* KATASTAR STRATIŠTA-GROBIŠTA KOMUNISTIČKIH ZLOČINA *
Aut - AUSTRIA
*** Aut - AUSTRIA ***
Bleiburg ne može biti zabranjen zbog jednog lukavog poteza iz 1965.g.