POGLEDATI MNOGO STARIH CLANAKA od 0001.g. +++
sa stalnim dopunjavanjem - ovaj blok napravljen je 2020.g.
KORISTITE KOMANDU "TRAZENJE" SA UPISOM GODINE
sa stalnim dopunjavanjem
ANNO 2021-05-21.g. trenutno ispunjen plan preko 1720 datoteka

[yu_balkan/yu_0001-0100]
[yu_0001-0100/YU_001001-01] vrijeme od 0001-0100.g.
VUCEDOLSKA GOLUBICA, TANAJSKE PLOCE, Prva Seoba INDOEUROPLJANA
[yu_0001-0100/YU_005504-01] vrijeme od 0001-0100.g.
KNJIGA "ENOHA"- "IZ PERZIJE NA JADRAN" - BEHITUNSKE STIJENE

[yu_balkan/yu_0401-0500]
[yu_balkan/yu_0401-0500/YU_0401] vrijeme od 0500.g.
BELA HRVATSKA

PRIJE KRISTA - STARA ERA

IZA KRISTA - NOVA ERA

[yu_balkan/yu_0601 / YU_do_0601]
[yu_balkan/yu_0601-0700/YU_0610-01] vrijeme od 0601.g.
ANUNAKI_SUMERCI

[yu_balkan/yu_0701 / YU_do_0801]
[yu_balkan/yu_0701-0700/YU_0701-01] vrijeme od 0701.g.
0701_Europa

[yu_balkan/yu_0801 / YU_od_0801]
[yu_balkan/yu_0801-0817/YU_0817-01] vrijeme do 0801.g.
USTANAK
[yu_balkan/yu_0835/YU_0835-01] vrijeme do 0801.g.
HRVATSKI KRALJEVI
[yu_balkan/yu_0845/YU_0845-01] vrijeme do 0801.g.
HRVATSKI KRALJEVI
[yu_balkan/yu_0868/YU_0868-01] vrijeme do 0801.g.
0868-20210928_Papinska_Bazilika_Glagoljica_Jeromin
[yu_balkan/yu_0879/YU_0879-01] vrijeme do 0801.g.
HRVATSKI KRALJEVI
[yu_balkan/yu_0888/YU_0888-01] vrijeme do 0801.g.
HRVATSKI KRALJEVI

[yu_balkan/yu_0901-1000]
[yu_balkan/yu_0901-1000/YU_0901-01] vrijeme do 0901.g.
USTANAK BBNNN vaja 1
[yu_balkan/yu_0901-1000/YU_0925-01] vrijeme do 0901.g.
USTANAK BBNNN vaja 1
[yu_balkan/yu_0901-1000/YU_0926-01] vrijeme do 0901.g.
USTANAK
[yu_balkan/yu_0901-1000/YU_1000-01] vrijeme do 0901.g.
USTANAK

[yu_balkan/yu_1001-1100 / YU_1001]
[yu_balkan/yu_1050-01/YU_1050] vrijeme od 1001.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1069-01/YU_1069] vrijeme od 1001.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1100-01/YU_1100] vrijeme od 1001.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko

[yu_balkan/yu_1101-1200 / YU_1101]
[yu_balkan/yu_1189-01/YU_1189] vrijeme od 1101.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko

[yu_balkan/yu_1201-1300 / YU_1201]
[yu_balkan/yu_1201-01/YU_1201] vrijeme od 1201.g.
1201 Zagreb potok "Cirkvenitza" Dva grada Dvije Crkve
[yu_balkan/yu_1217-01/YU_1217] vrijeme od 1201.g.
1217 Stara Zagrebacka Katedrala 1217.g.
[yu_balkan/yu_1273-01/YU_1273] vrijeme od 1201.g.
1273-04-19 Zagreb Hrvatski Sabor 19-04-1273.g.
[yu_balkan/yu_1274-01/YU_1274] vrijeme od 1201.g.
1274 Cro Grbi Austrija
[yu_balkan/yu_13007-01/YU_1300] vrijeme od 1201.g.
1300 - 13 stoljece Padova Grb Hrvatski Cesar Kresimir

[yu_balkan/yu_1301-1400 / YU_1301]
[yu_balkan/yu_1358-01/YU_1358] vrijeme od 1301.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1390-01/YU_1390] vrijeme od 1301.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1397-01/YU_1397] vrijeme od 1301.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1400-01/YU_1400] vrijeme od 1301.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko

[yu_balkan/yu_1401-1500 / YU_1401]
[yu_balkan/yu_1427-01/YU_1427] vrijeme od 1401.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1452-01/YU_1452] vrijeme od 1401.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1481-01/YU_14281 vrijeme od 1401.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1491-01/YU_1491] vrijeme od 1401.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1493-01/YU_1493] vrijeme od 1401.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko


Hrvatska_SAHOVNICA_od_pamti_vijeka /
YU_1490.g.
KLIKNI - DATOTEKA (*.pdf)


[yu_balkan/yu_1501-1600 / YU_1501]
[yu_balkan/yu_1513-01/YU_1513] vrijeme od 1401.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1526-01/YU_1526] vrijeme od 1401.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1527-01/YU_1527] vrijeme od 1401.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1552-01/YU_1552] vrijeme od 1401.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1557-01/YU_1557] vrijeme od 1401.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1566-01/YU_1566] vrijeme od 1401.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1575-01/YU_1575] vrijeme od 1401.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1577-01/YU_1577] vrijeme od 1401.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1590-01/YU_1590] vrijeme od 1401.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1597-01/YU_1597] vrijeme od 1401.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko


Hrvatska_SAHOVNICA_od_pamti_vijeka /
YU_1510.g.
KLIKNI - DATOTEKA (*.pdf)


[yu_balkan/yu_1601-1700 / YU_1601]
[yu_balkan/yu_1606-01/YU_1606] vrijeme od 1601.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1617-01/YU_1617] vrijeme od 1601.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1618-01/YU_1618] vrijeme od 1601.g.
Tko su bili "TI STRASNI HRVATI" u 30 g. ratu (1618-1648)
[yu_balkan/yu_1649-01/YU_1649] vrijeme od 1601.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1660-01/YU_1660] vrijeme od 1601.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1667-01/YU_1667] vrijeme od 1601.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1669-01/YU_1669] vrijeme od 1601.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1671-01/YU_1671] vrijeme od 1601.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1673-01/YU_1673] vrijeme od 1601.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1683-01/YU_1683] vrijeme od 1601.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1685-01/YU_1685] vrijeme od 1601.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1695-01/YU_1695] vrijeme od 1601.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1698-01/YU_1698] vrijeme od 1601.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1700-01/YU_1700] vrijeme od 1601.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko


Hrvatska_SAHOVNICA_od_pamti_vijeka /
YU_1601.g.
KLIKNI - DATOTEKA (*.pdf)


[yu_balkan/yu_1701-1800 / YU_1701]
[yu_balkan/yu_1701-01/YU_1701] vrijeme od 1701.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1709-01/YU_1709] vrijeme od 1701.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1711-01/YU_1711] vrijeme od 1701.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1713-01/YU_1713] vrijeme od 1701.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1737-01/YU_1737] vrijeme od 1701.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1741-01/YU_1741_panduri] vrijeme od 1701.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1745-01/YU_1745] vrijeme od 1701.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1750-01/YU_1750] vrijeme od 1701.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1755-01/YU_1755] vrijeme od 1701.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1756-01/YU_1756] vrijeme od 1701.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1764-01/YU_1764] vrijeme od 1701.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1780-01/YU_1780] vrijeme od 1701.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko
[yu_balkan/yu_1792-01/YU_1792] vrijeme od 1701.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko

[yu_balkan/yu_1801-1900 / YU_1901]
[yu_balkan/yu_1812-01/YU_1812] vrijeme od 1801.g.
1812.g. Prijelaz Napoleonove vojske preko Berezine - 14. rujna 1812.
[yu_balkan/yu_1819-01/YU_1819] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 01
[yu_balkan/yu_1827-01/YU_1827] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 02
[yu_balkan/yu_1833-01/YU_1833] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 03
[yu_balkan/yu_1835-01/YU_1835] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 03
[yu_balkan/yu_1846-01/YU_1846] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 04
[yu_balkan/yu_1847-01/YU_1847] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 05
[yu_balkan/yu_1848-01/YU_1848] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 06
[yu_balkan/yu_1850-01/YU_1850] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 07
[yu_balkan/yu_1854-01/YU_1854] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 08
[yu_balkan/yu_1856-01/YU_1856] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 09
[yu_balkan/yu_1861-01/YU_1861] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 10
[yu_balkan/yu_1866-01/YU_1866] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 11
[yu_balkan/yu_1869-01/YU_1869] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 12
[yu_balkan/yu_1871-01/YU_1871] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 13
[yu_balkan/yu_1874-01/YU_1874] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 14
[yu_balkan/yu_1875-01/YU_1875] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 15
[yu_balkan/yu_1877-01/YU_1877] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 16
[yu_balkan/yu_1878-01/YU_1878] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 17
[yu_balkan/yu_1879-01/YU_1879] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 17
[yu_balkan/yu_1883-01/YU_1883] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 18
[yu_balkan/yu_1884-01/YU_1884] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 19
[yu_balkan/yu_1886-01/YU_1886] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 20
[yu_balkan/yu_1888-01/YU_1888] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 21
[yu_balkan/yu_1890-01/YU_1890] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 22
[yu_balkan/yu_1892-01/YU_1892] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 23
[yu_balkan/yu_1893-01/YU_1893] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 24
[yu_balkan/yu_1896-01/YU_1896] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 25
[yu_balkan/yu_1898-01/YU_1898] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1080 26
[yu_balkan/yu_1899-01/YU_1899] vrijeme od 1801.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1899 27

[yu_balkan/yu_1901-1910 / YU_1901]
[yu_balkan/yu_1901-01/YU_1910] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-1
[yu_balkan/yu_1940-04/YU_1940] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-2
[yu_balkan/yu_1905-01/YU_1905] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-3
[yu_balkan/yu_1905-04/YU_1905] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-4
[yu_balkan/yu_1905-01/YU_1905] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-5
[yu_balkan/yu_1905-07/YU_1905] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-6
[yu_balkan/yu_1905-08/YU_1905] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-7
[yu_balkan/yu_1905-09/YU_1905] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-8
[yu_balkan/yu_1905-10/YU_1905] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-9
[yu_balkan/yu_1905-12/YU_1905] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-10
[yu_balkan/yu_1906-01/YU_1906] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-11
[yu_balkan/yu_1905-02/YU_1906] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-12
[yu_balkan/yu_1906-06/YU_1906] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-13
[yu_balkan/yu_1906-08/YU_1906] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-14
[yu_balkan/yu_1906-09/YU_1906] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-15
[yu_balkan/yu_1906-10/YU_1906] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-16
[yu_balkan/yu_1907-01/YU_1907] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-17
[yu_balkan/yu_1907-02/YU_1907] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-18
[yu_balkan/yu_1908-06/YU_1908] vrijeme od 1901.g.
1908 Austrougarska stivo 1908-Pazin
Prava pucka sloboda 06.06.1908. list Sibenik
[yu_balkan/yu_1908-08/YU_1908] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-19
[yu_balkan/yu_1908-09/YU_1908] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-20
[yu_balkan/yu_1908-10/YU_1908] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-21
[yu_balkan/yu_1908-11/YU_1908] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-22
[yu_balkan/yu_1909-05/YU_1909] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-23
[yu_balkan/yu_1909-07/YU_1909] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-24
[yu_balkan/yu_1909-08/YU_1909] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-25
[yu_balkan/yu_1909-08/YU_1909] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-26
[yu_balkan/yu_1910-01/YU_1910] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-27
[yu_balkan/yu_1910-03/YU_1910] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-28
[yu_balkan/yu_1910-07/YU_1910] vrijeme od 1901.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-29
[yu_balkan/yu_1910-08/YU_1910] vrijeme od 1910.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-30
[yu_balkan/yu_1910-12/YU_1910] vrijeme od 1910.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 0-31

[yu_balkan/yu_1911-1920 / YU_1911]
[yu_balkan/yu_1911-01/YU_1911] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 01
[yu_balkan/yu_1911-03/YU_1911] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 02
[yu_balkan/yu_1911-11/YU_1911] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 03
[yu_balkan/yu_1912-01/YU_1912] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 04
[yu_balkan/yu_1912-06/YU_1912] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 05
[yu_balkan/yu_1912-10/YU_1912] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 06
[yu_balkan/yu_1913-01/YU_1913] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 07
[yu_balkan/yu_1913-09/YU_1913] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 08
[yu_balkan/yu_1913-11/YU_1913] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 09
[yu_balkan/yu_1914-01/YU_1914] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 10
[yu_balkan/yu_1914-05/YU_1914] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 11
[yu_balkan/yu_1911-00/YU_1914] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 12
[yu_balkan/yu_1914-07/YU_1914] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 13
[yu_balkan/yu_1914-08/YU_1914] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 14
[yu_balkan/yu_1914-09/YU_1914] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 15
[yu_balkan/yu_1914-10/YU_1914] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 16
[yu_balkan/yu_1914-12/YU_1914] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 17
[yu_balkan/yu_1915-06/YU_1915] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 18
[yu_balkan/yu_1915-07/YU_1915] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 19
[yu_balkan/yu_1915-08/YU_1915] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 20
[yu_balkan/yu_1915-09/YU_1915] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 21
[yu_balkan/yu_1915-10/YU_1915] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 22
[yu_balkan/yu_1915-12/YU_1915] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 23
[yu_balkan/yu_1916-05/YU_1916] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 24
[yu_balkan/yu_1916-07/YU_1916] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 25
[yu_balkan/yu_1917-05/YU_1917] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 26
[yu_balkan/yu_1917-12/YU_1917] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1910 - 27
[yu_balkan/yu_1918-01/YU_1918] vrijeme od 1911.g.
HRVATSKI DOMOBRANI - GROBLJE -
[yu_balkan/yu_1918-12/YU_1918] vrijeme od 1911.g.
PROSINACKE ZRTVE - SRBSKA ZANDARMERIJA UBIJA HRVATE
[yu_balkan/yu_1919-01/YU_1919] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1919 - 30
[yu_balkan/yu_1920-01/YU_1920] vrijeme od 1911.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1920 - 31

[yu_balkan/yu_1921-1930 / YU_1921]
[yu_balkan/yu_1921-01/YU_1921] vrijeme od 1921.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1921-- 01
[yu_balkan/yu_1922-02/YU_1922] vrijeme od 1921.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1921-- 02
[yu_balkan/yu_1922-04/YU_1922] vrijeme od 1921.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1921-- 03
[yu_balkan/yu_1922-08/YU_1922] vrijeme od 1921.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1921-- 04
[yu_balkan/yu_1922-09/YU_1922] vrijeme od 1921.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1921-- 05
[yu_balkan/yu_1922-10/YU_1922] vrijeme od 1921.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1921-- 06
[yu_balkan/yu_1922-11/YU_1922] vrijeme od 1921.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1921-- 07
[yu_balkan/yu_1922-12/YU_1922] vrijeme od 1921.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1921-- 08
[yu_balkan/yu_1923-03/YU_1923] vrijeme od 1921.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1921-- 09
[yu_balkan/yu_1924-02/YU_1924] vrijeme od 1921.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1921-- 10
[yu_balkan/yu_1924-03/YU_1924] vrijeme od 1921.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1921-- 11
[yu_balkan/yu_1925-06/YU_11925] vrijeme od 1921.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1921-- 12
[yu_balkan/yu_1925-07/YU_1925] vrijeme od 1921.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1921-- 13
[yu_balkan/yu_1930-06/YU_1930] vrijeme od 1921.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1921-- 14

[yu_balkan/yu_1931-1940 / YU_1931]
[yu_balkan/yu_1931-01/YU_1931] vrijeme od 1931.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1931- 01
[yu_balkan/yu_1931-05/YU_1931] vrijeme od 1931.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1931- 02
[yu_balkan/yu_1931-09/YU_1931] vrijeme od 1931.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1931- 03
[yu_balkan/yu_1932-01/YU_1932] vrijeme od 1931.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1931- 04
[yu_balkan/yu_1932-12/YU_1932] vrijeme od 1931.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1931- 05
[yu_balkan/yu_1934-01paris/YU_1934] vrijeme od 1931.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1931- 06
[yu_balkan/yu_1935-01/YU_1935] vrijeme od 1931.g.
TORINO: dr.Ante Pavelic "LIJEPA PLAVKA"
Sretan Bozic 1925.g. i Sretna Nova godina 1936.g.
[yu_balkan/yu_1936-08/YU_1936] vrijeme od 1931.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1931- 08
[yu_balkan/yu_1938-02/YU_1938] vrijeme od 1931.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1931- 09
[yu_balkan/yu_1939-01/YU_1939] vrijeme od 1931.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1931- 10
[yu_balkan/yu_1939-02/YU_1939] vrijeme od 1931.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1931- 11
[yu_balkan/yu_1939-04/YU_1939] vrijeme od 1931.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1931- 12
[yu_balkan/yu_1939-06/YU_1939] vrijeme od 1931.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1931- 13
[yu_balkan/yu_1939-07/YU_1939] vrijeme od 1931.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1931- 14
[yu_balkan/yu_1939-08/YU_1939] vrijeme od 1931.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1931- 15
[yu_balkan/yu_1939-09/YU_1939] vrijeme od 1931.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1931- 16
[yu_balkan/yu_1939-10/YU_1939] vrijeme od 1931.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1931- 17
[yu_balkan/yu_1939-11/YU_1939] vrijeme od 1931.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1931- 18
[yu_balkan/yu_1939-12/YU_1939] vrijeme od 1931.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1931- 19
[yu_balkan/yu_1940-01/YU_1940] vrijeme od 1931.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1931- 20
[yu_balkan/yu_1940-02/YU_1940] vrijeme od 1931.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1931- 21
[yu_balkan/yu_1940-03/YU_1940] vrijeme od 1931.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1931- 22
[yu_balkan/yu_1940-04/YU_1940] vrijeme od 1931.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1931- 23
[yu_balkan/yu_1940-09/YU_1940] vrijeme od 1931.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1931- 24
[yu_balkan/yu_1940-11/YU_1940] vrijeme od 1931.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1931- 25

[yu_balkan/yu_1941-1942 / YU_1941]
[yu_balkan/yu_1941-01/YU_1941] vrijeme od 1941.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1941 01
[yu_balkan/yu_1941-01dim/YU_1941dim] vrijeme od 1941.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1941 02
[yu_balkan/yu_1941-02/YU_1941] vrijeme od 1941.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1941 03
[yu_balkan/yu_1941-02k/YU_1941k] vrijeme od 1941.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1941 04
[yu_balkan/yu_1941-03/YU_1941] vrijeme od 1941.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1941 05
[yu_balkan/yu_1941-04/YU_1941] vrijeme od 1941.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1941 06
[yu_balkan/yu_1941-06/YU_1941] vrijeme od 1941.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1941 07
[yu_balkan/yu_1941-07/YU_1941] vrijeme od 1941.g.
Cetnicki ustanak u SRBU i pokolj Hrvata u zaselku Srbu
1941-07-14.g. Ministar A.Artukovic:
Zakonska odredba protiv psovke u NDH (30 dana zatvora)
[yu_balkan/yu_1941-08/YU_1941] vrijeme od 1941.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1941 09
[yu_balkan/yu_1941-09/YU_1941] vrijeme od 1941.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1941 10
[yu_balkan/yu_1941-09k/YU_1941] vrijeme od 1941.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1941 11
[yu_balkan/yu_1941-11/YU_1941] vrijeme od 1941.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1941 12

[yu_balkan/yu_1942-1943 / YU_1942]
[yu_balkan/yu_1942-01/YU_1942] vrijeme od 1942.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1942 01
[yu_balkan/yu_1942-02k/YU_1942] vrijeme od 1942.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1942 02
[yu_balkan/yu_1942-05k/YU_1942] vrijeme od 1942.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1942 04
[yu_balkan/yu_1942-09k/YU_1942] vrijeme od 1942.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1942 05
[yu_balkan/yu_1942-10/YU_1942] vrijeme od 1942.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1942 06
[yu_balkan/yu_1942-11/YU_1942] vrijeme od 1942.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1942 07

[yu_balkan/yu_1943-1944 / YU_1943]
[yu_balkan/yu_1943-01/YU_1943] vrijeme od 1943.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1943 01
[yu_balkan/yu_1943-03/YU_1943] vrijeme od 1943.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1943 02
[yu_balkan/yu_1943-04/YU_1943] vrijeme od 1943.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1943 03
[yu_balkan/yu_1943-06/YU_1943] vrijeme od 1943.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1943 04
[yu_balkan/yu_1943-11/YU_1943] vrijeme od 1943.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1943 05
[yu_balkan/yu_1943-12k/YU_1943] vrijeme od 1943.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1943 06

[yu_balkan/yu_1944-1945 / YU_1944]
[yu_balkan/yu_1944-01/YU_1944] vrijeme od 1944.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1944 1
[yu_balkan/yu_1944-02/YU_1944] vrijeme od 1944.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1944 2
[yu_balkan/yu_1944-03/YU_1944] vrijeme od 1944.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1944 3
[yu_balkan/yu_1944-03vdv/YU_1944] vrijeme od 1944.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1944 4
[yu_balkan/yu_1944-04k/YU_1944] vrijeme od 1944.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1944 5
[yu_balkan/yu_1944-05/YU_1944] vrijeme od 1944.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1944 6
[yu_balkan/yu_1944-06/YU_1944] vrijeme od 1944.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1944 07
[yu_balkan/yu_1944-07/YU_1944] vrijeme od 1944.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1944 08
[yu_balkan/yu_1944-08/YU_1944] vrijeme od 1944.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1944 09
[yu_balkan/yu_1944-09/YU_1944] vrijeme od 1944.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1944 10
[yu_balkan/yu_1944-10/YU_1944] vrijeme od 1944.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1944 11
[yu_balkan/yu_1944-10k/YU_1944] vrijeme od 1944.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1944 12
[yu_balkan/yu_1944-11/YU_1944] vrijeme od 1944.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1944 13
[yu_balkan/yu_1944-12/YU_1944] vrijeme od 1944.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1944 14x
[yu_balkan/yu_1944-YU_1944-SFSN/YU_1944-1947]
vrijeme od 1944-1947.g.
OSVETNICKA KOMUNISTICKA VREMENA SA SUDjENJEM i UBIJANJEM (oko 2.500 osoba)
Kartiranje na Google zemljovidu kao pojedine lokacije SUDJENIM na robiju ili OSUDJENIM na SMRT
karte su uvecane pa je potrebno pomicati na ekranu a na kraju poveznice za otavranje teksta

[yu_balkan/yu_1945-1946 / YU_1945]
[yu_balkan/yu_1945-01/YU_1945] vrijeme od 1945.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1945 1
[yu_balkan/yu_1945-03/YU_1945] vrijeme od 1945.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1945 2
[yu_balkan/yu_1945-04/YU_1945] vrijeme od 1945.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1945 3
[yu_balkan/yu_1945-05a/YU_1945] vrijeme od 1945.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1945 4a
[yu_balkan/yu_1945-05b/YU_1945] vrijeme od 1945.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1945 5b
[yu_balkan/yu_1945-06/YU_1945 vrijeme od 1945.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1945 6
[yu_balkan/yu_1945-07/YU_1945] vrijeme od 1945.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1945 7
[yu_balkan/yu_1945-08/YU_1945] vrijeme od 1945.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1945 8
[yu_balkan/yu_1945-09/YU_1945] vrijeme od 1945.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1945 9
[yu_balkan/yu_1945-10/YU_1945] vrijeme od 1945.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1945 10
[yu_balkan/yu_1945-11/YU_1945] vrijeme od 1945.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1945 11
[yu_balkan/yu_1945-12/YU_1945] vrijeme od 1945.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1945 12
[yu_balkan/yu_1945-12PV/YU_1945] vrijeme od 1945.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1945 13

[yu_balkan/yu_1946-1947 / YU_1946]
[yu_balkan/yu_1946-01/YU_1946] vrijeme od 1946.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko TEST
[yu_balkan/yu_1946-02/YU_1946] vrijeme od 1946.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko TEST
[yu_balkan/yu_1946-07/YU_1946] vrijeme od 1946.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko TEST
[yu_balkan/yu_1946-08/YU_1946] vrijeme od 1946.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko TEST
[yu_balkan/yu_1946-09/YU_1946] vrijeme od 1946.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko TEST
[yu_balkan/yu_1946-10/YU_1946] vrijeme od 1946.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko TEST
[yu_balkan/yu_1946-11/YU_1946] vrijeme od 1946.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko TEST
[yu_balkan/yu_1946-12/YU_1946] vrijeme od 1946.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko TEST

[yu_balkan/yu_1947-1948 / YU_1947]
[yu_balkan/yu_1947-01/YU_1947] vrijeme od 1947.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1947
[yu_balkan/yu_1947-05/YU_1947] vrijeme od 1947.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 11947
[yu_balkan/yu_1947-08/YU_1947] vrijeme od 1947.g.
1947.08.05 Sarajevo VAKCINISANJE-1947.g. Glavni Stap "PRUGA-Samac" Sarajevo
[yu_balkan/yu_1947-11/YU_1947] vrijeme od 1947.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1947
[yu_balkan/yu_1947-12/YU_1947] vrijeme od 1947.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1947

[yu_balkan/yu_1948-1949 / YU_1948]
[yu_balkan/yu_1948-01/YU_1948] vrijeme od 1948.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1948
[yu_balkan/yu_1948-05/YU_1948] vrijeme od 1948.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1948
[yu_balkan/yu_1948-08/YU_1948] vrijeme od 1948.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1948

[yu_balkan/yu_1949-1950 / YU_1949-1950.g.]
[yu_balkan/yu_1949-02/YU_1949] vrijeme od 1949.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1
[yu_balkan/yu_1949-04/YU_1949] vrijeme od 1949.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 2
[yu_balkan/yu_1949-06/YU_1949] vrijeme od 1949.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 3
[yu_balkan/yu_1949-09/YU_1949] vrijeme od 1949.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 4
[yu_balkan/yu_1949-11/YU_1949] vrijeme od 1949.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 5
[yu_balkan/yu_1949-12/YU_1949] vrijeme od 1949.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 6
[yu_balkan/yu_1950-01/YU_1950] vrijeme od 1950.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 7
[yu_balkan/yu_1950-02/YU_1950] vrijeme od 1950.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 8
[yu_balkan/yu_1950-07/YU_1950] vrijeme od 1950.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 9
[yu_balkan/yu_1950-08/YU_1950] vrijeme od 1950.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 10
[yu_balkan/yu_1950-09/YU_1950] vrijeme od 1950.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 11
[yu_balkan/yu_1950-10/YU_1950] vrijeme od 1950.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 12
[yu_balkan/yu_1950-11/YU_1950] vrijeme od 1950.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 13
[yu_balkan/yu_1950-12/YU_1950] vrijeme od 1950.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 14

[yu_balkan/yu_1951-1951 / YU_1951]
[yu_balkan/yu_1951-01/YU_1951] vrijeme od 1951.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1951
[yu_balkan/yu_1951-02/YU_1951] vrijeme od 1951.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1951
[yu_balkan/yu_1951-03/YU_1951] vrijeme od 1951.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1951
[yu_balkan/yu_1951-04/YU_1951] vrijeme od 1951.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1951
[yu_balkan/yu_1951-05/YU_1951] vrijeme od 1951.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1951
[yu_balkan/yu_1951-06/YU_1951] vrijeme od 1951.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1951
[yu_balkan/yu_1951-07/YU_1951] vrijeme od 1951.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1951
[yu_balkan/yu_1951-08/YU_1951] vrijeme od 1951.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1951
[yu_balkan/yu_1951-09/YU_1951] vrijeme od 1951.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1951
[yu_balkan/yu_1951-10/YU_1951] vrijeme od 1951.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1951
[yu_balkan/yu_1951-11/YU_1951] vrijeme od 1951.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1951
[yu_balkan/yu_1951-12/YU_1951] vrijeme od 1951.g.
1951.g. Zvonimir Dosen: "Dobrovoljna" kolektivizacija u Liki i Hercegovini

[yu_balkan/yu_1952-1952 / YU_1952]
[yu_balkan/yu_1952-01/YU_1952] vrijeme od 1952.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1952
[yu_balkan/yu_1952-02/YU_1952] vrijeme od 1952.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1952
[yu_balkan/yu_1952-03/YU_1952] vrijeme od 1952.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1952
[yu_balkan/yu_1952-04/YU_1952] vrijeme od 1952.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1952
[yu_balkan/yu_1952-05/YU_1952] vrijeme od 1952.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1952
[yu_balkan/yu_1952-06/YU_1952] vrijeme od 1952.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1952
[yu_balkan/yu_1952-07/YU_1952] vrijeme od 1952.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1952
[yu_balkan/yu_1952-08/YU_1952] vrijeme od 1952.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1952
[yu_balkan/yu_1952-09/YU_1952] vrijeme od 1952.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1952
[yu_balkan/yu_1952-10/YU_1952] vrijeme od 1952.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1952
[yu_balkan/yu_1952-11/YU_1952] vrijeme od 1952.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1952
[yu_balkan/yu_1952-12/YU_1952] vrijeme od 1952.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1952

[yu_balkan/yu_1953-1953 / YU_1953]
[yu_balkan/yu_1953-01/YU_1953] vrijeme od 1953.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1953
[yu_balkan/yu_1953-02/YU_1953] vrijeme od 1953.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1953
[yu_balkan/yu_1953-03/YU_1953] vrijeme od 1953.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1953
[yu_balkan/yu_1953-04/YU_1953] vrijeme od 1953.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1953
[yu_balkan/yu_1953-05/YU_1953] vrijeme od 1953.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1953
[yu_balkan/yu_1953-06/YU_1953] vrijeme od 1953.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1953
[yu_balkan/yu_1953-07/YU_1953] vrijeme od 1953.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1953
[yu_balkan/yu_1953-08/YU_1953] vrijeme od 1953.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1953
[yu_balkan/yu_1953-09/YU_1953] vrijeme od 1953.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1953
[yu_balkan/yu_1953-10/YU_1953] vrijeme od 1953.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1953
[yu_balkan/yu_1953-11/YU_1953] vrijeme od 1953.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1953
[yu_balkan/yu_1953-12/YU_1953 vrijeme od 1953.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1953

[yu_balkan/yu_1954-1954 / YU_1954]
[yu_balkan/yu_1954-01/YU_1954] vrijeme od 1954.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1954
[yu_balkan/yu_1954-04/YU_1954] vrijeme od 1954.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1954
[yu_balkan/yu_1954-05/YU_1954] vrijeme od 1954.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1954
[yu_balkan/yu_1954-06/YU_1954] vrijeme od 1954.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1954
[yu_balkan/yu_1954-07/YU_1954] vrijeme od 1954.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1954
[yu_balkan/yu_1954-08/YU_1954] vrijeme od 1954.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1954
[yu_balkan/yu_1954-09/YU_1954] vrijeme od 1954.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1954
[yu_balkan/yu_1954-10/YU_1954] vrijeme od 1954.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1954
[yu_balkan/yu_1954-11/YU_1954] vrijeme od 1954.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1954
[yu_balkan/yu_1954-12/YU_1954] vrijeme od 1954.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1954

[yu_balkan/yu_1955 / YU_1955]
[yu_balkan/yu_1955-01/YU_1955] vrijeme od 1955.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1955
[yu_balkan/yu_1955-07/YU_1955] vrijeme od 1955.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1955
[yu_balkan/yu_1955-12/YU_1955] vrijeme od 1955.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1955

[yu_balkan/yu_1956-1956 / YU_1956]
[yu_balkan/yu_1956-01/YU_1956] vrijeme od 1956.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1956

[yu_balkan/yu_1957-1957 / YU_1957]
[yu_balkan/yu_1957-01/YU_1957] vrijeme od 1957.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1957
[yu_balkan/yu_1957-05/YU_1957] vrijeme od 1957.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1957
[yu_balkan/yu_1957-09/YU_1957] vrijeme od 1957.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1957
[yu_balkan/yu_1957-12/YU_1957] vrijeme od 1957.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1957

[yu_balkan/yu_1958-1958 / YU_1958]
[yu_balkan/yu_1958-01/YU_1958] vrijeme od 1958.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1958
[yu_balkan/yu_1958-02/YU_1958] vrijeme od 1958.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1958
[yu_balkan/yu_1958-03/YU_1958] vrijeme od 1958.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1958
[yu_balkan/yu_1958-05/YU_1958] vrijeme od 1958.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1958

[yu_balkan/yu_1959-1959 / YU_1959]
[yu_balkan/yu_1959-01/YU_1959] vrijeme od 1959.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1959
[yu_balkan/yu_1959-07/YU_1959] vrijeme od 1959.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1959
[yu_balkan/yu_1959-08/YU_1959] vrijeme od 1959.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1959
[yu_balkan/yu_1959-11/YU_1959] vrijeme od 1959.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1959
[yu_balkan/yu_1959-12/YU_1959] vrijeme od 1959.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1959

[yu_balkan/yu_1960-1960 / YU_1960]
[yu_balkan/yu_1960-01/YU_1960] vrijeme od 1960.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1960
[yu_balkan/yu_1960-02/YU_1960] vrijeme od 1960.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1960
[yu_balkan/yu_1960-03/YU_1960] vrijeme od 1960.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1960
[yu_balkan/yu_1960-05/YU_1960] vrijeme od 1960.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1960
[yu_balkan/yu_1960-06/YU_1960] vrijeme od 1960.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1960
[yu_balkan/yu_1960-07/YU_1960] vrijeme od 1960.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1960
[yu_balkan/yu_1960-11/YU_1960] vrijeme od 1960.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1960
[yu_balkan/yu_1960-12/YU_1960] vrijeme od 1960.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1960

[yu_balkan/yu_1961-1961 / YU_1961]
[yu_balkan/yu_1961-01/YU_1961] vrijeme od 1961.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1961

[yu_balkan/yu_1962-1962 / YU_1962]
[yu_balkan/yu_1962-01/YU_1962] vrijeme od 1962.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1962

[yu_balkan/yu_1963-1963 / YU_1963]
[yu_balkan/yu_1963-01/YU_1963] vrijeme od 1963.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1963

[yu_balkan/yu_1965-1965 / YU_1965]
[yu_balkan/yu_1965-01/YU_1965] vrijeme od 1965.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1965

[yu_balkan/yu_1966-1966 / YU_1966]
[yu_balkan/yu_1966-01/YU_1966] vrijeme od 1966.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1966

[yu_balkan/yu_1972-1972 / YU_1972]
[yu_balkan/yu_1972-01/YU_1972] vrijeme od 1972.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1972

[yu_balkan/yu_1974-1974 / YU_1974]
[yu_balkan/yu_1974-01/YU_1974] vrijeme od 1974.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1974

[yu_balkan/yu_1977-1977 / YU_1977]
[yu_balkan/yu_1977-01/YU_1977] vrijeme od 1977.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1977

[yu_balkan/yu_1980-1980 / YU_1980]
[yu_balkan/yu_1980-01/YU_1980] vrijeme od 1980.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1980

[yu_balkan/yu_1981-1981 / YU_1981]
[yu_balkan/yu_1981-01/YU_1981] vrijeme od 1981.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1981

[yu_balkan/yu_1984-1984 / YU_1984]
[yu_balkan/yu_1984-01/YU_1984] vrijeme od 1984.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1984

[yu_balkan/yu_1989-1989 / YU_1989]
[yu_balkan/yu_1989-01/YU_1989] vrijeme od 1989.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1989

[yu_balkan/yu_1990-1990 / YU_1990]
[yu_balkan/yu_1990-01/YU_1990] vrijeme od 1990.g.
1990-05-11 IZGLASAN "ZAKON HR"
DA SE Cro-POLIT-KRIMINALCI PRIHVATE POSLA

[yu_balkan/yu_1991-1991 / YU_1991]
[yu_balkan/yu_1991-01/YU_1991] vrijeme od 1991.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1991
[yu_balkan/yu_1991-11/YU_1991] vrijeme od 1991.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1991

[yu_balkan/yu_1992-1992 / YU_1992]
[yu_balkan/yu_1992-01/YU_1992] vrijeme od 1992.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1992

[yu_balkan/yu_1993-1993 / YU_1993]
[yu_balkan/yu_1993-06/YU_1993] vrijeme od 1993.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1993

[yu_balkan/yu_1994-1994 / YU_1994]
[yu_balkan/yu_1994-01/YU_1994] vrijeme od 1994.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1994

[yu_balkan/yu_1995-1995 / YU_1995]



KNIN: Hrvatska_SAHOVNICA_od_pamti_vijeka /
YU_1995.g.
KLIKNI - DATOTEKA (*.pdf)


[yu_balkan/yu_1996-1996 / YU_1996]
[yu_balkan/yu_1996-05/YU_1996] vrijeme od 1996.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1996
[yu_balkan/yu_1996-08/YU_1996] vrijeme od 1996.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1996
[yu_balkan/yu_1996-10/YU_1996] vrijeme od 1996.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1996

[yu_balkan/yu_1998-1998 / YU_1998]
[yu_balkan/yu_1998-01/YU_1998] vrijeme od 1998.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1998

[yu_balkan/yu_1999-1999 / YU_1999]
[yu_balkan/yu_1999-01/YU_1999] vrijeme od 1999.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1999
[yu_balkan/yu_1999-03/YU_1999] vrijeme od 1999.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1999
[yu_balkan/yu_1999-04/YU_1999] vrijeme od 1999.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1999
[yu_balkan/yu_1999-06/YU_1999] vrijeme od 1999.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1999
[yu_balkan/yu_1999-08/YU_1999] vrijeme od 1999.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1999
[yu_balkan/yu_1999-09/YU_1999] vrijeme od 1999.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 1999

[yu_balkan/yu_2001-2001 / YU_2001]
[yu_balkan/yu_2001-01/YU_2001] vrijeme od 2001.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 2001

[yu_balkan/yu_2003-2003 / YU_2003]
[yu_balkan/yu_2003-01/YU_2003] vrijeme od 2003.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 2003

[yu_balkan/yu_2004-2004 / YU_2004]
[yu_balkan/yu_2004-01/YU_2004] vrijeme od 2004.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 2004

[yu_balkan/yu_2005-2005 / YU_2005]
[yu_balkan/yu_2005-01/YU_2005] vrijeme od 2005.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 2005

[yu_balkan/yu_2006-2006 / YU_2006]
[yu_balkan/yu_2006-01/YU_2006] vrijeme od 2006.g.
KARTA MASOVNIH STRATISTA - GROBISTA U ZAGREBU

[yu_balkan/yu_2007-2007 / YU_2007]
[yu_balkan/yu_2007-01/YU_2007] vrijeme od 2007.g.
KONCENTRACIJSKI LOGORI I U SLOVENIJI

[yu_balkan/yu_2008-2008 / YU_2008]
[yu_balkan/yu_2008-01/YU_2008] vrijeme od 2008.g.
HVALILI SU SE KRVNICI KAKO SU UBIJALI FRATRE

[yu_balkan/yu_2009-2009 / YU_2009]
[yu_balkan/yu_2009-01/YU_2009] vrijeme od 2009.g.
VELENJE i "LJUBICICA PLAVA" UZ NAJVECI SPOMENIK NAJVECEM BALKANSKOM KRVNIKU

[yu_balkan/yu_2010-2010 / YU_2010]
[yu_balkan/yu_2010-01/YU_2010] vrijeme od 2010.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 2010

[yu_balkan/yu_2011-2011 / YU_2011]
[yu_balkan/yu_2011-01/YU_2011] vrijeme od 2011.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 2011

[yu_balkan/yu_2012-2012 / YU_2012]
[yu_balkan/yu_2012-01/YU_2012] vrijeme od 2012.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 2012

[yu_balkan/yu_2013-2013 / YU_2013]
[yu_balkan/yu_2013-01/YU_2013] vrijeme od 2013.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 2013

[yu_balkan/yu_2016-2016 / YU_2016]
[yu_balkan/yu_2016-01/YU_2016] vrijeme od 2016.g.
IN MEMORIAN Visnja Ivana Pavelic (1923. - 2015.)

[yu_balkan/yu_2017-2017 / YU_2017]
[yu_balkan/yu_2017-01/YU_2017] vrijeme od 2017.g.
2017-11-18 Vukovar kolona-sjecanja-Vukovar

[yu_balkan/yu_2018-2018 / YU_2018]
[yu_balkan/yu_2018-01/YU_2018] vrijeme od 2018.g.
HRVATSKA POVIJEST U BROJKAMA OD PRIJE KRISTA DO DANAS

[yu_balkan/yu_2019-2019 / YU_2019]
[yu_balkan/yu_2019-01/YU_2019] vrijeme od 2019.g.
xxxxxx

[yu_balkan/yu_2020-2020 / YU_2020]
[yu_balkan/yu_2020-01/YU_2020] vrijeme od 2020.g.
AGRESORI i KRVNICI NAGRADENI, TEK POTOM HRVATI NAJEBALI OD DOMACIH ZLOCINACA

[yu_balkan/yu_2021-2021 / YU_2021]
[yu_balkan/yu_2021-01/YU_2021] vrijeme od 2021.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 2021
[yu_balkan/yu_2021-03/YU_2021] vrijeme od 2021.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 2021
[yu_balkan/yu_2021-05/YU_2021] vrijeme od 2021.g.
Blok "YU_Balkan" je u rekonstrukciji sve se svrstava kronolosko 2021
[yu_balkan/yu_2021-07/YU_2021] vrijeme od 2021.g.
SAVEZ ZLOCINACA: HDZ + SDSS + cetnici REZULTAT:
KOMUNISTCKO-CETNICKA kao "SPRZENA HRVATSKA"


[yu_balkan/yu_1999-03 / YU_1999-03]
* * * MARIBOR - TEZNO - BOHOVA * * *
1991.g.: "DRUSTVO ZA UREDITEV ZAMOLCANIH GROBOV"
ALI "GELIPTERI" SI PRISVOJLILI ZASLUGE IZA NEKOLIKO GODINA
ALI "GELIPTERI" SI PRISVOJLILI NEKE ZASLUGE IZA KOJU GODINU


[yu_balkan/YU_21_stoljece] vrijeme od 2001.g.
* * * E U - NOVA GENERACIJA * * *
"OGABNIKI" NIKADA NECE IMATI SVOJE POTOMSTVO
"GELIPTERI" SI PRISVOJILI PRAVO ZA DEGENERACIJU BOZIJEG BICA