* KATASTAR STRATIŠTA-GROBIŠTA KOMUNISTIČKIH ZLOČINA *
CrGo - CRNA GORA
*** 01 - CRNA GORA ***