"IZBORI 2011"
HRVATSKI ULJUDBENI POKRET2012-01-22

Od:

HRVATSKI ULJUDBENI POKRET

Udruga za zaštitu ljudskih prava

10000 ZAGREB - Pete Poljanice 7

 

Za:

FAMILY CENTER ZAGREB

Marijo Živković

 

Zagreb, na dne 22. siječnja 2011.

 

 

Cijenjeni,

 

Tako je.

 

Hrvatski uljudbeni pokret pokretnut će , stoga, u utorak (prekosutra) sudski postupak protiv: Republike Hrvatske, Vlade RH, Branka Hrvatina, Vesne Pusić, Europske Komisije, Paula Vandorena i Štefana Fülea, radi poništenje referenduma za ulazak RH u EU, i to iz sljedećeg razloga:

 

1. Opet, kao i na predsjedničkim (2009./2010.) i na parlamentarnim

(4.12.2011.) izborima, na referendumu sudjelkuje 701.711 nepostojećih birača,

 

2. Neravnopravni su bili promičbeni uvjeti glede položaja pristalica i

protivnika ulaska RH u EU,

 

3. Organizatore referenduma, uključujući Misiju EK u Zagrebu potplatila je mafija globalnih profitera i oni se ponašaju sukladno njenim nalozima. To smo napisali i Paulu Vandorenu, ali on šut. Nije se ni naljutio. Dakle, priznaje.

 

Inače, naši sudski postupci glede poništenja izbora zastupnika u Hrvatski Sabor još nisu gotovi. Zatražili smo i uvid u biračke popise. Državno izborno povjerenstvo naš je zahtjev proslijedilo Ministarstvu uprave, a ono ga je poslalo Državnom odvjetništvu RH. Ne budemo li zadovoljni nastavit ćemo na europskim sudovima, odnosno na Vijeću Europe.

 

Za oko 2 mjeseca predviđamo izdati knjigu: "U Europsku Uniju sa 701.711 nepotojećih birača". Ako imate što zanimljiva na ovu temu pošaljite nam.

 

S poštovanjem

 

dr. sc. Tomislav Dragun

predsjednik


PS -

Hrvatski uljudbeni pokret izdaje dva tiskana časopisa: "Država Hrvatska"

(mjesečnik za politiku) i "Gradjanski" (tromjesečnik za šport). Rado bismo Vam poslali prošlogodišnje brojeve, ali ne znamo na koju adresu.

 

2012/1/22 marije živkovic <familycenterzagreb@gmail.com>

Glas Koncila i današnje glasanje

   Glas Koncila u današnjem broju izvješćuje kako je papa Benediktr XVI. rekao da je potrebno da Hrvatska uđe u EU, da je nadbiskup Puljić rekao da je EU „naš krug, naša stvarnost“.

   Ono što Glas Koncila nije napisao, a podrazumijeva se i trebao je napisati, jest da kad papa ili biskup, kao papa i kao biskup, kažu da je Hrvatskoj mjesto u EU, onda je tu uvijek prisutno, UZ PRAVEDNE UVJETE. Da li je ugovor o pristupanju EU zaista pravedan ?

   I Tito i Pavao VI su pozivali na mir. Titu je to značilo ostavite mene diktatora i masovnog ubojicu da u miru vladam, a za Pavla VI je to uvijek značilo, a to je i uporno govorio i pisao „MIR UZ PRAVDU“.

   Srdačan pozdrav

   Marijo ŽivkovićHRVATSKI ULJUDBENI POKRET

HRVATSKI ULJUDBENI POKRET

Udruga za zaštitu ljudskih prava

Registrirana dne 18. veljače 2003.

10000 ZAGREB – Pete Poljanice 7

hrvatska.uljudba@gmail.com

00385-1-29.23.756; 757; 91-33.88.431; 432; 433

 

Zagreb, na dne 9. ožujka 2012.

 

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA RH

10000 ZAGREB – Martićeva 14

      Co:

MINISTARSTVO UPRAVE RH

Klasa: UP/I-08-01/12-01/1

Urbroj: 515-03-02-01/4-12-1

Ministar: Arsen Bauk

10000 ZAGREB - Maksimirsa 63

 

 

ŽALBA

na rješenje Ministarstva uprave RH Klasa: UP/I-08-01/12-01/1

Urbroj: 515-03-02-01/4-12-1 od 21. veljače 2012.

u dva primjerka

 

Ad 1.

 

Ministarstvo uprave RH rješenjem Klasa: UP/I-08-01/12-01/1 Urbroj: 515-03-02-01/4-12-1 od 21. veljače 2012. – koje nam je uručeno 27. veljače 2012. – odlučilo je:

 

"Odbija se zahtjev Udruge Hrvatski uljudbeni pokret, sa sjedištem u Zagrebu, Pete Polljanice 7, zastupane po predsjedniku dr. sc. Tomislavu Dragunu, radi ostvarivanja prava na pristup informacijama."

 

(2)

 

 

Predmetno rješenje pobijamo u cijelosti, i to kako slijedi:

 

Ad 2.

 

Zainteresirani smo za uvid u popis birača, jer smo sudionici izbora za zastupnike Hrvatskog Sabora, koji su održani dne 3. i 4. prosinca 2011.

 

Sudski postupci, koje smo pokrenuli za utvrđenje ništetnim dotičnih izbora, su u tijeku.

 

Trebaju nam i dokazi iz službenih državnih izvora. Zar zbog toga da i dalje uznemirujemo Europsku Komisiju? Ili, recimo, Vijeće Europe?

 

Ad 3.

 

Upravo sam čitao svjedočenje Roberta Ježića na Županijskom sudu u Zagrebu. Razmišljao pri tome. Bože moj, koliki li će samo završiti kao dr. sc. Ivo Sanader kad im uzde vlasti ispadnu iz ruku.

 

Ad 4.

 

Predmetno rješenje donio je ministar Arsen Bauk iz koristoljublja, jer je i sam izabran na "faličnim" izborima na kojima je sudjelovalo 701.711 birača.

 

Znamo mi strpljivo čekati. Od 1945.

 

Istina će, kako kombinira Paul Vandoren, šef Misije Delegacije EK u RU, već za sljedećeih lokalnih izbora doći na vidjelo.

 

(3)

 

 

Što ćemo onda g. ministre. Dakako, znam ja da to nije s Vama počelo. Ali, treba započeti već jednom.

 

Postoji, kako bi rekao hrvatski general Ante Gotovina, i zapovjedna odgovornost.

 

         Prilog:

Knjiga – dr. Sc. Tomislav Dragun: "Hrvatsko pravosudstvo u kandžama komunističkih moćnika", Ognjište, nakladna zadruga, Zagreb, 2012.

 

Ad 5.

 

Slijedom svega navedenog

 

PREDLAŽEMO

 

Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH ukinuti predmetno rješenje Ministarstva uprave RH Klasa: UP/I-08-01/12-01/1 Urbroj: 515-03-02-01/4-12-1 od 21. veljače 2012. i naložiti traženi uvid u biračke popise za izbor zastupnika u Hrvatski Sabor.

 

 

                                       HRVATSKI ULJUDBENI POKRET

                                               Dr. Sc. Tomislav Dragun

                                                       predsjednikZagreb, na dne 9

Zagreb, na dne 9. ožujka 2012.

 

 

ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU

10000 ZAGREB – Trg N. Šubića Zrinjskog 5

        putem

OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU

br. 29-P-657/12 – sudkinja: Kolinda Kolar

10000 ZAGREB - Ulica grada Vukovara 84

 

Tužitelji:

HRVATSKI ULJUDBENI POKRET, Zagreb, Pete Poljanice 7

Dr. Sc. Tomislav Dragun, Zagreb, Pete Poljanice 7

Tuženici:

(1) Republika Hrvatska i (2) Vlada Republike Hrvatske, Zagreb, Trg sv. Marka 2

(3) Branko Hrvatin, mr. iur., Zagreb, Visoka 15

(4) Prof. Dr. Sc. Ivo Josipović, Zagreb, Pantovčak 241

(5) Europska Komisija, (6) Stefan Füle i (7) Paul Vandoren, Zagreb, Trg žrtava fašizma 6

 

 

ŽALBA

na rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu

br. 29-P-657/12-2 od 29. veljače 2012.

u 4 primjeraka

radi utvrđenja ništetnosti po službenoj dužnosti

referenduma radi ulaska Republike Hrvatske

u Europsku, koji je održan 22. siječnja 2012.

 

Ad 1.

 

Općinski građanski sud u Zagrebu rješenjem br. 29-P-657/12-2 od 29. veljače 2012. - koje nam je uručeno 2. ožujka 2012. – odlučio je:

 

(2)

 

 

"Ovaj se sud oglašava nenadležnim te se odbacuje tužba podnesena 26. siječnja 2012."

 

Predmetno rješenje pobijamo u cijelosti zbog:

 

* pogrješno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja,

* pogrješne primjene materijalnog prava,

* protupravnog postupanja, ignoriranja činjenica, protuhrvatskog djelovanja, te promicanja komunističkih ciljeva i metoda rada,

 

i to kako slijedi:

 

Ad 2.

 

Oglašujući se nenadležnim u ovom predmetu Općinski građanski sud u Zagrebu dužan je bio označiti sud nadležan za postupanje po ovoj tužbi, te mu proslijediti ovu tužbu, a to s jasnom nakanom nije učinio.

 

Ad 3.

 

Predmetni referendum ima dalekosežne posljedice po hrvatski narod, njegovu budućnost i njegovo društvovno biće, te se krivotvorenje okolnosti u kojima je održan trebaju smatrati promišljenom nacionalnom izdajom, odnosno podrivačkom neprijateljskom djelatnošću, a u što svakako spada i predmetno rješenje.

 

Ad 4.

 

Također, krivotvorene okolnosti u kojima je održan predmetni referendum sračunani su čin prijevare članica Europske Unije, pa se predmetno rješenje u tom smislu treba smatrati izvedbenim izrazom protueuropskog ideologijskog terorističkog ustroja.

(3)

 

 

Tužitelji će u smislu podpore svom predmetnom tužbenom zahtjevu izraditi knjigu pod naslovom: "U EU na čelu s komunistima i sa 701.711 nepostojećih birača", koju će dostaviti vladama svih članica Europske Unije, te sv. Ocu Beneduiktu XVI. i predsjednicima Rusije i USA.

 

Ad 5.

 

Slijedom svega navedenog tužitelji

 

PREDLAŽU

 

Županijskom sudu u Zagrebu – na vrijeme i bez odugovlačenja - donijeti rješenje, kojim se ukida predmetno rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu br. 29-P-657/12-2 od 29. veljače 2012. i ovaj predmet vraća u prvostupanjski postupak.

 

 

HRVATSKI ULJUDBENI POKRET

Dr. Sc. Tomislav Dragun

predsjednik

 

Dr. Sc. Tomislav Dragun

osobno

 Žalba


Izborna pravila


Ustavna tužba 1


Žalba


Ustavna tužba 2


Zahtjev za privremenu mjeru OGSZG


Zahtjev za privremenu mjeru USRH


Žalba


2011-12-31 Odpis (1)


2011-12-31 Odpis (2)


2011-12-31.g., Ministarstvu2011-12-31.g., Ministarstvu2012-01-12 Botschaft


2012-01-20.g., Druže Tito


2012-02-03 DIP Zagreb


xxx


ulaz u aktivnosti Hrvatskog uljudbenog pokreta

POGLEDAJTE POJEDINE LOKACIJE STRATIŠTA - GROBIŠTA
na GOOGLE EARTH atlasu

moderator - kontakt