Izvješće o blagoslovu spmen križa u Čukovcu kod Ludbrega

2009-12-28

TRAŽIM POLITIČKI AZIL U EU!

Ponedjeljak, 28 Prosinac 2009

GDJE JE DOSJE KOJEGA JE UDBa VODILA O MENI?

dr. sc. Tomislav Dragun

091-33.88.431

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Tomislav Karamarko – ministar
Savska c. 39, 10000 ZAGREB
Također: Apostolska nuncijatura, Vijeće Europe, Hrvatski državni arhiv,
Zvonimir Došen, Josip Kokić, Dragutin Šafarić
Za uručiti preko MUP RH: Branko Budić, Josip Perković,
Josip Manolić

Predmet: Gdje je dosje kojega je o meni vodila
UDBa (DB, DS)? – Tražim politički azil u EU.-

Cijenjeni g. ministre,

Crni oblaci se primiču. Bojim se kiše koja će uslijediti, iako se nikad ne zna tko će pokisnuti. Na moju redarstvenu prijavu upućenu Vama s dne 6. listopada 2009. protiv Ephraima Zuroffa zaposlenika Centra Simon Wiesenthal iz Izraela, a kojom sam se pritužio da dotični priprema moje ubojstvo još uvijek nema odgovora. Štoviše, zavladao je opći muk o tom pitanju čak i u glasilima.

Naredba! Njihova naredba. Naredba samozvanih kontrolora naših života!

dr. sc. Tomislav Dragun