_ X _ * * * _ P O V E Z N I C E _ * * * _ X _
_ X _ * * * _ POVEZNICE katas _ * * * _ X _
*20_ PISMO KORONI _20*
*** g.Franc PERME ***
Cro-Hrvatska|-|NDH-Hrvatska|-|BiH-Bosna i Hercegovina
Slo-Slovenija|-|SHS-Slovenci-Hrvatska-Srbi|-|Srb-SRBIJA
YUG-Jugoslavija|-|Aut-Austrija|-|UDBA-Jugoslavija
HOP - drinjanin|-|HOP - poglavnik|-|HOP - autori razni
HSS-D * Hrvatski Svijetski Sabor - Dijaspora
- HOBY - dragutin -