* KATASTAR STRATIŠTA-GROBIŠTA KOMUNISTIČKIH ZLOČINA *
Cro - HRVATSKA

“SMRT FAŠIZMU SLOBODA NARODA”
BLOK OBRADE "DIGITALNOG KATASTRA" USUĐENIKA
završena je obrada 2.150 presuda i osuda u sistemu Google Earth Pro
digitalno kartiranje presuda i osuda je po tom katalogu-izvješću
u listpadu 2019.g. moći će se skinuti karte pa i "digitalna baza" za one koji znaju koristiti
Google Earth Pro

SKRAĆENA VERZIJA “SMRT FAŠIZMU SLOBODA NARODA”

" d r a g u t i n "
DIGITALNA BAZA SADRŽI *2.150* OBRAĐENIH OSUDA i PRESUDA KAO "SMRT STRIJELJANJEM"
ZA KORIŠTENJE OVE "DIGITALNE BAZE" POTREBAN JE INSTALIRAN "Google Earth Pro"
"D I G I T A L N A _ B A Z A"
PRIKAZ OSUĐENIKA PO ŽUPANIJAMA
POD ISTIN NASLOVOM - KARTA JOŠ NIJE ZAVRŠENA

HRVATSKA - cijela

ZAGREB, KOPRIVNICA, BJELOVAR i OSIJEK

BJELOVAR SA OKOLICOM

ISTRA, RIJEKA, KARLOVAC i ZADAR

ŠIBENIK, SPLIT, IMOTSKI i DUBROVNIK

ZABOK, KRAPINA, LEPOGLAVA i IVANEC

IVANEC, VARAŽDIN, ČAKOVE i LUDBREG

KOPRIVNICA, DRINJE i HLEBINJE

POŽEGA, OSIJEK, VUKOVAR i VINKOVCI

IMOTSKI - sa okolicomx

IMOTSKI - RUNOVIĆ

IMOTSKI - DONJI PROLOŽAC i POSTRANJE

IMOTSKI: LOKVIČIĆ i DONJI PROLOZAC

IMOTSKI - KRSTATICE
* KARTE U PRIPREMIPIETETA - E-mail
(Copy E-mail)