Slovenska delegacija iz Novog Mesta prilikom dogovora organizacije za "HODOČASĆE 2005"


g.Franc PERME, predsjednik slovenskog drustva:
"Drustvo za ureditev zamolčanih grobov"


Autor ovih internetnih stranica pod imenom "PIETETA" na obali Dunava, Vukovar 1999.g.

VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ZUPANIJA
Slovenska posjeta Vukovaru i polaganje vijenca