BJELOVARSKO - BILOGORSKA ZUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKI RATNI VETERANI
OPĆINSKI ODBOR BJELOVAR
Bjelovar, 18. 09. 1992.

I Z V J E S C E
  SABORU REPUBLIKE HRVATSKE - KOMISIJI ZA UTVRDjIVANJE RATNIH I PORATNIH ZRTAVA

  Na osnovu zahtjeva Republicke komisije za utvrdjivanje ratnih i poratnih zrtava na lokalitetu sums zv. "Lug" u Bjelovaru otpocelo je iskopavanje zrtava drugog svijetskog rata masovno likvidiranih poslije 15. 05. 1945. godine.
  Na livadi pored sums zv. "Lug" dana 04. 09. 1992. godine otkrivena su tri grabista na kojima su radovi zavrseni. Prilikom otkopavanja grobova prisutni su clanovi drzavne komisije.
  Zemljane radove prilikom iskopavanja vrsili su radnici Mikulek Igor, Kovacina Sinisa, Hajos Zeljko i Bet Djuro.
  Radove na samom iskopavanju kostura u krobnicama izvodila je strucna ekipa iz Zagreba u sastavu Srcek Igor, Bezic Andrija, Bogadi Marija i First Zdenko.
  Grobiste oznaceno sa BJ I E dimenzije 200 x 200 cm na dubini 60 cm ispod povrsine zemlje pronadjene su ljudske kosti koje se nalaze do 80 cm u dubinu zemlje mjereno od povrsine. Iskopavanjem grobista oznacenog sa BJ I E u istome je pronadjeno 8 kostura, ali je za pretpostaviti s obzirom na velicinu jame poroznosti tla i vremenskog perioda da je na tome lokalitetu moglo biti vise kostura koji nisu sacuvani.
  Grobiste oznaceno sa BJ I E dimenzija 220 x 190 cm na dubini 60 cm ispod povrsine zemlje pronadjene su ljudske kosti koje se nalaze do 80 cm u dubinu zemlje. Iskopavanjem grobista oznacenog sa BJ I F u istome je pronadjen i iskopan 31 kostur, ali je takadjer za pretpostaviti s obsirom na velicinu jame i protek vremena da je na tome lokalitetu moglo biti vise kostura koji nisu sacuvani.

  U istom grobistu pronadjena je:
  1. Tri zatne navlake
  2. Bakreni prsten,
  3. Zub sa navlakom (bijela kovina, srebro ili palador)
  4. Zlatni most sa cetiri clanka

  Grobiste oznaceno sa BJ I G dimenzije 250 x 150 cm na dubini 60 cm ispod povrsine zemlje do 90 cm pronadjene su ljudske kosti. Iskopavanjem grobista oznacenog sa HJ I G u istome je pronadjeno i iskopano 20 kostura, te
  5. Zlatni prsten
  6. Muski prsten

  Radovi na grobistima oznacenim sa BJ I E, F i G zapoceli su 04. 09. 1992. god. kada su i zavrseni.
  Predmeti pronadjeni u grobistima BJ I F BJ I G oznaceni pod brojevima od 1 - 6 ovog izvjesca predani su gospodinu Vidacek Branku.
  Ostali predmeti pronadjeni u grobistima, a koji mogu posluziti krim. obradi posebno su odvojeni i pohranjeni u PU Bjelovar.
  Kosti izvadjene iz grobista koje potjecu od 59 osoba posebno su pakovane u PVC vrece, a koje su dana 17. 09. 1992. god. prevezene u KBC Salata na odjel patologije gdje su i pohranjene.

  ČLANOVI OPĆINSKOG ODBOBA I DRZAVNE
  KOMISIJE REPUBLIKE HRVATSKE ZA
  UTRDjIVANJE GUBILISTA I ZRTAVA
  POSLIJE II. sv. RATA:

  Ivkovic Zdravko, l.r.
  Srbic Drago, l.r.
  Kucera Zdenko, l.r.
  Remenaric Josip

  MATICA HRVATSKA OGRANAK BJELOVAR
   Ured Zupana Bjelovarsko bilogorske zupanije, cetvrtak, 18.12.2003. g.

   PROMEMORIJA sa sastanka Zupana Bjelovarsko bilogorske zupanije gosp. Damira Bajsa dipl.prav. i predstavnika Matice Hrvatske Ogranka Bjelovar, Predsjednika gosp. Zdravka Ivkovica dipl.oec. i dopredsjednika gosp.Milana Presecan Arvaya dipl.ing.sum. u Zupaniji ( Ured Zupana ) u prisustvu dozupana za drustvene djelatnosti gosp. Ante Rade prof. i procelnika za drustvene djelatnosti gospodje Vesele Trnski prof.
   Sastanku su bili nazocni novinari Televizije i javnih glasila.

   Tema sastanka bila je:

   - Zajednicka suradnja Matice Hrvatske Ogranak Bjelovar i BBZ sa Maticom Hrvatskom Sarajevo. Tom prigodom predana je slika ulje na platnu autora fra Petra Vidica predsjednika Matice Hrvatske Sarajevo, nasoj Zupaniji koja je poklonjena u proljece prilikom njihova posjeta i izlozbe slika autora.

   ZAKLJUČAK: Zupanija podrzava nastavak suradnje sa MH Sarajevo te ce pomoci priliko opremanja njihovih novih prostorija upravo useljenih u sarajevu uplatom novcanog iznosa od 300 Eura. Takodjer ocekuje da zupanijski predstavnici sudjeluju u uzvratnom posjetu nase MH Ogranak Bjelovar, Sarajevu slijedece godine. Tom prilikom sugeriraju da se slicnim programom i mi predstavimo kao MH i Zupanija, kulturnim ali i gospodarskim zbivanjima.

   - Informacija gosp. Zupanu o izdavanju Zbronika o 150. godisnjici Opce bolnice bjelovar i izdavanju Zbornika o 145. godisnjici Gimnazije Bjelovar, te problemima koji prate realiziranje ovih aktivnosti.

   ZAKLJUČAK : Zupanija ce pomoci i financijski oba ova projekta, te se MH Ogranak Bjelovar treba obratiti pisanim putem za pomoc.

   - Informacija i zamolba Zupaniji da se osobno zupan angazira u svezi organizacije posla oko povratka posmrtnih ostataka zrtava pronadjenih u Lugu 1992. godine ( zrtava poraca II sv. rata ) iz Zagreba.

   ZAKLJUČAK: Zupanija ce pomoci u svezi povratka posmrtnih ostataka zrtava iz Luga, a takodjer oko izgradnje zajednicke kosturnice za sve zrtve poraca II svj. rata na podrucju nase Zupanije. Potrebno je ishoditi projekt izgradnje ( gosp. Dubravko Adamovic) kako bi posao mogao otpoceti i predvidjeti se financijski iznos investicije.

   - Zupanija nudi pomoc u radu MH Ogranak Bjelovar prilikom skorasnjeg pocetka rada Zavoda HAZU u Bjelovaru u poslovima izdavastva svojih izdanja ili mozda inacicu odnosno svojevrsnu obnovu nekadasnjeg Bjelovarskog izdanja casopisa Rusan.

   Sastavio Milan Presecan Arvay

   MATICA HRVATSKA OGRANAK BJELOVAR
    Matica Hrvatska ( MATRIX CROATICA ) je utemeljena u Zagrebu 1842. godine pod nazivom Matica Ilirska, a od 1847. godine nosi ime Matica Hrvatska, i predstavlja neprofitabilnu kulturnu udrugu hrvatskog naroda.

    Pod nazivom Matica Hrvatska Ogranak Bjelovar, djeluje ovaj Ogranak od posljednje skupstine odrzane u Bjelovaru 22. veljace 2003. godine.

    Pod nazivom Matica Hrvatska Bjelovar djelovala je od 1997. godine do 22. veljace 2003. godine, dok je pod nazivom Ogranak Matice Hrvatske osnovana 24. sijecnja 1971.

    Tijekom poznatih tragicnih zbivanja 1971/72. godine, njeni clanovi i vodstvo bili su osudjeni, proganjani i gubili gradjanske slobode i prava, tako da je rad Matice zamro, sve do Obnoviteljske Skupstine u novostvorenoj Drzavi pod istim nazivom Ogranak Matice Hrvatske, koja je odrzana 20. listopada 1990. godine. Pecat radu i prije a i tada stvorene Matice, dali su mnogi intelektualci, medju kojima danas pokojni clan Upravnog odbora prof. Zeljko Sabol i tajnik Vladimir Bazant dipl.prav. te danasnji Predsjednik gospodin Zdravko Ivkovic dipl.oec., prof Josip Vusic, donedavni podpredsjednik i prof. Josip Kurtak prvi podpredsjednik od obnoviteljske skupstine. Od tada, uz kraci prekid u vremenu domovinskog rata, Matica Hrvatska je ponovno ono sto je njenim Statutom i Pravilima predvidjeno – citat: Izvadak iz Pravila:
    « ................................ SVRHA I DJELATNOST OGRANKA - cl. 6.: Svrha je Ogranka promicati narodna i kulturna obiljezja Hrvatskog naroda na svim podrucjima poglavito umjetnickoga, znanstvenoga i duhovnoga stvaranja.

    cl. 7. Poradi toga Ogranak osobito na prostoru u kojem djeluje:
    1. Proucava, stiti i promice hrvatsku kulturnu i znanstvenu bastinu.
    2. Proucava i istrazuje Hrvatsku proslost i sadasnjost 20. st. uzeg i sireg podrucja grada Bjelovara.
    3. Čuva i njeguje izvornost i osobitost hrvatskog jezika.
    4. Promice narodnu prosvjetu, te kulturnu samosvijest Hrvata.
    5. Izdaje knjige, casopise, novine i ine publikacije, u skladu sa zakonskim propisima.
    6. Osniva ili potice osnivanje kulturnih udruga ( glazbenih, kazalisnih, likovnih, folkolornih, znanstvenih, tehnickih i dr.).
    7. Organizira umjetnicka, znanstvena i strucna predavanja, izlozbe, koncerte, tribine i skupove.
    8. Organizira i potice znanstvene i strucne projekte.
    9. Potice arheoloska istrazivanja u lokalnoj sredini.
    10. Organizira tecajeve za kulturno i gospodarsko prosvjecivanje.
    11. Pomaze umjetnike i znanstvenike, a
    12. Okuplja kulturne djelatnike i sve one koji su spremni ostvarivati svrhu i zadacu Matice Hrvatske.
    13. Suradjuje s umjetnickim, znanstvenim, strucnim i prosvjetnim udrugama i ustanovama, te s vjerskim zajednicama.

    Ogranak ce se baviti i drugim djelatnostima sto bi mogle pridonijeti ispunjenju njezine svrhe i zadace.

    Radi provodjenja djelatnosti iz ovoga clanka, clanovi Matice Hrvatske mogu se organizirati u odjele, klubove i pojedine odbore ili komisije.

    cl .8. Ogranak ce nastojati razvijati suradnju s mladima na podrucju znanosti, naobrazbe i kulture.....»

    Najznacajnije aktivnosti Matice Hrvatske Ogranak Bjelovar, izrazene u Programu rada Matice Hrvatske Ogranak Bjelovar za 2003. – 2004. godina su : izdavacka djelatnost, obiljezavanje obljetnica, te organiziranje izlozbi, priredbi i predavanja, te rad Odbora za utvrdjivanje ratnih i poratnih zrtava.

    Ovaj rad odvija se preko svojih Odbora:
    • Izdavacki Odbor,
    • Povijesni Odbor,
    • Odbor za priredbe i znanstvena savjetovanja,
    • Odbor za njegovanje hrvatskog knjizevnog jezika, ocuvanje narodne bastine,
    • Odbor za istrazivanje ratnih i poratnih zrtava.

    Najznacajnije manifestacije koje provodi Matica Hrvatska Ogranak Bjelovar su:
    • Obiljezavanje Dana Matice Hrvatske,
    • Obiljezavanje Dana hrvatskog jezika,
    • Obiljezavanje Dana tragicne smrti pjesnika Zeljka Sabola,
    • Spomen dan na prvi ratni zlocin nada Hrvatima u Donjim Mostima,
    • Spomen dan zrtvama u sumi Lug kod Bjelovara - Zrtve Luga 1945.

    Članstvo u udruzi je dobrovoljno a danasnja Matica ima 42 clana radnika ( djelatna ) i veci broj suradnika, te 11 pocasnih clanova.

    Ustroj udruge temelji se na Pravilima a cine ga Upravna tijela Ogranka:

    • Skupstina Ogranka, koju cine svi clanovi radnici – zasjeda svake parne godine,
    • Predsjednistvo Ogranka, koje danas cine:
    1. Predsjednik , Zdravko Ivkovic dipl.oec.
    2. Potpredsjednik, Milan Presecan Arvay dipl.ing.sum.
    3. Tajnik, Mladen Medar prof.
    4. Članovi predsjednistva ( 4 ) : Zeljko Pleskalt prof., Marinko Ilicic dipl.polit., Anita Blazekovic prof., Tomislav Matic – student, apsolvent na Filozofskom fakultetu.

    • Nadzorni Odbor : Dr.med. Luka Jezek, predsjednik, Gordana Matunci nastavnica, Marjan Raguz prof.

    Priznanja za svoj dosadasnji rad, Matice Hrvatska Ogranak Bjelovar su:
    • Spomen povelja Gradskog muzeja Bjelovar u povodu 50. obljetnice Muzeja (1949. – 1999.) 2000.g.
    • Povelja Bjelovarsko – bilogorske zupanije Povjerenstvu saborske komisije za utvrdjivanje ratnih i poratnih zrtava pri Matici hrvatskoj Bjelovar 2000.g.
    • Ponosnicu Bedema ljubavi Bjelovarsko – bilogorske zupanije 2001. godine.
    • Pecat grada Bjelovara 2002. godine.

    Predsjednik:
    Zdravko Ivkovic, Dipl.oec.

    REPUBLIKA HRVATSKA
    BJELOVARSKO-BILOGORSKA ZUPANIJA
    ZUPANIJSKO POGLAVARSTVO
    Odbor za podizanje spomen obiljezja presucivanim
    hrvatskim zrtvama II. svjetskog rata i poraca s podrucja
    Bjelovarsko-bilogorske zupanije

     Odbor za podizanje spomen obiljezja presucivanim hrvatskim zrtvama II. svjetskog rata i poraca
     s podrucja Bjelovarsko-bilogorske zupanije na svojoj 1. sjednici odrzanoj dana 2. travnja 2004. godine, donio je

     RJESENJE

     o imenovanju Povjerenstva za utvrdjivanje nepopisanih
     hrvatskih zrtava II. svjetskog rata i poraca i otkrivanje grobista
     na podrucju Bjelovarsko-bilogorske zupanije

     Članak 1.
     U Povjerenstvo za utvrdjivanje nepopisanih hrvatskih zrtava II. svjetskog rata i poraca i otkrivanje grobista na podrucju Bjelovarsko-bilogorske zupanije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:
     1. Anita Blazekovic, za predsjednika,
     2. Josip Vusic, za zamjenika,
     3. Zdravko Ivkovic, za clana,
     4. Milan Presecan Arvay, za clana,
     5. Drago Karlo Srbic, za clana,
     6. Zdenko Kucera, za clana,
     7. Drago Sudar, za clana,
     8. Mihael Malcic, za clana,
     9. Stipe Sola, za clana,
     10. Marijan Urbanek, za clana.

     Članak 2.
     Poslovi i zadaci Povjerenstva odredjeni su Odlukom o osnivanju Povjerenstva za utvrdjivanje nepopisanih hrvatskih zrtava II. svjetskog rata i poraca i otkrivanje grobista na podrucju Bjelovarsko-bilogorske zupanije.

     Članak 3.
     Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

     KLASA: 080-01/04-01/04
     URBROJ: 2103/1-05-04-9
     Bjelovar, 2. travnja 2004.

     PREDSJEDNIK ODBORA
     Ante Rade, prof.

     ODBOR ZA UTVRDjIVANJE RATNIH
     I PORATNIH ZRTAVA II SVJETSKOG RATA
     PRI MATICI HRVATSKOJ BJELOVAR

      Bjelovar, 28. 1.2003. god.

      Predmet : Molba za suradnju

      GRAD BJELOVAR
      GRADSKO POGLAVARSTVO

      Postovani,

      Predsjednistvo Matice Hrvatske Bjelovar, na svojoj redovnoj sjednici 28, sijecnja 2003. godine, na temelju cl.37., tocke 4 Pravila MH Bjelovar, donijelo je ODLUKU o imenovanju:

      ODBORA ZA UTVRDjIVANJE RATNIH I PORATNIH ZRTAVA II SVJETSKOG RATA.

      Zadaca ovoga Odbora prvenstveno je isrtazivanje i utvrdjivanje do sada ne popisanih ratnih i poratnih zrtava II svjetskog rata na sirem podrucju Bjelovara te Bjelovarsko bilogorske zupanije, kao i pronalazenje i obiljezavanje grobista te njihovog katastra.

      Za potrebe svojih istrazivanja Odbor ce nastojati suradjivati sa svim pojedincima koji su zeljni pomoci, te s drzavnom upravom ( maticnim uredima ), Gradskim muzejom i Drzavnim arhivom kojem Odbor predaje prikupljenu dokumentaciju.

      Na celu Odbora kao voditelj nalazi se profesor Josip Vusic.

      Ovom Odlukom ukida se dosadasnje Istrazivacko srediste saborske komisije za utvrdjivanje ratnih i poratnih zrtava II svj. rata na podrucju BBZ-e pri MH Hrvatske Bjelovar.

      ODBOR se ovom Molbom obraca Vama da se u duhu zapocete suradnje bivseg odobora nastavi i dalje suradnja na svim poljima od obostranog interesa.

      Posebno Vas molimo da se na prostoru SPOMEN PODRUČJE DONJI LUG u Bjelovaru autora akademskog slikara Dubravka Adamovica, zavrsi izgradnja zapoceta 12. lipnja 1992. godine.

      Poznato je da je potrebno izvrsiti otkup obliznjeg zemljista u privatnom vlasnistvu, o cemu ste do sada bili u nekoliko navrata zamoljeni. Zatim izgraditi spomen kosturnicu na kraju prilaznog puta trima vanjskim grobistima , takodjer prema projektu gospodina Dubravka Adamovica, a posebno izvrsiti povrat ostataka zrtava iz Donjeg Luga pronadjenih 1992. godine prilikom prvih iskapanja . Ti ostatci danas su pohranjeni pod upitnom zastitom u Zagrebu, na Zavodu za patologiju Zagrebackog Medicinskog fakulteta. Cijeneci Vasu dobru volju i moguci utjecaj na drzavne institucije u Zagrebu, molimo da se ovaj posljednji posao – povrat ostataka zrtava Donjeg Luga izvrsi sto prije kako se ne bi dogodilo da se one izgube ili unuiste necijom nepaznjom.

      U prilogu ove molbe dajemo Vam fotokopije nasih dosadasnjih obracanja Vama te isjecak iz novina u svezi odlaganja ostataka zrtava II svjetskog rata.

      S postovanjem i pozdravom

      Voditelj prof. Josip Vusic

      Dostaviti:
      - MH Bjelovar,
      - Članovi Odbora 1-5.

      SPOMEN PROSTOR ZRTVAMA U LUGU 1945. g.
       Kronologija izgradnje:

       - 6. lipnja 1992. godine
       odrzana sjednica Izvrsnog Odbora UHRV opcine Bjelovar na kojoj je zakljuceno da se 22. lipnja s pocetkom u 10 sati odrzi komemoracija hrvatskim zrtavama iz 1945. godine u sumi Lug kod Bjelovara.

       - 12, lipnja 1992. godine
       odrzanje prvi sastanak predstavnika UHRV, MH, H. Suma, Hidroregulacije, na temu organizacije uredjenja spomen prostora Lug

       - 15. lipnja 1992. godine
       u sumi Lug sastali su se organizatori i izvodjaci radova : UHRV ( Zdenko Kucera ), Hrvatske sume, Sumarija Bjelovar ( Milan Presecan Arvay, Davor Mravunac, ) Hrvatske sume RJ Gradjevinarstvo (Karlo Krejci ), Hidroregulacija ( Darko Hrgovan ). Dogovorene su obaveze svakoga od sudionika: Sumarija - uredjenje prostor, kriz, odrzavanje.....RJ Gradjevinarstvo - prilazni put kroz sumu. Grederski jarci... Hidroregulacija - izgradnja novoga mosta preko rijeke Bjelovacke.

       - 17. lipnja 1992.godine
       Dubravko Adamovic dolazi iz Zagreba i preuzima obavezu izrade projekta i postavljanja drvenog Kriza. Konzultirani su UHRV a prema ideji Dr.R. Bela.marica na Kriz ce biti postavljena i bodljikava metalna kruna. U izradu Kriza i gradjevinski segment projekta ukljucuju se od toga casa i Mirko Čorba

       - 25. lipnja 1992. godine
       u Opcini Bjelovar je odrzan radni sastanak u kojem su sudjelovali Zdravko Ivkovic, Drago Srbic, Zdenko Kucera, Stanko Pavlic, Igor Deranja, Marjan Kelemen, sa temom Pocetak iskapanja zrtava u Lugu. Iskapanja su zapocela uz pomoc RJ Gradjevinarstva i Hidroregulacije odmah. Policijska uprava osiguravalaje prostor.

       - 8. srpnja 1992.godine
       zapocelaje izrada Kriza u sumi Bedenik. Izradjivali su ga radnici Sumarije Bjelovar, sumski radnik Antun Sestan i sumski radnik Stjepan Barberic, tesanjem.

       - 10. srpnja 1992. godine
       zapocela je izrada metalnih slova za Kriz i bodljikave metalne krune za kriz u radionici bjelovarskog majstora Antuna Vujnovica ulica S.S. Kranjcevica.

       - 13. srpnja 1992. godine
       H.Sume, RJ Transport, vozac Josip Tremski iz sume Bedenik dovezao izradjeni Kriz u sumu Lug.

       - 13. - 15. srpnja 1992. godine
       postavljan je Kriz. 15. srpnja je postavljen u postolje drveni Kriz visine pet metara, raspona dva i pola metra i dimenzija grede 30 x 30 centimetara. Na horizontalnoj gredi postavljena su metalna slova ZRTVE U LUGU 1945. a na vrhu Kriza nalazi se metalna bodljikava kruna. Betonsko postolje radila je Hidroregulacija, dizalica takodjer od Hidroregulacije, a radili su uz Dubravka Adamovica i Mirko Čorba, M. Presecan Arvay i Mladen Billy iz Sumarije Bjelovar, Drago Oreskovic strojovodja u mirovini i Andrija Slivar umirovljeni dimnjacar, oba iz Bjelovara.

       - 22. i 23. srpnja 1992. godine
       otkrivene su prve zrtve u iskopinama sume Luga i nastavljeno je iskapanje, te je u sedam grobista pronadjeno 228. zrtava ciji su ostatci prevezeni u Zagreb.

       - 30. srpnja 1992. godine
       odrzana je prva misa zadusnica poginulima, mucenima i stradalima koji su mucki pobijeni i tijela im zatrpana u zemlju u sumi Lug medju kojima i pater Sebastijan Santalab. Koncelebriranu misu je predvodio Biskup Marko Culaj pomocni biskup zagrebacke nadbiskupije, precasni gospodin Stjepan Kozul kancelar zagrebacke nadbiskupije, uz dekana bjelovarskog dekanata velecasnog Josipa Kopjara, monsinjora Franju Bosnara zupe Sv. Terezije Avilske, patera Svetislava Krnjaka gvardijana samostana zupe Svetog Antuna te velecasnog Vinka Gregura iz zupe Svete Ane u Bjelovaru.

       Pet godina kasnije 17. sijecnja 1995.godine
       isti sudionici uredjenja spomen prostora iz 1992. godine, dogovorili su i izgradili spomen prostor danasnjeg izgleda. Radove na odrzavanju obavljaju

       Hrvatske sume uz grad Bjelovar.
       Bjelovar, 6. lipnja 2002. godine

       Milan Presecan Arvay dipl.ing.sum.upravitelj Sumarije Bjelovar

       REPUBLIKA HRVATSKA
       MINISTARSTVO UNUTARRJIH POSLOVA
       POLICIJSKA UPRAVA BJELOVAR

        Broj: 5l1-02-02-II-18____/92.
        U Bjelovaru, 24.08.1992.godine.

        Z A P I S N I K

        Dana 17.i 18.kolovoza 1992.godine na lokalitetu sume LUG pored Bjelovara na otkrivena cetiri grobista te oznacena sa BJ IA, BJ IB, BJ IC i BJ ID iskopano je 169 kostura zrtava II sv.rata likvidiranih poslije 15.05.1945.godine. Kosturi su smjesteni u 75 PVC vreca koji su dana 24.08.1992.godine prevezeni u KBC Salata u Zagrebu, a koje je preuzeo;

        PREUZEO: l.r.
        PREDAO: l.r.

       REPUBLIKA HRVATSKA KOMISIJA ZA UTVRDjIVANJE RATNIH I PORATNIH ZRTAVA
       Urbroj: 591-99-107
       Klasa: 140-06/99-01 / 107
       IZVJESĆE O RADU - prjedlog
        Komisije za utvrdivanje ratnih i poratnih zrtava od osnutka (11. veljace 1992.) do rujna 1999.

        8. Bjelovar
        Istrazivacko srediste Bjelovar pekriva podrucje Bjelovarsko-bilogorske zupaniie.
        Voditelj sredista je dr. Rudolf Miculinic, a ovlastenje je dobio u studenom 1996. godine.
        Od uspostave sredista zaprimljeno je oko 1.500 svjedocanstava i 17 kompletiranih "Upisnika grobista".
        stranica 6

        Pregled evidentiranih zrtava po zupanijama
        VII. Bjelovarsko - bilogorska zupanija 2.905

        stranica 14