* KATASTAR STRATIŠTA-GROBIŠTA KOMUNISTIČKIH ZLOČINA *
Mkd - MAKEDONIJA
*** 01 - MAKEDONIJA ***PIETETA - E-mail
(Copy E-yooho)
dragutin * * * PIETETA * * * - E-gmail