozda, jugozahodno od naselja Mošnje.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Nemci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 21. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 132

 


133 - Mošnje - Grobišče Lisičji rep  

Grobista: Domnevno grobišče leži v gozdu, 50 m zahodno od gozdnega robu.
Geopedija: 
povezava

 

(Radovljica)

Oznaka: 133

Kraj: MOŠNJE

Ime: Grobišče Lisičji rep

Tip: gozd

Tip: nemški vojaki

Opis: Na grobistah grobišč Zgoša, Senožeta in Lisičji rep, naj bi po virih PU Kranj bilo med 8. in 15. majem 1945, pokopano okoli 300 nemških vojakov.

Opis grobista: Domnevno grobišče leži v gozdu, 50 m zahodno od gozdnega robu.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Nemci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 21. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 133

 


134 - Zgornja Bistrica - Grobišče v rovu A 

Grobista: Portal vhoda v rov A je po izvedenem posegu betoniran in zaprt s kovinskimi vrati. Vhod v drugi rov se nahaja 50 metrov severozahodno od prvega.
Geopedija: 
povezava

 

(Slovenska Bistrica)

Oznaka: 134

Kraj: ZGORNJA BISTRICA

Ime: Grobišče v rovu A

Tip: zaklonišče

Tip: slovenski civilisti, civilisti nemške Narodnosti

Opis:  V l. 2001 (septembra) so v zaklonišču ob tovarni Impol izkopali 231 skeletov. Žrtve so bile odrasle osebe.113 naj bi jih pripadalo moškim, 29 pa ženskam. Spola pri 89 ih niso mogli ugotoviti.

http://www.safaric-safaric.si//katas_slo/20_mb/katas_20_Maribor.htm

OPOMBA: pobiti februarja 1946 leta – kako pa piše državna komisija !!!

Još je tragičnije vidjeti ovakve TOTALNE IDIOTSKE OBJAVE !!!

Primer 1

http://www.safaric-safaric.si//katas_slo/20_mb/20160304%20UKZ%20zlocini%20IMPOL%207000%20Slovenaca%20i%20hrvata%20spaljeno.pdf

Primer 2

http://www.safaric-safaric.si//katas_slo/20_mb/20160304%20UKZ%20Komunistick%20zlocini%20IMPOL%207000%20Slovenaca%20i%20hrvata%20spaljeno.pdf

Primer 3

http://www.safaric-safaric.si//katas_slo/20_mb/20151005%20Slovenska%20Bistrica%20IMPOL.pdf

Primer 4

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/slo_bistrica/Slo_bistrica.htm

Primer 4

http://www.safaric-safaric.si//katas_slo/20_mb/20170523_Croative_Admin_Preko_7.000_Hrvata_Slovenaca_IPOLL.pdf

Opis grobista: Portal vhoda v rov A je po izvedenem posegu betoniran in zaprt s kovinskimi vrati. Vhod v drugi rov se nahaja 50 metrov severozahodno od prvega.

Kategorija: Rudniški jašek, zaklonišče

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

Faza: 1

Datum: 21. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 134

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/slo_bistrica/Slo_bistrica.htm

http://www.safaric-safaric.si/slikopis_slo_2008/slo_bistrica/SlikopisBistrica.htm

 


135 - Zgornja Bistrica - Grobišče v rovu B                 

Grobista: Portal vhoda v rov B je po izvedenem posegu betoniran.
Geopedija: 
povezava

 

(Slovenska Bistrica)

Oznaka: 135

Kraj: ZGORNJA BISTRICA

Ime: Grobišče v rovu B

Tip: zaklonišče

Tip: slovenski civilisti, civilisti nemške Narodnosti

Opis: V rovu B so 27.2.2002 pri izkopavanju naleteli na posmrtne ostanke ljudi. Izkopavanje je trajalo do 29.3.2002. Našli so 200 skeletov, ki pripadajo odraslim osebam (118 moških, 55 ženskih, 29 neznano).

Opis grobista: Portal vhoda v rov B je po izvedenem posegu betoniran.

Kategorija: Rudniški jašek, zaklonišče

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

Faza: 1

Datum: 21. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 135

 


136 - Fram - Grobišče Fram  

Grobista: Območje, kjer naj bi bilo grobišče leži na hribovitem in gozdnatem terenu okoli 600 m severozahodno od Frama.
Geopedija: 
povezava

 

(Race)

Oznaka: 136

Kraj: FRAM

Ime: Grobišče Fram                                                        

Tip: gozd

Tip: slovenski civilisti

Opis: Po navedbah PU naj bi tu bila pokopana manjša skupina domačinov.

Opis grobista: Območje, kjer naj bi bilo grobišče leži na hribovitem in gozdnatem terenu okoli 600 m severozahodno od Frama.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 21. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 136

 


137 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 6  

Grobista: Grobišče leži na robu gozda, na severni strani kolovoza v gozdnem oddelku 93. 
Geopedija: 
povezava

 

(Pohorje - Maribor)

Oznaka: 137

Kraj: LOBNICA

Ime: Grobišče pri Ruški koči na Arehu 6

Tip: gozd

Tip: civilisti, četniki

Opis: V maju in juniju 1945 so iz Maribora in okolice pripeljali na Pohorje večje število civilistov različnih Narodnosti in vojnih ujetnikov ter jih likvidirali na različnih grobistah.

Opis grobista: Grobišče leži na robu gozda, na severni strani kolovoza v gozdnem oddelku 93.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Ni podatka

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

Faza: 1

Datum: 22. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 137

 

Priloga »PIETETA«

Pri hotelu Areh pobiti domačini

NOVICE, 07.novembra 2007

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20071107_Areh_Slika_Text.pdf

 

Ivo Žajdela: Areh je prekrit z grobišči (25.09.2016)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20160925_Demokracija_Zajdela_AREH_15.000_zrtev.pdf

 


138 - Slivniško Pohorje - Grobišče Slivniško Pohorje   

Grobista: Grobišče leži v hudourniškem grabnu, ki se steka v Polanski potok, ob cesti na Pohorje. Nahaja se nekaj deset metrov nižje od odcepa ceste za domačijo Plahutnik (Slivniško Pohorje 8).
Geopedija: 
povezava

 

(Spodnje Hoče - Maribor)

Oznaka: 138

Kraj: SLIVNIŠKO POHORJE

Ime: Grobišče Slivniško Pohorje

Tip: gozd, graben

Tip: civilisti, četniki

Opis: V maju in juniju 1945 so iz Maribora in okolice pripeljali na Pohorje večje število civilistov različnih Narodnosti in četnikov ter jih usmrtili. Ena takšnih je tudi grobišče Slivniško Pohorje.

Opis grobista: Grobišče leži v hudourniškem grabnu, ki se steka v Polanski potok, ob cesti na Pohorje. Nahaja se nekaj deset metrov nižje od odcepa ceste za domačijo Plahutnik (Slivniško Pohorje 8).

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Ni podatka

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista približna - nezanesljivi viri

Faza: 1

Datum: 22. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 138

 


139 - Hočko Pohorje - Grobišče Hočko Pohorje  

Grobista: Grobišče sestavljata dve lokaciji. Označujejo ju leseni količki, visoki približno 50 cm. Prva kotanja leži levo pred križem in meri 3,5 x 1,5 metra. Druga se nahaja desno od križa in meri 2,5 x 1,5 metra.
Geopedija: 
povezava

 

(Spodnje Hoče - Maribor)

Oznaka: 139

Kraj: HOČKO POHORJE

Ime: Grobišče Hočko Pohorje

Tip: gozd

Tip: civilisti, četniki

Opis: V maju in juniju 1945 so iz Maribora in okolice pripeljali na Pohorje večje število civilistov različnih Narodnosti in četnikov ter jih usmrtili. Ena takšnih je tudi ta grobista.

Opis grobista: Grobišče sestavljata dve lokaciji. Označujejo ju leseni količki, visoki približno 50 cm. Prva kotanja leži levo pred križem in meri 3,5 x 1,5 metra. Druga se nahaja desno od križa in meri 2,5 x 1,5 metra.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Ni podatka

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 22. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 139

 


140 - Maribor - Grobišče Spodnje Radvanje

Grobista: Grobišče leži v pobočju, na robu gozda okoli 350 m od hiše Spodnje Radvanje 31.
Geopedija: 
povezava

 

(Maribor)

Oznaka: 140

Kraj: MARIBOR

Ime: Grobišče Spodnje Radvanje

Tip: gozd, zaklonišče

Tip: neznane žrtve

Opis: Lokacijo grobišča Spodnje Radvanje nam je kot domnevno grobišče pokazala skupina kriminalistov iz PU Maribor 18.4.2002.

Opis grobista: Grobišče leži v pobočju, na robu gozda okoli 350 m od hiše Spodnje Radvanje 31.

Kategorija: Rudniški jašek, zaklonišče

Označitev: Da

Narodnost: Ni podatka

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 22. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 140

 


141 - Maribor - Grobišče za ribnikom

Grobista: Grobišče ni natančno določeno. Razprostiralo naj bi se na območju današnjega ribnika in v gozdu južno za njim.
Geopedija: 
povezava

 

(Maribor)

Oznaka: 141

Kraj: MARIBOR

Ime: Grobišče za ribnikom

Tip: ribnik, gozd

Tip: neznane žrtve

Opis: Lokacijo grobišča za ribnikom nam je kot domnevno grobišče pokazala skupina kriminalistov iz PU Maribor 18.4.2002.

Opis grobista: Grobišče ni natančno določeno. Razprostiralo naj bi se na območju današnjega ribnika in v gozdu južno za njim.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Ni podatka

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista približna - nezanesljivi viri

Faza: 1

Datum: 22. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 141

 


142 - Maribor - Grobišče Tezenski gozd 1

Grobista: Protitankovski jarek je bil izkopan skozi Tezenski gozd med Dravo in cesto Celje-Maribor. Dolg naj bi bil tri kilometre in pol.Leta 2008 je bila izvedena terenska preiskava trase zasutega tankovskega jarka od pokopališča Dobrava do obvoznice
Geopedija: 
povezava

 

(Maribor)

Oznaka: 142                                                                                                                          

Kraj: MARIBOR

Ime: Grobišče Tezenski gozd 1

Tip: protitankovski jarek, gozd

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, ustaški vojaki

Opis: Ob gradnji avtoceste so aprila 1999 odkopali 70 metrov nekdanjega protitankovskega jarka in izkopali 1179 trupel. Velika večina izkopanih so moški, vojaki hrvaške Narodnosti.

Opis grobista: Protitankovski jarek je bil izkopan skozi Tezenski gozd med Dravo in cesto Celje-Maribor. Dolg naj bi bil tri kilometre in pol.

Leta 2008 je bila izvedena terenska preiskava trase zasutega tankovskega jarka od pokopališča Dobrava do obvoznice in  potem še na drugi stani obvoznice.  S sondiranjem je bilo potrjeno grobišče v 981 metrih jarka. Glede na 1179 najdenih trupel v 70 metrih jarka na trasi obvoznice, ki so bili izkopani v letu 1999, je v preostalem delu množičnega grobišča, ki je v 981 metrih zasutega tankovskega jarka, preko 15.000 trupel.

Kategorija: Protitankovski jarek

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 16. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 142

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/maribor/dobrava/Dobrava.htm

 


143 - Gorenja Trebuša - Grobišče Makčeva grapa 2    

Grobista: Grobišče leži na desnem bregu Mkcove grape, pred izlivom v Trebuščico, severno od naselja Gorenja Trebuša.
Geopedija: 
povezava

 

(Nova Gorica)

Oznaka: 143

Kraj: GORENJA TREBUŠA

Ime: Grobišče Makčeva grapa 2

Sinonimi: Grobišče v Makcovi grapi 2

Tip: gozd, ob potoku

Tip: slovenski domobranci

Opis: V grobiščih Makčeva grapa 1 in 2 naj bi v začetku septembra 1944 usmrtili okoli 30 ujetih domobrancev iz postojanke Črni Vrh.

Opis grobista: Grobišče leži na desnem bregu Makcove grape, pred izlivom v Trebuščico, severno od naselja Gorenja Trebuša.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Slovenci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum: 15. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 143

 


144 - Ljubljana - Grobišče Šentvid 1

Grobista: Grobišče leži nekje na sredini, nekaj metrov od pokopališkega zidu, v neposredni bližini ostankov mogočnega oreha, ki ga je 1986 podrlo neurje.
Geopedija: 
povezava

 

(Ljubljana, mesto severno proti Kranju)

Oznaka: 144

Kraj: LJUBLJANA

Ime: Grobišče Šentvid 1

Tip: travnik, ob pokopališkem zidu

Tip: civilisti

Opis: V grobišču za pokopališkim zidom naj bi bile pokopane žrtve, ki so bile sem pripeljane po koncu druge svetovne vojne iz taborišča v prostorih sedanje Gimnazije Šentvid. V tem taborišču so bili predvsem domobranci, ki so se v začetku maja 1945 umaknili na Koroško, ki so jo zasedli Angleži.  Najprej so bili nameščeni v taborišče v Vetrinju, od kjer so jih Angleži odpeljali z vlakom in predali JLA. Večino jetnikov  iz taborišča Šentvid so pobili v Kočevskih breznih. V grobišče pri Šentviškem pokopališču so pokopali jetnike, ki so še pred deportacijo na morišča umrli v samem taborišču. 

Opis grobista: Grobišče leži nekje na sredini, nekaj metrov od pokopališkega zidu, v neposredni bližini ostankov mogočnega oreha, ki ga je 1986 podrlo neurje.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Ni podatka

Status: Neznano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 04. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 144

 


145 - Ljubljana - Grobišče Šentvid 2

Grobista: Na travniku, na zunanji, zahodni strani pokopališkega zidu, nekaj metrov dalje od grobišča št. 1.
Geopedija: 
povezava

 

(Ljubljana, mesto severno proti Kranju)

Oznaka: 145

Kraj: LJUBLJANA

Ime: Grobišče Šentvid 2

Tip: travnik, ob pokopališkem zidu

Tip: nemški vojaki, ranjenci, ujetniki

Opis: Ob pokopališkem obzidju naj bi ležalo več grobov, v katerih naj bi bili pokopani nemški vojaki, ujetniki, ranjenci.

Opis grobista: Na travniku, na zunanji, zahodni strani pokopališkega zidu, nekaj metrov dalje od grobišča št. 1.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Nemci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum: 04. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 145

 


146 - Ljubljana - Grobišče Veliko Brezarjevo brezno

Grobista: Vhod v brezno leži v gozdu, 130 m južno od hiše št. 34.
Geopedija: 
povezava

 

(Ljubljana -)

Oznaka: 146

Kraj: LJUBLJANA

Ime: Grobišče Veliko Brezarjevo brezno

Tip: brezno, gozd

Tip: slovenski domobranci, vojaki hrvaške Narodnosti, civilisti, prekopano

Opis: V Brezarjevem breznu so 27. maja 1945 usmrtili večje število ujetnikov iz taborišča v Šentvidu. Žrtve so 12. in 13. junija 1945 prekopali v Kucjo dolino.

Opis grobista: Vhod v brezno leži v gozdu, 130 m južno od hiše št. 34.

Kategorija: Brezno

Označitev: Da

Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

Faza: 1

Datum: 24. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 146

 


147 - Ljubljana - Grobišče žrtev povojnih pobojev v Kucji dolini

Grobista: Grobišče leži na travniku med desno stranjo ceste v Kucjo dolino in robom gozda.
Geopedija: 
povezava

 

(Ljubljana -)

Oznaka: 147

Kraj: LJUBLJANA

Ime: Grobišče žrtev povojnih pobojev v Kucji dolini

Tip: travnik, gozd, gomila

Tip: civilisti, slovenski domobranci, vojaki hrvaške Narodnosti

Opis: V grobišču je pokopanih več sto trupel, ki so jih 12. in 13. junija 1945 iz Velikega Brezarjevega brezna v Kucjo dolino prenesli nemški vojni ujetniki.

Opis grobista:Grobišče leži na travniku med desno stranjo ceste v Kucjo dolino in robom gozda.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 24. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 147                                        

 


148 - Brezovica Pri Borovnici - Grobišče Krimska jama   

Grobista: Po jamarskem zapisniku iz l. 1933 je vhod bil okoli 5 m dolg in 1,8 m širok. Brezno je bilo globoko 37 m. Leta 1982 so jamarji zaradi alohtonega materiala dokumentirali manjšo globino.
Geopedija: 
povezava

 

(Cerknica)

Oznaka: 148

Kraj: BREZOVICA PRI BOROVNICI

Ime: Grobišče Krimska jama

Sinonimi: Brezno pri Križišču 2

Tip: brezno, gozd

Tip: slovenski civilisti

Opis: V breznu je bataljon Krimskega odreda, ki je imel v bližini tabor spomladi 1942 usmrtil do sedaj neznano število civilistov iz okoliških vasi.

Opis grobista:  Po jamarskem zapisniku iz l. 1933 je vhod bil okoli 5 m dolg in 1,8 m širok. Brezno je bilo globoko 37 m. Leta 1982 so jamarji zaradi alohtonega materiala dokumentirali manjšo globino.

Kategorija: Brezno

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum: 24. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 148

 


149 - Goriče - Grobišče Goriče 

Grobista: Grobista grobišča (2 do 3 m globoka ter 8 x 10 x 11 m široka jama) leži izven starega dela pokopališča, tik ob nekdanjem starem delu pokopališkega obzidja. Danes vidna kot gomila.
Geopedija: 
povezava

 

(Golnik - Kranj)

Oznaka: 149

Kraj: GORIČE

Ime: Grobišče Goriče

Tip: pokopališče

Tip: nemški vojaki

Opis: Ob rušenju starega pokopališkega obzidja leta 1973 so delavci naleteli na 4 cerade, v kateri so v vsaki našli posmrtne ostanke 10 ljudi.

Opis grobista: Grobista grobišča (2 do 3 m globoka ter 8 x 10 x 11 m široka jama) leži izven starega dela pokopališča, tik ob nekdanjem starem delu pokopališkega obzidja. Danes vidna kot gomila.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Nemci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum: 24. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 149

 


150 - Kranjska Gora - Grobišče v Savskem naselju

Grobista: Grobišče leži na Rušarjevem travniku, na desni strani ceste (nekdanje železniške trase). Na eni strani ga omejuje lesena ograja, na drugi drevesa. Leži južno, pravokotno od objekta Savsko naselje 4.
Geopedija: 
povezava

 

(Kranjska Gora - )

Oznaka: 150

Kraj: KRANJSKA GORA

Ime: Grobišče v Savskem naselju

Sinonimi: Rušarjev travnik

Tip: travnik

Tip: nemški vojaki

Opis: V grobišču na Rušarjevem travniku naj bi bilo pokopanih 6 ali 7 (ali 10 do 20, 35) nemških vojakov, padlih v spopadu s partizani (bohinjsko–blejski odred) v maju leta 1945.

V letu 2005 je Veking po naročili nemške ambasade in s soglasjem MDDSZ opravil sondiranje in našel posmrtne ostanke 3 oseb.

Opis grobista: Grobišče leži na Rušarjevem travniku, na desni strani ceste (nekdanje železniške trase). Na eni strani ga omejuje lesena ograja, na drugi drevesa. Leži južno, pravokotno od objekta Savsko naselje 4.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Nemci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 24. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 150

 


151 - Mojstrana - Grobišče Mlačca

Grobista: Grobišče leži v gozdu, južno od Malega Grančišča. Leži v hudourniškem grabnu, na nekoliko izravnanem terenu. Približno 50 m vzhodno od grobišča pelje ceste za Radovno.
Geopedija: 
povezava

 

(Mojstrana -)

Oznaka: 151                                                                                                              

Kraj: MOJSTRANA

Ime: Grobišče Mlačca

Sinonimi: Grobišče pod Tnalom

Tip: gozd, graben

Tip: nemški vojaki, civilisti

Opis: V grobišču Mlačca naj bi bilo pokopanih 14, ali 10 do 20 nemških vojakov, lahko pa tudi civilisti.

Opis grobista: Grobišče leži v gozdu, južno od Malega Grančišča. Leži v hudourniškem grabnu, na nekoliko izravnanem terenu. Približno 50 m vzhodno od grobišča pelje ceste za Radovno.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Nemci

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 24. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 151

 


152 - Kočna - Grobišče Kočna    

Grobista: Grobišče leži v gozdu, nekaj deset metrov pod kolovozno potjo. Do grobišča ne vodi gozdna steza. Dimenzije grobišča so 4 x 1,5 m. Zemljišče je vidno ugreznjeno.
Geopedija: 
povezava

 

(Blejska Dobrava – Jesenice)

Oznaka: 152

Kraj: KOČNA

Ime: Grobišče Kočna                       

Sinonimi: Grobišče Poljane nad Jesenicami

Tip: gozd

Tip: nemški vojaki

Opis: V grobišču Kočna naj bi 7.5. ali 10.5. 1945 usmrtili 28-30 oz. 30-40 nemških vojakov. Enemu ujetniku je uspelo pobegniti.

Opis grobista: Grobišče leži v gozdu, nekaj deset metrov pod kolovozno potjo. Do grobišča ne vodi gozdna steza. dimenzije grobišča so 4 x 1,5 m. Zemljišče je vidno ugreznjeno.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Nemci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 24. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 152

 


153 - Spodnje Gorje - Grobišče Na trati 1    

Grobista: Grobišče Na trati 1 leži med slabšo kolovozno potjo, ki vodi v smeri proti Gumanovem (ali v smeri proti Jožnikovem Rovtu) in robom gozda. Natančnejša grobista ni znana.
Geopedija: 
povezava

 

(Bled - Jesenice)

Oznaka: 153

Kraj: SPODNJE GORJE

Ime: Grobišče Na trati 1

Tip: gozd, jasa

Tip: slovenski civilisti

Opis: V bližino grobišč so dne 24. 7. 1945 pripeljali z dvema tovornjakoma ujetnike iz zaporov v Begunjah in jih na treh grobistah usmrtili. Dve lokaciji (1 in 2) sta znani.

Opis grobista: Grobišče Na trati 1 leži med slabšo kolovozno potjo, ki vodi v smeri proti Gumanovem (ali v smeri proti Jožnikovem Rovtu) in robom gozda. Natančnejša grobista ni znana.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 26. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 153

 


154 - Spodnje Gorje - Grobišče Na trati 2   

Grobista: Grobišče Na trati 2 leži na desni strani makadamske ceste, na travniku - pašniku, ograjenem z leseno ograjo, in sicer na severnem vogalu slabo ohranjene lesene lope.
Geopedija: 
povezava

 

(Bled - Jesenice)

Oznaka: 154

Kraj: SPODNJE GORJE

Ime: Grobišče Na trati 2

Tip: travnik

Tip: slovenski civilisti

Opis: V bližino grobišč so dne 24. 7. 1945 pripeljali z dvema tovornjakoma ujetnike iz zaporov v Begunjah in jih na treh grobistah usmrtili. Dve lokaciji (1 in 2) sta znani.

Opis grobista: Grobišče Na trati 2 leži na desni strani makadamske ceste, na travniku - pašniku, ograjenem z leseno ograjo, in sicer na severnem vogalu slabo ohranjene lesene lope.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 24. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 154                                             

 


155 - Spodnje Gorje - Grobišče Brezno na trati 1  

Grobista: Brezno Na trati 1 leži nekaj metrov pod makadamsko cesto. Grobišče je zasuto z odpadki.
Geopedija: 
povezava

 

(Bled - Jesenice)

Oznaka: 155

Kraj: SPODNJE GORJE

Ime: Grobišče Brezno na trati 1

Sinonimi: Betonova jama

Tip: brezno, gozd

Tip: nemški vojaki

Opis: V breznu, globokem 15 m, naj bi ležala trupla treh nemških vojakov, ki so bili zajeti v spopadu pri Fortinu.

Opis grobista: Brezno Na trati 1 leži nekaj metrov pod makadamsko cesto. Grobišče je zasuto z odpadki.

Kategorija: Brezno

Označitev: Ne

Narodnost: Nemci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 24. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 155

 


156 - Javorniški Rovt - Grobišče Jezerce     

Grobista: Grobišče leži v poizkusni sondi, ki je bila skopana za potrebe izkopa in zajezitve potoka Javornik v akumulacijsko jezero za hidroelektrarno.
Geopedija: 
povezava

 

(- Jesenice)

Oznaka: 156

Kraj: JAVORNIŠKI ROVT

Ime: Grobišče Jezerce

Tip: gozd, vrtača

Tip: slovenski domobranci

Opis: Prve dni maja 1945 naj bi bila v jami usmrčena skupina devetih slovenskih domobrancev iz Selške ali Poljanske doline.

Opis grobista: Grobišče leži v poizkusni sondi, ki je bila skopana za potrebe izkopa in zajezitve potoka Javornik v akumulacijsko jezero za hidroelektrarno.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 26. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 156

 


157 - Mrtvice - Grobišče Mrtvice   

Grobista: Območje grobišča leži delno v gozdu in delno na travniku ob križišču makadamskih cest, 550 m severno od naselja Mrtvice in južno od Save. Grobista grobišča ni natančno določena (trikotnik 75 x 75 x 50 m).
Geopedija: 
povezava

 

(Krško)

Oznaka: 157

Kraj: MRTVICE

Ime: Grobišče Mrtvice

Tip: gozd

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, civilisti

Opis: Po navedbah PU naj bi bilo tu usmrčenih več kot sto civilistov, ustašev in hrvaških domobranov.

Opis grobista: Območje grobišča leži delno v gozdu in delno na travniku ob križišču makadamskih cest, 550 m severno od naselja Mrtvice in južno od Save. Grobista grobišča ni natančno določena (trikotnik 75 x 75 x 50 m).

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 26. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 157

 


158 - Vojnik - Grobišče Višnja vas 2      

Grobista: Grobišče Višnja vas 2 leži tik ob desni strani ceste Celje – Slovenske Konjice, 270 m metrov pred objektom Vojnik 2 (Grobišče Višnja vas 2) in 230 m severno od hiše Vojnik 5.
Geopedija: 
povezava

 

(Celje - Frankolovo)

Oznaka: 158

Kraj: VOJNIK

Ime: Grobišče Višnja vas 2

Tip: travnik, ob kapelici

Tip: hrvaški civilisti

Opis: Na lokaciji grobišča naj bi bili maja 1945 pokopani hrvaški begunci, ki so bežali proti Dobrni.

Opis grobista: Grobišče Višnja vas 2 leži tik ob desni strani ceste Celje – Slovenske Konjice, 270 m metrov pred objektom Vojnik 2 (Grobišče Višnja vas 2) in 230 m severno od hiše Vojnik 5.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 14. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 195

 


159 - Krško - Grobišče v zaklonišču

Grobista: Grobišče leži v strmem bregu nasproti stavbe občine Krško. 50 m južno od grobista stoji hiša Bohoričeva 4, 20 m severovzhodno gospodarsko poslopje in 100 m severno južni rob športnega igrišča Šolskega centra.
Geopedija: 
povezava

 

(Krško, mesto )

Oznaka: 159

Kraj: KRŠKO

Ime: Grobišče v zaklonišču

Tip: urbano okolje

Tip: hrvaški civilisti

Opis: Po navedbah PU Krško naj bi v opuščenem zaklonišču usmrtili več kot 100 civilistov, predvsem Hrvatov, in zaklonišče nato zaminirali.

Opis grobista: Grobišče leži v strmem bregu nasproti stavbe občine Krško. 50 m južno od grobista stoji hiša Bohoričeva 4, 20 m severovzhodno gospodarsko poslopje in 100 m severno južni rob športnega igrišča Šolskega centra.

Kategorija: Rudniški jašek, zaklonišče

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 26. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 159

 


160 - Brestanica - Grobišče Hafnarjev graben   

Grobista: Grobišče naj bi se nahajalo na območju Hafnerjevega grabna ob potoku Suhadol. 
Geopedija: 
povezava

 

(Krško – Zidani Most)

Oznaka: 160

Kraj: BRESTANICA

Ime: Grobišče Hafnarjev graben

Tip: gozd, graben

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, vojaki srbske Narodnosti, slovenski civilisti

Opis: Po navedbah PU Krško naj bi v Hafnerjevem grabnu bilo usmrčeno okoli 186 do 174 vojakov iz Hrvaške in Srbije ter 20-30 slovenskih civilistov.

Opis grobista: Grobišče naj bi se nahajalo na območju Hafnerjevega grabna ob potoku Suhadol.

Kategorija: Protitankovski jarek

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 25. 02. 2005

Natančnost: 2

Površina: 0

 


161 - Pečje - Grobišče Lončarjev dol 1    

Grobista: Grobišče leži na travniku ob robu gozda 150 m zahodno od hiše Pečje 32.
Geopedija: 
povezava

 

(Krško – Zidani Most)

Oznaka: 161

Kraj: PEČJE

Ime: Grobišče Lončarjev dol 1

Tip: gozd, travnik

Tip: ustaški vojaki

Opis: Po navedbah PU Krško naj bi tu bilo pokopanih 20-30 ustašev.

Opis grobista: Grobišče leži na travniku ob robu gozda 150 m zahodno od hiše Pečje 32.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 26. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 161

 


162 - Trnovo - Grobišče Brezno Zalesnika    

Grobista: Brezno Zalesnika leži 1,5 km severovzhodno od naselja Trnovo, na desni strani ceste Trnovo - Lokve.
Geopedija: 
povezava

 

(Nova Gorica - )

Oznaka: 162

Kraj: TRNOVO

Ime: Grobišče Brezno Zalesnika

Sinonimi: Brezno za lesniko

Tip: brezno, gozd

Tip: slovenski domobranci, civilisti, italijanski civilisti, italijanski vojaki, slovenski civilisti

Opis: V Breznu Zalesnika so v maju 1945 usmrtili del tistih, ki so jih na Goriškem aretirali in obsodili na smrt, med njimi verjetno tudi zajete domobrance, ki so se umaknili proti Gorici.

Opis grobista: Brezno Zalesnika leži 1,5 km severovzhodno od naselja Trnovo, na desni strani ceste Trnovo - Lokve.

Kategorija: Brezno

Označitev: Da

Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Italijani

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum: 26. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 162

 


163 - Voglarji - Grobišče Brezno za Cvetrežem   

Grobista: Brezno za Cvetrežem leži na desni strani ceste Trnovo - Lokve, severno od zaselka Cvetrež in severozahodno od naselja Voglarji.
Geopedija: 
povezava

 

(Nova Gorica - Trnovo)

Oznaka: 163

Kraj: VOGLARJI

Ime: Grobišče Brezno za Cvetrežem

Sinonimi: Brezen 3 pri Cvetrežu

Tip: brezno, gozd

Tip: slovenski domobranci, civilisti, italijanski civilisti, italijanski vojaki, slovenski civilisti

Opis: V Breznu za Cvetrežem so v maju 1945 usmrtili del tistih, ki so jih na Goriškem aretirali in obsodili na smrt, med njimi verjetno tudi zajete domobrance, ki so se umaknili proti Gorici.

Opis grobista: Brezno za Cvetrežem leži na desni strani ceste Trnovo - Lokve, severno od zaselka Cvetrež in severozahodno od naselja Voglarji.

Kategorija: Brezno

Označitev: Da

Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Italijani

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum: 26. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 163

 


164 - Grgar - Grobišče Brezno Podgomila    

Grobista: Brezno Podgomila leži na levi strani ceste Grgar - Grgarske Ravne, okoli 1 km severno od naselja Grgar.
Geopedija: 
povezava

 

(Nova Gorica - Solkan)

Oznaka: 164

Kraj: GRGAR

Ime: Grobišče Brezno Podgomila

Sinonimi: Miljavčev brezen

Tip: brezno, travnik

Tip: slovenski domobranci, italijanski vojaki, italijanski civilisti, slovenski civilisti

Opis: V Breznu Podgomila so v maju 1945 usmrtili del tistih, ki so jih na Goriškem aretirali in obsodili na smrt, med njimi verjetno tudi zajete domobrance, ki so se umaknili proti Gorici.

Opis grobista: Brezno Podgomila leži na levi strani ceste Grgar - Grgarske Ravne, okoli 1 km severno od naselja Grgar.

Kategorija: Brezno

Označitev: Da

Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Italijani

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum: 26. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 164

 


165 - Grič Pri Klevevžu - Grobišče Klevevž 1   

Grobista: V kotanji, v gozdu 30 m od ceste in okoli 10 m od gozdne steze, ki se priključi na cesto je grob Krnca.
Geopedija: 
povezava

 

(Dol pri Šmarjeti)

Oznaka: 165

Kraj: GRIČ PRI KLEVEVŽU

Ime: Grobišče Klevevž 1

Sinonimi: Kačja Rid, Bričevka, Jurjevci

Tip: gozd

Tip: civilisti, Romi

Opis: V grobišču naj bi bilo pokopanih okrog 30 žrtev, ki so jih partizani pobili spomladi in v začetku poletja leta 1942, ko je bil v graščini štab Krškega odreda.

Opis grobista: V kotanji, v gozdu 30 m od ceste in okoli 10 m od gozdne steze, ki se priključi na cesto je grob Krnca.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 26. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 165

 


166 - Grič Pri Klevevžu - Grobišče Klevevž 2     

Grobista: Grobišče (5 grobov) Klevevž 2 leži na desni strani gozdne steze pred vrtačo, okoli 180 m od ceste.
Geopedija: 
povezava

 

(Šmarjetske toplice – Novo mesto)

Oznaka: 166

Kraj: GRIČ PRI KLEVEVŽU

Ime: Grobišče Klevevž 2

Sinonimi: Kačja Rid, Bričevka, Jurjevci

Tip: gozd

Tip: civilisti, Romi

Opis: V grobišču naj bi bilo pokopanih več deset žrtev, ki so jih partizani pobili spomladi in v začetku poletja leta 1942, ko je bil v graščini štab Krškega odreda.

Opis grobista: Grobišče (5 grobov) Klevevž 2 leži na desni strani gozdne steze pred vrtačo, okoli 180 m od ceste.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

Faza: 1

Datum: 26. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 166

 


167 - Grič Pri Klevevžu - Grobišče Klevevž 3     

Grobista: Grobišče (3 grobovi Klevevž 3) leži na desni strani gozdne steze pred vrtačo, okoli 220 m od ceste.
Geopedija: 
povezava

 

(Šmarješke toplice - Dolenjska)

Oznaka: 167

Kraj: GRIČ PRI KLEVEVŽU

Ime: Grobišče Klevevž 3

Sinonimi: Kačja Rid, Bričevka, Jurjevci

Tip: gozd

Tip: civilisti, Romi

Opis: V grobišču naj bi bilo pokopanih več deset žrtev, ki so jih partizani pobili spomladi in v začetku poletja leta 1942, ko je bil v graščini štab Krškega odreda.

Opis grobista: Grobišče (3 grobovi Klevevž 3) leži na desni strani gozdne steze pred vrtačo, okoli 220 m od ceste.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

Faza: 1

Datum: 26. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 167

                                       


168 - Čužnja Vas - Grobišče Lukovnik 1  

Grobista: Grobišče leži v zaraščenem območju okoli 50 za mostom, na prostoru v obliki črke V, ki ga oklepata dve gozdni poti.
Geopedija: 
povezava

 

(Šmarješke toplice - Dolenjska)

Oznaka: 168

Kraj: ČUŽNJA VAS

Ime: Grobišče Lukovnik 1

Tip: gozd

Tip: civilisti

Opis: V grobišču Lukovnik 1 je 2. bataljon Dolenjskega odreda spomladi in poleti 1942 usmrtil večje število oseb. V grobišču Lukovnik 1 je bilo okrog 20 grobov.

Opis grobista: Grobišče leži v zaraščenem območju okoli 50 za mostom, na prostoru v obliki črke V, ki ga oklepata dve gozdni poti.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 26. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 168

 


169 - Čužnja Vas - Grobišče Lukovnik 2    

Grobista: Grobišče Lukovnik 2 leži na desni strani desne poti, okrog 10 m od razcepa, pod gabrom, kjer je grob mladega partizana (Lukovnik 2).
Geopedija: 
povezava

 

(Šmarješke toplice - Dolenjska)

Oznaka: 169

Kraj: ČUŽNJA VAS

Ime: Grobišče Lukovnik 2

Tip: gozd

Tip: partizan

Opis: V grobišču Lukovnik 1 je 2. bataljon Dolenjskega odreda spomladi in poleti 1942 usmrtil večje število oseb, v grobišču Lukovnik 2 pa partizana.

Opis grobista: Grobišče Lukovnik 2 leži na desni strani desne poti, okrog 10 m od razcepa, pod gabrom, kjer je grob mladega partizana (Lukovnik 2).

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Slovenci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 26. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 169

 


170 - Strelac - Grobišče Jelenca    

Grobista: Grobišče leži v gozdu na dnu vrtače, 400 m južno od naselja Strelac.
Geopedija: 
povezava

 

(Šmarješke toplice - Dolenjska)

Oznaka: 170

Kraj: STRELAC

Ime: Grobišče Jelenca

Tip: gozd, vrtača

Tip: neznane žrtve

Opis: Tu naj bi po koncu 2. svetovne vojne usmrtili in pokopali okoli 6 ljudi. Domačini so s sondažo ugotovili obstoj posmrtnih ostankov.

Opis grobista: Grobišče leži v gozdu na dnu vrtače, 400 m južno od naselja Strelac.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Slovenci

Status: Neznano

Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

Faza: 1

Datum: 27. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 170

 


171 - Brezovica - Grobišče Sela

Grobista: Grob leži v gozdu, severovzhodno od vasi Brezovica.
Geopedija: 
povezava

 

(Šmarješke toplice - Dolenjska)

Oznaka: 171

Kraj: BREZOVICA

Ime: Grobišče Sela

Tip: gozd

Tip: partizan, Madžar

Opis: Po navedbah domačina tu leži madžarski zdravnik, partizan, usmrčen leta 1943 s strani partizanov.

Opis grobista: Grob leži v gozdu, severovzhodno od vasi Brezovica.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Madžari

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 27. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 171

 


172 - Celje - Grobišče Zgornja Hudinja

Grobista: Grobišče se nahaja v nekdanjem protitankovskem jarku, ki leži na travniku, vzhodno od Osnovne šole Frana Roša (Zgornja Hudinja 114).
Geopedija: 
povezava

 

(Celje, mesto, severno, ob avtocesti)

Oznaka: 172

Kraj: CELJE

Ime: Grobišče Zgornja Hudinja

Tip: protitankovski jarek, travnik

Tip: ustaški vojaki, civilisti

Opis: Del preiskanega protitankovskega jarka. Izkopavanje se je pričelo 8. septembra 1997 in končalo 10. septembra 1997, ko so obe jami zasuli. Posmrtni ostanki pripadajo najmanj 40 osebam (37 moških in 3 ženske).

Opis grobista: Grobišče se nahaja v nekdanjem protitankovskem jarku, ki leži na travniku, vzhodno od Osnovne šole Frana Roša (Zgornja Hudinja 114).

Kategorija: Protitankovski jarek

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

Faza: 1

Datum: 27. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 172

 


173 - Celje - Grobišče Klukec

Grobista: Na vzhodni strani hiše.
Geopedija: 
povezava

 

(Celje, mesto, južno - Golovec)

Oznaka: 173

Kraj: CELJE

Ime: Grobišče Klukec

Tip: urbano okolje

Tip: neznane žrtve, prekopano

Opis: Ob kopanju temeljev za izgradnjo vodovoda pri gostišču Klukec so delavci 20. avgusta 1996 naleteli na posmrtne ostanke ljudi. Izkop 23. Avgusta1996.

Opis grobista: Na vzhodni strani hiše.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Ni podatka

Status: Neznano

Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

Faza: 1

Datum: 27. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 173

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/celje/hudinja/Hudinja.htm

 


174 - Medlog - Grobišče Slovenijales  

Grobista: Na delu območja kjer so bili jarki stojijo kompleksi tovarne Slovenijales, Avto Celja, del ceste, ki pelje mimo pokopališča.
Geopedija: 
povezava

 

(Celje, mesto, zahodno proti letališču v Levcu)

Oznaka: 174

Kraj: MEDLOG

Ime: Grobišče Slovenijales

Tip: urbano okolje, njiva, ob potoku, travnik, cesta

Tip: hrvaški civilisti

Opis: V jarkih za skladiščenje bencinskih sodov v bližini letališča Medlog naj bi maja in junija 1945 usmrtili večje število hrvaških civilistov.

Opis grobista: Na delu območja kjer so bili jarki stojijo kompleksi tovarne Slovenijales, Avto Celja, del ceste, ki pelje mimo pokopališča.

Kategorija: Protitankovski jarek

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 24. 06. 2004

Natančnost: 2

Površina: 0

 


175 - Medlog - Grobišče Lipovškov travnik  

Grobista: Na travniku dIme: nzij 350x200 m, med melioracijskim grabnom na Z in J iz smeri hiše Medlog 51 na S proti Medlog 37 na J in nato pravokotno proti V in hiši Lopata 68 ter nato po cesti proti hiši Lopata 52
Geopedija: 
povezava

 

(Celje, mesto, zahodno proti letališču v Levcu)

Oznaka: 175

Kraj: MEDLOG

Ime: Grobišče Lipovškov travnik

Sinonimi: Šefov gozd

Tip: travnik, protitankovski jarek

Tip: hrvaški civilisti

Opis: Tu naj bi v 4 grobovih 2 x 10 m usmrtili okoli 400 hrvaških beguncev. Ob melioraciji gozda v travnik in kopanju jarkov naj bi izvajalci (Nivo Celje) našli posmrtne ostanke in jih prenesli neznanokam.

Opis grobista: Na travniku dimenzij 350x200 m, med melioracijskim grabnom na Z in J iz smeri hiše Medlog 51 na S proti Medlog 37 na J in nato pravokotno proti V in hiši Lopata 68 ter nato po cesti proti hiši Lopata 52

Kategorija: Protitankovski jarek

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

Faza: 1

Datum: 24. 06. 2004

Natančnost: 2

Površina: 0

 


176 - Šoštanj - Grobišče Gorica 1

Grobista: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju.
Geopedija: 
povezava

 

(Šoštanj, Gorica nad Šoštanjem, severno in ob potopljenem jezeru ???)

Oznaka: 176       

Kraj: ŠOŠTANJ

Ime: Grobišče Gorica 1

Sinonimi: čebulov travnik

Tip: travnik

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, civilisti nemške Narodnosti

Opis: Na hribu Gorice nad Šoštanjem naj bi v drugi polovici maja 1945 usmrtili civilne osebe, predvsem premožnejše Šoštanjčane (23. 5.) in večje število oseb, ki so se umikali proti Koroški.

Opis grobista: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 27. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 176

                           

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo//30_ce/sostanj/Sostanj.htm

https://mapio.net/pic/p-17633041/

 


177 - Šoštanj - Grobišče Gorica 2

Grobista: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju.
Geopedija: 
povezava

 

(Šoštanj, Gorica nad Šoštanjem, severno in ob potopljenem jezeru ???)

Oznaka: 177

Kraj: ŠOŠTANJ

Ime: Grobišče Gorica 2

Sinonimi: Grobišče na Stvarnikovi (Bodjanovi) njivi

Tip: travnik, njiva

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, civilisti nemške Narodnosti

Opis: Na hribu Gorice nad Šoštanjem naj bi v drugi polovici maja 1945 usmrtili civilne osebe, predvsem premožnejše Šoštanjčane (23. 5.) in večje število oseb, ki so se umikali proti Koroški.

Opis grobista: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 27. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 177

 

Priloga »PIETETA«

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_Mrtvih_2010.htm

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_mrtvih_2014.htm

 


178 - Šoštanj - Grobišče Gorica 3

Grobista: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju.
Geopedija: 
povezava

 

(Šoštanj, Gorica nad Šoštanjem, severno in ob potopljenem jezeru ???)

Oznaka: 178

Kraj: ŠOŠTANJ

Ime: Grobišče Gorica 3

Tip: travnik

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, civilisti nemške Narodnosti

Opis: Na hribu Gorice nad Šoštanjem naj bi v drugi polovici maja 1945 usmrtili civilne osebe, predvsem premožnejše Šoštanjčane (23. 5.) in večje število oseb, ki so se umikali proti Koroški.

OPOMBA: pogledati objave časopis »NAŠ ČAS« !!!  dragutin !

https://mapio.net/pic/p-38619038/

Opis grobista: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 27. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 178         

 


179 - Družmirje - Grobišče Družmirje 1  

Grobista: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju. Grobista leži na hribu Gorice, ob cesti pri križišču cest Gaberke – Družmirje – Gorica. Na levi strani križišča.
Geopedija: 
povezava

 

(Šoštanj, Gorica nad Šoštanjem, severno in ob potopljenem jezeru ???)

Oznaka: 179

Kraj: DRUŽMIRJE

Ime: Grobišče Družmirje 1

Tip: gozd

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, civilisti nemške Narodnosti

Opis: Na hribu Gorice nad Šoštanjem naj bi v drugi polovici maja 1945 usmrtili civilne osebe, predvsem premožnejše Šoštanjčane (23. 5.) in večje število oseb, ki so se umikali proti Koroški.

Opis grobista: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju. Grobista leži na hribu Gorice, ob cesti pri križišču cest Gaberke – Družmirje – Gorica. Na levi strani križišča.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 27. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 179

 


180 - Družmirje - Grobišče Družmirje 2   

Grobista: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju. V Grobišče Družmirje 2 (Lepova gošča) smo združili 3 grobista, ki sta nam jih pokazala kriminalista PU Celje.
Geopedija: 
povezava

 

(Šoštanj, Gorica nad Šoštanjem, severno in ob potopljenem jezeru ???)

Oznaka: 180

Kraj: DRUŽMIRJE

Ime: Grobišče Družmirje 2

Tip: gozd

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, civilisti nemške Narodnosti

Opis: Na hribu Gorice nad Šoštanjem naj bi v drugi polovici maja 1945 usmrtili civilne osebe, predvsem premožnejše Šoštanjčane (23. 5.) in večje število oseb, ki so se umikali proti Koroški.

Opis grobista: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju. V Grobišče Družmirje 2 (Lepova gošča) smo združili 3 grobista, ki sta nam jih pokazala kriminalista PU Celje.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 27. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 180

 


181 - Cerkno - Grobišče Zakriž

Grobista: Na strmem pobočju pod gozdno potjo je veliko manjših in velikih skal. Pod njimi naj bi bilo grobišče.
Geopedija: 
povezava

 

(Cerkno – Zakri, jugozahodno)

Oznaka: 181

Kraj: CERKNO

Ime: Grobišče Zakriž

Tip: gozd

Tip: slovenski civilisti

Opis: V grobišču Zakriž naj bi 21. ali 22. marca 1945 usmrtili in pokopali 22 ali 23 oseb, privedenih iz zapora v Cerknem ali pridržanih na prisilnem delu.

Opis grobista: Na strmem pobočju pod gozdno potjo je veliko manjših in velikih skal. Pod njimi naj bi bilo grobišče.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 15. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 181

 


182 - Gornji Dolič - Grobišče pri domačiji Golčman      

Grobista: Grobišče leži na travniku pod domačijo »Golčman« (Gornji Dolič 54), na robu gozda, pod skalami.
Geopedija: 
povezava

 

(Velenje – Slovenj Gradec)

Oznaka: 182

Kraj: GORNJI DOLIČ

Ime: Grobišče pri domačiji Golčman

Tip: travnik

Tip: vojaki hrvaške Narodnosti

Opis: Pod domačijo Golčman naj bi bili med 10. in 15. majem 1945 pokopani trije vojaki hrvaške Narodnosti.

Opis grobista: Grobišče leži na travniku pod domačijo »Golčman« (Gornji Dolič 54), na robu gozda, pod skalami.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 28. 02. 2003

Natančnost: 2

Površina: 182

 


183 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 3  

Grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija: 
povezava

 

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

Oznaka: 183

Kraj: MARIJA REKA

Ime: Grobišče Kregarjev graben 3

Tip: gozd

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti - ujetniki

Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

Opis grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 03. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 183

 


184 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 4  

Grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija: 
povezava

 

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna desna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

Oznaka: 184

Kraj: MARIJA REKA

Ime: Grobišče Kregarjev graben 4

Tip: gozd

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti - ujetniki

Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

Opis grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 03. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 184

 

https://mapio.net/pic/p-19249764/

https://mapio.net/pic/p-34455556/

 


185 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 5 

Grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija: 
povezava

 

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

Oznaka: 185

Kraj: MARIJA REKA

Ime: Grobišče Kregarjev graben 5

Tip: gozd

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti - ujetniki

Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

Opis grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 03. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 185

 


186 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 6  

Grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija: 
povezava

 

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

Oznaka: 186

Kraj: MARIJA REKA

Ime: Grobišče Kregarjev graben 6

Tip: gozd

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti - ujetniki

Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

Opis grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 03. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 186

 


187 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 7 

Grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija: 
povezava

 

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

Oznaka: 187

Kraj: MARIJA REKA

Ime: Grobišče Kregarjev graben 7

Tip: gozd

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti - ujetniki

Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

Opis grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 03. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 187

 

Priloga »PIETETA«

https://mapio.net/pic/p-34455556/

http://safaric-safaric.si/grobista_slo/zasavje/trbovlje/Trbovlje.htm

 


188 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 8

Grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija: 
povezava

 

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

Oznaka: 188

Kraj: MARIJA REKA

Ime: Grobišče Kregarjev graben 8

Tip: gozd

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti - ujetniki

Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

Opis grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 03. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 188

 


189 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 9  

Grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija: 
povezava

 

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna desna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

Oznaka: 189

Kraj: MARIJA REKA

Ime: Grobišče Kregarjev graben 9

Tip: gozd

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti - ujetniki

Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

Opis grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 03. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 189

 


190 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 10  

Grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija: 
povezava

 

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

Oznaka: 190

Kraj: MARIJA REKA

Ime: Grobišče Kregarjev graben 10

Tip: gozd

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti - ujetniki

Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

Opis grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 03. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 190

 


191 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 11   

Grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija: 
povezava

 

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

Oznaka: 191

Kraj: MARIJA REKA

Ime: Grobišče Kregarjev graben 11

Tip: gozd

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti - ujetniki

Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

Opis grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 03. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 191

 


192 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 12  

Grobista: 12. grobista v sklopu Kregarjevega grabna je t.i. grobišče »dolge ride«, za katero pa ne vemo ali je na lokaciji označeni z 12 ali na 13. Evidentirali smo obe.
Geopedija: 
povezava

 

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

Oznaka: 192

Kraj: MARIJA REKA

Ime: Grobišče Kregarjev graben 12

Tip: gozd

Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti - ujetniki

Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

Opis grobista: 12. grobista v sklopu Kregarjevega grabna je t.i. grobišče »dolge ride«, za katero pa ne vemo ali je na lokaciji označeni z 12 ali na 13. Evidentirali smo obe.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Mešano

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 03. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 192

 


193 - Mala Vas - Grobišče Mala vas    

Grobista: Grobišče dimenzij 1,5 x 1,5 m leži v vrtači gozda Gorica, ki je na robu označena z lesenim križem.
Geopedija: 
povezava

 

(Videm – Velike Lašče)

Oznaka: 193

Kraj: MALA VAS

Ime: Grobišče Mala vas

Tip: gozd, vrtača

Tip: slovenski civilisti

Opis:  Grobišče osmih vaščanov Podgore, usmrčenih iz 16. na 17. junij 1945.

Opis grobista: Grobišče dimenzij 1,5 x 1,5 m leži v vrtači gozda Gorica, ki je na robu označena z lesenim križem.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 1

Datum: 03. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 193            

 


194 - Ravni Dol - Grobišče Travna gora 1  

Grobista: Grobišče Travna gora sestavljajo štiri grobista. Območje okoli lesenega križa pod cesto leži četrto grobišče, približno 50 m navzdol od križa navzdol leži prvo, 10 m nižje drugo in še 10 m nižje tretjo.
Geopedija: 
povezava

 

(Sodražica - Ribnica)

Oznaka: 194

Kraj: RAVNI DOL

Ime: Grobišče Travna gora 1

Tip: gozd

Tip: četniki, ujetniki

Opis: Tu je Šercerjeva brigada 2. novembra 1943 usmrtila okoli 48 oseb, ujetnikov, pripeljanih iz zaporov v Kočevju, iz maščevanja zaradi pobega 10 ujetnikov po usmrtitvi stražarja blizu Glažute.

Opis grobista: Grobišče Travna gora sestavljajo štiri grobista. Območje okoli lesenega križa pod cesto leži četrto grobišče, približno 50 m navzdol od križa navzdol leži prvo, 10 m nižje drugo in še 10 m nižje tretjo.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 03. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 194

 


195 - Moste - Grobišče Baudova ledina 2 

Grobista: Grobišče (grobista 2) naj bi ležalo v gozdu, severno od grobista 1. Razprostiralo naj bi se na manjšem platoju, desno od pastirske pregrade, tik ob vznožju pobočja.
Geopedija: 
povezava

 

(Jesenice - Bled)

Oznaka: 195

Kraj: MOSTE

Ime: Grobišče Baudova ledina 2

Tip: gozd, graben

Tip: ustaški vojaki

Opis: V grobišču 1 in 2 naj bi bilo pokopano od 6 – 12 hrvaških domobrancev.

Opis grobista: Grobišče (grobista 2) naj bi ležalo v gozdu, severno od grobista 1. Razprostiralo naj bi se na manjšem platoju, desno od pastirske pregrade, tik ob vznožju pobočja.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Hrvati

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 21. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 195

 


196 - Bukovec - Grobišče Mačkovec  

Grobista: Popravek: prestavljeno v cerkev v Begunjah pri Cerknici Stara grobista: Na deblih dreves, ki stojijo ob gozdni poti so izrezljani liki v obliki križa, ki označujejo bližino grobišča. Grobišče je dimenzij 2,5 x 3,5 m.
Geopedija: 
povezava

 

(Begunje pri Cerknici)

Oznaka: 196

Kraj: BUKOVEC

Ime: Grobišče Mačkovec

Sinonimi:

Tip: gozd

Tip: vaški stražarji

Opis

Tu je Loška brigada 27. ali 28. oktobra 1943 usmrtila okoli 40 oseb, pripeljanih iz zaporov v Ribnici. Večina njih je bila iz bivših notranjskih posadk vaških straž.

Opis grobista: Popravek: prestavljeno v cerkev v Begunjah pri Cerknici

Stara grobista: Na deblih dreves, ki stojijo ob gozdni poti so izrezljani liki v obliki križa, ki označujejo bližino grobišča. Grobišče je dimenzij 2,5 x 3,5 m.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 1

Datum: 03. 03. 2003

Natančnost: 2

Površina: 196

 


197 - Golo - Grobišče Golo    

Grobista: null
Geopedija: 
povezava

 

(Velike Lašče - Grosuplje)

Oznaka: 197

Kraj: GOLO

Ime: Grobišče Golo

Tip: vrtača

Tip: slovenski domobranci

Opis: Iz Škofovih zavodov v Šentvidu naj bi 26. julija 1945 na kamionih pripeljali večje število domobrancev in jih v breznu usmrtili.

Kategorija: Brezno

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

Faza: 2

Datum: 01. 11. 2003

Natančnost: 2

Površina: 0

 


198 - Brezje Pri Dobrovi - Grobišče na Ključu 1    

Grobista: Grobišče na Ključu sestavljata dve lokaciji. Obe sta v pobočju, v začetku grape, V od poti, ki vodi pod vrhom Ključa. V strmem pobočju sta vidni dve udornini, kjer naj bi bila groba.
Geopedija: 
povezava

 

(Log pri Brezovici)

Oznaka: 198

Kraj: BREZJE PRI DOBROVI

Ime: Grobišče na Ključu 1

Tip: gozd

Tip: civilisti

Opis: V pobočju pod Ključem so bile 28. 4. 1942 usmrčene tri sestre Skobec (Dinka, Francka, Ivanka), po domače Glinarjeve iz Stranske vasi, ki jih je vodstvo Dolomitskega odreda obsodilo izdajstva.

Opis grobista: Grobišče na Ključu sestavljata dve lokaciji. Obe sta v pobočju, v začetku grape, V od poti, ki vodi pod vrhom Ključa. V strmem pobočju sta vidni dve udornini, kjer naj bi bila groba.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos ni dokumentiran

Faza: 2

Datum: 01. 11. 2003

Natančnost: 2

Površina: 0       

 


199 - Brezje Pri Dobrovi - Grobišče na Ključu 2 

Grobista: Grobišče na Ključu sestavljata dve lokaciji. Obe sta v pobočju, v začetku grape, V od poti, ki vodi pod vrhom Ključa. V strmem pobočju sta vidni dve udornini, kjer naj bi bila groba.
Geopedija: 
povezava

 

(Log pri Brezovici)

Oznaka: 199

Kraj: BREZJE PRI DOBROVI

Ime: Grobišče na Ključu 2

Tip: gozd

Tip: civilisti

Opis: V pobočju pod Ključem so bile 28. 4. 1942 usmrčene tri sestre Skobec (Dinka, Francka, Ivanka), po domače Glinarjeve iz Stranske vasi, ki jih je vodstvo Dolomitskega odreda obsodilo izdajstva.

Opis grobista: Grobišče na Ključu sestavljata dve lokaciji. Obe sta v pobočju, v začetku grape, V od poti, ki vodi pod vrhom Ključa. V strmem pobočju sta vidni dve udornini, kjer naj bi bila groba.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos ni dokumentiran

Faza: 2

Datum: 01. 11. 2003

Natančnost: 2

Površina: 0

 


200 - Babna Gora - Grob Martinčičeve družine  

Grobista: Ob desni strugi potočka Dolgi graben, severno od križa. POGLEJ NA KARTI
Geopedija: 
povezava

 

(Ljubljana zahodno)

Oznaka: 200

Kraj: BABNA GORA

Ime: Grob Martinčičeve družine

Sinonimi: Kuzmanov gozd

Tip: graben

Tip: civilisti

Opis: V dveh jamah naj bi bilo pokopanih 9 članov družine Martinc, po domače Hudnik iz Hruševa 21.

Opis grobista: Ob desni strugi potočka Dolgi graben, severno od križa. POGLEJ NA KARTI

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos ni dokumentiran

Faza: 2

Datum: 01. 11. 2003

Natančnost: 2

Površina: 0

 


201 - Polica - Grobišče Bliska vas nad Polico  

Grobista: V gozdu na pobočju pod potjo, ki iz Bliske vasi vodi proti Andrejčevemu hribu.
Geopedija: 
povezava

 

(Grosuplje - )

Oznaka: 201

Kraj: POLICA

Ime: Grobišče Bliska vas nad Polico

Tip: gozd

Tip: civilisti

Opis: V okolici taborišča partizanskega Dolenjskega odreda so v več posameznih grobovih pokopane žrtve iz širše okolice in okolice Ljubljana Moste.

Opis grobista: V gozdu na pobočju pod potjo, ki iz Bliske vasi vodi proti Andrejčevemu hribu.

Kategorija: Jama

Označitev: Ne

Narodnost: Slovenci

Status: Civilisti

Zanesljivost: Grobista približna - nezanesljivi viri

Faza: 2

Datum: 30. 12. 2004

Natančnost: 2

Površina: 0         

 


202 - Kozarišče - Grobišče Jama Kozlovka     

Grobista: Navpično in okoli 56 globoko brezno leži v smrekovem gozdu ob cesti Kozarišče - Knežak.
Geopedija: 
povezava

 

(Stari trg pri Ložu )

Oznaka: 202

Kraj: KOZARIŠČE

Ime: Grobišče Jama Kozlovka

Tip: brezno

Tip: vaški stražarji

Opis grobista: Navpično in okoli 56 globoko brezno leži v smrekovem gozdu ob cesti Kozarišče - Knežak.

Kategorija: Brezno

Označitev: Da

Narodnost: Slovenci

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 2

Datum: 01. 11. 2003

Natančnost: 2

Površina: 0

 


203 - Setnica Del - Grob srbskega častnika  

Grobista: Grob leži ob planinski pešpoti okoli 230 m SV od domačije Cetnica 10.
Geopedija: 
povezava

 

(Polhov Gradec)

Oznaka: 203

Kraj: SETNICA DEL

Ime: Grob srbskega častnika

Tip: gozd

Tip: pripadnik Srbskega prostovoljskega korpusa

Opis: V grobu leži častnik Srbskega prostovoljskega korpusa, ustreljen maja 1945 v boju, po pobegu iz taborišča Šentvid.

Opis grobista: Grob leži ob planinski pešpoti okoli 230 m SV od domačije Cetnica 10.

Kategorija: Jama

Označitev: Da

Narodnost: Srbi

Status: Vojaki

Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

Faza: 2

Datum: 07. 11. 2003

Natančnost: 2

Površina: 0

 


204 - Grosuplje - Grobišče Koščakov hrib