* KATASTAR STRATIŠTA-GROBIŠTA KOMUNISTIČKIH ZLOČINA *
Mkd - MAKEDONIJA
*** 01 - MAKEDONIJA ***