_ X _ * * * _ P O V E Z N I C E _ * * * _ X _
_ X _ * * * _ POVEZNICE katas _ * * * _ X _
HALO HALO
ORIGINAL KOPIJA - DOKUMENTI
BRIGADE VDV-3 in ostalo
VDV –3

VDV – 3

SEZNAMI

imen borcev, poveljstev čet in članov štaba bataljona ter padlih in po vojni umrlih borcev in drugi podatki, katere je uspel zbrati odbor ob raznih proslavah enot VDV in partizanskih srečanjih ter z anketnimi listi borcev, ki so bili v sestavu I. bataljona III. brigade VDV v času od njegove ustanovitve 10. septembra 1944 do osvoboditve 9. maja 1945, seveda še niso povsem točni in popolni.

Zato je nujno, da posamezniki, ki so se borili v sestavu bataljona ali z njim sodelovali, ta imena, sezname in podatke dopolnijo ali popravijo, da bi lahko tisti, ki bodo pisali zgodovino bataljona in brigade povsem verodostojno prikazali pregled udeležencev bojev ter vse akcije, ukrepe in druge uspehe bataljona.

Namen objave seznamov in njihovih podatkov bo vsekakor dosežen, če bo vsak nekdanji borec potrdil, popravil ali dopolnil navedbo o njemu samemu. Zelo dragocen pa bo vsak nadaljnji podatek o ranjenih, padlih in po vojni umrlih borcih, ali sploh podatki o bojih in drugih akcijah, ki bi ga ustno ali pismeno sporočili odboru bataljona, kar je tudi eden osnovnih namenov izdaje te knjižice.

 

P.S. To zgoraj je vložek iz partizanske knjige, kjer je zbranih le 205 VDV članov


SLOVENSKI PARTIZANI NISU "VDV-3"
SLOVENSKI PARTIZANI NISU "VDV-3"DAKI
slovenske "NOVICE" 14.07.2011.PIETETA - E-mail
(Copy E-yooho)
dragutin * * * PIETETA * * * - E-gmail