BJELOVARSKO - BILOGORSKA ZUPANIJA
Odbor za podizanje spomen obiljezja presucivanih hrvatskih zrtava 2.svjetskog rata i poraca


  Na celu odbora je dozupan prof. Ante Rade, prvi dopredsjednik je Zdravko Ivkovic, dipl. oec.

  predsjednik Matice hrvatske Bjelovar, a drugi dopredsjednik je prof. Milan Matekovic, procelnik drustvenih djelatnosti Grada Bjelovar. Odbor broji 24 clana.

  Odbor se sastoji od tri povjerenstva:

  a) povjerenstvo za podizanje spomenika hrvatskim zrtvama prvog ratnog zlocina kojeg su pripadnici srpske vojske ucinili u selu Donji Mosti (opcina Kapela) nad 11 golorukih hrvatskih seljaka 10.travnja 1941.g. i presucivanim hrvatskim zrtvama 2.svijetskog rata i poraca 1945.g.
  - ing. Mladen Gregoric, predsjednik povjerenstva Bjelovar
  - Josip Vusic, clan Bjelovar
  - Martin Blazekovac, clan Gornji Mosti
  - Ivan Cvrtila, clan Donji Mosti
  - Franjo Istvanovic, clan Gornji Mosti
  - Ivan Pintaric, clan Donji Mosti
  - Zdenko Kucera, clan Bjelovar (pokojni)

  b) povjerenstvo za podizanje zajednicke kosturnice 294 posmrtnih ostataka hrvatskih zrtava iz grobista sume Lug i Trnovka s kapelicom.
  - ing. Milan Presecan Arvay, predsjednik povjerenstva
  - Dragutin Srbic, podpredsjednik
  - ing. Mirko Corba, clan Bjelovar
  - prof. Anita Blazekovic, clan Bjelovar
  - ing. mgr. Leon Fingerhut, clan Zagreb
  - Dragan Tiric, clan Bjelovar
  - dr. Dragutin Sudar, clan Bjelovar

  c) povjerenstvo za istrazivanje i popisivanje te pronalazenje grobista presucivanih hrvatskih zrtava 2. svjetskog rata i poraca 1945.
  - prof. Anita Blazekovic, predsjednica povjerenstva
  - prof. Josip Vusic, clan Bjelovar
  - dipl. oec. Zdravko Ivkovic, clan Bjelovar
  - dr. Drgutin Sudar, clan Bjelovar
  - Stipe Sola, clan Bjelovar
  - Zvonimir Zagi, clan Bjelovar