* _ d r a g u t i n * _

* * * LAŠKO - SPODNJA REČICA - ZASELAK "HUDA JAMA" * * *
JA "dragutin" JEDINI SAM TU PRISUTAN HRVAT IZ SLOVENIJE UZ OVIH POSJETITELJA !!!
TAJ "dragutin" VAS PITA, KOME SE TO "hrvateki" TOLIKO DIVE NEKIH VELE-ISTRAŽIVAČIMA ???
NAPOMENA:
TAJ "dragutin" IMA SAMO ZA "HUDO JAMU" AKTIVNIH PREKO 1.500 DATOTEKA KOJE
SU PRIKAZANE NA MOJEM VLASTITOM INTERNETSKOM PORTALU VEĆ OD 2002.g.
* * * * * H U D A _ J A M A * * * * *

* MOGUĆE JE POJEDINAČNO SKIDATI SLIKE *