BJELOVARSKO - BILOGORSKA ZUPANIJA

2006-06-11

Dragi Prijatelji, određen je konačni datum

 

UKOPA

 

posmrtnih ostataka 293 hrvatske žrtve i svečanosti

 

OTKRIVANJA SPOMENIKA SA ZAJEDNIČKOM GROBNICOM U ŠUMI LUG

  

 SRIJEDA - 28.LIPNJA 2006. godine u 16,00 sati

 

U ŠUMI LUG.

 

BJELOVAR

 

Misu će predvoditi Mons. JOSIP MRZLJAK

Pozivnice i prigodna knjiga

biti će vam dostavljenja uskoro,

po izlasku iz tiska.

 Ethan Frome

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Odbor za podizanje spomen obilježja prešućivanim

hrvatskim žrtvama II. svjetskog rata i poraća s područja

Bjelovarsko-bilogorske županije

 

 

 KLASA: 080-01/04-01/4

URBROJ: 2103/1-02-06-45

Bjelovar, 5. svibnja 2006.

 

 

PROMEMORIJA s 10. zajedničke sjednice

Odbora za podizanje spomen obilježja

prešućivanim hrvatskim žrtvama II. svjetskog rata i poraća

s područja Bjelovarsko-bilogorske županije i njegovih Povjerenstava

održane u ČETVRTAK  4. svibnja 2006. g.  sa slijedećim rasporedom:

 

-     u 11 sati u šumi LUG kod spomenika s kosturnicom, radi upoznavanja s radovima;

-     u 12 sati u velikoj vjećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr.Ante Starčevića 8

 

i sa slijedećim dnevnim redom:

 

1.      Izvješće Povjerenstva za podizanje spomenika hrvatskim žrtvama prvog ratnog zločina 1941. rata 1941.-1945., križnog puta i poraća 1945. g. u Donjim Mostima, s komemoracije i otkrivanja spomenika hrvatskim žrtvama prvog ratnog zločina održanih u subotu  8. travnja 2006.g;

2.      Izvješće Povjerenstva za povrat i pokop kostura hrvatskih žrtava iz 1945. godine prenijetih 1992. godine iz Bjelovara u Zagreb te za izgradnju grobnice sa spomenikom u šumi Lug, o tijeku njihove izgradnje i  dovršenju, te datumu održavanja i potrebnim pripremama i radnjama za sprovod i svečanost otkrivanja.

3.      Utvrđivanje Zaključka o pokroviteljstvu vlade RH nad ceremonijom sprovoda i svečanosti otkrivanja kosturnice i spomenika žrtvama Luga 1945.g.  te donošenje odluke o potrebnim radnjama.

4.      Podizanje spomen obilježja na prostoru Grada Garešnica i okolnih mjesta u organizaciji Udruge ratnih veterana  Ogranak Garešnica - zamolba za financijsku pomoć.

5.      Razno.

¨

 

-  U 11 sati u šumi LUG kod spomenika s kosturnicom u nazočnosti:

Damira Bajsa župana, Kreše Jelavića zamjenika župana, Vesele Trnski pročelnice odjela i člana Odbora, svih iz BBŽ, te slijedećih: Ante Rade - predsjednik Odbora, Zdravko Ivković - dopredsjednik, Milan Mateković – dopredsjednik, Milan P. Arvay - tajnik, Drago Karlo Srbić - član, Jadranka Matašin – član, Zvonimir Žagi – član, Leo Fingerhut - član, Anita Blažeković - član, Franjo Ištvanović – član, Ivan Cvrtila – član, Martin Blažeković - član, Ivan Pintarić - član, Marijan Urbanek – član Povjerenstva, Željko Supančić - pridruženi član Odbora,  Antun Rezneki  predsjednik veteranske udruge Hrvatski Domobran – pridruženi član Odbora, Dubravko Adamović – autor idejnog rješenja spomenika s kosturnicom, Željko Turković - direktor Česma usluge d.o.o.  - predstavnih izvođača radova, te novinari televizije i redakcija novina,

obavljeno je razgledavanje do sada izvršenih radova te upoznavanje s dinamikom predstojećih radova od strane izvođača. Predstavnik izvođača radova Željko Turković je izrazio uvjeravanja da će svi radovi biti dovršeni tijekom mjeseca lipnja.

 

 

 

¨

-  U 12 sati u velikoj vjećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8 nastavljena je sjednica Odbora u prisustvu svih gore nazočnih osim župana Damira Bajsa koji se zbog prethodno preuzetih obaveza ispričao za nemogućnost daljenjeg sudjelovanja. U radu sjednice  sudjelovali su još i  Mirko Čorba – član, Mladen Gregurić – član i Jaka Mamić predsjednica udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata - pridruženi član Odbora.

 

Odsutni članovi Odbora: Josip Vusić - član, Dražen Tirić - član, Stipe Šola – član, Zlatko Francolić – član, Mihael Malčić – član, vel. Josip Stipančević - član, vel. Mario Filipović – član, Ajland Zjakić - član, Drago Sudar – pridruženi član, Josip Nekoksa iz Sesveta – predstavnik rodbine prešućivanih žrtava poraća 1945.g., - pridruženi član.

 

Predsjednik Ante Rade ustanovio je postojanje kvoruma članova Odbora, pozdravio sve nazočne, te prije početka rada predložio usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Odbora i njegovih Povjerenstava.

 

Zapisnik je usvojen jednoglasno.

 

 

Točka 1.

 

Zdravko Ivković – izvjestio je nazočne o komemoraciji i otkrivanju spomenika hrvatskim žrtvama prvog ratnog zločina što je održano u subotu 8. travnja 2006. godine, uz podsjećanje na činjenice dosadašnjih  obilježavanja obljetnica u Donjim Mostima: prvi puta 1991. godine; postavljenje spomen ploče na zgradi OŠ u Donjim Mostima 1992. godine. Kasnije je spomen ploča preseljena na mrtvačnicu u Donjim Mostima. Odbor i Povjerenstva osnovani su 1994. godine i tada je donijeta Odluka o podizanju spomenika u Donjim Mostima. Bjelovarsko-bilogorska županija financirala je izgradnju spomenika, koji je  izgrađen po zamisli Mladena Gregurića, dipl.ing.arh., dok je  radove izvela klesarska radiona Ledinski. Zahvalio je posebno članovima Povjerenstva, gospodi Martinu Blažekoviću, Ivanu Cvrtili,  Franji Ištvanoviću i  Ivanu Pintariću na angažiranju i radu. Na komemoraciji i otkrivanju spomenika sudjelovalo je oko 700 ljudi.

Ante Rade – naglašava da je izdana prigodna brošura Spomen slovo uz otkrivanje spomenika hrvatskim žrtvama II. svj. rata sva 3 sela Mosti autora Zdravka Ivkovića u izdanju Matice Hrvatske Ogranak Bjelovar.

 

Točka 2.

 

            Ante Rade – izvještava da su članovi Odbora i Povjerenstava danas prije ove sjednice posjetili Lug i upoznali se sa  tijekom radova.

Milan Presečan Arvay - osvrnuo se na predstojeće obaveze koje treba činiti u pripremi skorašnjeg ukopa posmrtnih ostataka 293 hrvatske žrtve i svečanosti otkrivanja spomenika sa zajedničkom grobnicom (najava, pozivnice i plakati, protokol sprovoda, i još mnoštvo toga).  Pročitao je pripremljeni pisani predlog o tome koji je kao dodatak dnevnom redu podjeljen nazočnima a autor je Zdravko Ivković. Predložio je datum 10. lipnja 2006. godine za ukop posmrtnih ostataka 293 hrvatske žrtve i svečanost otkrivanja spomenika sa zajedničkom grobnicom.

 

Leo Fingerhut – naglašava da treba dogovoriti datum dopreme polica i postavljanje istih u kosturnicu.

 

 

 

Zaključci

 

 1. Datum ukopa posmrtnih ostataka 293 hrvatske žrtve i svečanost otkrivanja spomenika sa zajedničkom grobnicom u Lugu biti će 10. lipnja 2006. godine (subota), s početkom u 12,00 sati.
 2. Potrebno je održati  sjednicu Povjerenstva za Lug, odrediti voditelje grupa po zaduženjima,  precizan Protokol za riješavanje detalja organizacije. Povjerenstvo će zasjedati  po potrebi.
 3. Bjelovarsko-bilogorska županija će: 
  • Obavijestiti gradonačelnike i načelnike o značenju Luga te o ukopu posmrtnih ostataka 293 hrvatske žrtve i svečanosti otkrivanja spomenika sa zajedničkom grobnicom, dok bi gradonačelnici i načelnici isto učinili u Mjesnim odborima, izvjestili predstavnike župnih zajednica, političkih stranaka i ustanovili protokol odlaska u Lug 10- lipnja o.g.;
  • Zajedno s Odborom i Povjerenstvom za Lug pozvati vjerske vlasti u Zagrebu da sudjeluju u događaju ukopa i otkrivanja spomenika;
  • Tijekom obilježavanja 8. lipnja, Dana Bjelovarsko-bilogorske županije, informirati javnost i sudionike o važnosti Luga i predstojećeg događaja za našu županiju, kao svojevrsnog Bleiburga i mjesta stradavanja njezinih stanovnika tijekom poraća 1945.;
  • Inzistirati na potrebi sveopćeg informiranja i prihvaćanja  činjenica obaveze provođenja zaključaka Parlamentarne skupštine vijeća Europe u svezi  Potreba za međunarodnom sudskom osudom za zločine počinjene od strane totalitarnih komunističkih vlada, usvojene 25. siječnja 2006.g. u Strasbourghu;
  • Informirati srednje škole o važnosti događanja i potrebi sudjelovanja;
  • Organizirati poslove slanja pozivnica, plakata i korespondeciju s tim u vezi.
 4. Udruga Hrvatski domobran Bjelovar će preuzeti organizaciju informiranja istovjetnih udruga.
 5. Prethodnim najavama, te najavama nekoliko dana prije samoga događaja treba obavijestiti javnost preko tiska i elektronskih medija o sprovodu.
 6. Potrebno je dodatno obavijestiti sve župnike u BBŽ o potrebi informiranja vjernika o ukopu.
 7. Potrebno je konzultirati vjerske poglavare o načinu i vremenskim terminima ceremonije ukopa posmrtnih ostataka 293 hrvatske žrtve i posebno prethodnog dovoza s groblja Svetog Andrije.
 8. Od Grada Bjelovara hitno tražiti odgovor u smislu preuzetih obaveza iz Zaključaka s 8. sjednice Odbora održane 6. prosinca 2005. g. pod točkama 4 i 5,  i shodno tome djelovati.
 9. Obavjestiti Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Upravu za zatočene i nestale, pukovnika Ivana Grujića o završetku gradnje spomenika i grobnice, o datumu ukopa i protokolu, te o datumu postavljanja polica za limene sanduke u grobnici.
 10. Predlaže se datum dopreme polica u kosturnicu za 25.  svibnja 2006. godine.
 11. Uputiti zamolbu Gradu Bjelovaru i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za sufinanciranje brošure za Lug, slično kao što je to napravljeno za Donje Moste, autora Zdravka Ivkovića.

 

 

Točka 3.

 

            Milan Presečan Arvay – naglašava da treba poslati prethodnu najavu događanja u Lugu državnom vrhu RH. Nakon rasprave donijeti su sljedeći

 

Zaključci

 

 1. U ime Županije, Odbora i Povjerenstva, uputiti će se molba Vladi RH da bude pokrovitelj nad ceremonijom ukopa posmrtnih ostataka 293 hrvatske žrtve i svečanost otkrivanja spomenika sa zajedničkom grobnicom u šumi Lug.

 

 

 

 

 

 

Točka 4.

 

Zdravko Ivković – istakao je da je Hrvatski domobran, Udruga ratnih veterana, Ogranak Garešnica uputio dopis Odboru za podizanje spomen obilježja prešućivanim hrvatskim žrtvama II. svjetskog rata i poraća s područja Bjelovarsko-bilogorske županije sa zamolbom za dodjelu financijskih sredstava za podizanje spomen obilježja u selu Tomašica, za poginule i pogubljene mještane sela Tomašice 1941.-1945. godine, selu Kapelica i u selu Kostanjevac.

Nakon rasprave donijeti su sljedeći

 

Zaključci

 

 1. Odbor za podizanje spomen obilježja prešućivanim hrvatskim žrtvama II. svjetskog rata i poraća s područja Bjelovarsko-bilogorske županije treba upoznati Županiju sa zahtjevom Hrvatskog domobrana Udruge ratnih veterana Ogranak Garešnica, te predložiti Županiji preko Odjela za društvene djelatnosti da sufinancira podizanje spomen obilježja u Tomašici.
 2. Odbor za podizanje spomen obilježja prešućivanim hrvatskim žrtvama II. svjetskog rata i poraća s područja Bjelovarsko-bilogorske županije biti će pokrovitelj  podizanja svih takvih spomenika prešućivanim hrvatskim žrtvama II. svjetskog rata i poraća 1945. na području Bjelovarsko-bilogorske županije.
 3. Odbor će uputiti dopis Županiji da u Proračunu za 2007. godinu osigura i sredstva za podizanje takvih spomenika na području Županije.
 4. Odbor će preko svojih članova ustrojiti jedinstvenu tipologiju izgleda takvih spomenika u svrhu izbjegavanja različitosti pristupa njihovom izgledu. Odbor preporuča obilježavanje pojedinih manjih  istinskih lokacija i mjesta stradavanja drvenim križevima s prigodnim tekstom, a u kontekstu prihvaćanja činjenice da je Spomen područje Lug središnje mjesto žrtava poraća Bjelovarsko-bilogorske županije.
 5. Predstavnici Odbora s gospodinom Dubravkom Adamovićem posjetiti će Garešnicu u svrhu dogovora oko izgradnje i idejnog rješenja planiranih obilježja, a u duhu jedinstvene tipologije ovih obilježja.

 

 

Točka 5.

 

Zdravko Ivković – predlaže gospodina Dubravka Adamovića za pridruženog člana ovog Odbora.

Anita Bležeković – upoznala je Odbor o daljenjem radu Povjerenstva za utvrđivanje nepopisanih hrvatskih žrtava II. svjetskog rata i poraća i otkrivanje grobišta na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

 

Zaključak

 

1. Gospodin Dubravko Adamović, ravnatelj Gradskog muzeja Bjelovar pridruženi je član ovog Odbora.

 

 

Promemoriju sastavila:                                                                       Tajnik Odbora

   Snježana Gašpar                                                                                Milan Presečan Arvay, v.r.

 

 


2006-06-29

poštovani

 

                   U srijedu 28. lipnja održano je u Bjelovaru, u žumi Lug ukop posmrtnih ostataka 293 „bjelovarske žrtve“ iskopane iz grobišta u šumi Lug i Trnovka kod Bjelovara. Blagoslov  posmrtnih ostataka predvodio je msgr. Josip Mrzljak, pomoćni biskup zagrebački koji je nakon obreda služio koncelebriranu misu zadušnicu pod kojom je održao i prigodnu propovijed. U koncelebraciji je sudjelovalo desetak svećenika, a u uvodnom dijelu propvijedi msgr. Mrzljak je naglasio da je i sam u poratnim vremenima ostao bez oca kojeg su vlasti nekud odvele  i negdje ubile i nikad nije bio u mogućnosti moliti na očevom grobu.

                 U uvodnom dijelu komemoracije o stradanjima je govorio Zdravko Ivković, predsjednik Matice hrvatske Bjelovar, koji je sa suradnicima radio na dostojnom pokopu žrtava koje su iskopane još 1992. godine od strane Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava i do prosinca lanjske godine bile smještene u Zagrebu na raznim adresama, a vraćene su u Bjelovar i pohranjene u grobljanskoj kapeli Sv. Andrije na istoimenom groblju. Prisutnima su se obratili, gradonačelnica Đurđa Adlešić, župan Bjelovarsko bilogorske županije Damir Bajs, župan susjedne Koprivničko križevačke županije Josip Friščić, u ime Vlade Republike Hrvatske govorio je Ivica Kirin, Franc Perme, predsjednik "Družtva za ureditev zamolčanih grobov" iz Slovenije koje radi na obilježavanju grobišta i stratišta u susjednoj državi.   ........

              U sklopu komemoraciji položeno je preko trideset vijenaca brojnih izaslanstva, a u ime općine Cestica i župe Križovljan (prema dostupnim podacima na području Bjelovara ubijen je u poratnom razdoblju i vlč Antun Klasić rodom iz općine Cestica i župe Križovljan) vijenac su položili Stjepan Borak, Ljudevit Vočanec i Josip Borak, donačelnik općine, a vijenac Društva za obilježavanje grobišta ratnih i poratnih žrtava iz Varaždina položili su Nada Kancijan iz Čukovca, Franjo Bešenić iz Varaždinskih Toplica i Stanko Lazar iz Varaždina. Kod podignutog spomen obilježja zapaljene su svijeće, a brojni sudionici komemoracije razgledali su šumu Lug i pomolili se kod jama iz kojih su pred 14 godina izvađeni posmrtni ostaci pobijenih žrtava iz poratnih pokolja partizansko-komunističke vlasti 1945. godine.

     Na povratku prema Varaždinu hodočasnici su zastali kod spomen križa u selu Čukovec gdje su zapalili svijeće, a molitvu je kod kriľža predvodio vlč. Gustav Kuzmić, umirovljeni svećenik Varaždinske biskupije. 

 

Zapisao na povratku s komemoracije

 

Franjo Talan, u prilogu nekoliko slicica

 ZA KONTAKT TU KLIKNI (E-mail)