MJESTO MUSLIMANA U HRVATSKOJ NARODNOJ ZAJEDNICI

Interview s prof. dr. sc. Asafom Durakovićem, "Bosansko hrvatstvo", dvomjesečnik za otvorena pitanja budućnosti hrvatstva u Bosni, Zagreb, br. 1 i dalje

 

Divide et impera

 

Pitanje:

 

Bosanskim je muslimanima, navodno, ponuđena posebna nacionalnost. Je li to moguće? Od koga? Kada? Kako? U kojem obliku?

 

Naime,

 

         Pitanje nacionalnog opredjeljenja muslimana Bosne i Hercegovine          dovedeno je do današnje faze nakon dugotrajne temeljito provodjene         antihrvatske politike, koju je Beogradska vlada provodila u Bosni i         Hercegovini s poznatim rezultatima. Upravni aparat Bosne i Hercegovine      doseljen iz Srbije u različita vremena novije povijesti, kao i famulusi toga sistema regrutirani iz redova samoga stanovništva Bosne i Hercegovine,          doveo je svojim sistematskim i smišljenim radom do toga stupnja, da se      danas već može ozbiljno postaviti pitanje o budućnosti nacionalnog     opredjeljenja muslimanskog stanovništva te republike. Muslimani se          danas nalaze pred vitalnim pitanjem, koje u prvi mah izgleda dosta          zamamno, a to je: da li prihvatiti ponudjenu muslimansku nacionalnost,          zasnovanu na novostvorenim teorijama o muslimanskoj etničkoj    posebnosti u Bosni i Hercegovini, koje ne analiziraju povijest tih      hrvatskih pokrajina iz predislamskog razdoblja. ("Mjesto muslimana u      hrvatskoj narodnoj zajednici", Dr. Asaf Duraković, Toronto, Kanada,           1972. - str. 1)

 

Odgovor:

 

...............

 

Pitanje:

 

Mogu li bosanski muslimani uopće, kao cjelina, biti odvojeni od hrvatske nacije? Teorijski i praktično. Recimo, svakako, u odnošaju na prošlost, ali i budućnost? Ne liči li takvo stajalište na rasizam? Poredba: "Svi katolici ... od (odakle?) ... do (dokle? ... su Hrvati."

        

Naime,

 

         To je pitanje od važnosti za muslimane Bosne i Hercegovine već iz         razloga, što se nije lako i neopasno postaviti kao samostalna grupa pred      zbivanja koja se naslućuju u bliskoj budućnosti na burnoj balkanskoj     vjetrometini. Iskustva su ih iz povijesti naučila o potrebi opreza pred      Danajskim poklonima, ali je ovoga puta teorija o odvajanju muslimana od        misli o hrvatskoj pripadnosti stavljena u ruke samih muslimana, koji su        širitelji ideje o muslimanskoj nacionalnoj posebnosti, naravno u službi       začetnika tih ideja. Vrijeme je da se tome pitanju posveti zaslužena    pažnja, prije nego nas budućnost pouči o učinjenim propustima, i cijeli se    hrvatski narod treba duboko zamisliti nad tim pitanjem, koje prelazi          okvire muslimanskog stanovništva Bosne i Hercegovine i ulazi u pitanje budućnosti cijelog hrvatskog naroda. ("Mjesto muslimana ...", Isto, str. 1)

 

Odgovor:

 

..........

 

Bosna i Hercegovina u sastavu stare hrvatske države

 

Pitanje:

 

Da. Pune su knjige, a i slike, dolaska sedam hrvatskih plemena na Jadran. Ne dvojim, zapravo sam uvjeren, kako su se prastari Hrvati zaputili iz, kako rekoste iz Hidukuša, na dalek put, koji ih je doveo sve do Jadranskog Mora. Međutim, suvremene DNK i druge istrage pokazuju kako Hrvati, ipak, nemaju jednoznačnu rodoslovnu nit, nego da su vrlo složeni pleter, istina, prepoznatljive boje i tona. Može li se pouzdano reći tko je u sadašnjoj njihovoj postojbini dočekao Hindukuš-Hrvate i što je s njim bilo?

 

Naime,

 

         Dolazak Hrvata u područje današnje postojbine vezanje uz seobu          hrvatskih plemena iz Bijele Hrvatske, koja se nalazila na sjeveru         Karpatskih planina, a naseljavala su je hrvatska plemena u jednoj interfazi svojih migracija iz pradavne domovine Sarmata s područja     Hindukuša. Početak migracije iz Bijele Hrvatske vezan je s ukazom          bizantijskog, cara Heraklija, kojim su hrvatska plemena imala protjerati     Avare iz krajeva koje su bili zauzeli od Bizanta. U dugotrajnim       borbama s avarskim plemenima (Obri), Hrvati su ih uspjeli protjerati na       sjever i shodno Heraklijevu Prostaxisu dobili su kao nagradu obećane      zemlje koje su uzeli od Avara. Zemlja je obuhvaćala provincije          Dalmaciju, Ilirik i Panoniju, prostirući se od Istre do rijeke Drine i od        Jadranskog mora do rijeke Save. Seoba Hrvata na Jadran počinje u    prvoj polovici sedmog stoljeća, a opisana je u studioznoj raspravi    Konstantina Porfirogeneta, u kojoj se navode pojedinosti naseljavanja      Dalmacije, Ilirika i Panonije. Kako je današnja Bosna bila dijelom u sastavu          rimske Panonije, a dijelom rimsko-bizantijske Dalmacije, naseljavanje          Bosne i Hercegovine integralni je dio naseljavanja onih pokrajina koje su        bile spomenute u Heraklijevu Prostaxisu.

 

         Povijesni podatci kazuju da su Hrvati naselili novu domovinu u sedam     plemena, kojima je vladala stara vladarska obitelj iz Velike Hrvatske u         Zakarpatskoj domovini. Postoje izvori koji spominju da je sedam plemena bilo predvođeno od petoro braće i dvije sestre iz spomenute vladarske     porodice. Plemena su zasebno naselila pojedine dijelove svoje nove          domovine, a čitava je naseljena pokrajina nove zemlje ostala pod upravom       brata prvijenca i njegovih nasljednika.

 

Odgovor:

 

..........

 

Pitanje:

 

U redu, Hindukuš-Hrvati, slijedimo Vaše nazivlje, iako suvremena znanost upućuje i na drukčije zaključke, su omeđili ono što danas zovemo Hrvatskom. Što ih je navelo zaustaviti se na Drini?

 

Naime,

 

Glavnina Hrvata, koji su pripadali najbrojnijem plemenu, naselila je područje današnje Bosne s najbrojnijom koncentracijom u području Bosanske Krajine. To područje nije uključivalo Posavinu, kao ni Hercegovinu, koja su naselila druga plemena u području Travunje i Zahumlja, koje je područje današnje Hercegovine. Naseljavanje Bosne od planine Vlašića do Drine također nije vezano uz najveće pleme Hrvata, tako da je potpuno naseljavanje Bosne i Hercegovine bilo banovina, koji je pojam autohtoni hrvatski izraz, kazuju da je Bosna i Hercegovina krajem hrvatske imigracije bila naseljena isključivo hrvatskim narodom. Pojam odličnika koji je upravljao banovinom nije bio poznat drugim narodima Europe, i Bosna kao banovina mogla je biti isključivo hrvatska.

 

Odgovor:

 

..........

 

I tako dalje.