SAMARICA

SKOLA STARA 250 godina PONOS
"HRVATSKE DEMOKRACIJE LAZI"NEMA SELA ni KRAJA, GDJE NIJE BILO "KOLJAČKOG RAJA"