ekipa PIETETA u posjeti Dubrovniku 2000.g.
fotografije sa posjete Prevlaci i kod domačina
prilikom nastupa u zupi Mandaljeni i Dubrovniku za javnost i medije:
g.F.Perme, g.S.Novak, dr.B.Pahljina, g.J.Pahljina, g.D.Safarić