DRUSTVO ZA OBILJEZAVANJE GROBISTA RATNIH I PORATNIH ZRTAVA
Strosmajerova bb, 40 000 Cakovec, 098-980-26-72
E-mail- drustvo.rpz@hi.htnet.hr
MEDjIMURSKA ZUPANIJA
    2007-07-14.g.: KSAJPA KRAJ ČAKOVCA