HŽD: 7. studenog (SRIJEDA) 2018. u 19 sati predstavljanje
Zbornika radova 7. Hrvatskog žrtvoslovnog kongresa....