2017.g., Blanka Matković:
Zločini partizana u Imotskoj krajini