HODOČASĆE - KALVARIJA


2016.g., Nada LANDEKA
Maribor i borići kazite nam gdje su nam mladići

Marija Bistrica 2012.g.

Hrvatsko hodočasće u Mariju Bistricu


2011-04-09.g., Macelj


2013.g. MACELJ


2012-03-24.g., Macelj


Dubrovnik 2011.g.


Dragovoljci Hodoćasnici
Macelj 2006.g.


Dragovoljci Hodoćasnici
Macelj 2006.g. (AUDIO)


Dragovoljci Hodoćasnici
Macelj 2006.g. (VIDEO)


Huda Jama-Košnica-Koželj-Gorica 2010


Hodoćasnici 2010.g.


Hodoćasnici 2012.g.


MACELJSKO GORJE


MEĐIMURJE 2010.g.


BLEIBURG 2005.g.


BLEIBURG 2008.g.


BLEIBURG 2009.g.


HODOČASĆE g.Talan


Slavonski Brod 2010.g.


SINJ 2010.g.


Varaždin-Udbina 2010.g.


Udbina 2012.g.


Hrvata iz Austrije 2010.g


ZRIN 2010.g.


ZRIN 2010.g.


GVOZDANSKO 2010.g.


GVOZDANSKO 2012.g.


Hodočasnik "DIDO"


Babaić don Miljenko


GVOZDANSKO 2011.g.


Hrvatska Katolička Misija
Ljubljana 16. siječna 2011.g.


Varaždinska biskupija (26. ožujka 2011.g.)


2009.g. Hodocasnici Vukovar - Bleiburg


2012.g. HODOČASĆE


2012.g. HODOČASĆE


2012.g. HODOČASĆE


2013.g. 4-HODOČASĆE


2014.g. HODOČASĆE


2016.g. 7-HODOČASĆE


2016.g. HODOČASĆE


xxx

xxx


xxx

xxx

UDBINA
izaslanstvo Druştva za obiljezavanje grobista