UFO
. MOJA STATISTIKA - POSJETE PORTALA "PIETETA".


 

2017-08-19

                 MRTVI JARAK 2017. - SPOMEN NA ŽRTVE

 

Prigodom Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima središnji komemorativni skup za Virovitičko-podravsku županiju održat će se u srijedu 23. kolovoza 2017. godine pored spomenika žrtvama u MRTVOM JARKU – put kroz selo Bukova - s početkom u 11:00 sati.

Pokrovitelj Spomena: Virovitičko-podravska županija; organizatori: Općina Suhopolje, Udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata općine Suhopolje i Hrvatski domobran Virovitica.

Mrtvački ili mrtvi jarak se nalazi u šumi pored sela Trapinske (put kroz selo Bukovu), općina Suhopolje, Virovitičko-podravska županija.

 

                            ŽRTVE HRVATI – POČINITELJI KOMUNISTI

 

                                                  BROJ MASOVNIH GROBNICA

 

Komunistički dokumenti iz srpnja 1945. godine spominju devet masovnih grobnica u Mrtvom jarku i jednu u susjednom Donjem jarku. Dokumenti se nalaze u  Državnom arhivu u Osijeku a izvorno su korespondencija Oblasnog narodnooslobodilačkog odbora za Slavoniju. Ako broju od deset masovnih grobnica koje spominje komunistička vlast dodamo masovnu grobnicu za poklanih 176 zarobljenika koje spominje svećenik Božo Vukoja, dobije se broj od 11 masovnih grobnica.

 

            POČINITELJI POZNATI: PISMO MINISTRU ANDRIJI HEBRANGU

Radi zločina i nasilja koji su se događali u Suhopolju i okolici, suhopoljski partizani Ivan Lucović, Stjepan Reder i Mirko Vinter došli su doma. Nakon što su istražili i utvrdili činjenice, sastavili su zapisnik kojeg su osim njih potpisali predsjednik Narodnooslobodilačkog odbora Suhopolja Gjuro Stipić, bivši, ratni predsjednik Narodnooslobodilačkog odbora Suhopolje Josip Škvorc i Ferdinand Lisinski. U zapisniku prosvjeduju zbog kolonizacije Srba u kotar Viroviticu, protjerivanja katolika iz ovog kotara i ubijanja zarobljenih Hrvata. Zapisnik i popratno pismo poslali  su 29. srpnja 1945. godine tadašnjem ministru jugoslavenske vlade Andriji Hebrangu:

 

„Dragi druže Andrija!

..... Pred oko mjesec dana bilo je dotjerano u Suhopolje nekoliko stotina zarobljenika koje su otpremili u šumu i tamo sve potukli. Iste su najprije isprebijali, pa su onda klali. To su izvršili drugovi iz 4. bataljuna V. Proleterske crnogorske brigade koji su onda bili u Suhopolju, a kad su se vraćali u Suhopolje govorili su narodu kako su ih potukli.

Ovi drugovi koji su bili u V. Crnogorskoj proleterskoj brigadi govorili su narodu da su ranije bili četnici, a sada su prešli u partizane. Iz toga se može zaključiti da ovi Srbi, sada kao četnici pod drugom firmom (maskom) ubijaju nevine Hrvate.

Na ovo narod ne gleda dobro (…) nezadovoljan zbog masovnog ubistva koji su vršeni oko Suhopolja, jer su viđeni mrtvi kojima je vađeno srce i razni dijelovi tijela“.

 

                               SVJEDOČANSTVO KATOLIČKOG SVEĆENIKA

Svećenik Božo Vukoja je u Suhopolje došao 5. srpnja 1945. godine i u svojoj knjizi „Hrvat žive vatre“ piše:

„Jedne sam nedjelje (mislim da je bila prva nedjelja poslije blagdana Velike gospe) išao u mjesto Rodin Potok, gdje sam trebao imati misu. Usput sam navratio u Veliku Trapinsku k dobroj katoličkoj obitelji Biondić. Gospođa je prala posuđe, ali je bila uplakana i silno uzbuđena.

Što se dogodilo? – upitao sam zabrinuto.

Što mislite, noćas su ti partizani poklali 176 zarobljenika, i tu su, kod nas, prali noževe – odgovorila je žena i zaplakala još jače.“

 


UKOP OBITELJI * IVEZIĆ *
27.07.2017.g.

2017-08-16

Otporaš Guest  prije godinu

 

ISTINU O USTAŠAMA UVIJEK TREBA GOVORITI

 

Što mora znati svaki Hrvat o Ustašama!

1.)   Ustaša je revolucionar i borac, koji se dobrovoljno i sviestno bori za uzvišene ciljeve podpune slobode i samostalnosti Hrvatske.

2.)   Za Ustašu nema mira, nema počinka, nema i ne smije biti nekog promatranja iz prikrajka.

3.)   Ustaša radi i bori se, uvijek djelatno, uvijek u prvim redovima.

4.)   On može ili podpuno pobjediti ili u borbi izginuti.

5.)   Ustaša ne poznaje nikakve sredine: On traži posvemašnje ostvarenje Poglavnikovih načela u Hrvatskoj, tj u svojim povijestnim granicama.

6.)   Za Ustašu postoje iznad svega Bog, Hrvatski Narod, Poglavnik i Nezavisna Država Hrvatska.

7.)   Uzvišena ustaška borba temelji se na ustaškim načelima, koja je postavio Poglavnik 1. lipnja 1933. u Glavnom Ustaškom Stanu.

8.)   U tim je načelima Poglavnik na najdivniji i najsavršeniji način obuhvatio sve vjekovne težnje i zahtjeve hrvatskoga naroda.

9.)   Dok su u prošlosti razne političke stranke sastavljale i objavljivale na tucete raznih svojih “programa”, u kojima nije gotovo ništa rečeno, Poglavnik je u 17 točaka ustaških načela ovjekovječio sve misli, sve želje, sva stremljenja hrvatskoga naroda kroz vjekove, obuhvatio je sve ono što hrvatski narod traži i očekuje od svoje države.

10.)                   Ustaška su načela stoga evandjelje, vjerovanje svakog Hrvata, a život po njima znači narodnu potrebu, narodnu sreću, družtvovnu pravdu, narodno poštenje, znači sretnu i čestitu budućnost Hrvatskoj i hrvatskom narodu.

11.)                   Život Ustaše mora se temeljiti na ustaškim načelima, pa tko se njih ne drži u svome javnom i posebničkom životu, nije Ustaša.

12.)                   Država je za nas Hrvate najveće blago što ga možemo imati.

13.)                   Razvojom dugih stoljeća hrvatski je narod morao stradavati i podnašati mnoge nedaće samo stoga, što je svojedobno nesrećom i neslogom velikaša izgubio svoju državu.

14.)                   Narod bez države ne znači ništa, pa ako bi svojom nerazboritom politikom ili kojom nesrećom opet izgubili državu, nestalo bi nas brzo i kao naroda.

15.)                   Dužnost je stoga svakog Ustaše, svakog Hrvata, da uvijek i svagdje najodlučnije brani Nezavisnu Državu Hrvatsku, jer braneć državu brani svoj dom, svoj narod, svoje ognjište, svoju djecu, brani i svoju budućnost.

16.)                   Nezavisna Država Hrvatska jest i mora biti svakom Ustaši najveća svetinja, za koju mora uvijek biti spreman voditi borbu, a ako je potrebno i svoj život spremno za nju dati.

17.)                   Poglavnik je jedini vođa hrvatskoga naroda i najveći čovjek naših vremena koji je s imenom “Ustaša” identificirao i ime Hrvat.

18.)                   Poglavnik dr. Ante Pavelić je najveći Hrvat sviju vremena.

19.)                   On je za Hrvatski Narod svetost.

20.)                   On je osloboditelj Hrvatske Domovine i uskrisitelj starodrevne Nezavisne Države Hrvatske.

21.)                   Njegov rad, njegova borba, njegove patnje, njegova strpljivost, cijeli njegov život najsjajniji je prilog naše povijesti.

22.)                   Njegova je zasluga, da se je hrvatski narod nakon osam stoljeća otresao tudjinskih gospodara i da sada živi opet svoj na svome u uspostavljenoj državi.

23.)   &nbs p;               Pojava Poglavnika ja stoga od najveće povijestne važnosti za hrvatski narod.

24.)                   Poglavnik je bio vođja, bio autoritet.

25.)                   On je zapovijedao, bio Vrhovni Zapovjednik HOS-a NDH.

26.)                   On, Poglavnik je bio odgovoran kao i svi drugi predsjednici drugih država voditi hrvatsku državnu politiku.

27.)                   Svi su drugi bili njegovi vojnici, koji mu pomažu u izgradnji hrvatske države.

28.)                   Poglavnik je kroz svoju hrvatsko/državničku politiku uvijek imao pravo, kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti i tako će imat pravo i u buduće.

29.)                   Sve što je On činio, makar to na čas nekome izgledalo i nerazumljivo, sve je to bilo u probitku Hrvatske Države i hrvatskog naroda.

30.)                   Sve što je On činio, činio je i radio za dobrobit hrvatskog naroda, dakle, bilo je dobro.

31.)                   Ustaštvo je postalo jedinim i zbiljskim predstavnikom hrvatskog političkog života.

32.)                   Bit je ustaštva je duboka ljubav za Domovinu Hrvatsku i za Poglavnika.

33.)                   Za Ustašu je vječna spremnost: braniti hrvatski dom, hrvatska ognjišta, hrvatske granice i hrvatsku posebnost, te stvaranje i odgajanje zdravog hrvatskog narodnog naraštaja.

34.)                   Težnje hrvatskog naroda mogu se oživotvoriti samo u Hrvatskoj i preko Ustaških Načela.

35.)                   Da nije bilo Ustaša ne bi bilo ni Nezavisne Države Hrvatske.

36.)                   I dok bude Ustaša bit će i Hrvatske, pa makar se ti Hrvati i ne zvali Ustašama.

37.)                   Ustaštvo i hrvatstvo jedna je savršena cjelina i ne može se više nikada zamisliti jedno bez drugog.

38.)                   Ustaštvo stvara novog čovjeka, u novom vremenu, u novom poredku i za nove potrebe.

39.)                   Novi hrvatski čovjek se pita: što znači Ustaša.

40.)                   Ustaša mora biti čovjek dužnosti, odgovornosti, rada, borbe, poštenja, junaštva, pregaralaštva, mora bit podpun čovjek i potpun Hrvat.

41.)                   Taj novi čovjek, Ustaša, mora u svom radu i u svom javnom i posebničkom životu spojiti sve nove vrline ustaštva s vrlinama starih Hrvata, vječnih boraca i ratnika.

42.)                   U najtežim časovima po Hrvatsku na bojištu su od Kralja Tomislava do Franje Tuđmana uvijek bili samo i jedino Ustaše.

43.)                   Bilo u tudjini, bilo u domovini po zatvorima ili zatočeništvu Ustaše su nosili luč osloboditeljske borbe i oni su uz najteže patnje i muke, konačno i za sva vremena pobiedili.

44.)                   Da nije bilo mučeničke ustaške krvi, što uistinu znaši hrvatske krvi, da nije bilo nadčovječnog stradanja ustaških mučenika, da nije bilo mrtvih ustaških glava, nikada ne bi bilo došlo do uspostave Nezavisne Države Hrvatske.Ti Ustaše, koji su uzpostavom N. D. H. završili prvi i najteži dio hrvatske osloboditeljske borbe, ti su Ustaše i danas na bojištu, na svim bojištima Evrope i oni će izvojevati i konačnu hrvatsku pobjedu, a konačna hrvatska pobjeda je “U” NA FES GRANICA NADRINI.

45.)                   Biti Ustašom, znači biti idealnim borcem, koji preko svih izkušenja, preko svih patnja, preko svih nedaća, najvećom strpljivošću mora doći do konačnog uzvišenog cilja.

46.)                   Ustaša mora biti uvijek prvi u borbi, uvijek prvi u opasnim podhvatima.

47.)                   Ustaša mora biti strpljiv i mora vjerovati u Bog, Alaha, Hrvatsku i Poglavnikova Ustaška Načela, koja će sve na najbolji način riješiti.Ustaša i u časovima, kad netko misli da izvjesne stvari nisu na mjestu, On mora ostati Ustašom na svom mjestu, imajuć na umu, da se sve stvari ne mogu odmah riješiti.

48.)                   Dakle: vjera, stega, strpljenje, ustrajnost, a povrh svega rad i opet rad, temelji su našeg konačnog uspjeha.Ustaša je mali čovjek. On je dijete seljačko i radničke kućice. Stoga Ustaša nikada ne smije zaboraviti na svoj dom i na svoje ukućane.

49.)                   U saobraćaju s malim čovjekom Ustaša mora uvijek ostati uljudan i pristupačan i nikada ne smije smetnuti s uma, da su seljak i radnik temelji države, koji svojim radom, svojim žuljevima, drže, a svojim mišicama brane državu.

50.)                   Za Ustašu je jedna od najvažnijih stvari stega.

51.)                   Stega je za Ustašu jedna od najjačih i najglavnijih vrlina, koja mora resiti svakog Ustašu.

52.)                   Vojska bez stege, pokret bez stege, rad bez stege, propast je za narod i državu.

53.)                   Stoga je stega jedan od glavnih preduvjeta uspjeha.

54.)                   Onaj, koji danas sluša, koji danas izvršuje zapovijedi svojih predpostavljenih, taj će sutra izdavati zapoviedi, taj će drugima nalagati, jer se je kroz stegu naučio slušati.

55.)                   Neka se svaki zapovjednik prenese u stanje onih koji slušaju, a isto tako svaki onaj korak se zapovijeda u stanje onih, koji zapovijedaju.

56.)                   Svaki si mora postaviti pitanje: »što bi bilo, kad bi ja bio na njegovom mjestu« ?

57.)                   Ustaša se smatra vojnikom i kao takav pripadnikom Orvatskih Oružanih Snaga Hrvatske Države.

58.)                   Ustaša se mora uviek i svagdje ponašati ćudoredno.

59.)                   Ustaša mora služiti kao uzor svakom Hrvatu.

60.)                   Ustaša se mora okaniti svake psovke, jer je ona naša narodna sramota, koja dolikuje samo prostaku.

61.)                   Ustaša ne smije pijančevati, ne smije posjećivati sumnjiva noćna zabavišta.

62.)                   Ustaša ne smije zalaziti u sumnjiva ženska društva.

63.)                   Ustaša mora čitav svoj posebnički život temeljiti na obitelji.

64.)                   Ustaša mora biti predstavnik i čuvar svega onoga što je hrvatski narod kroz vjekove stvorio, a što se može jednom riječi nazvati našim narodnim duhovnim blagom.

65.)                   Ustaša ne smije biti laktaš, koji bi se borio za položaje, za čin ili za lagodni život.

66.)                   Za Ustašu je glavna stvar dužnost, pa makar ju on vršio kao obični čarkar ili kao najviši častnik ili dužnostnik.

67.)                   Svaki Ustaša mora biti svijestan toga, da će se njegov marljiv i savjestan rad prije ili kasnije nagraditi sa strane zapovjedničtva, pa stoga ne smije nikada on sam isticati svoje zasluge i tražiti svoje promaknuće ili odlikovanje.

68.)                   Ustaši ne smije nikada biti vojnički život neugodan.

69.)                   Hrvat je kroz vjekove bio vojnik, bio je junak, bio je ratnik.

70.)                   Stoga za svakog Ustašu mora biti najveća čast ako dodje u vojničke redove i kao vojnik čuvati državu, granice i hrvatska ognjišta.

71.)                   Hrvat je kao vojnik kroz mnoga stoljeća pronio slavu Hrvatskoj na svim bojištima.

72.)                   Hrvat je kao vojnik dao najveće priloge Evropi.

73.)                   Ustaša kao vojnik nije rob.

74.)                   Najveći gospodin, najveći čovjek je onaj, koji s puškom na ramenu, pa makar bio i običan čarkar, služi domovini.

75.)                   Stoga je najveća podlost, najveći zločin, ako bi se netko želio izmaknuti vršenju vojničke dužnosti, ili ako za vrieme vršenja svojeg djelatnog razdoblja pokušava izmaknuti redovitom vojničkim poslovima.

76.)                   Dužnost vojnika, ma kakva ona bila, uviek je uzvišena i rad u vojsci mora se smatrati dostojnim i potrebnim.

 

To je život Ustaše!

 

Saopćio TRUP. “T”ajni, “Revolucionarni, “U”staški, “P”okret., Otporaš.

Slobodno nadopunjane, ako tko želi.

Drž’mo se one naše stare hrvatske izreke: SVI LJUDI SVE ZNAJU.

 

2017-08-14

 

http://www.dnevno.hr/domovina/poruka-hrvatskog-drustva-logorasa-ispricavamo-se-svim-srbima-i-svijetu-za-sve-srpske-zlocine-iz-domovinskog-rata-oprostite-sto-ste-nas-mucili-1051114/

PORUKA HRVATSKOG DRUŠTVA LOGORAŠA:
‘Ispričavamo se svim Srbima i svijetu za sve srpske zločine iz Domovinskog rata, oprostite što ste nas mučili’!

 

Autor: dnevno.hrNedjelja, 13. kolovoz 2017. u 18:28

"Oprostite što ste nas utamničili (preko 30.000 logoraša), oprostite što ste nas mučili, oprostite što ste nas silovali", poručuju logoraši

“Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora se ispričava srpskoj manjini u Hrvatskoj, svim stanovnicima u Republici Srbiji i cijelom svijetu za sve srpske zločine počinjene tijekom Domovinskog rata od strane Srbije, JNA i četničkih postrojbi” – početak je to poruke koju je Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije pripremilo uz obilježavanje Dana logoraša.

Njihovu poruku koju potpisuje Ivan Turudić prenosimo u cijelosti:

HDLSKL i ove godine pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske gđe Kolinde Grabar Kitarović, a po svom programu “Da se ne zaboravi”, obilježava “Dan sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata”- Dan logoraša, na temelju odluke usvojene od Hrvatskog sabora 26. ožujka 2010. godine.

Bitno je istaknuti da se na teritoriju Srbije, BiH, Crne Gore i okupiranim dijelovima Republike Hrvatske tijekom 1991. i 1992. god. nalazilo 70-tak logora na poznatim lokacijama ( od toga je 30 bilo na području okupirane Hrvatske). Od preko 30.000 zarobljenih osoba ( od toga 3.000 žena i 500 djece) njih oko 2.500 nikad nije stiglo u logore, nego su nakon zarobljavanja ubijeni ili umrli od posljedica maltretiranja. Najmlađa ubijena osoba u srpskim koncentracijskim logorima imala je svega 6 mjeseci, a najstarija 104 godine.

Zarobljenike se mučilo na najokrutnije načine, a mnogi su učestvovano silovani i to osobe oba spola. Najmlađa silovana osoba imala je svega 5 godina, a najstarija baka imala je 80 godina.

Za 804 zatočenika još se uvijek ne zna mjesto zatočenja, stradanja, ili smrti i već 26 godina se vode kao nestali. Od 30-ak tisuća logoraša status logoraša ostvarilo je malo manje od 8.000 osoba. To je veliki problem koji do danas nije riješen.

Do sada su postavljene tek 22 spomen ploče na mjestima bivših logora i to isključivo na hrvatskom teritoriju,što je veliki pokazatelj da Srbija i tzv. Republika Srpska ne žele priznati svoje zločine.

Na sve ovo potrebno je primjera radi istaknuti da su hrvatske institucije za sve zločine počinjene u logorima na području gradova Knina i Gline donijele samo po jednu pravomoćnu presudu, dok se hrvatski branitelji progone i osuđuju. Prije nekoliko dana i sam ministar hrvatskih branitelja gosp. Tomo Medved proziva i poziva institucije hrvatske države na procesuiranje poznatog ratnog zločinca koji je likvidirao novinara Gordana Lederera, Milana Zorića.

Za usporedbu, za javno izvođenje pjesme iz Domovinskog rata ”Čavoglave” koja kao stih sadrži naš pozdrav iz Domovinskog rata “Za dom spremni”, vrši se procesuiranje, dok su svi srpski zločinci koji su nas logoraše tjerali da pjevamo “spremte se spremte četnici” kao i sličan četnički repertoar koji oni i danas javno izvode, za ta djela pomilovani ili nisu uopće procesuirani. Naše simbole poput ratnog znakovlja HOS-a nam žele oduzeti, zabraniti,a njihovi simboli nisu zakonom zabranjeni što u svojim izjavama naglašava predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.

Svi napadi u zadnje vrijeme na crkvene velikodostojnike (biskupa Košića), našeg suborca Marka Perkovića-Thompsona, vrijednosti Domovinskog rata (VRO oluju, spomen ploče poginulim HOS-ovcima, pozdrav iz Domovinskog rata ”Za dom spremni”….) koji dolaze od pojedinih predstavnika srpske manjine poput Milorada Pupovca, nevladinih udruga, HHO-a Vesne Tešelić, Zorana Pusića i njima sličnih, kao i predsjednika Srbije Vučića, predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić, srpskog ministra obrane Vulina, ministra vanjskih poslova i potpredsjednika vlade Srbije Dačića…nameću nam zaključak da je potrebno da se Hrvati ispričaju srpskoj manjini u Hrvatskoj, svim stanovnicima u Srbiji i cijelom svijetu.

Stoga mi logoraši zbog svega gore navedenog imamo potrebu ispričati se:

Oprostite što živimo na ovim prostorima i što se zovemo Hrvati
Oprostite jer ste nas napali i rušili Ustavno pravni poredak RH
Oprostite što ste počinili ratnu štetu – (prema podatcima Državne revizije za popis i procjenu ratne štete izravna ratna šteta u Hrvatskoj u razdoblju od 1990. do 1999. iznosila je 236 milijardi kuna što je bilo 65 milijardi DM, danas oko 32 milijarde eura)
Oprostite što ste nas ubijali (15.970 ubijenih prema gosp. Draženu Živiću, znanstvenom suradniku Instituta društvenih znanosti “Ivo Pilar”, od čega je više od polovice civila što dokazuje genocidne namjere agresora )
Oprostite što ste nas utamničili (preko 30.000 logoraša)
Oprostite što ste nas mučili
Oprostite što ste nas silovali
Oprostite što smo bili ”Za domovinu spremni”
Oprostite za Srebrenicu
Oprostite za rat i zločine na Kosovu
Oprostite za rat u Republici Sloveniji
Oprostite za……..WE ARE SORRY……

Da, želimo se ispričati cijelom svijetu za sve zločine od Vukovara, Dalja, Lovasa, Berka, Erduta, Tovarnika, Joševice, Baćina, Široke Kule, Nadina, Škabrnje i svih ostalih stratišta koje su počinili Srbija, JNA i četničke jedinice nad hrvatskim  narodom  i svim nesrpskim narodima na području ex Jugoslavije.

I na kraju još jednom svima isprika: WE APOLOGISE FOR EVERY CRIME COMMITTED IN CROATIA AT DOMOVINSKI RAT BY SERBIA, ČETNICS AND YUGOSLAV NATIONAL ARMY”, zaključuje Ivan Turudić.

 

2003.g. - "PIETETA" - 2017.g.
*** POSTANAK AKTIVNOSTI PORTALA "PIETETA" ***
Dubrovnik "Udruga Daksa 1944/45"
Ljubljana: "Društvo za ureditev zamolčanih grobov"
ČAKOVEC: "Društvo za obilježavanje grobišta žrtava komunizma"
* * * Safaric Kolar Matic * * *

... * * * POZIVNICE * * * ...
...komemoracije...susreti...obavijesti...tribine...

2017.g.: ...VIDEO...
HRVATSKI NAROD - PROBUDI SE
MDDSZ - Ministrstvo za delo, druzino in socialne zadeve
Lokacije prikritih vojnih grobisč R.Slovenije
(2016.g.) verzija-cela "GEOPEDIA" - dragutin
(2016.g.) verzija-mini "GEOPEDIA" - dragutin
7. Hrvatski Zrtvoslovni Kongres
elaborat: Dragutina Safarić
7. Hrvatski Zrtvoslovni Kongres
elaborat: Dragutina Safarić
posebni "blok" kao podloga za raspravo

2017-01-06

Hrvatske Žrtve Komunističkog Genocida

U napadu na Bihać 1942. godine., partizani su uspjeli zauzeti Bihać. Nakon toga su strijeljali veliki broj zarobljenika i civila, o čemu su izdali zvanično saopćenje. Saopćenje Vrhovnog štaba NOVJ o strijeljanju 1942. godine. 31.prosinca 1942. godine., 13. proleterska brigada i glavnina 4. kordunaške brigade napala je Bihać (koje su bile sačinjene skoro isključivo od Srba) dok su sa druge strane Bihać branile 33. [ 182

https://komunistickizlocini.net/2016/12/06/video-partizani-prilikom-zauzimanja-bihaca-strijeljali-192-zarobljenika-i-130-civila-video-iz-1943-sa-iskapanja-166-strijeljanih-u-jednom-masovnom-grobistu/

PROSINAC 6, 2016

VIDEO: PARTIZANI PRILIKOM ZAUZIMANJA BIHAĆA STRIJELJALI 192 ZAROBLJENIKA I 130 CIVILA (Video iz 1942(3). sa iskapanja 166 strijeljanih u jednom masovnom grobištu)

  

 U napadu na Bihać 1942. godine., partizani su uspjeli zauzeti Bihać. Nakon toga su strijeljali veliki broj zarobljenika i civila, o čemu su izdali zvanično saopćenje.

Saopćenje Vrhovnog štaba NOVJ o strijeljanju 1942. godine.

31.prosinca 1942. godine., 13. proleterska brigada i glavnina 4. kordunaške brigade napala je Bihać (koje su bile sačinjene skoro isključivo od Srba) dok su sa druge strane Bihać branile 33. i 35. bojna i domobranska opkoparska satnija. Tijekom napada partizani su uspjeli zauzeti Bihać i tom prilikom su pobili oko 200 branitelja Bihaća, a 192 su zarobili. Sve zarobljenike su prema izvješću Operativnog štaba, poubijali. Tom prilikom su likvidirali još 130 civila iz Bihaća te uništili i spalili središte grada.

Na osnovu ovog izvješća NVO “Istina” iz Zagreba podnijela je krivičnu prijavu protiv Rade Bulata, ratnog zapovjednika 13. proleterske brigade, nastanjenog u Zagrebu, za ubojstvo najmanje 218 osoba.

Po zauzeću grada partizanske jedinice su počinile stravična ubojstva zarobljenih hrvatskih i muslimanskih vojnika i civila. A 1944. godine na katolički Uskrs, englesko zrakoplovstvo na zahtjev partizanskog štaba je bombardiralo i mitraljiralo središte grada, naročito katoličku crkvu sv. Ante Padovanskog u tijeku mise, gdje su pobijeni brojni civili, žene, djeca, starci, koje je lako bilo raspoznati po bjelini narodnih nošnji koje Hrvati tog kraja nose za blagdane.

Hrvatska vojska je uspjela osloboditi  Bihać 29. siječnja 1943. godine. Grad ostaje pod vlašću NDH sve do 28. ožujka 1945. godine. Obvezno pogledajte video u prilogu koji je snimljen 1942(3). godine.

 

BIHAĆ - TU KLIKNI ZA VIDEO IZ 1942.g.

nekojima "obujci" drugima pak "opanjci"2017.g. Blanka Matković
SLOVENSKA GROBIŠTA: RUDNIK PEČOVNIK KOD CELJA
2016.g.: priča o "LELJAKU"katas dragutin
GOOGLE__EARTH
katastar stratišta - grobišta
POGLEDAJTE POJEDINE LOKACIJE STRATISTA - GROBISTA
na GOOGLE EARTH atlasu

"PIETETA" pristup do 3.500 slika na Ponoramio
sa popisom grupa slika po krajevima
broj grupe je na donjem rubu ekrana
Hrvatski Drzavni Sabor
na svom zasjedanju blazenog dana 29. X 1918.g. proglasio je
NEZAVISNU DRZAVU HRVATSKU - NDH
dragi nam "V A M P I R I" i hvala vam
Franc Perme
1991 *** ustanovitelj društva *** 2013
"DRUŠTVO ZA UREDITEV ZAMOLČANIH GROBOV"
NI GA, KI BI MU BIL ENAK PO ZASLUGAH ODKRIVANJU MORISČ-GROBIŠČ
* blok za skidanje - snemanje objava *
Croatia-NDH |-| Bleiburg |-| Slovenija |-| video-audio |-| svjedočenja - pričevanja
ZRTVE RATNIH I PORATNIH ZRTAVA - KARTE i GROBISTA za PODRUČJA
* Hrvatska * |-|* Bosna * |-|* Slovenija *|-|* Srbija *
* Hrvatska kroz stolječa * |-|NDH-Cro-ZDS|-| HKV |-|HNES - HRVATSKO NACIONALNO ETIČKO SUDISTE
Huda Jama |-| Tezno - Bohova |-| dr.Rulitz - Austria |-| Dezelica |-|JUDA (?) desetljećima se suti
komunizam |-| Teroristi ili-ali Mega Zločinci |-| UDBA

ZAGREB SA OKOLICOM

LOKACIJE GROBISTA: MARIBOR

SLIKA VUKOVARA U SVIJETU

Zupanija MUĐIMURSKA

VARAZDINSKA ZUPANJA: VIRJE OTOK

TEZNO - BOHOVO

(HKV) Tajni vojni dokumenti "Bleiburg"

"TIHI KORACI 2005" za Bleiburg

VOLIS LI HRVATSKU ?

BEDRUDINGUSIC - Gusić

ZIVE RIJEČI 1953.g.Ivana GUGIĆa

ZASTO JE ČOVJEK POSTAO UBOJICA ?

UDRUGA NGO - istina Zagreb

IL Giornale: U paklu zivih mrtvaca

Bleiburg: trazio sam ljude a ne "JUDE"

JAMA POD KRENOM - KOČEVJE

HRVATSKO ZRTVOSLOVNO DRUSTVO

Drazenović: atentat u Beogradu

* * * "DAN MRTVIH - SI SVETI * * *

Emil Čić: Hrvati na putu Masonima(!?)

aktivisti: "KRUG ZA TRG" - skinuto

"UKRADENA" DJECA - u Sloveniji !!!

NEKATERI ZELIJO NEKAJ POVEDATI

NETKO JE NESTO HTIO KAZATI

BJELOVAR: ukop 293 zrtava

MEDJUGORJE: ugradjeni bolesni DNK

PRIČEVANJA - SVJEDOČENJA

SUFFLAY: zrtva i dostojanstvo čovjeka

Talan: zrtve XX. stolječa

Pečarić: Hrvatski Beskičmenjaci

KRVAVI RAT - desetljećima se suti

BRATOVSTINA PETRA ZRINSKOG

Hrvatske zrtve koje nitko ne spominje

VANZEMALJSKI hibridi medju nama

i opet...Kuzatko Zelimir...UDBAS (!?)

*** SVINJARIJA i FASIZACIJA - "H1N1" ***

* * * DEMOKRACIJA * * * EX-EUROPA * * *
* * * "CRNA RUKA" * * * ČETNICI * * *CRO - Vampiri

U katedralu jedne teske noći,
Uđoh tiho i priđoh do oltara.
Sa zvonika ječahu zvona stara,
Htio sam dusi molitvom pomoći.
Kad tamo pri tamnom visokom odru,
Jedna zena gledase u daljinu,
Tri su boje ovile haljinu,
prepoznah
Crvenu, Bijelu i Modru.
I reče mi tiho:
"Moli se sinko,
nad nama pletu neke čudne niti,
Hrvat je opet tako tesko biti"
OVA RUKA TEBI VJERNO ZBORI

posvećen legendarnom pjesniku iz strana herceg-bosanskih       

rođenom u Stocu prije 90 ljeta

 

ZAPIS O PETORICI

 

Četvorica jednog vode

Jednog gone četvorica

 

Četvorica mrka lica

Preko vode preko zica

 

I od ića i od pića

I od ruha i od kruha

 

Kroz zivice kroz izice

Od svobode od slobode

 

I od hize i od greba

I od zemlje i od neba

 

Četvorica jednog vode

Jednog vode četvorica

 

Četvorica jednog broji

Četiri se jednog boji

 


 

    UVODNA RIJEC
Uvodna riječ
 
   Razmatranja - Cro
gdje-kako-zasto-tko
 
   Razmatranja - BiH
gdje-kako-zasto-tko
 
   Razmisljanja - Slo
kje-kako-zakaj-kdo
 
   Razmatranja - XY
gdje-kako-zasto-tko
 
    NAVIGACIJA
Karta: Hrvatska
Karta: Slovenija
Karta: BiH
 
   GDJE SU GROBISTA
 
Hrvatska
 
BiH
 
Slovenija
 
    BLEIBURG
 
BLEIBURG
 
Hrv.Kulturno Viječe:
Tribina o Bleiburgu
 
OLTAR u Bleiburgu
 
   Hrvatsko zrt.drustvo
 
HZD - 3.kongres
 
HZD - (3.kon.) foto
 
HZD - 4.kongres
 
HZD - 5.kongres
 
HZD - 7.kongres
 
   TOM SUMIC
 
Decommunization
The Unrealizable
Project in Croatia
 
   aktivni BRANITELJI
 
RAZNI AUTORI
 
   hrvatska_nacija
 
RAZNI AUTORI
 
   Stranka Hrvatskog Zajednistva
 
Stranka hrvatskog zajednistva
 
   KOMUNIZAM
 
RAZNI AUTORI
 
   ZASTO NAOPAKO ?
 
g. Josip Kokić
 
   Veliki Lovrenčan
 
KRIZARA
 
   Hrvatski-Fokus
 
kultura i znanost
 
MACELJSKO PODZEMLJE
 
CELJSKO PODZEMLJE
 
PERMETOVA KARTA GROBISTA
 
SLOVENSKO PODZEMLJE
 
LAGERI - LOGORI
 
Slo - KORUPCIJA
 VUKOVAR

* M A C E L J *
Branko Čulo - poruka
*SPOMEN POKOJNIM*
*SVI SVETI*
UDRUGE - DRUSTVA
*** NDH ***
Nezavisna Drzava Hrvatska
POGLEDAJTE POJEDINE RAZLIĆITE KOMENTARE
* * * hrvatski jezik * * *
* * * slovenski jezik * * *
* * * razni izvori * * *
HODOČASĆE - TIHI KORACI - ROMARJI
* * * putevima mučenistva * * *
*** P J E S N I C I ***
* * * putevima pjesnika * * *
"Pjesme-Vukovaru"
ZAGREB - TRIBINA 2007
Bleiburg: Tajni britanski dokumenti
i obiljezena grobista
POGLEDAJTE POJEDINE LOKACIJE STRATISTA - GROBISTA
na GOOGLE EARTH atlasu
VUKOVAR
BLEIBURG
JASENOVAC
SPLIT-Kevina jama
ZAGREB
CRNGROB
TEZNO
DUBROVNIK
Otok Jakljan
VARAZDINSKA ZUPANIJA
Bjelovar
MEDJIMURJE
VIROVITICA
*** KOSNICA ***
CELJE
HUDA JAMA
JAMA POD KRENOM
KOČEVJE
TEHARJE
BISTRICA
ob SOTLI
CRO - Vampiri
Nastanak Hrvata
ZRIN i zločin
Marija Bistrica
Cetinjska povijest
Sisak-Moslavina
CHM - UDBINA
ČAVOGLAVE
Bosansko Grahovo
Visegrad
Obljetnice
Hrv. Domobran
"enotna" obeljezja
KOMENTARI
RODITELJI POUBIJANI A DJECU UZELI (1945.g)
GVOZDANSKO
udruga novinara
GRANA IMENA SAFARIĆ
DPD JEZERO Velenje
DPD TRBOVLJE
LJEPOTE U SLIKAMA
HRVATSKI DRAGOVOLJAC
HRVATSKI DRAGOVOLJAC
pojedini izbor
Zadarski Domobrani
Hrvatski svijetski kongres
Krug za trg - skinuto
HRVAT EUROPEJAC"
Izlazi mjesečno u nakladi na hrvatskom i na engleskom jeziku
CROAT EUROPEAN"
Published English monthly with a edition in Croatian and English
JUDA (?)
desetljećima se suti
KNJIGE
IZVJESĆA
RUGALICE
u DEZELICI
PRIČEVANJA
ZA DOM SPREMNI
statistika prikazuje visoke rezultate o posjećivanju ovog portala
2015.g. V.Horvat, I.Vukić, S.Pilić i B.Matković
Jasenovački logori - istraživanja
židovski agenti Trotzky i Lenjin
Ovo je dokumentarni film temeljen na objavljenim dokumentima o židovskoj okupaciji Rusije. Napravio ga je Juri Lina (Latvija, Estonija?). Novcem židovskog bankara Jacoba Schieffa iz New Yorka finacirani su židovski agenti Trotzky i Lenjin kojima je dodjeljeno desetak tisuća židovskih dobrovoljaca i ogromna sredstva za financiranje revolucije, a cijelu operaciju vodile su američke masonske lože i njemačka obavještajna služba usred I. svjetskog rata 1917. Nijemci su se nadali da je to dobar put za pobjedu, kraj priče je i za njih bio tragičan godine 1945. U Rusiji prema ruskim objavljeni podatcima iz 1993. godine, židovska revolucija pobila je 147.000.000 (sto četrdeset i sedam) milijuna Rusa, Ukrajinaca i ostalih (od toga preko 15 milijuna Ukrajinaca). Rusija bi danas imala, na onolikom teritoriju, oko barem 500 milijuna stanovnika (usporedite ju s Kinom!). Masonske lože i židovi ostvarili su krvavi pir uništenja kršćana. To se zvao holokaust!

PRIJE NUKLEARNOG RATA pogledajte dobro ovaj film,
dobro otvorite oči i pokažite ga svima:

https://www.youtube.com/watch?v=oIuW-vNQsQI&feature=share2016.g., Ivica Rados:
CRVENI TEROR
Slovenija i Srbija otisle su dalje u istrazivanju komunističkih zločina

2016.g., Nada LANDEKA
Maribor i borići kazite nam gdje su nam mladići
2016.g. Univerzalnog zločinca
Stjepana Mesića treba kazniti!
Mesićevci prestanite vrijeđati Hrvatski Narod!

    (Zagreb, na Blagovijest 2009.) 

                         Copyright (c) sva prava pridržava autor

(* Objavljena u franciskanskoj antologiji HVALJEN BUDI GOSPODINE MOJ, u Hrvatskome slovu i u časopisu „Stopama pobijenih“, a pjesmu je  pročitao na svečanoj komemoraciji, u Hudoj Jami, ispred Barbarina rova, u subotu ,13.lipnja 2015., autor sam)


2016.g., Ljubić Marko
Zuroffi, Goldsteini, Pusići i Radmani
nisu samo opasnost, već – prilika Hrvatskoj
2016.g., Vukić Igor:
NDH i ZAVNOH u Ustavu bi trebali zamijeniti mjesta.
AVNOH i ZAVNOH borili su se za Jugoslaviju


(2015.g.) Grof Nikolai Tolstoy
BLEIBURSKI POKOLJ

Neki su zaboravili ovu sliku iz svibja 1945.g.
Razdragane mase pozdravljaju ulazak partizana u nebranjeni grad.


PARTIZANI U ZAGREBU
GRAD MRTVACA
klikni na sliku, pa vidi lokacije
masovnih stratista

2015-05-08

FORUM

Slobodni Zagreb!

Pročitajte kako je Vjesnik u izdanju od 12. svibnja 1945. popratio oslobođenje Zagreba

Foto: Vjesnik

"Zagreb je jučer na veličanstvenom mitingu dao izražaja svojoj velikoj radosti i veselju, što je herojska Jugoslavenska armija oslobodila grad, koji je kroz četiri godine tiranije okupatora i njegovih ustaških slugu podnio velike žrtve i patnje sviju vrsta. Zagrepčani su konačno mogli slobodno da dišu, da misle i da govore. Ono što je bilo na dnu srca skrito, ono za čim se težilo, za što se borilo i radilo, ono za što je Zagreb davao znatne prinose u krvi – to se, eto, ostvarilo. Zagreb je slobodan. Zagreb je glavni grad federalne Hrvatske u Federativnoj Demokratskoj Jugoslaviji.

Mase radnika i građana svih struka i slojeva izašle su rano na proljetnu ljepotu dana, koji će ući u historiju glavnog grada Hrvatske kao još jedan dokaz rodoljublja njegovih stanovnika. Zagrebačkim ulicama, zakrčenim mnoštvom naroda, kretale su od ranog jutra duge povorke pod nacionalnim i savezničkim zastavama i brojnim transparentima prema središtu grada – Jelačićevom trgu. Građani su istakli hrvatske i jugoslavenske zastave – i posljednja kućica na periferiji zakitila se barjakom slobode. Tvornički radnici, željeznički i drugi namještenici došli su korporativno na zborno mjesto, živo manifestirajući. Pojedine skupine predvodile su glazbe.

Do 10 sati sleglo se na Jelačićevom trgu i okolnim ulicama preko stotinu tisuća ljudi. Sve kuće na samom trgu i na prilazima trgu bile su načičkane mnoštvom svijeta, a neke palače s ravnim krovom ispunilo je građanstvo do posljednjeg kutića. Slika je bila veličanstvena…"

Pisao je tako Vjesnik u svom prvom broju u oslobođ enom Zagrebu, koji je izašao 12. svibnja 1945. godine s naslovom na prvoj stranici: "Preko 100.000 Zagrepčana manifestiralo je na veličanstvenom mitingu svoju ljubav prema narodno-oslobodilačkom pokretu".

MARKOV TRG: Antun Vrdoljak
Optuzuju HDZ da je krao, a oni su ubijali!

ANNO 1947.g.
krvnik MANOLIĆ
pokolj obitelji Rudelić !!!
MACELJ 2015.g.: slike uz 70 godisnjicu na GOOGLE
Nacionalno 16.12.2014.g.
gost Tomislav KaramarkoSLIKE SA ANTARKTIKE - GOOGLE
GDJE I ZASTO JE NESTAO LEDENIK ISPRED ULAZA ?

blok sa slikama pod brojem 18 je najbolji izbor


MOJA "PIETETA" PRISTUP DO 3.500 slika na Ponoramio
"PIETETA" pristup do 3.500 slika na Ponoramio
sa popisom grupa slika po krajevima
broj grupe je na donjem rubu ekranaPIETETA - E-mail