KARTE GROBISČ PO SLOVENIJI, IZDELANE 1997.leta
PRIKAZANE POSAMEZNE KARTE GROBISC JE LAST AVTORJA PIETETE (20 let raziskav!)
karta grobisc g.Franca PERME (leta 2007.g.)